club club club club

Club & Players

club
club สมุทรสาคร เอฟซี
Club Name [Thai] สมุทรสาคร เอฟซี
Club Name [Eng] Samutsakhon FC
Short Name [Thai]
Short Name [Eng] Samutsakhon FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร
Capacity 0
Website
Email B19_sk@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สมุทรสาคร เอฟซี   0 1 1 2 3   1 0 0 1 0   3 1 1 1 3 3   0 4
Last Six Results club
23-02-62 club SK.FC 0 - 0 LPFC club
D
17-02-62 club SK.FC 2 - 3 AYUTD club
L
10-02-62 club SK.FC 1 - 0 NAVY FC club
W
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
วิชา
นันทะศรี
  club  club - club - club -
DF
3
club
ณภัทร
จารุภัทรภักดี
  club  club - club - club -
DF
4
club
รวินย์
นนทเกษ
  club  club - club - club -
DF
5
club
ศุภกิจ
เนียมคง
  club  club - club - club -
FW
6
club
วิรัตน์
นาคปาน
  club  club - club - club -
DF
7
club
ปานศิริ
สุกุณีย์
  club  club - club - club -
MF
8
club
พิศาล
เสาวดี
  club  club - club - club -
DF
9
club
KAUNG
SAT NAING
  club  club club - club - club -
FW
10
club
PEDRO HENRIQUE
CORTES OLIVEIRA GOIS
  club  club club - club - club -
FW
11
club
กฤษณ
เกษมกุลวิไล
  club  club - club - club -
FW
14
club
ศราวุธ
ธรฤทธิ์
  club  club - club - club -
FW
15
club
ณธกร
ยอดนวล
  club  club - club - club -
DF
22
club
สุรสิทธิ์
ขุนจันทร์
  club  club - club - club -
DF
23
club
ธนกร
โวหารคล่อง
  club  club - club - club -
MF
24
club
TAHIRI HENRI JOEL
KOUAKOU
  club  club club - club - club -
DF
26
club
สุริยา
กุพะลัง
  club  club - club - club -
DF
27
club
กรพรหม
จรูญพงศ์
  club  club - club - club -
MF
28
club
จตุรงค์
สมากร
  club  club - club - club -
GK
31
club
ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  club - club - club -
MF
39
club
พงศ์พัทธ์
หลิวรุ่งเรืองกิจ
  club  club - club - club -
MF
40
club
Durosinmi
Gafar Adefolarin
  club  club club - club - club -
FW
52
club
สิทธิกร
กล่ำใส
  club  club - club - club -
GK
55
club
ทศพร
เขม็งกิจ
  club  club - club - club -
DF
77
club
เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  club - club - club -
DF
88
club
นพพล
ผลอุดม
  club  club - club - club -
MF
90
club
ธีรวัฒ
ปิ่นประดับ
  club  club - club - club -
GK
99
club
KENGO
ISHII
  club  club club - club - club -
MF
2 วิชา
นันทะศรี
  club  DF
club - club - club -
3 ณภัทร
จารุภัทรภักดี
  club  DF
club - club - club -
4 รวินย์
นนทเกษ
  club  DF
club - club - club -
5 ศุภกิจ
เนียมคง
  club  FW
club - club - club -
6 วิรัตน์
นาคปาน
  club  DF
club - club - club -
7 ปานศิริ
สุกุณีย์
  club  MF
club - club - club -
8 พิศาล
เสาวดี
  club  DF
club - club - club -
9 KAUNG
SAT NAING
  club  club FW
club - club - club -
10 PEDRO HENRIQUE
CORTES OLIVEIRA GOIS
  club  club FW
club - club - club -
11 กฤษณ
เกษมกุลวิไล
  club  FW
club - club - club -
14 ศราวุธ
ธรฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
15 ณธกร
ยอดนวล
  club  DF
club - club - club -
22 สุรสิทธิ์
ขุนจันทร์
  club  DF
club - club - club -
23 ธนกร
โวหารคล่อง
  club  MF
club - club - club -
24 TAHIRI HENRI JOEL
KOUAKOU
  club  club DF
club - club - club -
26 สุริยา
กุพะลัง
  club  DF
club - club - club -
27 กรพรหม
จรูญพงศ์
  club  MF
club - club - club -
28 จตุรงค์
สมากร
  club  GK
club - club - club -
31 ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  MF
club - club - club -
39 พงศ์พัทธ์
หลิวรุ่งเรืองกิจ
  club  MF
club - club - club -
40 Durosinmi
Gafar Adefolarin
  club  club FW
club - club - club -
52 สิทธิกร
กล่ำใส
  club  GK
club - club - club -
55 ทศพร
เขม็งกิจ
  club  DF
club - club - club -
77 เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  DF
club - club - club -
88 นพพล
ผลอุดม
  club  MF
club - club - club -
90 ธีรวัฒ
ปิ่นประดับ
  club  GK
club - club - club -
99 KENGO
ISHII
  club  club MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

28
club
จตุรงค์
สมากร
  club  club - club - club -
GK
52
club
สิทธิกร
กล่ำใส
  club  club - club - club -
GK
90
club
ธีรวัฒ
ปิ่นประดับ
  club  club - club - club -
GK
28 จตุรงค์
สมากร
  club  GK
club - club - club -
52 สิทธิกร
กล่ำใส
  club  GK
club - club - club -
90 ธีรวัฒ
ปิ่นประดับ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
วิชา
นันทะศรี
  club  club - club - club -
DF
3
club
ณภัทร
จารุภัทรภักดี
  club  club - club - club -
DF
4
club
รวินย์
นนทเกษ
  club  club - club - club -
DF
6
club
วิรัตน์
นาคปาน
  club  club - club - club -
DF
8
club
พิศาล
เสาวดี
  club  club - club - club -
DF
15
club
ณธกร
ยอดนวล
  club  club - club - club -
DF
22
club
สุรสิทธิ์
ขุนจันทร์
  club  club - club - club -
DF
24
club
TAHIRI HENRI JOEL
KOUAKOU
  club  club club - club - club -
DF
26
club
สุริยา
กุพะลัง
  club  club - club - club -
DF
55
club
ทศพร
เขม็งกิจ
  club  club - club - club -
DF
77
club
เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  club - club - club -
DF
2 วิชา
นันทะศรี
  club  DF
club - club - club -
3 ณภัทร
จารุภัทรภักดี
  club  DF
club - club - club -
4 รวินย์
นนทเกษ
  club  DF
club - club - club -
6 วิรัตน์
นาคปาน
  club  DF
club - club - club -
8 พิศาล
เสาวดี
  club  DF
club - club - club -
15 ณธกร
ยอดนวล
  club  DF
club - club - club -
22 สุรสิทธิ์
ขุนจันทร์
  club  DF
club - club - club -
24 TAHIRI HENRI JOEL
KOUAKOU
  club  club DF
club - club - club -
26 สุริยา
กุพะลัง
  club  DF
club - club - club -
55 ทศพร
เขม็งกิจ
  club  DF
club - club - club -
77 เฉลิมศักดิ์
แก้วสุขแท้
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7
club
ปานศิริ
สุกุณีย์
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธนกร
โวหารคล่อง
  club  club - club - club -
MF
27
club
กรพรหม
จรูญพงศ์
  club  club - club - club -
MF
31
club
ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  club - club - club -
MF
39
club
พงศ์พัทธ์
หลิวรุ่งเรืองกิจ
  club  club - club - club -
MF
88
club
นพพล
ผลอุดม
  club  club - club - club -
MF
99
club
KENGO
ISHII
  club  club club - club - club -
MF
7 ปานศิริ
สุกุณีย์
  club  MF
club - club - club -
23 ธนกร
โวหารคล่อง
  club  MF
club - club - club -
27 กรพรหม
จรูญพงศ์
  club  MF
club - club - club -
31 ศราวุธ
ทองโกฎิ์
  club  MF
club - club - club -
39 พงศ์พัทธ์
หลิวรุ่งเรืองกิจ
  club  MF
club - club - club -
88 นพพล
ผลอุดม
  club  MF
club - club - club -
99 KENGO
ISHII
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

5
club
ศุภกิจ
เนียมคง
  club  club - club - club -  
FW
9
club
KAUNG
SAT NAING
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
PEDRO HENRIQUE
CORTES OLIVEIRA GOIS
  club  club club - club - club -  
FW
11
club
กฤษณ
เกษมกุลวิไล
  club  club - club - club -  
FW
14
club
ศราวุธ
ธรฤทธิ์
  club  club - club - club -  
FW
40
club
Durosinmi
Gafar Adefolarin
  club  club club - club - club -  
FW
5 ศุภกิจ
เนียมคง
  club  FW
club - club - club -
9 KAUNG
SAT NAING
  club  club FW
club - club - club -
10 PEDRO HENRIQUE
CORTES OLIVEIRA GOIS
  club  club FW
club - club - club -
11 กฤษณ
เกษมกุลวิไล
  club  FW
club - club - club -
14 ศราวุธ
ธรฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
40 Durosinmi
Gafar Adefolarin
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor