club club club club

Club & Players

club
club ศรีสะเกษ เอฟซี
Club Name [Thai] ศรีสะเกษ เอฟซี
Club Name [Eng] Sisaket FC
Short Name [Thai] ศรีสะเกษ เอฟซี
Short Name [Eng] Sisaket FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามศรีนครลำดวน
Capacity 11200
Website www.sisakefc.net
Email FC_SISAKET@YAHOO.COM,SOMBOON172519@HOTMAIL.COM

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ศรีสะเกษ เอฟซี   1 1 0 3 1   0 1 0 1 1   3 1 2 0 4 2   2 5
Last Six Results club
23-02-62 club SSKFC 3 - 1 JLCMUTD club
W
16-02-62 club SSKFC 1 - 1 NPFC club
D
09-02-62 club SSKFC 0 - 0 THFC club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พรชัย
กสิกรอุดมไพศาล
  club  club - club - club -
GK
3
club
สุชาติ
ชายใหญ่
  club  club - club - club -
DF
4
club
สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  club - club - club -
MF
5
club
KIM
SUNG SIX
  club  club club - club - club -
DF
6
club
ณัฐพล
สุขไชย
  club  club - club - club -
DF
7
club
VONGCHIENGKHAM
SOUKAPHONE
  club  club club - club - club -
MF
10
club
CRISTIANO
DA SILVA SANTOS
  club  club club - club - club -
FW
11
club
ZARKO
KORAC
  club  club club - club - club -
FW
13
club
ศักดา
คุ้มกัน
  club  club - club - club -
DF
14
club
พรศักดิ์
ป้องทอง
  club  club - club - club -
MF
15
club
คริสต์มาส
สมเป็น
  club  club - club - club -
DF
17
club
ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  club - club - club -
DF
18
club
ธีรพงศ์
พุทธสุขา
  club  club - club - club -
GK
19
club
Barros Neto
Jose Almir
  club  club club - club - club -
FW
21
club
วรุตม์
วงศ์ดี
  club  club - club - club -
MF
22
club
ธนกฤต
นรมาศ
  club  club - club - club -
MF
23
club
รัฐศักดิ์
เวียงอินทร์
  club  club - club - club -
FW
25
club
คมสันต์
เมินดี
  club  club - club - club -
MF
26
club
นายธาตรี
สีหา
  club  club - club - club -
FW
29
club
ชาตรี
รัตนวงษ์
  club  club - club - club -
FW
30
club
วัชรพล
ช่างกลึงเหมาะ
  club  club - club - club -
MF
31
club
ณัฐชานนท์
โจถาวร
  club  club - club - club -
GK
32
club
วงศพัทธ์
ศิลาหิรัญรัตน์
  club  club - club - club -
MF
33
club
สุรัตน์
สุขะ
  club  club - club - club -
MF
35
club
สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  club - club - club -
DF
38
club
เหมันต์
กิติอำไพพฤกษ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
สิริชัย
ลำพุทธา
  club  club - club - club -
MF
40
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
77
club
พงษ์ศักดิ์
บุญทศ
  club  club - club - club -
MF
99
club
จักรพงษ์
สมบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
1 พรชัย
กสิกรอุดมไพศาล
  club  GK
club - club - club -
3 สุชาติ
ชายใหญ่
  club  DF
club - club - club -
4 สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  MF
club - club - club -
5 KIM
SUNG SIX
  club  club DF
club - club - club -
6 ณัฐพล
สุขไชย
  club  DF
club - club - club -
7 VONGCHIENGKHAM
SOUKAPHONE
  club  club MF
club - club - club -
10 CRISTIANO
DA SILVA SANTOS
  club  club FW
club - club - club -
11 ZARKO
KORAC
  club  club FW
club - club - club -
13 ศักดา
คุ้มกัน
  club  DF
club - club - club -
14 พรศักดิ์
ป้องทอง
  club  MF
club - club - club -
15 คริสต์มาส
สมเป็น
  club  DF
club - club - club -
17 ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  DF
club - club - club -
18 ธีรพงศ์
พุทธสุขา
  club  GK
club - club - club -
19 Barros Neto
Jose Almir
  club  club FW
club - club - club -
21 วรุตม์
วงศ์ดี
  club  MF
club - club - club -
22 ธนกฤต
นรมาศ
  club  MF
club - club - club -
23 รัฐศักดิ์
เวียงอินทร์
  club  FW
club - club - club -
25 คมสันต์
เมินดี
  club  MF
club - club - club -
26 นายธาตรี
สีหา
  club  FW
club - club - club -
29 ชาตรี
รัตนวงษ์
  club  FW
club - club - club -
30 วัชรพล
ช่างกลึงเหมาะ
  club  MF
club - club - club -
31 ณัฐชานนท์
โจถาวร
  club  GK
club - club - club -
32 วงศพัทธ์
ศิลาหิรัญรัตน์
  club  MF
club - club - club -
33 สุรัตน์
สุขะ
  club  MF
club - club - club -
35 สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  DF
club - club - club -
38 เหมันต์
กิติอำไพพฤกษ์
  club  DF
club - club - club -
39 สิริชัย
ลำพุทธา
  club  MF
club - club - club -
40 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -
77 พงษ์ศักดิ์
บุญทศ
  club  MF
club - club - club -
99 จักรพงษ์
สมบูรณ์
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
พรชัย
กสิกรอุดมไพศาล
  club  club - club - club -
GK
18
club
ธีรพงศ์
พุทธสุขา
  club  club - club - club -
GK
31
club
ณัฐชานนท์
โจถาวร
  club  club - club - club -
GK
1 พรชัย
กสิกรอุดมไพศาล
  club  GK
club - club - club -
18 ธีรพงศ์
พุทธสุขา
  club  GK
club - club - club -
31 ณัฐชานนท์
โจถาวร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
สุชาติ
ชายใหญ่
  club  club - club - club -
DF
5
club
KIM
SUNG SIX
  club  club club - club - club -
DF
6
club
ณัฐพล
สุขไชย
  club  club - club - club -
DF
13
club
ศักดา
คุ้มกัน
  club  club - club - club -
DF
15
club
คริสต์มาส
สมเป็น
  club  club - club - club -
DF
17
club
ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  club - club - club -
DF
35
club
สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  club - club - club -
DF
38
club
เหมันต์
กิติอำไพพฤกษ์
  club  club - club - club -
DF
40
club
เมธานนท์
สุทธเสน
  club  club - club - club -
DF
99
club
จักรพงษ์
สมบูรณ์
  club  club - club - club -
DF
3 สุชาติ
ชายใหญ่
  club  DF
club - club - club -
5 KIM
SUNG SIX
  club  club DF
club - club - club -
6 ณัฐพล
สุขไชย
  club  DF
club - club - club -
13 ศักดา
คุ้มกัน
  club  DF
club - club - club -
15 คริสต์มาส
สมเป็น
  club  DF
club - club - club -
17 ณัฐกฤต
อินเสาร์
  club  DF
club - club - club -
35 สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  DF
club - club - club -
38 เหมันต์
กิติอำไพพฤกษ์
  club  DF
club - club - club -
40 เมธานนท์
สุทธเสน
  club  DF
club - club - club -
99 จักรพงษ์
สมบูรณ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  club - club - club -
MF
7
club
VONGCHIENGKHAM
SOUKAPHONE
  club  club club - club - club -
MF
14
club
พรศักดิ์
ป้องทอง
  club  club - club - club -
MF
21
club
วรุตม์
วงศ์ดี
  club  club - club - club -
MF
22
club
ธนกฤต
นรมาศ
  club  club - club - club -
MF
25
club
คมสันต์
เมินดี
  club  club - club - club -
MF
30
club
วัชรพล
ช่างกลึงเหมาะ
  club  club - club - club -
MF
32
club
วงศพัทธ์
ศิลาหิรัญรัตน์
  club  club - club - club -
MF
33
club
สุรัตน์
สุขะ
  club  club - club - club -
MF
39
club
สิริชัย
ลำพุทธา
  club  club - club - club -
MF
77
club
พงษ์ศักดิ์
บุญทศ
  club  club - club - club -
MF
4 สมยศ
พงษ์สุวรรณ์
  club  MF
club - club - club -
7 VONGCHIENGKHAM
SOUKAPHONE
  club  club MF
club - club - club -
14 พรศักดิ์
ป้องทอง
  club  MF
club - club - club -
21 วรุตม์
วงศ์ดี
  club  MF
club - club - club -
22 ธนกฤต
นรมาศ
  club  MF
club - club - club -
25 คมสันต์
เมินดี
  club  MF
club - club - club -
30 วัชรพล
ช่างกลึงเหมาะ
  club  MF
club - club - club -
32 วงศพัทธ์
ศิลาหิรัญรัตน์
  club  MF
club - club - club -
33 สุรัตน์
สุขะ
  club  MF
club - club - club -
39 สิริชัย
ลำพุทธา
  club  MF
club - club - club -
77 พงษ์ศักดิ์
บุญทศ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10
club
CRISTIANO
DA SILVA SANTOS
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
ZARKO
KORAC
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
Barros Neto
Jose Almir
  club  club club - club - club -  
FW
23
club
รัฐศักดิ์
เวียงอินทร์
  club  club - club - club -  
FW
26
club
นายธาตรี
สีหา
  club  club - club - club -  
FW
29
club
ชาตรี
รัตนวงษ์
  club  club - club - club -  
FW
10 CRISTIANO
DA SILVA SANTOS
  club  club FW
club - club - club -
11 ZARKO
KORAC
  club  club FW
club - club - club -
19 Barros Neto
Jose Almir
  club  club FW
club - club - club -
23 รัฐศักดิ์
เวียงอินทร์
  club  FW
club - club - club -
26 นายธาตรี
สีหา
  club  FW
club - club - club -
29 ชาตรี
รัตนวงษ์
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor