club club club club

Club & Players

club
club เชียงใหม่ เอฟซี
Club Name [Thai] เชียงใหม่ เอฟซี
Club Name [Eng] Chiangmai FC
Short Name [Thai] เชียงใหม่ เอฟซี
Short Name [Eng] CMFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Capacity 0
Website
Email chiangmaifootballclub@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
13
เชียงใหม่ เอฟซี   0 0 0 0 0   0 0 1 2 3   1 0 0 1 2 3   -1 0
Last Six Results club
23-02-62 club CMFC 2 - 3 SPC club
L
All Results
Next Six Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
รชานนท์
กันยาทอง
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษฎี
ประกอบของ
  club  club - club - club -
DF
5
club
คทาธร
มะธิปิไข
  club  club - club - club -
DF
6
club
ทศพล
ชมชน
  club  club - club - club -
DF
8
club
สุรวิช
โลกาวิทย์
  club  club - club - club -
MF
9
club
HIZIEL
DE SOUZA SOARES
  club  club club - club - club -
FW
10
club
LENNY
FERNANDES COELHO
  club  club club - club - club -
FW
13
club
สหรัฐ
แก้วแสงใส
  club  club - club - club -
DF
14
club
รณชัย
รังสิโย
  club  club - club - club -
FW
15
club
มณฑล
เชื้อศรีลา
  club  club - club - club -
MF
16
club
ธนวิทย์
คำนะ
  club  club - club - club -
MF
17
club
พิชัย
ทองวิลาศ
  club  club - club - club -
FW
18
club
DONG HYEON
SEO
  club  club club - club - club -
FW
19
club
พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  club - club - club -
MF
21
club
โชติภัทร
พุ่มแก้ว
  club  club - club - club -
DF
22
club
อภิรักษ์
วรวงศ
  club  club - club - club -
GK
23
club
ชนะ
สนวิเศษณ์
  club  club - club - club -
FW
24
club
ธนพงษ์
บุญทับ
  club  club - club - club -
MF
25
club
ต่อศักดิ์
สะอาดเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
27
club
ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  club - club - club -
MF
28
club
อำนาจ
ภมรประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
33
club
ภานุพงศ์
พิจิตรธรรม
  club  club - club - club -
GK
36
club
สุวรรณภัทร์
กิ่งแก้ว
  club  club - club - club -
DF
37
club
เอกนิษฐ์
ปัญญา
  club  club - club - club -
MF
39
club
ชญานนท์
คำแก่น
  club  club - club - club -
MF
40
club
สุรศักดิ์
โมอุ่ม
  club  club - club - club -
GK
42
club
CARDOZO VERDINI DE CERVALHO
LUIS FERNANDO
  club  club club - club - club -
DF
2 รชานนท์
กันยาทอง
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษฎี
ประกอบของ
  club  DF
club - club - club -
5 คทาธร
มะธิปิไข
  club  DF
club - club - club -
6 ทศพล
ชมชน
  club  DF
club - club - club -
8 สุรวิช
โลกาวิทย์
  club  MF
club - club - club -
9 HIZIEL
DE SOUZA SOARES
  club  club FW
club - club - club -
10 LENNY
FERNANDES COELHO
  club  club FW
club - club - club -
13 สหรัฐ
แก้วแสงใส
  club  DF
club - club - club -
14 รณชัย
รังสิโย
  club  FW
club - club - club -
15 มณฑล
เชื้อศรีลา
  club  MF
club - club - club -
16 ธนวิทย์
คำนะ
  club  MF
club - club - club -
17 พิชัย
ทองวิลาศ
  club  FW
club - club - club -
18 DONG HYEON
SEO
  club  club FW
club - club - club -
19 พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  MF
club - club - club -
21 โชติภัทร
พุ่มแก้ว
  club  DF
club - club - club -
22 อภิรักษ์
วรวงศ
  club  GK
club - club - club -
23 ชนะ
สนวิเศษณ์
  club  FW
club - club - club -
24 ธนพงษ์
บุญทับ
  club  MF
club - club - club -
25 ต่อศักดิ์
สะอาดเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
27 ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  MF
club - club - club -
28 อำนาจ
ภมรประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
33 ภานุพงศ์
พิจิตรธรรม
  club  GK
club - club - club -
36 สุวรรณภัทร์
กิ่งแก้ว
  club  DF
club - club - club -
37 เอกนิษฐ์
ปัญญา
  club  MF
club - club - club -
39 ชญานนท์
คำแก่น
  club  MF
club - club - club -
40 สุรศักดิ์
โมอุ่ม
  club  GK
club - club - club -
42 CARDOZO VERDINI DE CERVALHO
LUIS FERNANDO
  club  club DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

22
club
อภิรักษ์
วรวงศ
  club  club - club - club -
GK
33
club
ภานุพงศ์
พิจิตรธรรม
  club  club - club - club -
GK
40
club
สุรศักดิ์
โมอุ่ม
  club  club - club - club -
GK
22 อภิรักษ์
วรวงศ
  club  GK
club - club - club -
33 ภานุพงศ์
พิจิตรธรรม
  club  GK
club - club - club -
40 สุรศักดิ์
โมอุ่ม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
รชานนท์
กันยาทอง
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษฎี
ประกอบของ
  club  club - club - club -
DF
5
club
คทาธร
มะธิปิไข
  club  club - club - club -
DF
6
club
ทศพล
ชมชน
  club  club - club - club -
DF
13
club
สหรัฐ
แก้วแสงใส
  club  club - club - club -
DF
21
club
โชติภัทร
พุ่มแก้ว
  club  club - club - club -
DF
25
club
ต่อศักดิ์
สะอาดเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
36
club
สุวรรณภัทร์
กิ่งแก้ว
  club  club - club - club -
DF
42
club
CARDOZO VERDINI DE CERVALHO
LUIS FERNANDO
  club  club club - club - club -
DF
2 รชานนท์
กันยาทอง
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษฎี
ประกอบของ
  club  DF
club - club - club -
5 คทาธร
มะธิปิไข
  club  DF
club - club - club -
6 ทศพล
ชมชน
  club  DF
club - club - club -
13 สหรัฐ
แก้วแสงใส
  club  DF
club - club - club -
21 โชติภัทร
พุ่มแก้ว
  club  DF
club - club - club -
25 ต่อศักดิ์
สะอาดเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
36 สุวรรณภัทร์
กิ่งแก้ว
  club  DF
club - club - club -
42 CARDOZO VERDINI DE CERVALHO
LUIS FERNANDO
  club  club DF
club - club - club -

Midfielder Players

8
club
สุรวิช
โลกาวิทย์
  club  club - club - club -
MF
15
club
มณฑล
เชื้อศรีลา
  club  club - club - club -
MF
16
club
ธนวิทย์
คำนะ
  club  club - club - club -
MF
19
club
พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  club - club - club -
MF
24
club
ธนพงษ์
บุญทับ
  club  club - club - club -
MF
27
club
ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  club - club - club -
MF
28
club
อำนาจ
ภมรประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
37
club
เอกนิษฐ์
ปัญญา
  club  club - club - club -
MF
39
club
ชญานนท์
คำแก่น
  club  club - club - club -
MF
8 สุรวิช
โลกาวิทย์
  club  MF
club - club - club -
15 มณฑล
เชื้อศรีลา
  club  MF
club - club - club -
16 ธนวิทย์
คำนะ
  club  MF
club - club - club -
19 พิชิตพงษ์
เฉยฉิว
  club  MF
club - club - club -
24 ธนพงษ์
บุญทับ
  club  MF
club - club - club -
27 ยุทธจักร
ก้อนจันทร์
  club  MF
club - club - club -
28 อำนาจ
ภมรประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
37 เอกนิษฐ์
ปัญญา
  club  MF
club - club - club -
39 ชญานนท์
คำแก่น
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
HIZIEL
DE SOUZA SOARES
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
LENNY
FERNANDES COELHO
  club  club club - club - club -  
FW
14
club
รณชัย
รังสิโย
  club  club - club - club -  
FW
17
club
พิชัย
ทองวิลาศ
  club  club - club - club -  
FW
18
club
DONG HYEON
SEO
  club  club club - club - club -  
FW
23
club
ชนะ
สนวิเศษณ์
  club  club - club - club -  
FW
9 HIZIEL
DE SOUZA SOARES
  club  club FW
club - club - club -
10 LENNY
FERNANDES COELHO
  club  club FW
club - club - club -
14 รณชัย
รังสิโย
  club  FW
club - club - club -
17 พิชัย
ทองวิลาศ
  club  FW
club - club - club -
18 DONG HYEON
SEO
  club  club FW
club - club - club -
23 ชนะ
สนวิเศษณ์
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor GSB Chang Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor