club club club club

Club & Players

club
club อุดรธานี เอฟซี
Club Name [Thai] อุดรธานี เอฟซี
Club Name [Eng] Udonthani FC
Short Name [Thai] อุดรธานี เอฟซี
Short Name [Eng] UDFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
Capacity 10000
Website FACEBOOK.COM/UDONTNI.FC
Email udonthanifootballclub@hotmail.co.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อุดรธานี เอฟซี   2 0 0 3 1   0 0 1 1 2   3 2 0 1 4 3   1 6
Last Six Results club
22-02-62 club UDFC 2 - 1 UBUTD club
W
17-02-62 club UDFC 1 - 2 AFCFC club
L
10-02-62 club UDFC 1 - 0 JLCMUTD club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
กิตติพันธ์
แสนสุข
  club  club - club - club -
GK
3
club
วีรวัฒน์
เกิดปั้น
  club  club - club - club -
DF
4
club
สัจจา
แสงสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
5
club
BAIHAKKI
BIN KHAIZAN
  club  club club - club - club -
DF
6
club
วัชระ
เกรียรัมย์
  club  club - club - club -
MF
7
club
ดัสกร
ทองเหลา
  club  club - club - club -
MF
10
club
GABRIEL
DAVIS DOS SANTOS
  club  club club - club - club -
MF
11
club
อนุรักษ์
กมลจิตร
  club  club - club - club -
DF
13
club
พิทักษ์พงษ์
กุลสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
14
club
วุฒิชัย
ทาทอง
  club  club - club - club -
FW
15
club
พิทักษ์ชัย
ลิ้มรักษา
  club  club - club - club -
DF
16
club
Shimoji
Sho
  club  club club - club - club -
FW
17
club
เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  club - club - club -
MF
18
club
อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  club - club - club -
DF
19
club
ภาคภูมิ
ศรีชัย
  club  club - club - club -
FW
20
club
JOSEPH FLORENT OBAMA
OBAMA
  club  club club - club - club -
DF
21
club
ประกิต
ดีพร้อม
  club  club - club - club -
MF
24
club
วีรวัฒน์
จิรภัคสิริ
  club  club - club - club -
MF
32
club
ดนุสรณ์
วิจิตรปัญญา
  club  club - club - club -
FW
33
club
ธีทัต
อยู่เย็น
  club  club - club - club -
GK
34
club
ภรัณยู
อุปละ
  club  club - club - club -
DF
44
club
ชาติชาย
แสงดาว
  club  club - club - club -
DF
60
club
อิสริยะ
มารมย์
  club  club - club - club -
DF
69
club
บุญทวี
เทพวงค์
  club  club - club - club -
DF
70
club
เจษฎา
บาทชารี
  club  club - club - club -
DF
79
club
สีหนาท
สุทธิศักดิ์
  club  club - club - club -
FW
85
club
เกียรติศักดิ์
ชาวดร
  club  club - club - club -
GK
99
club
MILOS
STOJANOVIC
  club  club club - club - club -
FW
1 กิตติพันธ์
แสนสุข
  club  GK
club - club - club -
3 วีรวัฒน์
เกิดปั้น
  club  DF
club - club - club -
4 สัจจา
แสงสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
5 BAIHAKKI
BIN KHAIZAN
  club  club DF
club - club - club -
6 วัชระ
เกรียรัมย์
  club  MF
club - club - club -
7 ดัสกร
ทองเหลา
  club  MF
club - club - club -
10 GABRIEL
DAVIS DOS SANTOS
  club  club MF
club - club - club -
11 อนุรักษ์
กมลจิตร
  club  DF
club - club - club -
13 พิทักษ์พงษ์
กุลสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
14 วุฒิชัย
ทาทอง
  club  FW
club - club - club -
15 พิทักษ์ชัย
ลิ้มรักษา
  club  DF
club - club - club -
16 Shimoji
Sho
  club  club FW
club - club - club -
17 เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  MF
club - club - club -
18 อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  DF
club - club - club -
19 ภาคภูมิ
ศรีชัย
  club  FW
club - club - club -
20 JOSEPH FLORENT OBAMA
OBAMA
  club  club DF
club - club - club -
21 ประกิต
ดีพร้อม
  club  MF
club - club - club -
24 วีรวัฒน์
จิรภัคสิริ
  club  MF
club - club - club -
32 ดนุสรณ์
วิจิตรปัญญา
  club  FW
club - club - club -
33 ธีทัต
อยู่เย็น
  club  GK
club - club - club -
34 ภรัณยู
อุปละ
  club  DF
club - club - club -
44 ชาติชาย
แสงดาว
  club  DF
club - club - club -
60 อิสริยะ
มารมย์
  club  DF
club - club - club -
69 บุญทวี
เทพวงค์
  club  DF
club - club - club -
70 เจษฎา
บาทชารี
  club  DF
club - club - club -
79 สีหนาท
สุทธิศักดิ์
  club  FW
club - club - club -
85 เกียรติศักดิ์
ชาวดร
  club  GK
club - club - club -
99 MILOS
STOJANOVIC
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
กิตติพันธ์
แสนสุข
  club  club - club - club -
GK
33
club
ธีทัต
อยู่เย็น
  club  club - club - club -
GK
85
club
เกียรติศักดิ์
ชาวดร
  club  club - club - club -
GK
1 กิตติพันธ์
แสนสุข
  club  GK
club - club - club -
33 ธีทัต
อยู่เย็น
  club  GK
club - club - club -
85 เกียรติศักดิ์
ชาวดร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3
club
วีรวัฒน์
เกิดปั้น
  club  club - club - club -
DF
4
club
สัจจา
แสงสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
5
club
BAIHAKKI
BIN KHAIZAN
  club  club club - club - club -
DF
11
club
อนุรักษ์
กมลจิตร
  club  club - club - club -
DF
13
club
พิทักษ์พงษ์
กุลสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
15
club
พิทักษ์ชัย
ลิ้มรักษา
  club  club - club - club -
DF
18
club
อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  club - club - club -
DF
20
club
JOSEPH FLORENT OBAMA
OBAMA
  club  club club - club - club -
DF
34
club
ภรัณยู
อุปละ
  club  club - club - club -
DF
44
club
ชาติชาย
แสงดาว
  club  club - club - club -
DF
60
club
อิสริยะ
มารมย์
  club  club - club - club -
DF
69
club
บุญทวี
เทพวงค์
  club  club - club - club -
DF
70
club
เจษฎา
บาทชารี
  club  club - club - club -
DF
3 วีรวัฒน์
เกิดปั้น
  club  DF
club - club - club -
4 สัจจา
แสงสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
5 BAIHAKKI
BIN KHAIZAN
  club  club DF
club - club - club -
11 อนุรักษ์
กมลจิตร
  club  DF
club - club - club -
13 พิทักษ์พงษ์
กุลสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
15 พิทักษ์ชัย
ลิ้มรักษา
  club  DF
club - club - club -
18 อภิวิชฐ์
ภู่เล็ก
  club  DF
club - club - club -
20 JOSEPH FLORENT OBAMA
OBAMA
  club  club DF
club - club - club -
34 ภรัณยู
อุปละ
  club  DF
club - club - club -
44 ชาติชาย
แสงดาว
  club  DF
club - club - club -
60 อิสริยะ
มารมย์
  club  DF
club - club - club -
69 บุญทวี
เทพวงค์
  club  DF
club - club - club -
70 เจษฎา
บาทชารี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
วัชระ
เกรียรัมย์
  club  club - club - club -
MF
7
club
ดัสกร
ทองเหลา
  club  club - club - club -
MF
10
club
GABRIEL
DAVIS DOS SANTOS
  club  club club - club - club -
MF
17
club
เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  club - club - club -
MF
21
club
ประกิต
ดีพร้อม
  club  club - club - club -
MF
24
club
วีรวัฒน์
จิรภัคสิริ
  club  club - club - club -
MF
6 วัชระ
เกรียรัมย์
  club  MF
club - club - club -
7 ดัสกร
ทองเหลา
  club  MF
club - club - club -
10 GABRIEL
DAVIS DOS SANTOS
  club  club MF
club - club - club -
17 เสกสิทธิ์
ศรีใส
  club  MF
club - club - club -
21 ประกิต
ดีพร้อม
  club  MF
club - club - club -
24 วีรวัฒน์
จิรภัคสิริ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

14
club
วุฒิชัย
ทาทอง
  club  club - club - club -  
FW
16
club
Shimoji
Sho
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
ภาคภูมิ
ศรีชัย
  club  club - club - club -  
FW
32
club
ดนุสรณ์
วิจิตรปัญญา
  club  club - club - club -  
FW
79
club
สีหนาท
สุทธิศักดิ์
  club  club - club - club -  
FW
99
club
MILOS
STOJANOVIC
  club  club club - club - club -  
FW
14 วุฒิชัย
ทาทอง
  club  FW
club - club - club -
16 Shimoji
Sho
  club  club FW
club - club - club -
19 ภาคภูมิ
ศรีชัย
  club  FW
club - club - club -
32 ดนุสรณ์
วิจิตรปัญญา
  club  FW
club - club - club -
79 สีหนาท
สุทธิศักดิ์
  club  FW
club - club - club -
99 MILOS
STOJANOVIC
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor