club club club club

Club & Players

club
club สมุทรสงคราม เอฟซี
Club Name [Thai] สมุทรสงคราม เอฟซี
Club Name [Eng] Samutsongkhram FC
Short Name [Thai] สมุทรสงคราม
Short Name [Eng] Samutsongkhram
Alias [Eng]
Stadium [Eng] องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Capacity 3000
Website
Email fcsamutsongkhram@gmail.com, sanea1929@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
สมุทรสงคราม เอฟซี   0 0 1 0 2   0 1 0 0 0   2 0 1 1 0 2   -2 1
Last Six Results club
17-02-62 club SMSKFC 0 - 0 LESFC club
D
10-02-62 club SMSKFC 0 - 2 HHCITY club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วีระพงษ์
ศรีหาบง
  club  club - club - club -
GK
3
club
อภิศักดิ์
คงอ่อน
  club  club - club - club -
DF
5
club
MATSUO
KEISUKE
  club  club club - club - club -
MF
6
club
วชิรวัฒน์
ชุมพล
  club  club - club - club -
FW
8
club
พิชาภพ
เจิมขุนทด
  club  club - club - club -
MF
9
club
พงศธร
ศรีจันทร์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ฐากร
วิกยพันธ์
  club  club - club - club -
FW
11
club
ธีรนันท์
ศรีรัตน์
  club  club - club - club -
MF
14
club
พศวีร์
คำอาบ
  club  club - club - club -
DF
15
club
ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
18
club
วงศ์ปกรณ์
เจริญทวีสุข
  club  club - club - club -
FW
19
club
รวี
อุดมศิลป์
  club  club - club - club -
FW
20
club
วัชรพล
ศรีนิล
  club  club - club - club -
DF
21
club
นครินทร์
โครตจันดา
  club  club - club - club -
DF
22
club
สาธิต
จันทร์แก้ว
  club  club - club - club -
MF
23
club
นภัสกร
จากกระโทก
  club  club - club - club -
DF
24
club
นาวิน
พงษ์ชุบ
  club  club - club - club -
GK
25
club
MIRZAJANI TAFRESHI NIMA
GHOLAMHOSSEIN
  club  club club - club - club -
FW
26
club
สรรเพชร
พิชัยกาล
  club  club - club - club -
DF
28
club
ณัฐดนัย
ลิบลับ
  club  club - club - club -
MF
28
club
วรวุฒิ
โคตรชาดา
  club  club - club - club -
DF
29
club
ศักดา
มูลธิจันทร์
  club  club - club - club -
MF
30
club
ธนธรณ์
กุจนา
  club  club - club - club -
GK
32
club
จิรอัชต์
วิงวอน
  club  club - club - club -
MF
33
club
สิรกร
พิมพ์เบ้าธรรม
  club  club - club - club -
MF
34
club
วรภพ
สมสุข
  club  club - club - club -
MF
34
club
วรภพ
สมสุข
  club  club - club - club -
MF
35
club
ภัทรดนัย
พัฒทวี
  club  club - club - club -
DF
36
club
จิรายุทธ
เอี่ยมอ่อน
  club  club - club - club -
GK
36
club
ศิรวุฒิ
เก่งนอก
  club  club - club - club -
FW
37
club
KHALAJI ALI
AMIRHOSHANG
  club  club club - club - club -
MF
37
club
ชิษณุพงศ์
ทิศนอก
  club  club - club - club -
DF
38
club
สิทธิชัย
แผนคู้
  club  club - club - club -
FW
39
club
กวินท์
แก้วประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
40
club
รังสิมันต์
มาลาวัยจันทร์
  club  club - club - club -
MF
41
club
วรวุฒิ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
42
club
ณรงค์ศักดิ์
แซ่เก้า
  club  club - club - club -
MF
44
club
สรชัช
ชูเมือง
  club  club - club - club -
DF
99
club
จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  club - club - club -
MF
1 วีระพงษ์
ศรีหาบง
  club  GK
club - club - club -
3 อภิศักดิ์
คงอ่อน
  club  DF
club - club - club -
5 MATSUO
KEISUKE
  club  club MF
club - club - club -
6 วชิรวัฒน์
ชุมพล
  club  FW
club - club - club -
8 พิชาภพ
เจิมขุนทด
  club  MF
club - club - club -
9 พงศธร
ศรีจันทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ฐากร
วิกยพันธ์
  club  FW
club - club - club -
11 ธีรนันท์
ศรีรัตน์
  club  MF
club - club - club -
14 พศวีร์
คำอาบ
  club  DF
club - club - club -
15 ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
18 วงศ์ปกรณ์
เจริญทวีสุข
  club  FW
club - club - club -
19 รวี
อุดมศิลป์
  club  FW
club - club - club -
20 วัชรพล
ศรีนิล
  club  DF
club - club - club -
21 นครินทร์
โครตจันดา
  club  DF
club - club - club -
22 สาธิต
จันทร์แก้ว
  club  MF
club - club - club -
23 นภัสกร
จากกระโทก
  club  DF
club - club - club -
24 นาวิน
พงษ์ชุบ
  club  GK
club - club - club -
25 MIRZAJANI TAFRESHI NIMA
GHOLAMHOSSEIN
  club  club FW
club - club - club -
26 สรรเพชร
พิชัยกาล
  club  DF
club - club - club -
28 ณัฐดนัย
ลิบลับ
  club  MF
club - club - club -
28 วรวุฒิ
โคตรชาดา
  club  DF
club - club - club -
29 ศักดา
มูลธิจันทร์
  club  MF
club - club - club -
30 ธนธรณ์
กุจนา
  club  GK
club - club - club -
32 จิรอัชต์
วิงวอน
  club  MF
club - club - club -
33 สิรกร
พิมพ์เบ้าธรรม
  club  MF
club - club - club -
34 วรภพ
สมสุข
  club  MF
club - club - club -
34 วรภพ
สมสุข
  club  MF
club - club - club -
35 ภัทรดนัย
พัฒทวี
  club  DF
club - club - club -
36 จิรายุทธ
เอี่ยมอ่อน
  club  GK
club - club - club -
36 ศิรวุฒิ
เก่งนอก
  club  FW
club - club - club -
37 KHALAJI ALI
AMIRHOSHANG
  club  club MF
club - club - club -
37 ชิษณุพงศ์
ทิศนอก
  club  DF
club - club - club -
38 สิทธิชัย
แผนคู้
  club  FW
club - club - club -
39 กวินท์
แก้วประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
40 รังสิมันต์
มาลาวัยจันทร์
  club  MF
club - club - club -
41 วรวุฒิ
ศรีสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
42 ณรงค์ศักดิ์
แซ่เก้า
  club  MF
club - club - club -
44 สรชัช
ชูเมือง
  club  DF
club - club - club -
99 จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
วีระพงษ์
ศรีหาบง
  club  club - club - club -
GK
24
club
นาวิน
พงษ์ชุบ
  club  club - club - club -
GK
30
club
ธนธรณ์
กุจนา
  club  club - club - club -
GK
36
club
จิรายุทธ
เอี่ยมอ่อน
  club  club - club - club -
GK
1 วีระพงษ์
ศรีหาบง
  club  GK
club - club - club -
24 นาวิน
พงษ์ชุบ
  club  GK
club - club - club -
30 ธนธรณ์
กุจนา
  club  GK
club - club - club -
36 จิรายุทธ
เอี่ยมอ่อน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
อภิศักดิ์
คงอ่อน
  club  club - club - club -
DF
14
club
พศวีร์
คำอาบ
  club  club - club - club -
DF
15
club
ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  club - club - club -
DF
20
club
วัชรพล
ศรีนิล
  club  club - club - club -
DF
21
club
นครินทร์
โครตจันดา
  club  club - club - club -
DF
23
club
นภัสกร
จากกระโทก
  club  club - club - club -
DF
26
club
สรรเพชร
พิชัยกาล
  club  club - club - club -
DF
28
club
วรวุฒิ
โคตรชาดา
  club  club - club - club -
DF
35
club
ภัทรดนัย
พัฒทวี
  club  club - club - club -
DF
37
club
ชิษณุพงศ์
ทิศนอก
  club  club - club - club -
DF
44
club
สรชัช
ชูเมือง
  club  club - club - club -
DF
3 อภิศักดิ์
คงอ่อน
  club  DF
club - club - club -
14 พศวีร์
คำอาบ
  club  DF
club - club - club -
15 ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  DF
club - club - club -
20 วัชรพล
ศรีนิล
  club  DF
club - club - club -
21 นครินทร์
โครตจันดา
  club  DF
club - club - club -
23 นภัสกร
จากกระโทก
  club  DF
club - club - club -
26 สรรเพชร
พิชัยกาล
  club  DF
club - club - club -
28 วรวุฒิ
โคตรชาดา
  club  DF
club - club - club -
35 ภัทรดนัย
พัฒทวี
  club  DF
club - club - club -
37 ชิษณุพงศ์
ทิศนอก
  club  DF
club - club - club -
44 สรชัช
ชูเมือง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5
club
MATSUO
KEISUKE
  club  club club - club - club -
MF
8
club
พิชาภพ
เจิมขุนทด
  club  club - club - club -
MF
11
club
ธีรนันท์
ศรีรัตน์
  club  club - club - club -
MF
22
club
สาธิต
จันทร์แก้ว
  club  club - club - club -
MF
28
club
ณัฐดนัย
ลิบลับ
  club  club - club - club -
MF
29
club
ศักดา
มูลธิจันทร์
  club  club - club - club -
MF
32
club
จิรอัชต์
วิงวอน
  club  club - club - club -
MF
33
club
สิรกร
พิมพ์เบ้าธรรม
  club  club - club - club -
MF
34
club
วรภพ
สมสุข
  club  club - club - club -
MF
34
club
วรภพ
สมสุข
  club  club - club - club -
MF
37
club
KHALAJI ALI
AMIRHOSHANG
  club  club club - club - club -
MF
39
club
กวินท์
แก้วประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
40
club
รังสิมันต์
มาลาวัยจันทร์
  club  club - club - club -
MF
41
club
วรวุฒิ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
42
club
ณรงค์ศักดิ์
แซ่เก้า
  club  club - club - club -
MF
99
club
จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  club - club - club -
MF
5 MATSUO
KEISUKE
  club  club MF
club - club - club -
8 พิชาภพ
เจิมขุนทด
  club  MF
club - club - club -
11 ธีรนันท์
ศรีรัตน์
  club  MF
club - club - club -
22 สาธิต
จันทร์แก้ว
  club  MF
club - club - club -
28 ณัฐดนัย
ลิบลับ
  club  MF
club - club - club -
29 ศักดา
มูลธิจันทร์
  club  MF
club - club - club -
32 จิรอัชต์
วิงวอน
  club  MF
club - club - club -
33 สิรกร
พิมพ์เบ้าธรรม
  club  MF
club - club - club -
34 วรภพ
สมสุข
  club  MF
club - club - club -
34 วรภพ
สมสุข
  club  MF
club - club - club -
37 KHALAJI ALI
AMIRHOSHANG
  club  club MF
club - club - club -
39 กวินท์
แก้วประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
40 รังสิมันต์
มาลาวัยจันทร์
  club  MF
club - club - club -
41 วรวุฒิ
ศรีสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
42 ณรงค์ศักดิ์
แซ่เก้า
  club  MF
club - club - club -
99 จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

6
club
วชิรวัฒน์
ชุมพล
  club  club - club - club -  
FW
9
club
พงศธร
ศรีจันทร์
  club  club - club - club -  
FW
10
club
ฐากร
วิกยพันธ์
  club  club - club - club -  
FW
18
club
วงศ์ปกรณ์
เจริญทวีสุข
  club  club - club - club -  
FW
19
club
รวี
อุดมศิลป์
  club  club - club - club -  
FW
25
club
MIRZAJANI TAFRESHI NIMA
GHOLAMHOSSEIN
  club  club club - club - club -  
FW
36
club
ศิรวุฒิ
เก่งนอก
  club  club - club - club -  
FW
38
club
สิทธิชัย
แผนคู้
  club  club - club - club -  
FW
6 วชิรวัฒน์
ชุมพล
  club  FW
club - club - club -
9 พงศธร
ศรีจันทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ฐากร
วิกยพันธ์
  club  FW
club - club - club -
18 วงศ์ปกรณ์
เจริญทวีสุข
  club  FW
club - club - club -
19 รวี
อุดมศิลป์
  club  FW
club - club - club -
25 MIRZAJANI TAFRESHI NIMA
GHOLAMHOSSEIN
  club  club FW
club - club - club -
36 ศิรวุฒิ
เก่งนอก
  club  FW
club - club - club -
38 สิทธิชัย
แผนคู้
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor