club club club club

Club & Players

club
club ตราด เอฟซี
Club Name [Thai] ตราด เอฟซี
Club Name [Eng] Trat FC
Short Name [Thai] ตราด
Short Name [Eng] Trat FC
Alias [Eng] ช้างขาวจ้าวเกาะ
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดตราด
Capacity 5000
Website https://www.facebook.com/TRATFootballclub/
Email tratfcofficial@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
14
ตราด เอฟซี   0 0 0 0 0   0 0 1 2 3   1 0 0 1 2 3   -1 0
Last Six Results club
22-02-62 club Trat FC 2 - 3 RBMFC club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  club - club - club -
DF
3
club
พิเศษสุทธิ์
อิสสระวงศ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
KATANO
HIROMICHI
  club  club club - club - club -
DF
5
club
ประธาน
แม้นศิริ
  club  club - club - club -
DF
6
club
ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  club - club - club -
DF
7
club
MILAN
BUBALO
  club  club club - club - club -
FW
8
club
อำไพ
มุธาพร
  club  club - club - club -
MF
10
club
สิทธิชัย
มัสบูงอ
  club  club - club - club -
MF
11
club
ศิริศักดิ์
มัสบูงอ
  club  club - club - club -
FW
15
club
พีระพงษ์
สีดารักษ์
  club  club - club - club -
DF
17
club
อนุชา
กิจพงษ์ศรี
  club  club - club - club -
DF
18
club
นนทวัฒน์
ชินมา
  club  club - club - club -
MF
19
club
กิตติภัทร์
แต้มงาม
  club  club - club - club -
MF
22
club
ทวิช
บุญเพิ่ม
  club  club - club - club -
DF
23
club
YUKI
BAMBA
  club  club club - club - club -
MF
25
club
ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  club - club - club -
GK
26
club
ปิยะวิทย์
จันพุทธ
  club  club - club - club -
DF
28
club
ชัยพร
อุตตมะรัตน์
  club  club - club - club -
GK
29
club
มุริทัต
เกษี
  club  club - club - club -
MF
31
club
พงศกร
สีรอด
  club  club - club - club -
MF
32
club
ธนพล
ห่วงประโคน
  club  club - club - club -
DF
34
club
กิตติพันธ์์
จันทาทุม
  club  club - club - club -
DF
35
club
อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  club - club - club -
GK
36
club
ธนาเสฎฐ์
สุจริต
  club  club - club - club -
DF
37
club
TARDELI
BARROS MACHADO REIS
  club  club club - club - club -
FW
40
club
วรุตน์
สัพโส
  club  club - club - club -
MF
71
club
เอกลักษณ์
ลุงนาม
  club  club - club - club -
DF
87
club
วุฒิพันธ์
พันธะลี
  club  club - club - club -
MF
89
club
วานิช
ใจแสน
  club  club - club - club -
FW
2 พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  DF
club - club - club -
3 พิเศษสุทธิ์
อิสสระวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 KATANO
HIROMICHI
  club  club DF
club - club - club -
5 ประธาน
แม้นศิริ
  club  DF
club - club - club -
6 ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  DF
club - club - club -
7 MILAN
BUBALO
  club  club FW
club - club - club -
8 อำไพ
มุธาพร
  club  MF
club - club - club -
10 สิทธิชัย
มัสบูงอ
  club  MF
club - club - club -
11 ศิริศักดิ์
มัสบูงอ
  club  FW
club - club - club -
15 พีระพงษ์
สีดารักษ์
  club  DF
club - club - club -
17 อนุชา
กิจพงษ์ศรี
  club  DF
club - club - club -
18 นนทวัฒน์
ชินมา
  club  MF
club - club - club -
19 กิตติภัทร์
แต้มงาม
  club  MF
club - club - club -
22 ทวิช
บุญเพิ่ม
  club  DF
club - club - club -
23 YUKI
BAMBA
  club  club MF
club - club - club -
25 ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  GK
club - club - club -
26 ปิยะวิทย์
จันพุทธ
  club  DF
club - club - club -
28 ชัยพร
อุตตมะรัตน์
  club  GK
club - club - club -
29 มุริทัต
เกษี
  club  MF
club - club - club -
31 พงศกร
สีรอด
  club  MF
club - club - club -
32 ธนพล
ห่วงประโคน
  club  DF
club - club - club -
34 กิตติพันธ์์
จันทาทุม
  club  DF
club - club - club -
35 อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  GK
club - club - club -
36 ธนาเสฎฐ์
สุจริต
  club  DF
club - club - club -
37 TARDELI
BARROS MACHADO REIS
  club  club FW
club - club - club -
40 วรุตน์
สัพโส
  club  MF
club - club - club -
71 เอกลักษณ์
ลุงนาม
  club  DF
club - club - club -
87 วุฒิพันธ์
พันธะลี
  club  MF
club - club - club -
89 วานิช
ใจแสน
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

25
club
ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  club - club - club -
GK
28
club
ชัยพร
อุตตมะรัตน์
  club  club - club - club -
GK
35
club
อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  club - club - club -
GK
25 ศุภวัฒน์
สีโนทัย
  club  GK
club - club - club -
28 ชัยพร
อุตตมะรัตน์
  club  GK
club - club - club -
35 อดิศักดิ์
บุญทวี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  club - club - club -
DF
3
club
พิเศษสุทธิ์
อิสสระวงศ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
KATANO
HIROMICHI
  club  club club - club - club -
DF
5
club
ประธาน
แม้นศิริ
  club  club - club - club -
DF
6
club
ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  club - club - club -
DF
15
club
พีระพงษ์
สีดารักษ์
  club  club - club - club -
DF
17
club
อนุชา
กิจพงษ์ศรี
  club  club - club - club -
DF
22
club
ทวิช
บุญเพิ่ม
  club  club - club - club -
DF
26
club
ปิยะวิทย์
จันพุทธ
  club  club - club - club -
DF
32
club
ธนพล
ห่วงประโคน
  club  club - club - club -
DF
34
club
กิตติพันธ์์
จันทาทุม
  club  club - club - club -
DF
36
club
ธนาเสฎฐ์
สุจริต
  club  club - club - club -
DF
71
club
เอกลักษณ์
ลุงนาม
  club  club - club - club -
DF
2 พลวัฒน์
วังฆะฮาด
  club  DF
club - club - club -
3 พิเศษสุทธิ์
อิสสระวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 KATANO
HIROMICHI
  club  club DF
club - club - club -
5 ประธาน
แม้นศิริ
  club  DF
club - club - club -
6 ศักดิ์ดา
ฝ่ายอินทร์
  club  DF
club - club - club -
15 พีระพงษ์
สีดารักษ์
  club  DF
club - club - club -
17 อนุชา
กิจพงษ์ศรี
  club  DF
club - club - club -
22 ทวิช
บุญเพิ่ม
  club  DF
club - club - club -
26 ปิยะวิทย์
จันพุทธ
  club  DF
club - club - club -
32 ธนพล
ห่วงประโคน
  club  DF
club - club - club -
34 กิตติพันธ์์
จันทาทุม
  club  DF
club - club - club -
36 ธนาเสฎฐ์
สุจริต
  club  DF
club - club - club -
71 เอกลักษณ์
ลุงนาม
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
อำไพ
มุธาพร
  club  club - club - club -
MF
10
club
สิทธิชัย
มัสบูงอ
  club  club - club - club -
MF
18
club
นนทวัฒน์
ชินมา
  club  club - club - club -
MF
19
club
กิตติภัทร์
แต้มงาม
  club  club - club - club -
MF
23
club
YUKI
BAMBA
  club  club club - club - club -
MF
29
club
มุริทัต
เกษี
  club  club - club - club -
MF
31
club
พงศกร
สีรอด
  club  club - club - club -
MF
40
club
วรุตน์
สัพโส
  club  club - club - club -
MF
87
club
วุฒิพันธ์
พันธะลี
  club  club - club - club -
MF
8 อำไพ
มุธาพร
  club  MF
club - club - club -
10 สิทธิชัย
มัสบูงอ
  club  MF
club - club - club -
18 นนทวัฒน์
ชินมา
  club  MF
club - club - club -
19 กิตติภัทร์
แต้มงาม
  club  MF
club - club - club -
23 YUKI
BAMBA
  club  club MF
club - club - club -
29 มุริทัต
เกษี
  club  MF
club - club - club -
31 พงศกร
สีรอด
  club  MF
club - club - club -
40 วรุตน์
สัพโส
  club  MF
club - club - club -
87 วุฒิพันธ์
พันธะลี
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7
club
MILAN
BUBALO
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
ศิริศักดิ์
มัสบูงอ
  club  club - club - club -  
FW
37
club
TARDELI
BARROS MACHADO REIS
  club  club club - club - club -  
FW
89
club
วานิช
ใจแสน
  club  club - club - club -  
FW
7 MILAN
BUBALO
  club  club FW
club - club - club -
11 ศิริศักดิ์
มัสบูงอ
  club  FW
club - club - club -
37 TARDELI
BARROS MACHADO REIS
  club  club FW
club - club - club -
89 วานิช
ใจแสน
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor