club club club club

Club & Players

club
club เกษตรศาสตร์ เอฟซี
Club Name [Thai] เกษตรศาสตร์ เอฟซี
Club Name [Eng] Kasetsart FC
Short Name [Thai] เกษตรศาสตร์ เอฟซี
Short Name [Eng] KSS FC
Alias [Eng] นาคามรกต
Stadium [Eng] ทีโอที สเตเดี้ยม
Capacity 5000
Website http://kasetsartfc.sp.ku.ac.th/
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
เกษตรศาสตร์ เอฟซี   0 0 1 1 2   1 1 0 4 1   3 1 1 1 5 3   2 4
Last Six Results club
24-02-62 club KSS FC 1 - 1 RYFC club
D
16-02-62 club KSS FC 1 - 2 ARMUTD club
L
09-02-62 club KSS FC 3 - 0 UBUTD club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วสันต์
นาสวน
  club  club - club - club -
GK
3
club
ธนาธิป
พยัพพฤกษ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
นายอรรถพร
บัวทอง
  club  club - club - club -
MF
5
club
จักรกริช
เข็มนาค
  club  club - club - club -
DF
7
club
ประสิทธิ์
พัฒนธนาวิสุทธิ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
วัฒนา
กล่อมจิต
  club  club - club - club -
MF
9
club
ธนาเศรษฐ์
จินตภาภูธนสิริ
  club  club - club - club -
FW
11
club
กานตพงศ์
บรรดาศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
12
club
HYOJIN
KIM
  club  club club - club - club -
MF
14
club
ธนวิชญ์
ยิ่งดำนุ่น
  club  club - club - club -
MF
19
club
มะอูเซ็ง
สาและ
  club  club - club - club -
MF
21
club
MR. ABOUBACAR SIDIKI
KONE
  club  club club - club - club -
MF
22
club
ธนวัต
ปานช้าง
  club  club - club - club -
DF
24
club
นพคุณ
คงเมือง
  club  club - club - club -
MF
25
club
สหวิช
ขำเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
27
club
อนุวัตน์
พรมโยธา
  club  club - club - club -
DF
30
club
ประพัฒน์
ยศไกร
  club  club - club - club -
GK
32
club
กันตพัฒน์
โตนิติวงศ์
  club  club - club - club -
DF
33
club
เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  club - club - club -
DF
34
club
ศศิพงษ์
พรมดวงดี
  club  club - club - club -
MF
35
club
รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  club - club - club -
DF
37
club
วีรศักดิ์
กายสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
40
club
สมชาย
หมาดเอียด
  club  club - club - club -
DF
45
club
พีรพัฒน์
พีรกิจ
  club  club - club - club -
DF
77
club
นายเชษฐา
กกแก้ว
  club  club - club - club -
FW
99
club
DANILO
LOPES CEZARIO
  club  club club - club - club -
FW
1 วสันต์
นาสวน
  club  GK
club - club - club -
3 ธนาธิป
พยัพพฤกษ์
  club  DF
club - club - club -
4 นายอรรถพร
บัวทอง
  club  MF
club - club - club -
5 จักรกริช
เข็มนาค
  club  DF
club - club - club -
7 ประสิทธิ์
พัฒนธนาวิสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
8 วัฒนา
กล่อมจิต
  club  MF
club - club - club -
9 ธนาเศรษฐ์
จินตภาภูธนสิริ
  club  FW
club - club - club -
11 กานตพงศ์
บรรดาศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
12 HYOJIN
KIM
  club  club MF
club - club - club -
14 ธนวิชญ์
ยิ่งดำนุ่น
  club  MF
club - club - club -
19 มะอูเซ็ง
สาและ
  club  MF
club - club - club -
21 MR. ABOUBACAR SIDIKI
KONE
  club  club MF
club - club - club -
22 ธนวัต
ปานช้าง
  club  DF
club - club - club -
24 นพคุณ
คงเมือง
  club  MF
club - club - club -
25 สหวิช
ขำเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
27 อนุวัตน์
พรมโยธา
  club  DF
club - club - club -
30 ประพัฒน์
ยศไกร
  club  GK
club - club - club -
32 กันตพัฒน์
โตนิติวงศ์
  club  DF
club - club - club -
33 เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  DF
club - club - club -
34 ศศิพงษ์
พรมดวงดี
  club  MF
club - club - club -
35 รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  DF
club - club - club -
37 วีรศักดิ์
กายสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -
40 สมชาย
หมาดเอียด
  club  DF
club - club - club -
45 พีรพัฒน์
พีรกิจ
  club  DF
club - club - club -
77 นายเชษฐา
กกแก้ว
  club  FW
club - club - club -
99 DANILO
LOPES CEZARIO
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
วสันต์
นาสวน
  club  club - club - club -
GK
25
club
สหวิช
ขำเปี่ยม
  club  club - club - club -
GK
30
club
ประพัฒน์
ยศไกร
  club  club - club - club -
GK
1 วสันต์
นาสวน
  club  GK
club - club - club -
25 สหวิช
ขำเปี่ยม
  club  GK
club - club - club -
30 ประพัฒน์
ยศไกร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
ธนาธิป
พยัพพฤกษ์
  club  club - club - club -
DF
5
club
จักรกริช
เข็มนาค
  club  club - club - club -
DF
22
club
ธนวัต
ปานช้าง
  club  club - club - club -
DF
27
club
อนุวัตน์
พรมโยธา
  club  club - club - club -
DF
32
club
กันตพัฒน์
โตนิติวงศ์
  club  club - club - club -
DF
33
club
เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  club - club - club -
DF
35
club
รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  club - club - club -
DF
40
club
สมชาย
หมาดเอียด
  club  club - club - club -
DF
45
club
พีรพัฒน์
พีรกิจ
  club  club - club - club -
DF
3 ธนาธิป
พยัพพฤกษ์
  club  DF
club - club - club -
5 จักรกริช
เข็มนาค
  club  DF
club - club - club -
22 ธนวัต
ปานช้าง
  club  DF
club - club - club -
27 อนุวัตน์
พรมโยธา
  club  DF
club - club - club -
32 กันตพัฒน์
โตนิติวงศ์
  club  DF
club - club - club -
33 เสมอภาค
ศรีนนท์
  club  DF
club - club - club -
35 รัชชานนท์
ผางแก้ว
  club  DF
club - club - club -
40 สมชาย
หมาดเอียด
  club  DF
club - club - club -
45 พีรพัฒน์
พีรกิจ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
นายอรรถพร
บัวทอง
  club  club - club - club -
MF
7
club
ประสิทธิ์
พัฒนธนาวิสุทธิ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
วัฒนา
กล่อมจิต
  club  club - club - club -
MF
11
club
กานตพงศ์
บรรดาศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
12
club
HYOJIN
KIM
  club  club club - club - club -
MF
14
club
ธนวิชญ์
ยิ่งดำนุ่น
  club  club - club - club -
MF
19
club
มะอูเซ็ง
สาและ
  club  club - club - club -
MF
21
club
MR. ABOUBACAR SIDIKI
KONE
  club  club club - club - club -
MF
24
club
นพคุณ
คงเมือง
  club  club - club - club -
MF
34
club
ศศิพงษ์
พรมดวงดี
  club  club - club - club -
MF
37
club
วีรศักดิ์
กายสิทธิ์
  club  club - club - club -
MF
4 นายอรรถพร
บัวทอง
  club  MF
club - club - club -
7 ประสิทธิ์
พัฒนธนาวิสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
8 วัฒนา
กล่อมจิต
  club  MF
club - club - club -
11 กานตพงศ์
บรรดาศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
12 HYOJIN
KIM
  club  club MF
club - club - club -
14 ธนวิชญ์
ยิ่งดำนุ่น
  club  MF
club - club - club -
19 มะอูเซ็ง
สาและ
  club  MF
club - club - club -
21 MR. ABOUBACAR SIDIKI
KONE
  club  club MF
club - club - club -
24 นพคุณ
คงเมือง
  club  MF
club - club - club -
34 ศศิพงษ์
พรมดวงดี
  club  MF
club - club - club -
37 วีรศักดิ์
กายสิทธิ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
ธนาเศรษฐ์
จินตภาภูธนสิริ
  club  club - club - club -  
FW
77
club
นายเชษฐา
กกแก้ว
  club  club - club - club -  
FW
99
club
DANILO
LOPES CEZARIO
  club  club club - club - club -  
FW
9 ธนาเศรษฐ์
จินตภาภูธนสิริ
  club  FW
club - club - club -
77 นายเชษฐา
กกแก้ว
  club  FW
club - club - club -
99 DANILO
LOPES CEZARIO
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor