club club club club

Club & Players

club
club หนองบัว พิชญ เอฟซี
Club Name [Thai] หนองบัว พิชญ เอฟซี
Club Name [Eng] Nongbua Pitchaya FC
Short Name [Thai] พญาไก่ชน
Short Name [Eng] NPFC
Alias [Eng] พญาไก่ชน
Stadium [Eng] สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
Capacity 3500
Website https://www.facebook.com/nongbuapitchayafc
Email Nongbuapitchaya@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
หนองบัว พิชญ เอฟซี   0 1 0 1 1   2 0 0 5 2   3 2 1 0 6 3   3 7
Last Six Results club
24-02-62 club NPFC 3 - 1 AFCFC club
W
16-02-62 club NPFC 1 - 1 SSKFC club
D
10-02-62 club NPFC 2 - 1 AYUTD club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
MOHAMAD IZWAN
BIN MAHBUD
  club  club club - club - club -
GK
2
club
วิทยา
มูลวงศ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
อานิสงส์
เจริญธรรม
  club  club - club - club -
DF
4
club
ไพโรจน์
โสคำ
  club  club - club - club -
DF
5
club
RAMON
RODRIGUES DE MESQUITA
  club  club club - club - club -
DF
6
club
วิธวินทร์
คลอวุฒิวัฒน์
  club  club - club - club -
DF
7
club
YUSEI
OGASAWARA
  club  club club - club - club -
MF
8
club
นายวรายุ
สังข์เพชร
  club  club - club - club -
MF
9
club
HARRISON
CARDOSO DE OLIVEIRA
  club  club club - club - club -
FW
10
club
GORAN
JERKOVIC
  club  club club - club - club -
FW
11
club
วีระยุทธ
ศรีวิชัย
  club  club - club - club -
FW
13
club
อิสระพงษ์
ลิละคร
  club  club - club - club -
FW
14
club
ณัฐวุฒิ
คำรินทร์
  club  club - club - club -
DF
15
club
สิทธิศักดิ์
แสงสุวรรณ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  club - club - club -
MF
17
club
จักรกฤษ
สงมา
  club  club - club - club -
FW
18
club
อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  club - club - club -
MF
19
club
วิชิตชัย
ช่วยสีนวล
  club  club - club - club -
MF
20
club
ณรงกร
บัวศรี
  club  club - club - club -
FW
22
club
ธีระพงษ์
พละชม
  club  club - club - club -
DF
23
club
วิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  club - club - club -
FW
24
club
กิตติศักดิ์
หมู่สวัสดิ์
  club  club - club - club -
GK
25
club
ทวีรักษ์
ดอนปราบ
  club  club - club - club -
FW
26
club
ศราวุธ
สินธุปัน
  club  club - club - club -
FW
27
club
จักราวุธ
สงมา
  club  club - club - club -
FW
29
club
สุชนม์
สงวนดี
  club  club - club - club -
DF
30
club
ยอด
จันทวงศ์
  club  club - club - club -
FW
31
club
อัฐพล
พรหมดอนกลอย
  club  club - club - club -
DF
32
club
ณัฐพงค์
กรุณา
  club  club - club - club -
MF
33
club
ภานุวัฒน์
ศรีทองดี
  club  club - club - club -
GK
35
club
อานนท์
ยางคำ
  club  club - club - club -
DF
36
club
เก่งกล้า
นาเขียว
  club  club - club - club -
GK
38
club
ณัฐชนน
แก้วประสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
วิทวัตร
โสมณะวัตร
  club  club - club - club -
DF
40
club
พงศธร
จับตะเฆ้
  club  club - club - club -
MF
44
club
ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
DF
49
club
เสฏฐวุฒิ
วันทอง
  club  club - club - club -
MF
57
club
พลธวัฒน์
จันทะศรี
  club  club - club - club -
DF
59
club
อภิสิทธิ์
ขวนขวาย
  club  club - club - club -
DF
62
club
สุชิน
เย็นอารมณ์
  club  club - club - club -
GK
69
club
ธนา
ชะนะบุตร
  club  club - club - club -
FW
72
club
ศิลปศักดิ์
พิทักชาติ
  club  club - club - club -
DF
77
club
อนุชา
สุกใส
  club  club - club - club -
MF
88
club
นเรศ
บุญบรรดา
  club  club - club - club -
MF
99
club
วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  club - club - club -
FW
1 MOHAMAD IZWAN
BIN MAHBUD
  club  club GK
club - club - club -
2 วิทยา
มูลวงศ์
  club  DF
club - club - club -
3 อานิสงส์
เจริญธรรม
  club  DF
club - club - club -
4 ไพโรจน์
โสคำ
  club  DF
club - club - club -
5 RAMON
RODRIGUES DE MESQUITA
  club  club DF
club - club - club -
6 วิธวินทร์
คลอวุฒิวัฒน์
  club  DF
club - club - club -
7 YUSEI
OGASAWARA
  club  club MF
club - club - club -
8 นายวรายุ
สังข์เพชร
  club  MF
club - club - club -
9 HARRISON
CARDOSO DE OLIVEIRA
  club  club FW
club - club - club -
10 GORAN
JERKOVIC
  club  club FW
club - club - club -
11 วีระยุทธ
ศรีวิชัย
  club  FW
club - club - club -
13 อิสระพงษ์
ลิละคร
  club  FW
club - club - club -
14 ณัฐวุฒิ
คำรินทร์
  club  DF
club - club - club -
15 สิทธิศักดิ์
แสงสุวรรณ์
  club  DF
club - club - club -
16 สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  MF
club - club - club -
17 จักรกฤษ
สงมา
  club  FW
club - club - club -
18 อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  MF
club - club - club -
19 วิชิตชัย
ช่วยสีนวล
  club  MF
club - club - club -
20 ณรงกร
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -
22 ธีระพงษ์
พละชม
  club  DF
club - club - club -
23 วิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  FW
club - club - club -
24 กิตติศักดิ์
หมู่สวัสดิ์
  club  GK
club - club - club -
25 ทวีรักษ์
ดอนปราบ
  club  FW
club - club - club -
26 ศราวุธ
สินธุปัน
  club  FW
club - club - club -
27 จักราวุธ
สงมา
  club  FW
club - club - club -
29 สุชนม์
สงวนดี
  club  DF
club - club - club -
30 ยอด
จันทวงศ์
  club  FW
club - club - club -
31 อัฐพล
พรหมดอนกลอย
  club  DF
club - club - club -
32 ณัฐพงค์
กรุณา
  club  MF
club - club - club -
33 ภานุวัฒน์
ศรีทองดี
  club  GK
club - club - club -
35 อานนท์
ยางคำ
  club  DF
club - club - club -
36 เก่งกล้า
นาเขียว
  club  GK
club - club - club -
38 ณัฐชนน
แก้วประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 วิทวัตร
โสมณะวัตร
  club  DF
club - club - club -
40 พงศธร
จับตะเฆ้
  club  MF
club - club - club -
44 ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  DF
club - club - club -
49 เสฏฐวุฒิ
วันทอง
  club  MF
club - club - club -
57 พลธวัฒน์
จันทะศรี
  club  DF
club - club - club -
59 อภิสิทธิ์
ขวนขวาย
  club  DF
club - club - club -
62 สุชิน
เย็นอารมณ์
  club  GK
club - club - club -
69 ธนา
ชะนะบุตร
  club  FW
club - club - club -
72 ศิลปศักดิ์
พิทักชาติ
  club  DF
club - club - club -
77 อนุชา
สุกใส
  club  MF
club - club - club -
88 นเรศ
บุญบรรดา
  club  MF
club - club - club -
99 วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
MOHAMAD IZWAN
BIN MAHBUD
  club  club club - club - club -
GK
24
club
กิตติศักดิ์
หมู่สวัสดิ์
  club  club - club - club -
GK
33
club
ภานุวัฒน์
ศรีทองดี
  club  club - club - club -
GK
36
club
เก่งกล้า
นาเขียว
  club  club - club - club -
GK
62
club
สุชิน
เย็นอารมณ์
  club  club - club - club -
GK
1 MOHAMAD IZWAN
BIN MAHBUD
  club  club GK
club - club - club -
24 กิตติศักดิ์
หมู่สวัสดิ์
  club  GK
club - club - club -
33 ภานุวัฒน์
ศรีทองดี
  club  GK
club - club - club -
36 เก่งกล้า
นาเขียว
  club  GK
club - club - club -
62 สุชิน
เย็นอารมณ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
วิทยา
มูลวงศ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
อานิสงส์
เจริญธรรม
  club  club - club - club -
DF
4
club
ไพโรจน์
โสคำ
  club  club - club - club -
DF
5
club
RAMON
RODRIGUES DE MESQUITA
  club  club club - club - club -
DF
6
club
วิธวินทร์
คลอวุฒิวัฒน์
  club  club - club - club -
DF
14
club
ณัฐวุฒิ
คำรินทร์
  club  club - club - club -
DF
15
club
สิทธิศักดิ์
แสงสุวรรณ์
  club  club - club - club -
DF
22
club
ธีระพงษ์
พละชม
  club  club - club - club -
DF
29
club
สุชนม์
สงวนดี
  club  club - club - club -
DF
31
club
อัฐพล
พรหมดอนกลอย
  club  club - club - club -
DF
35
club
อานนท์
ยางคำ
  club  club - club - club -
DF
38
club
ณัฐชนน
แก้วประสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
วิทวัตร
โสมณะวัตร
  club  club - club - club -
DF
44
club
ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
DF
57
club
พลธวัฒน์
จันทะศรี
  club  club - club - club -
DF
59
club
อภิสิทธิ์
ขวนขวาย
  club  club - club - club -
DF
72
club
ศิลปศักดิ์
พิทักชาติ
  club  club - club - club -
DF
2 วิทยา
มูลวงศ์
  club  DF
club - club - club -
3 อานิสงส์
เจริญธรรม
  club  DF
club - club - club -
4 ไพโรจน์
โสคำ
  club  DF
club - club - club -
5 RAMON
RODRIGUES DE MESQUITA
  club  club DF
club - club - club -
6 วิธวินทร์
คลอวุฒิวัฒน์
  club  DF
club - club - club -
14 ณัฐวุฒิ
คำรินทร์
  club  DF
club - club - club -
15 สิทธิศักดิ์
แสงสุวรรณ์
  club  DF
club - club - club -
22 ธีระพงษ์
พละชม
  club  DF
club - club - club -
29 สุชนม์
สงวนดี
  club  DF
club - club - club -
31 อัฐพล
พรหมดอนกลอย
  club  DF
club - club - club -
35 อานนท์
ยางคำ
  club  DF
club - club - club -
38 ณัฐชนน
แก้วประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
39 วิทวัตร
โสมณะวัตร
  club  DF
club - club - club -
44 ณัฐพล
วิเศษชาติ
  club  DF
club - club - club -
57 พลธวัฒน์
จันทะศรี
  club  DF
club - club - club -
59 อภิสิทธิ์
ขวนขวาย
  club  DF
club - club - club -
72 ศิลปศักดิ์
พิทักชาติ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
YUSEI
OGASAWARA
  club  club club - club - club -
MF
8
club
นายวรายุ
สังข์เพชร
  club  club - club - club -
MF
16
club
สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  club - club - club -
MF
18
club
อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  club - club - club -
MF
19
club
วิชิตชัย
ช่วยสีนวล
  club  club - club - club -
MF
32
club
ณัฐพงค์
กรุณา
  club  club - club - club -
MF
40
club
พงศธร
จับตะเฆ้
  club  club - club - club -
MF
49
club
เสฏฐวุฒิ
วันทอง
  club  club - club - club -
MF
77
club
อนุชา
สุกใส
  club  club - club - club -
MF
88
club
นเรศ
บุญบรรดา
  club  club - club - club -
MF
7 YUSEI
OGASAWARA
  club  club MF
club - club - club -
8 นายวรายุ
สังข์เพชร
  club  MF
club - club - club -
16 สันติธร
ลัทธิรมย์
  club  MF
club - club - club -
18 อภิสิทธิ์
คำวัง
  club  MF
club - club - club -
19 วิชิตชัย
ช่วยสีนวล
  club  MF
club - club - club -
32 ณัฐพงค์
กรุณา
  club  MF
club - club - club -
40 พงศธร
จับตะเฆ้
  club  MF
club - club - club -
49 เสฏฐวุฒิ
วันทอง
  club  MF
club - club - club -
77 อนุชา
สุกใส
  club  MF
club - club - club -
88 นเรศ
บุญบรรดา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
HARRISON
CARDOSO DE OLIVEIRA
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
GORAN
JERKOVIC
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
วีระยุทธ
ศรีวิชัย
  club  club - club - club -  
FW
13
club
อิสระพงษ์
ลิละคร
  club  club - club - club -  
FW
17
club
จักรกฤษ
สงมา
  club  club - club - club -  
FW
20
club
ณรงกร
บัวศรี
  club  club - club - club -  
FW
23
club
วิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  club - club - club -  
FW
25
club
ทวีรักษ์
ดอนปราบ
  club  club - club - club -  
FW
26
club
ศราวุธ
สินธุปัน
  club  club - club - club -  
FW
27
club
จักราวุธ
สงมา
  club  club - club - club -  
FW
30
club
ยอด
จันทวงศ์
  club  club - club - club -  
FW
69
club
ธนา
ชะนะบุตร
  club  club - club - club -  
FW
99
club
วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  club - club - club -  
FW
9 HARRISON
CARDOSO DE OLIVEIRA
  club  club FW
club - club - club -
10 GORAN
JERKOVIC
  club  club FW
club - club - club -
11 วีระยุทธ
ศรีวิชัย
  club  FW
club - club - club -
13 อิสระพงษ์
ลิละคร
  club  FW
club - club - club -
17 จักรกฤษ
สงมา
  club  FW
club - club - club -
20 ณรงกร
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -
23 วิทยา
ธนวัชรสันติ
  club  FW
club - club - club -
25 ทวีรักษ์
ดอนปราบ
  club  FW
club - club - club -
26 ศราวุธ
สินธุปัน
  club  FW
club - club - club -
27 จักราวุธ
สงมา
  club  FW
club - club - club -
30 ยอด
จันทวงศ์
  club  FW
club - club - club -
69 ธนา
ชะนะบุตร
  club  FW
club - club - club -
99 วัชรพงษ์
บัวศรี
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor