club club club club

Club & Players

club
club อ่างทอง เอฟซี
Club Name [Thai] อ่างทอง เอฟซี
Club Name [Eng] Angthong FC
Short Name [Thai] อ่างทอง เอฟซี
Short Name [Eng] ATFC
Alias [Eng] นักรบรวงทอง
Stadium [Eng] สนามกีฬา อบจ. จังหวัดอ่างทอง
Capacity 5000
Website https://www.facebook.com/AngthongFCofficial/
Email Touchsanova_san@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อ่างทอง เอฟซี   1 0 0 3 1   0 1 0 1 1   2 1 1 0 4 2   2 4
Last Six Results club
16-02-62 club ATFC 3 - 1 NVYFC club
W
10-02-62 club ATFC 1 - 1 MKUTD club
D
Next Six Fixtures club

Players

All Players

3
club
เดชา
เพชรตะกั่ว
  club  club - club - club -
DF
4
club
จิรัฐชัย
เหมือนธัญพร
  club  club - club - club -
DF
5
club
Murakami
Kazuki
  club  club club - club - club -
DF
6
club
อิทธิพล
เอกปัชชา
  club  club - club - club -
MF
8
club
Gorka Jose
Unda Velasco
  club  club club - club - club -
MF
9
club
PRINCE
AMPONSAH
  club  club club - club - club -
FW
10
club
นายกิตติพงษ์
ปลื้มใจ
  club  club - club - club -
FW
11
club
ปฏิภาณ
ปั้นเหน่งเพชร
  club  club - club - club -
MF
13
club
กฤษณะ
ต่ายวัลย์
  club  club - club - club -
MF
14
club
สมเกียรติ
คุณมี
  club  club - club - club -
FW
15
club
โชครังสรรค์
แสวงทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
16
club
บรรลือ
ทองเกลี้ยง
  club  club - club - club -
MF
18
club
ฐิติพงษ์
กระธน
  club  club - club - club -
GK
20
club
กานต์ดนัย
ถาวรศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
22
club
ทนงศักดิ์
พรมดาด
  club  club - club - club -
FW
23
club
ศุภชัย
แม้นจิตต์
  club  club - club - club -
MF
25
club
อรรถพล
รู้ธรรม
  club  club - club - club -
GK
26
club
อาทิตย์
พรหมขันธ์
  club  club - club - club -
DF
30
club
กมล
โพธิ์ทอง
  club  club - club - club -
MF
31
club
ศักดิ์ทิพย์
บุญศิริโรจน์
  club  club - club - club -
MF
33
club
สรศักดิ์
แก้วอินตา
  club  club - club - club -
DF
35
club
Isaac
Honny
  club  club club - club - club -
DF
37
club
ชัยพัฒน์
เชื่อมศรีจันทร์
  club  club - club - club -
FW
39
club
ศิรชัช
ปรีดาบุญ
  club  club - club - club -
GK
3 เดชา
เพชรตะกั่ว
  club  DF
club - club - club -
4 จิรัฐชัย
เหมือนธัญพร
  club  DF
club - club - club -
5 Murakami
Kazuki
  club  club DF
club - club - club -
6 อิทธิพล
เอกปัชชา
  club  MF
club - club - club -
8 Gorka Jose
Unda Velasco
  club  club MF
club - club - club -
9 PRINCE
AMPONSAH
  club  club FW
club - club - club -
10 นายกิตติพงษ์
ปลื้มใจ
  club  FW
club - club - club -
11 ปฏิภาณ
ปั้นเหน่งเพชร
  club  MF
club - club - club -
13 กฤษณะ
ต่ายวัลย์
  club  MF
club - club - club -
14 สมเกียรติ
คุณมี
  club  FW
club - club - club -
15 โชครังสรรค์
แสวงทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
16 บรรลือ
ทองเกลี้ยง
  club  MF
club - club - club -
18 ฐิติพงษ์
กระธน
  club  GK
club - club - club -
20 กานต์ดนัย
ถาวรศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
22 ทนงศักดิ์
พรมดาด
  club  FW
club - club - club -
23 ศุภชัย
แม้นจิตต์
  club  MF
club - club - club -
25 อรรถพล
รู้ธรรม
  club  GK
club - club - club -
26 อาทิตย์
พรหมขันธ์
  club  DF
club - club - club -
30 กมล
โพธิ์ทอง
  club  MF
club - club - club -
31 ศักดิ์ทิพย์
บุญศิริโรจน์
  club  MF
club - club - club -
33 สรศักดิ์
แก้วอินตา
  club  DF
club - club - club -
35 Isaac
Honny
  club  club DF
club - club - club -
37 ชัยพัฒน์
เชื่อมศรีจันทร์
  club  FW
club - club - club -
39 ศิรชัช
ปรีดาบุญ
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ฐิติพงษ์
กระธน
  club  club - club - club -
GK
25
club
อรรถพล
รู้ธรรม
  club  club - club - club -
GK
39
club
ศิรชัช
ปรีดาบุญ
  club  club - club - club -
GK
18 ฐิติพงษ์
กระธน
  club  GK
club - club - club -
25 อรรถพล
รู้ธรรม
  club  GK
club - club - club -
39 ศิรชัช
ปรีดาบุญ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
เดชา
เพชรตะกั่ว
  club  club - club - club -
DF
4
club
จิรัฐชัย
เหมือนธัญพร
  club  club - club - club -
DF
5
club
Murakami
Kazuki
  club  club club - club - club -
DF
15
club
โชครังสรรค์
แสวงทรัพย์
  club  club - club - club -
DF
20
club
กานต์ดนัย
ถาวรศักดิ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
อาทิตย์
พรหมขันธ์
  club  club - club - club -
DF
33
club
สรศักดิ์
แก้วอินตา
  club  club - club - club -
DF
35
club
Isaac
Honny
  club  club club - club - club -
DF
3 เดชา
เพชรตะกั่ว
  club  DF
club - club - club -
4 จิรัฐชัย
เหมือนธัญพร
  club  DF
club - club - club -
5 Murakami
Kazuki
  club  club DF
club - club - club -
15 โชครังสรรค์
แสวงทรัพย์
  club  DF
club - club - club -
20 กานต์ดนัย
ถาวรศักดิ์
  club  DF
club - club - club -
26 อาทิตย์
พรหมขันธ์
  club  DF
club - club - club -
33 สรศักดิ์
แก้วอินตา
  club  DF
club - club - club -
35 Isaac
Honny
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
อิทธิพล
เอกปัชชา
  club  club - club - club -
MF
8
club
Gorka Jose
Unda Velasco
  club  club club - club - club -
MF
11
club
ปฏิภาณ
ปั้นเหน่งเพชร
  club  club - club - club -
MF
13
club
กฤษณะ
ต่ายวัลย์
  club  club - club - club -
MF
16
club
บรรลือ
ทองเกลี้ยง
  club  club - club - club -
MF
23
club
ศุภชัย
แม้นจิตต์
  club  club - club - club -
MF
30
club
กมล
โพธิ์ทอง
  club  club - club - club -
MF
31
club
ศักดิ์ทิพย์
บุญศิริโรจน์
  club  club - club - club -
MF
6 อิทธิพล
เอกปัชชา
  club  MF
club - club - club -
8 Gorka Jose
Unda Velasco
  club  club MF
club - club - club -
11 ปฏิภาณ
ปั้นเหน่งเพชร
  club  MF
club - club - club -
13 กฤษณะ
ต่ายวัลย์
  club  MF
club - club - club -
16 บรรลือ
ทองเกลี้ยง
  club  MF
club - club - club -
23 ศุภชัย
แม้นจิตต์
  club  MF
club - club - club -
30 กมล
โพธิ์ทอง
  club  MF
club - club - club -
31 ศักดิ์ทิพย์
บุญศิริโรจน์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
PRINCE
AMPONSAH
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
นายกิตติพงษ์
ปลื้มใจ
  club  club - club - club -  
FW
14
club
สมเกียรติ
คุณมี
  club  club - club - club -  
FW
22
club
ทนงศักดิ์
พรมดาด
  club  club - club - club -  
FW
37
club
ชัยพัฒน์
เชื่อมศรีจันทร์
  club  club - club - club -  
FW
9 PRINCE
AMPONSAH
  club  club FW
club - club - club -
10 นายกิตติพงษ์
ปลื้มใจ
  club  FW
club - club - club -
14 สมเกียรติ
คุณมี
  club  FW
club - club - club -
22 ทนงศักดิ์
พรมดาด
  club  FW
club - club - club -
37 ชัยพัฒน์
เชื่อมศรีจันทร์
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor