club club club club

Club & Players

club
club อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Army United
Short Name [Thai] อาร์มี่ ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Army
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬากองทัพบก
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อาร์มี่ ยูไนเต็ด   2 0 0 6 2   1 0 0 2 1   3 3 0 0 8 3   5 9
Last Six Results club
24-02-62 club ARMUTD 3 - 1 CTUTD club
W
16-02-62 club ARMUTD 2 - 1 KSS FC club
W
10-02-62 club ARMUTD 3 - 1 AFCFC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  club - club - club -
MF
5
club
Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club club - club - club -
DF
6
club
ชุติพันธุ์
นบนอบ
  club  club - club - club -
DF
7
club
วสันต์
สมานสิทธุ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
วรรณพล
ปุษปาคม
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธนากรณ์
แดงทอง
  club  club - club - club -
FW
10
club
DIEGO
DA COSTA LIMA
  club  club club - club - club -
FW
11
club
ชาคริต
บัวทอง
  club  club - club - club -
DF
13
club
แช้ด แอฬอน
ชัยบุตร
  club  club - club - club -
FW
14
club
ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  club - club - club -
FW
15
club
ศิริศักดิ์
ไฝดง
  club  club - club - club -
DF
16
club
สุขสันต์
มุ่งเป้า
  club  club - club - club -
FW
17
club
เตโชนันท์
วิริยาวุทธ
  club  club - club - club -
GK
18
club
Hassan Bin
Abdullah Sunny
  club  club club - club - club -
GK
19
club
สุรเดช
ธงชัย
  club  club - club - club -
FW
20
club
สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
22
club
กนก
เกาะยางเผือก
  club  club - club - club -
DF
23
club
วศิน
เทียมเมือง
  club  club - club - club -
MF
24
club
อุกฤต
เทียมเลิศ
  club  club - club - club -
DF
27
club
ออสก้า
คาห์ล
  club  club - club - club -
DF
28
club
เกรียงไกร
อุระงาม
  club  club - club - club -
MF
29
club
วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  club - club - club -
MF
30
club
ศรายุทธ
พูลทรัพย์
  club  club - club - club -
GK
31
club
จีระศักดิ์
อินเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
32
club
ERIVELTO EMILIANO DA SILVA
ERIVELTO EMILIANO DA SILVA
  club  club club - club - club -
FW
69
club
คมกริช
คำโสกเชือก
  club  club - club - club -
DF
77
club
ANMAR FARES ABDUL
JABAR ALMUBARAKI
  club  club club - club - club -
MF
99
club
ธนพล
อุดมลาภ
  club  club - club - club -
DF
2 ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  DF
club - club - club -
3 ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  DF
club - club - club -
4 ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  MF
club - club - club -
5 Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club DF
club - club - club -
6 ชุติพันธุ์
นบนอบ
  club  DF
club - club - club -
7 วสันต์
สมานสิทธุ์
  club  MF
club - club - club -
8 วรรณพล
ปุษปาคม
  club  MF
club - club - club -
9 ธนากรณ์
แดงทอง
  club  FW
club - club - club -
10 DIEGO
DA COSTA LIMA
  club  club FW
club - club - club -
11 ชาคริต
บัวทอง
  club  DF
club - club - club -
13 แช้ด แอฬอน
ชัยบุตร
  club  FW
club - club - club -
14 ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  FW
club - club - club -
15 ศิริศักดิ์
ไฝดง
  club  DF
club - club - club -
16 สุขสันต์
มุ่งเป้า
  club  FW
club - club - club -
17 เตโชนันท์
วิริยาวุทธ
  club  GK
club - club - club -
18 Hassan Bin
Abdullah Sunny
  club  club GK
club - club - club -
19 สุรเดช
ธงชัย
  club  FW
club - club - club -
20 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
22 กนก
เกาะยางเผือก
  club  DF
club - club - club -
23 วศิน
เทียมเมือง
  club  MF
club - club - club -
24 อุกฤต
เทียมเลิศ
  club  DF
club - club - club -
27 ออสก้า
คาห์ล
  club  DF
club - club - club -
28 เกรียงไกร
อุระงาม
  club  MF
club - club - club -
29 วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  MF
club - club - club -
30 ศรายุทธ
พูลทรัพย์
  club  GK
club - club - club -
31 จีระศักดิ์
อินเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
32 ERIVELTO EMILIANO DA SILVA
ERIVELTO EMILIANO DA SILVA
  club  club FW
club - club - club -
69 คมกริช
คำโสกเชือก
  club  DF
club - club - club -
77 ANMAR FARES ABDUL
JABAR ALMUBARAKI
  club  club MF
club - club - club -
99 ธนพล
อุดมลาภ
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

17
club
เตโชนันท์
วิริยาวุทธ
  club  club - club - club -
GK
18
club
Hassan Bin
Abdullah Sunny
  club  club club - club - club -
GK
30
club
ศรายุทธ
พูลทรัพย์
  club  club - club - club -
GK
17 เตโชนันท์
วิริยาวุทธ
  club  GK
club - club - club -
18 Hassan Bin
Abdullah Sunny
  club  club GK
club - club - club -
30 ศรายุทธ
พูลทรัพย์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  club - club - club -
DF
5
club
Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club club - club - club -
DF
6
club
ชุติพันธุ์
นบนอบ
  club  club - club - club -
DF
11
club
ชาคริต
บัวทอง
  club  club - club - club -
DF
15
club
ศิริศักดิ์
ไฝดง
  club  club - club - club -
DF
20
club
สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  club - club - club -
DF
22
club
กนก
เกาะยางเผือก
  club  club - club - club -
DF
24
club
อุกฤต
เทียมเลิศ
  club  club - club - club -
DF
27
club
ออสก้า
คาห์ล
  club  club - club - club -
DF
31
club
จีระศักดิ์
อินเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
69
club
คมกริช
คำโสกเชือก
  club  club - club - club -
DF
99
club
ธนพล
อุดมลาภ
  club  club - club - club -
DF
2 ฉัตรชัย
โมกเกษม
  club  DF
club - club - club -
3 ดาวุฒิ
ดินเขต
  club  DF
club - club - club -
5 Rodrigo Frauches
De Souza Santos
  club  club DF
club - club - club -
6 ชุติพันธุ์
นบนอบ
  club  DF
club - club - club -
11 ชาคริต
บัวทอง
  club  DF
club - club - club -
15 ศิริศักดิ์
ไฝดง
  club  DF
club - club - club -
20 สิทธิศักดิ์
ตาระพันธุ์
  club  DF
club - club - club -
22 กนก
เกาะยางเผือก
  club  DF
club - club - club -
24 อุกฤต
เทียมเลิศ
  club  DF
club - club - club -
27 ออสก้า
คาห์ล
  club  DF
club - club - club -
31 จีระศักดิ์
อินเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
69 คมกริช
คำโสกเชือก
  club  DF
club - club - club -
99 ธนพล
อุดมลาภ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  club - club - club -
MF
7
club
วสันต์
สมานสิทธุ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
วรรณพล
ปุษปาคม
  club  club - club - club -
MF
23
club
วศิน
เทียมเมือง
  club  club - club - club -
MF
28
club
เกรียงไกร
อุระงาม
  club  club - club - club -
MF
29
club
วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  club - club - club -
MF
77
club
ANMAR FARES ABDUL
JABAR ALMUBARAKI
  club  club club - club - club -
MF
4 ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  MF
club - club - club -
7 วสันต์
สมานสิทธุ์
  club  MF
club - club - club -
8 วรรณพล
ปุษปาคม
  club  MF
club - club - club -
23 วศิน
เทียมเมือง
  club  MF
club - club - club -
28 เกรียงไกร
อุระงาม
  club  MF
club - club - club -
29 วัชรพล
โพธิ์ถนอม
  club  MF
club - club - club -
77 ANMAR FARES ABDUL
JABAR ALMUBARAKI
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ธนากรณ์
แดงทอง
  club  club - club - club -  
FW
10
club
DIEGO
DA COSTA LIMA
  club  club club - club - club -  
FW
13
club
แช้ด แอฬอน
ชัยบุตร
  club  club - club - club -  
FW
14
club
ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  club - club - club -  
FW
16
club
สุขสันต์
มุ่งเป้า
  club  club - club - club -  
FW
19
club
สุรเดช
ธงชัย
  club  club - club - club -  
FW
32
club
ERIVELTO EMILIANO DA SILVA
ERIVELTO EMILIANO DA SILVA
  club  club club - club - club -  
FW
9 ธนากรณ์
แดงทอง
  club  FW
club - club - club -
10 DIEGO
DA COSTA LIMA
  club  club FW
club - club - club -
13 แช้ด แอฬอน
ชัยบุตร
  club  FW
club - club - club -
14 ฤทธิพร
หวานชื่น
  club  FW
club - club - club -
16 สุขสันต์
มุ่งเป้า
  club  FW
club - club - club -
19 สุรเดช
ธงชัย
  club  FW
club - club - club -
32 ERIVELTO EMILIANO DA SILVA
ERIVELTO EMILIANO DA SILVA
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor