club club club club

Club & Players

club
club ระยอง เอฟซี
Club Name [Thai] ระยอง เอฟซี
Club Name [Eng] Rayong FC
Short Name [Thai] ระยอง เอฟซี
Short Name [Eng] Rayong FC
Alias [Eng] ม้านิลมังกร
Stadium [Eng] สนามกีฬา จ.ระยอง
Capacity 7500
Website
Email sornnawit.t@pttgcgroup.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
ระยอง เอฟซี   0 2 0 2 2   0 0 1 2 7   3 0 2 1 4 9   -5 2
Last Six Results club
24-02-62 club RYFC 1 - 1 KSS FC club
D
17-02-62 club RYFC 2 - 7 BGFC club
L
09-02-62 club RYFC 1 - 1 POLFC club
D
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
อภิสิทธิ์
โกศิลา
  club  club - club - club -
GK
2
club
วุฒิศักดิ์
มณีสุข
  club  club - club - club -
DF
3
club
ยอดรัก
นาเมืองรักษ์
  club  club - club - club -
DF
5
club
วสุศิวกิจ
ภูสีฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
6
club
ตระกูลฉัตร
ทองใบ
  club  club - club - club -
DF
8
club
จักรพงศ์
พูลจวง
  club  club - club - club -
MF
9
club
SEIYA
SUGISHITA
  club  club club - club - club -
FW
10
club
กฤษณะ
นนทารักษ์
  club  club - club - club -
FW
11
club
ประวิทย์
บุรีเทศน์
  club  club - club - club -
DF
12
club
Andre Luis
Dec Oliveira Araujo
  club  club club - club - club -
FW
13
club
ปิยะวัฒน์
ทองแม้น
  club  club - club - club -
MF
14
club
ศิริศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  club - club - club -
FW
16
club
อาทิตย์
ทับทิมใหม่
  club  club - club - club -
GK
17
club
ยุวราช
ดำสูงเนิน
  club  club - club - club -
DF
19
club
อนุชิต
เงินบุคคล
  club  club - club - club -
MF
20
club
วิธวินท์
อัตถปรัชญาเมือง
  club  club - club - club -
FW
21
club
สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  club - club - club -
MF
22
club
นิรันดร์
ชาวเขา
  club  club - club - club -
DF
23
club
อุเทน
สมานไทย
  club  club - club - club -
MF
24
club
THIAGO
DE JESUS DOS SANTOS
  club  club club - club - club -
MF
25
club
บรรหาร
การินทร์
  club  club - club - club -
GK
26
club
สุรเชษฐ์
ขุนหนู
  club  club - club - club -
DF
28
club
PASCAL
MILLIEN
  club  club club - club - club -
FW
30
club
อเนก
ผูกกระแสร์
  club  club - club - club -
DF
31
club
เทพพิทักษ์
พูลจวง
  club  club - club - club -
MF
32
club
สุรัตน์
นาคชุมแสง
  club  club - club - club -
GK
33
club
อนุกรณ์
สางรัมย์
  club  club - club - club -
MF
34
club
สุริยา
กัณหา
  club  club - club - club -
MF
39
club
วิชิต
ธานี
  club  club - club - club -
DF
40
club
ปิยพงษ์
หอมขจร
  club  club - club - club -
FW
42
club
รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  club - club - club -
MF
43
club
ฐิตินันท์
ชัยอุดม
  club  club - club - club -
MF
44
club
ทิฐิกาล
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club -
DF
45
club
กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  club - club - club -
MF
88
club
อลงกรณ์
จรนาทอง
  club  club - club - club -
MF
1 อภิสิทธิ์
โกศิลา
  club  GK
club - club - club -
2 วุฒิศักดิ์
มณีสุข
  club  DF
club - club - club -
3 ยอดรัก
นาเมืองรักษ์
  club  DF
club - club - club -
5 วสุศิวกิจ
ภูสีฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
6 ตระกูลฉัตร
ทองใบ
  club  DF
club - club - club -
8 จักรพงศ์
พูลจวง
  club  MF
club - club - club -
9 SEIYA
SUGISHITA
  club  club FW
club - club - club -
10 กฤษณะ
นนทารักษ์
  club  FW
club - club - club -
11 ประวิทย์
บุรีเทศน์
  club  DF
club - club - club -
12 Andre Luis
Dec Oliveira Araujo
  club  club FW
club - club - club -
13 ปิยะวัฒน์
ทองแม้น
  club  MF
club - club - club -
14 ศิริศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  FW
club - club - club -
16 อาทิตย์
ทับทิมใหม่
  club  GK
club - club - club -
17 ยุวราช
ดำสูงเนิน
  club  DF
club - club - club -
19 อนุชิต
เงินบุคคล
  club  MF
club - club - club -
20 วิธวินท์
อัตถปรัชญาเมือง
  club  FW
club - club - club -
21 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  MF
club - club - club -
22 นิรันดร์
ชาวเขา
  club  DF
club - club - club -
23 อุเทน
สมานไทย
  club  MF
club - club - club -
24 THIAGO
DE JESUS DOS SANTOS
  club  club MF
club - club - club -
25 บรรหาร
การินทร์
  club  GK
club - club - club -
26 สุรเชษฐ์
ขุนหนู
  club  DF
club - club - club -
28 PASCAL
MILLIEN
  club  club FW
club - club - club -
30 อเนก
ผูกกระแสร์
  club  DF
club - club - club -
31 เทพพิทักษ์
พูลจวง
  club  MF
club - club - club -
32 สุรัตน์
นาคชุมแสง
  club  GK
club - club - club -
33 อนุกรณ์
สางรัมย์
  club  MF
club - club - club -
34 สุริยา
กัณหา
  club  MF
club - club - club -
39 วิชิต
ธานี
  club  DF
club - club - club -
40 ปิยพงษ์
หอมขจร
  club  FW
club - club - club -
42 รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  MF
club - club - club -
43 ฐิตินันท์
ชัยอุดม
  club  MF
club - club - club -
44 ทิฐิกาล
เรืองสุขสุด
  club  DF
club - club - club -
45 กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  MF
club - club - club -
88 อลงกรณ์
จรนาทอง
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
อภิสิทธิ์
โกศิลา
  club  club - club - club -
GK
16
club
อาทิตย์
ทับทิมใหม่
  club  club - club - club -
GK
25
club
บรรหาร
การินทร์
  club  club - club - club -
GK
32
club
สุรัตน์
นาคชุมแสง
  club  club - club - club -
GK
1 อภิสิทธิ์
โกศิลา
  club  GK
club - club - club -
16 อาทิตย์
ทับทิมใหม่
  club  GK
club - club - club -
25 บรรหาร
การินทร์
  club  GK
club - club - club -
32 สุรัตน์
นาคชุมแสง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
วุฒิศักดิ์
มณีสุข
  club  club - club - club -
DF
3
club
ยอดรัก
นาเมืองรักษ์
  club  club - club - club -
DF
5
club
วสุศิวกิจ
ภูสีฤทธิ์
  club  club - club - club -
DF
6
club
ตระกูลฉัตร
ทองใบ
  club  club - club - club -
DF
11
club
ประวิทย์
บุรีเทศน์
  club  club - club - club -
DF
17
club
ยุวราช
ดำสูงเนิน
  club  club - club - club -
DF
22
club
นิรันดร์
ชาวเขา
  club  club - club - club -
DF
26
club
สุรเชษฐ์
ขุนหนู
  club  club - club - club -
DF
30
club
อเนก
ผูกกระแสร์
  club  club - club - club -
DF
39
club
วิชิต
ธานี
  club  club - club - club -
DF
44
club
ทิฐิกาล
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club -
DF
2 วุฒิศักดิ์
มณีสุข
  club  DF
club - club - club -
3 ยอดรัก
นาเมืองรักษ์
  club  DF
club - club - club -
5 วสุศิวกิจ
ภูสีฤทธิ์
  club  DF
club - club - club -
6 ตระกูลฉัตร
ทองใบ
  club  DF
club - club - club -
11 ประวิทย์
บุรีเทศน์
  club  DF
club - club - club -
17 ยุวราช
ดำสูงเนิน
  club  DF
club - club - club -
22 นิรันดร์
ชาวเขา
  club  DF
club - club - club -
26 สุรเชษฐ์
ขุนหนู
  club  DF
club - club - club -
30 อเนก
ผูกกระแสร์
  club  DF
club - club - club -
39 วิชิต
ธานี
  club  DF
club - club - club -
44 ทิฐิกาล
เรืองสุขสุด
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
จักรพงศ์
พูลจวง
  club  club - club - club -
MF
13
club
ปิยะวัฒน์
ทองแม้น
  club  club - club - club -
MF
19
club
อนุชิต
เงินบุคคล
  club  club - club - club -
MF
21
club
สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  club - club - club -
MF
23
club
อุเทน
สมานไทย
  club  club - club - club -
MF
24
club
THIAGO
DE JESUS DOS SANTOS
  club  club club - club - club -
MF
31
club
เทพพิทักษ์
พูลจวง
  club  club - club - club -
MF
33
club
อนุกรณ์
สางรัมย์
  club  club - club - club -
MF
34
club
สุริยา
กัณหา
  club  club - club - club -
MF
42
club
รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  club - club - club -
MF
43
club
ฐิตินันท์
ชัยอุดม
  club  club - club - club -
MF
45
club
กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  club - club - club -
MF
88
club
อลงกรณ์
จรนาทอง
  club  club - club - club -
MF
8 จักรพงศ์
พูลจวง
  club  MF
club - club - club -
13 ปิยะวัฒน์
ทองแม้น
  club  MF
club - club - club -
19 อนุชิต
เงินบุคคล
  club  MF
club - club - club -
21 สุริยกานต์
ฉิมจีน
  club  MF
club - club - club -
23 อุเทน
สมานไทย
  club  MF
club - club - club -
24 THIAGO
DE JESUS DOS SANTOS
  club  club MF
club - club - club -
31 เทพพิทักษ์
พูลจวง
  club  MF
club - club - club -
33 อนุกรณ์
สางรัมย์
  club  MF
club - club - club -
34 สุริยา
กัณหา
  club  MF
club - club - club -
42 รามณรงค์
ยอดจันทร์
  club  MF
club - club - club -
43 ฐิตินันท์
ชัยอุดม
  club  MF
club - club - club -
45 กีรติ
แก้วหนองแดง
  club  MF
club - club - club -
88 อลงกรณ์
จรนาทอง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
SEIYA
SUGISHITA
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
กฤษณะ
นนทารักษ์
  club  club - club - club -  
FW
12
club
Andre Luis
Dec Oliveira Araujo
  club  club club - club - club -  
FW
14
club
ศิริศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  club - club - club -  
FW
20
club
วิธวินท์
อัตถปรัชญาเมือง
  club  club - club - club -  
FW
28
club
PASCAL
MILLIEN
  club  club club - club - club -  
FW
40
club
ปิยพงษ์
หอมขจร
  club  club - club - club -  
FW
9 SEIYA
SUGISHITA
  club  club FW
club - club - club -
10 กฤษณะ
นนทารักษ์
  club  FW
club - club - club -
12 Andre Luis
Dec Oliveira Araujo
  club  club FW
club - club - club -
14 ศิริศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  FW
club - club - club -
20 วิธวินท์
อัตถปรัชญาเมือง
  club  FW
club - club - club -
28 PASCAL
MILLIEN
  club  club FW
club - club - club -
40 ปิยพงษ์
หอมขจร
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor