club club club club

Club & Players

club
club สุพรรณบุรี เอฟซี
Club Name [Thai] สุพรรณบุรี เอฟซี
Club Name [Eng] Suphanburi FC
Short Name [Thai] สุพรรณบุรี เอฟซี
Short Name [Eng] Suphanburi
Alias [Eng]
Stadium [Eng] กีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี
Capacity 15072
Website
Email suphanburifc2014@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
11
สุพรรณบุรี เอฟซี   4 3 3 13 8   1 7 2 9 11   20 5 10 5 22 19   3 25
Last Six Results club
23-06-61 club SPFC 0 - 2 CHON club
L
16-06-61 club SPFC 1 - 2 BUFC club
L
13-06-61 club SPFC 6 - 5 PT PRCHFC club
W
09-06-61 club SPFC 2 - 2 NRMFC club
D
26-05-61 club SPFC 0 - 0 PT PRCHFC club
D
20-05-61 club SPFC 0 - 1 BGFC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
01-07-61 club SPFC VS NAVY FC club
H
08-07-61 club SPFC VS CRUTD club
A
15-07-61 club SPFC VS POLFC club
A
22-07-61 club SPFC VS PUTD club
H
28-07-61 club SPFC VS BRUTD club
A
05-08-61 club SPFC VS MTUTD club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
สราวุธ
กองลาภ
  club  club - club - club -
GK
2
club
วสันต์
ฮมแสน
  club  club 3 club - club 1
DF
3
club
ANDERSON
DOS SANTOS
  club  club club 3 club - club 1
DF
4
club
ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  club 3 club - club -
DF
5
club
ศุภเสกข์
ไก่แก้ว
  club  club - club - club -
MF
6
club
อรรถวิท
สุขช่วย
  club  club 2 club - club -
MF
7
club
นฤพน
ไวลด์
  club  club 2 club - club -
MF
8
club
ประสิทธิ์
จันทุม
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
ROMULO
CABRAL PEREIRA PINTO
  club  club club 1 club 1 club 8
FW
10
club
ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  club - club - club 2
FW
11
club
ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  club - club - club 2
MF
16
club
วัศพล
เจือพันธ์
  club  club - club - club -
MF
17
club
กานต์นรินทร์
ถาวรศักดิ์
  club  club 1 club - club -
MF
18
club
สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  club 1 club - club -
GK
19
club
อดุล
หละโสะ
  club  club 2 club - club -
MF
20
club
มีโชค
มหาศรานุกูล
  club  club - club - club -
MF
21
club
กิตติพต
แดงอรุณ
  club  club - club - club -
FW
23
club
สุบรรณ
เงินประเสริฐ
  club  club 2 club - club -
MF
24
club
กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  club 4 club - club -
DF
25
club
ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  club - club - club -
GK
26
club
สุพรรณ
ทองสงค์
  club  club 4 club - club -
DF
27
club
RODRIGO
VERGILIO
  club  club club 6 club - club 4
FW
32
club
นพพล
ปิตะฝ่าย
  club  club 2 club - club -
DF
33
club
ทินกร
อสุรินทร์
  club  club 9 club - club 1
DF
34
club
ภัทรภณ
กางโสภา
  club  club - club - club -
DF
37
club
TAKAFUMI
AKAHOSHI
  club  club club 3 club - club 1
MF
38
club
ศิริมงคล
จิตบรรจง
  club  club 1 club - club 2
FW
39
club
สุรชา
นกดำ
  club  club - club - club -
GK
42
club
เอกลาภ
หาญพานิชกิจ
  club  club - club - club -
MF
44
club
นันธชัย
วัฒนกูล
  club  club - club - club -
DF
55
club
ทศวี
ดีประเสิรฐ
  club  club - club - club -
MF
70
club
สุประวีณ์
มีประทัง
  club  club 3 club - club -
FW
1 สราวุธ
กองลาภ
  club  GK
club - club - club -
2 วสันต์
ฮมแสน
  club  DF
club 3 club - club 1
3 ANDERSON
DOS SANTOS
  club  club DF
club 3 club - club 1
4 ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  DF
club 3 club - club -
5 ศุภเสกข์
ไก่แก้ว
  club  MF
club - club - club -
6 อรรถวิท
สุขช่วย
  club  MF
club 2 club - club -
7 นฤพน
ไวลด์
  club  MF
club 2 club - club -
8 ประสิทธิ์
จันทุม
  club  MF
club 1 club - club -
9 ROMULO
CABRAL PEREIRA PINTO
  club  club FW
club 1 club 1 club 8
10 ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  FW
club - club - club 2
11 ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  MF
club - club - club 2
16 วัศพล
เจือพันธ์
  club  MF
club - club - club -
17 กานต์นรินทร์
ถาวรศักดิ์
  club  MF
club 1 club - club -
18 สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  GK
club 1 club - club -
19 อดุล
หละโสะ
  club  MF
club 2 club - club -
20 มีโชค
มหาศรานุกูล
  club  MF
club - club - club -
21 กิตติพต
แดงอรุณ
  club  FW
club - club - club -
23 สุบรรณ
เงินประเสริฐ
  club  MF
club 2 club - club -
24 กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  DF
club 4 club - club -
25 ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -
26 สุพรรณ
ทองสงค์
  club  DF
club 4 club - club -
27 RODRIGO
VERGILIO
  club  club FW
club 6 club - club 4
32 นพพล
ปิตะฝ่าย
  club  DF
club 2 club - club -
33 ทินกร
อสุรินทร์
  club  DF
club 9 club - club 1
34 ภัทรภณ
กางโสภา
  club  DF
club - club - club -
37 TAKAFUMI
AKAHOSHI
  club  club MF
club 3 club - club 1
38 ศิริมงคล
จิตบรรจง
  club  FW
club 1 club - club 2
39 สุรชา
นกดำ
  club  GK
club - club - club -
42 เอกลาภ
หาญพานิชกิจ
  club  MF
club - club - club -
44 นันธชัย
วัฒนกูล
  club  DF
club - club - club -
55 ทศวี
ดีประเสิรฐ
  club  MF
club - club - club -
70 สุประวีณ์
มีประทัง
  club  FW
club 3 club - club -

GoalKeeper Players

1 สราวุธ
กองลาภ
  club  GK
club - club - club -
18 สินทวีชัย
หทัยรัตนกุล
  club  GK
club 1 club - club -
25 ปฐมทัศน์
สุดประเสริฐ
  club  GK
club - club - club -
39 สุรชา
นกดำ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 วสันต์
ฮมแสน
  club  DF
club 3 club - club 1
3 ANDERSON
DOS SANTOS
  club  club DF
club 3 club - club 1
4 ณัฐพงษ์
สมณะ
  club  DF
club 3 club - club -
24 กษิดิ์เดช
เวทยาวงศ์
  club  DF
club 4 club - club -
26 สุพรรณ
ทองสงค์
  club  DF
club 4 club - club -
32 นพพล
ปิตะฝ่าย
  club  DF
club 2 club - club -
33 ทินกร
อสุรินทร์
  club  DF
club 9 club - club 1
34 ภัทรภณ
กางโสภา
  club  DF
club - club - club -
44 นันธชัย
วัฒนกูล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 ศุภเสกข์
ไก่แก้ว
  club  MF
club - club - club -
6 อรรถวิท
สุขช่วย
  club  MF
club 2 club - club -
7 นฤพน
ไวลด์
  club  MF
club 2 club - club -
8 ประสิทธิ์
จันทุม
  club  MF
club 1 club - club -
11 ธนาสิทธิ์
ศิริผลา
  club  MF
club - club - club 2
16 วัศพล
เจือพันธ์
  club  MF
club - club - club -
17 กานต์นรินทร์
ถาวรศักดิ์
  club  MF
club 1 club - club -
19 อดุล
หละโสะ
  club  MF
club 2 club - club -
20 มีโชค
มหาศรานุกูล
  club  MF
club - club - club -
23 สุบรรณ
เงินประเสริฐ
  club  MF
club 2 club - club -
37 TAKAFUMI
AKAHOSHI
  club  club MF
club 3 club - club 1
42 เอกลาภ
หาญพานิชกิจ
  club  MF
club - club - club -
55 ทศวี
ดีประเสิรฐ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 ROMULO
CABRAL PEREIRA PINTO
  club  club FW
club 1 club 1 club 8
10 ชนานันท์
ป้อมบุบผา
  club  FW
club - club - club 2
21 กิตติพต
แดงอรุณ
  club  FW
club - club - club -
27 RODRIGO
VERGILIO
  club  club FW
club 6 club - club 4
38 ศิริมงคล
จิตบรรจง
  club  FW
club 1 club - club 2
70 สุประวีณ์
มีประทัง
  club  FW
club 3 club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor