club club club club

Club & Players

club
club ลำปาง เอฟซี
Club Name [Thai] ลำปาง เอฟซี
Club Name [Eng] Lampang FC
Short Name [Thai] ลำปาง เอฟซี
Short Name [Eng] LPFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
Capacity 5500
Website www.lampang-fc.net
Email choo_2525@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ลำปาง เอฟซี   1 0 0 2 0   1 1 0 2 0   3 2 1 0 4 0   4 7
Last Six Results club
23-02-62 club LPFC 0 - 0 SK.FC club
D
16-02-62 club LPFC 2 - 0 NAVY FC club
W
09-02-62 club LPFC 2 - 0 KKFC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ศิริไชย
ไชยวิเศษ
  club  club - club - club -
GK
3
club
สุวัฒน์
จันทร์บุญภา
  club  club - club - club -
DF
4
club
อัครเดช
สถานทุง
  club  club - club - club -
DF
5
club
ศรัณยู
บัวเนียม
  club  club - club - club -
DF
6
club
ศิริวัฒน์
สินธุรักษ์
  club  club - club - club -
DF
9
club
MEVIN JOHANNES GERARDUS
DE LEEUW
  club  club club - club - club -
FW
10
club
Tiago Oliveira
De Souza
  club  club club - club - club -
FW
11
club
ALVES VIEIRA DOS REIS
PEDRO PAULO
  club  club club - club - club -
FW
14
club
วุฒิชัย
สุขเสน
  club  club - club - club -
MF
15
club
ขจรวิทย์
ศิริมานนท์
  club  club - club - club -
MF
18
club
กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  club - club - club -
DF
19
club
สิทธิเดช
เมืองชู
  club  club - club - club -
MF
20
club
ปรมัตถ์
กรองบริสุทธิ์
  club  club - club - club -
MF
21
club
อลงกรณ์
ทองจีน
  club  club - club - club -
DF
22
club
พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  club - club - club -
DF
32
club
ณัฐวัฒน์
เสนาะ
  club  club - club - club -
GK
35
club
ศรนารายณ์
จำรุราย
  club  club - club - club -
GK
77
club
วิสิทธิ์
ดอนอาจ
  club  club - club - club -
MF
88
club
วัชรกร
มะโนวร
  club  club - club - club -
MF
92
club
โชคลาภ
นิลแสง
  club  club - club - club -
FW
1 ศิริไชย
ไชยวิเศษ
  club  GK
club - club - club -
3 สุวัฒน์
จันทร์บุญภา
  club  DF
club - club - club -
4 อัครเดช
สถานทุง
  club  DF
club - club - club -
5 ศรัณยู
บัวเนียม
  club  DF
club - club - club -
6 ศิริวัฒน์
สินธุรักษ์
  club  DF
club - club - club -
9 MEVIN JOHANNES GERARDUS
DE LEEUW
  club  club FW
club - club - club -
10 Tiago Oliveira
De Souza
  club  club FW
club - club - club -
11 ALVES VIEIRA DOS REIS
PEDRO PAULO
  club  club FW
club - club - club -
14 วุฒิชัย
สุขเสน
  club  MF
club - club - club -
15 ขจรวิทย์
ศิริมานนท์
  club  MF
club - club - club -
18 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club - club - club -
19 สิทธิเดช
เมืองชู
  club  MF
club - club - club -
20 ปรมัตถ์
กรองบริสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
21 อลงกรณ์
ทองจีน
  club  DF
club - club - club -
22 พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  DF
club - club - club -
32 ณัฐวัฒน์
เสนาะ
  club  GK
club - club - club -
35 ศรนารายณ์
จำรุราย
  club  GK
club - club - club -
77 วิสิทธิ์
ดอนอาจ
  club  MF
club - club - club -
88 วัชรกร
มะโนวร
  club  MF
club - club - club -
92 โชคลาภ
นิลแสง
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ศิริไชย
ไชยวิเศษ
  club  club - club - club -
GK
32
club
ณัฐวัฒน์
เสนาะ
  club  club - club - club -
GK
35
club
ศรนารายณ์
จำรุราย
  club  club - club - club -
GK
1 ศิริไชย
ไชยวิเศษ
  club  GK
club - club - club -
32 ณัฐวัฒน์
เสนาะ
  club  GK
club - club - club -
35 ศรนารายณ์
จำรุราย
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
สุวัฒน์
จันทร์บุญภา
  club  club - club - club -
DF
4
club
อัครเดช
สถานทุง
  club  club - club - club -
DF
5
club
ศรัณยู
บัวเนียม
  club  club - club - club -
DF
6
club
ศิริวัฒน์
สินธุรักษ์
  club  club - club - club -
DF
18
club
กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  club - club - club -
DF
21
club
อลงกรณ์
ทองจีน
  club  club - club - club -
DF
22
club
พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  club - club - club -
DF
3 สุวัฒน์
จันทร์บุญภา
  club  DF
club - club - club -
4 อัครเดช
สถานทุง
  club  DF
club - club - club -
5 ศรัณยู
บัวเนียม
  club  DF
club - club - club -
6 ศิริวัฒน์
สินธุรักษ์
  club  DF
club - club - club -
18 กีรติกรณ์
นิลมาศ
  club  DF
club - club - club -
21 อลงกรณ์
ทองจีน
  club  DF
club - club - club -
22 พงศ์ศิลป์
ทานา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

14
club
วุฒิชัย
สุขเสน
  club  club - club - club -
MF
15
club
ขจรวิทย์
ศิริมานนท์
  club  club - club - club -
MF
19
club
สิทธิเดช
เมืองชู
  club  club - club - club -
MF
20
club
ปรมัตถ์
กรองบริสุทธิ์
  club  club - club - club -
MF
77
club
วิสิทธิ์
ดอนอาจ
  club  club - club - club -
MF
88
club
วัชรกร
มะโนวร
  club  club - club - club -
MF
14 วุฒิชัย
สุขเสน
  club  MF
club - club - club -
15 ขจรวิทย์
ศิริมานนท์
  club  MF
club - club - club -
19 สิทธิเดช
เมืองชู
  club  MF
club - club - club -
20 ปรมัตถ์
กรองบริสุทธิ์
  club  MF
club - club - club -
77 วิสิทธิ์
ดอนอาจ
  club  MF
club - club - club -
88 วัชรกร
มะโนวร
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
MEVIN JOHANNES GERARDUS
DE LEEUW
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
Tiago Oliveira
De Souza
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
ALVES VIEIRA DOS REIS
PEDRO PAULO
  club  club club - club - club -  
FW
92
club
โชคลาภ
นิลแสง
  club  club - club - club -  
FW
9 MEVIN JOHANNES GERARDUS
DE LEEUW
  club  club FW
club - club - club -
10 Tiago Oliveira
De Souza
  club  club FW
club - club - club -
11 ALVES VIEIRA DOS REIS
PEDRO PAULO
  club  club FW
club - club - club -
92 โชคลาภ
นิลแสง
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor