club club club club

Club & Players

club
club ไทย ฮอนด้า เอฟซี
Club Name [Thai] ไทย ฮอนด้า เอฟซี
Club Name [Eng] Thai Honda FC
Short Name [Thai] ไทย ฮอนด้า
Short Name [Eng] Thai Honda FC
Alias [Eng] อินทรีอัคนี
Stadium [Eng] เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
Capacity 8000
Website https://www.thaihondaladkrabang.com
Email thaihondaladkrabangfc@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ไทย ฮอนด้า เอฟซี   0 0 0 0 0   0 1 1 1 2   2 0 1 1 1 2   -1 1
Last Six Results club
23-02-62 club THFC 1 - 2 NAVY FC club
L
09-02-62 club THFC 0 - 0 SSKFC club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
ปฎิพัทธิ์
อามะตันตรี
  club  club - club - club -
MF
3
club
เกรียงไกร
ชาสังข์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธนัตถ์
วงศ์ศุภลักษณ์
  club  club - club - club -
MF
5
club
Michitaka
Akimoto
  club  club club - club - club -
DF
6
club
วัชระ
มหาวงศ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
ฟาริด
หมัดโสะ
  club  club - club - club -
MF
8
club
KENTO
NAGASAKI
  club  club club - club - club -
MF
9
club
VALDOMIRO
SOARES EGGRES
  club  club club - club - club -
FW
10
club
ถวิล
บุตรสมบัติ
  club  club - club - club -
FW
11
club
สราวุฒิ
คงเจริญ
  club  club - club - club -
FW
14
club
สุทิวัส
จำนงค์
  club  club - club - club -
DF
18
club
ทัตพิชา
อักษรศรี
  club  club - club - club -
GK
19
club
ณัฐพสุตม์
มะลิซ้อน
  club  club - club - club -
MF
20
club
อาทิตย์
เอื้อเฟื้อ
  club  club - club - club -
DF
21
club
ปริญญ์
กุญชร
  club  club - club - club -
GK
22
club
อาทิตย์
วิเศษศิลป์
  club  club - club - club -
MF
23
club
อดิศักดิ์
เส็นสมเอียด
  club  club - club - club -
DF
24
club
ศราวุธ
เฟื่องแดน
  club  club - club - club -
FW
26
club
มีเดช
สรายุทธพิสัย
  club  club - club - club -
DF
27
club
LEONARDO
BARTHOLO PRANDO
  club  club club - club - club -
MF
29
club
ศตวรรษ
อินเจริญ
  club  club - club - club -
MF
30
club
สุพจน์
วงษ์หอย
  club  club - club - club -
DF
33
club
รัชชานนท์
อินทรวิสูตร์
  club  club - club - club -
GK
36
club
ธเนศ
เบญพาด
  club  club - club - club -
DF
37
club
ชโนทัจน์
พิพัฒน์มงคลชัย
  club  club - club - club -
MF
39
club
ธีรวุฒิ
วงค์ตัน
  club  club - club - club -
FW
42
club
กฤษฎิ์
ลอยทอง
  club  club - club - club -
MF
43
club
มนตรี
มีเจริญ
  club  club - club - club -
FW
88
club
ศุภวิชญ์
ชูศักดิ์สกุลวิบูล
  club  club - club - club -
MF
2 ปฎิพัทธิ์
อามะตันตรี
  club  MF
club - club - club -
3 เกรียงไกร
ชาสังข์
  club  DF
club - club - club -
4 ธนัตถ์
วงศ์ศุภลักษณ์
  club  MF
club - club - club -
5 Michitaka
Akimoto
  club  club DF
club - club - club -
6 วัชระ
มหาวงศ์
  club  DF
club - club - club -
7 ฟาริด
หมัดโสะ
  club  MF
club - club - club -
8 KENTO
NAGASAKI
  club  club MF
club - club - club -
9 VALDOMIRO
SOARES EGGRES
  club  club FW
club - club - club -
10 ถวิล
บุตรสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
11 สราวุฒิ
คงเจริญ
  club  FW
club - club - club -
14 สุทิวัส
จำนงค์
  club  DF
club - club - club -
18 ทัตพิชา
อักษรศรี
  club  GK
club - club - club -
19 ณัฐพสุตม์
มะลิซ้อน
  club  MF
club - club - club -
20 อาทิตย์
เอื้อเฟื้อ
  club  DF
club - club - club -
21 ปริญญ์
กุญชร
  club  GK
club - club - club -
22 อาทิตย์
วิเศษศิลป์
  club  MF
club - club - club -
23 อดิศักดิ์
เส็นสมเอียด
  club  DF
club - club - club -
24 ศราวุธ
เฟื่องแดน
  club  FW
club - club - club -
26 มีเดช
สรายุทธพิสัย
  club  DF
club - club - club -
27 LEONARDO
BARTHOLO PRANDO
  club  club MF
club - club - club -
29 ศตวรรษ
อินเจริญ
  club  MF
club - club - club -
30 สุพจน์
วงษ์หอย
  club  DF
club - club - club -
33 รัชชานนท์
อินทรวิสูตร์
  club  GK
club - club - club -
36 ธเนศ
เบญพาด
  club  DF
club - club - club -
37 ชโนทัจน์
พิพัฒน์มงคลชัย
  club  MF
club - club - club -
39 ธีรวุฒิ
วงค์ตัน
  club  FW
club - club - club -
42 กฤษฎิ์
ลอยทอง
  club  MF
club - club - club -
43 มนตรี
มีเจริญ
  club  FW
club - club - club -
88 ศุภวิชญ์
ชูศักดิ์สกุลวิบูล
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
ทัตพิชา
อักษรศรี
  club  club - club - club -
GK
21
club
ปริญญ์
กุญชร
  club  club - club - club -
GK
33
club
รัชชานนท์
อินทรวิสูตร์
  club  club - club - club -
GK
18 ทัตพิชา
อักษรศรี
  club  GK
club - club - club -
21 ปริญญ์
กุญชร
  club  GK
club - club - club -
33 รัชชานนท์
อินทรวิสูตร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
เกรียงไกร
ชาสังข์
  club  club - club - club -
DF
5
club
Michitaka
Akimoto
  club  club club - club - club -
DF
6
club
วัชระ
มหาวงศ์
  club  club - club - club -
DF
14
club
สุทิวัส
จำนงค์
  club  club - club - club -
DF
20
club
อาทิตย์
เอื้อเฟื้อ
  club  club - club - club -
DF
23
club
อดิศักดิ์
เส็นสมเอียด
  club  club - club - club -
DF
26
club
มีเดช
สรายุทธพิสัย
  club  club - club - club -
DF
30
club
สุพจน์
วงษ์หอย
  club  club - club - club -
DF
36
club
ธเนศ
เบญพาด
  club  club - club - club -
DF
3 เกรียงไกร
ชาสังข์
  club  DF
club - club - club -
5 Michitaka
Akimoto
  club  club DF
club - club - club -
6 วัชระ
มหาวงศ์
  club  DF
club - club - club -
14 สุทิวัส
จำนงค์
  club  DF
club - club - club -
20 อาทิตย์
เอื้อเฟื้อ
  club  DF
club - club - club -
23 อดิศักดิ์
เส็นสมเอียด
  club  DF
club - club - club -
26 มีเดช
สรายุทธพิสัย
  club  DF
club - club - club -
30 สุพจน์
วงษ์หอย
  club  DF
club - club - club -
36 ธเนศ
เบญพาด
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2
club
ปฎิพัทธิ์
อามะตันตรี
  club  club - club - club -
MF
4
club
ธนัตถ์
วงศ์ศุภลักษณ์
  club  club - club - club -
MF
7
club
ฟาริด
หมัดโสะ
  club  club - club - club -
MF
8
club
KENTO
NAGASAKI
  club  club club - club - club -
MF
19
club
ณัฐพสุตม์
มะลิซ้อน
  club  club - club - club -
MF
22
club
อาทิตย์
วิเศษศิลป์
  club  club - club - club -
MF
27
club
LEONARDO
BARTHOLO PRANDO
  club  club club - club - club -
MF
29
club
ศตวรรษ
อินเจริญ
  club  club - club - club -
MF
37
club
ชโนทัจน์
พิพัฒน์มงคลชัย
  club  club - club - club -
MF
42
club
กฤษฎิ์
ลอยทอง
  club  club - club - club -
MF
88
club
ศุภวิชญ์
ชูศักดิ์สกุลวิบูล
  club  club - club - club -
MF
2 ปฎิพัทธิ์
อามะตันตรี
  club  MF
club - club - club -
4 ธนัตถ์
วงศ์ศุภลักษณ์
  club  MF
club - club - club -
7 ฟาริด
หมัดโสะ
  club  MF
club - club - club -
8 KENTO
NAGASAKI
  club  club MF
club - club - club -
19 ณัฐพสุตม์
มะลิซ้อน
  club  MF
club - club - club -
22 อาทิตย์
วิเศษศิลป์
  club  MF
club - club - club -
27 LEONARDO
BARTHOLO PRANDO
  club  club MF
club - club - club -
29 ศตวรรษ
อินเจริญ
  club  MF
club - club - club -
37 ชโนทัจน์
พิพัฒน์มงคลชัย
  club  MF
club - club - club -
42 กฤษฎิ์
ลอยทอง
  club  MF
club - club - club -
88 ศุภวิชญ์
ชูศักดิ์สกุลวิบูล
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
VALDOMIRO
SOARES EGGRES
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
ถวิล
บุตรสมบัติ
  club  club - club - club -  
FW
11
club
สราวุฒิ
คงเจริญ
  club  club - club - club -  
FW
24
club
ศราวุธ
เฟื่องแดน
  club  club - club - club -  
FW
39
club
ธีรวุฒิ
วงค์ตัน
  club  club - club - club -  
FW
43
club
มนตรี
มีเจริญ
  club  club - club - club -  
FW
9 VALDOMIRO
SOARES EGGRES
  club  club FW
club - club - club -
10 ถวิล
บุตรสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
11 สราวุฒิ
คงเจริญ
  club  FW
club - club - club -
24 ศราวุธ
เฟื่องแดน
  club  FW
club - club - club -
39 ธีรวุฒิ
วงค์ตัน
  club  FW
club - club - club -
43 มนตรี
มีเจริญ
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor