club club club club

Club & Players

club
club การท่าเรือ เอฟซี
Club Name [Thai] การท่าเรือ เอฟซี
Club Name [Eng] Port FC
Short Name [Thai] การท่าเรือ เอฟซี
Short Name [Eng] Port FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] แพท สเตเดี้ยม
Capacity 8000
Website
Email portfc2014@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
12
การท่าเรือ เอฟซี   0 0 0 0 0   0 1 0 0 0   1 0 1 0 0 0   0 1
Last Six Results club
24-02-62 club TPFC 0 - 0 CRUTD club
D
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วัชระ
บัวทอง
  club  club - club - club -
GK
4
club
ยูเซฟ เอเลียส
ดอเลาะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
Sergio Gustavo
Suarez Arteaga
  club  club club - club - club -
MF
6
club
ทศพล
ลาเทศ
  club  club - club - club -
DF
7
club
ปกรณ์
เปรมภักดิ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
SUNGHWAN
KIM
  club  club club - club - club -
MF
9
club
ชาคริต
ระวันประโคน
  club  club - club - club -
MF
10
club
บดินทร์
ผาลา
  club  club - club - club -
MF
11
club
แซมมี่ คัทธจันทร์ ซล็อท
คริสเตนเซ่น
  club  club - club - club -
FW
13
club
อดิศร
แดงเรือง
  club  club - club - club -
MF
14
club
สมประสงค์
พรมศร
  club  club - club - club -
MF
15
club
เจตน์จิณณ์
ศรีปราชญ์
  club  club - club - club -
DF
16
club
ศิวกร
จักขุประสาท
  club  club - club - club -
MF
17
club
รัตนัย
ส่องแสงจันทร์
  club  club - club - club -
GK
19
club
ปัณณ์พันธุ์พงษ์
ปิ่นกอง
  club  club - club - club -
DF
20
club
อนนต์
สมากร
  club  club - club - club -
MF
22
club
David
Rochela Calvo
  club  club club - club - club -
DF
23
club
Dragan
Boskovic
  club  club club - club - club -
FW
24
club
วรวุฒิ
นามเวช
  club  club - club - club -
DF
28
club
TERENS OWANG
PRISKA PUHURI
  club  club club - club - club -
MF
29
club
อาทิตย์
บุตรจินดา
  club  club - club - club -
FW
31
club
นูรูล
ศรียานเก็ม
  club  club - club - club -
MF
34
club
นิติพงษ์
เสลานนท์
  club  club - club - club -
MF
36
club
วรวุฒิ
ศรีสุภา
  club  club - club - club -
GK
41
club
ภุมเรศ
กลัดกลีบ
  club  club - club - club -
MF
42
club
ดนุเดช
ตรีมงคลโชค
  club  club - club - club -
MF
43
club
นัทธพงศ์
มณีสว่าง
  club  club - club - club -
DF
44
club
อริยพล
จันทร์สอน
  club  club - club - club -
DF
45
club
อภิสิทธิ์
ธ.น.หมาน
  club  club - club - club -
MF
46
club
ศักดิ์นรินทร์
แสนอินทร์อำนาจ
  club  club - club - club -
MF
47
club
ราชัน
เหมัง
  club  club - club - club -
FW
48
club
ศราวิน
ภักดีการ
  club  club - club - club -
DF
49
club
พงศ์เทพ
เจนสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
50
club
ภาคิน
พิทักษ์ผ่องพันธ์
  club  club - club - club -
DF
51
club
ธีระ
ทยานรัมย์
  club  club - club - club -
DF
52
club
นายติณณภพ
แสงรุ่ง
  club  club - club - club -
DF
53
club
พงศกร
สาลี
  club  club - club - club -
DF
55
club
นนทวัฒน์
ชาวไร่
  club  club - club - club -
MF
56
club
ปรัชญา
เกตุทิตย์
  club  club - club - club -
MF
57
club
เชาว์วาลา
ศรีอาวุธ
  club  club - club - club -
MF
58
club
ธนากร
สว่างภพ
  club  club - club - club -
MF
59
club
ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  club - club - club -
MF
78
club
วัชรพล
ชุ่มกิ่ง
  club  club - club - club -
FW
79
club
วรายุทธ์
พูนประสาร
  club  club - club - club -
FW
80
club
พลศาสตร์
เสารบุพผา
  club  club - club - club -
FW
81
club
อณิพงษ์
กิจคาม
  club  club - club - club -
GK
82
club
ชัชรินทร์
ภูต่างแดน
  club  club - club - club -
GK
83
club
เจษฎากร
อินทร์โกร์
  club  club - club - club -
GK
84
club
สรัญวุฐิ
วัชรพล
  club  club - club - club -
FW
85
club
สุริยะ
ใจสุข
  club  club - club - club -
FW
86
club
ศิริวัฒน์
ชุ่มเย็น
  club  club - club - club -
DF
97
club
เควิน
ดีรมรัมย์
  club  club - club - club -
DF
99
club
ชนายุทธ
เจจือ
  club  club - club - club -
MF
1 วัชระ
บัวทอง
  club  GK
club - club - club -
4 ยูเซฟ เอเลียส
ดอเลาะ
  club  DF
club - club - club -
5 Sergio Gustavo
Suarez Arteaga
  club  club MF
club - club - club -
6 ทศพล
ลาเทศ
  club  DF
club - club - club -
7 ปกรณ์
เปรมภักดิ์
  club  MF
club - club - club -
8 SUNGHWAN
KIM
  club  club MF
club - club - club -
9 ชาคริต
ระวันประโคน
  club  MF
club - club - club -
10 บดินทร์
ผาลา
  club  MF
club - club - club -
11 แซมมี่ คัทธจันทร์ ซล็อท
คริสเตนเซ่น
  club  FW
club - club - club -
13 อดิศร
แดงเรือง
  club  MF
club - club - club -
14 สมประสงค์
พรมศร
  club  MF
club - club - club -
15 เจตน์จิณณ์
ศรีปราชญ์
  club  DF
club - club - club -
16 ศิวกร
จักขุประสาท
  club  MF
club - club - club -
17 รัตนัย
ส่องแสงจันทร์
  club  GK
club - club - club -
19 ปัณณ์พันธุ์พงษ์
ปิ่นกอง
  club  DF
club - club - club -
20 อนนต์
สมากร
  club  MF
club - club - club -
22 David
Rochela Calvo
  club  club DF
club - club - club -
23 Dragan
Boskovic
  club  club FW
club - club - club -
24 วรวุฒิ
นามเวช
  club  DF
club - club - club -
28 TERENS OWANG
PRISKA PUHURI
  club  club MF
club - club - club -
29 อาทิตย์
บุตรจินดา
  club  FW
club - club - club -
31 นูรูล
ศรียานเก็ม
  club  MF
club - club - club -
34 นิติพงษ์
เสลานนท์
  club  MF
club - club - club -
36 วรวุฒิ
ศรีสุภา
  club  GK
club - club - club -
41 ภุมเรศ
กลัดกลีบ
  club  MF
club - club - club -
42 ดนุเดช
ตรีมงคลโชค
  club  MF
club - club - club -
43 นัทธพงศ์
มณีสว่าง
  club  DF
club - club - club -
44 อริยพล
จันทร์สอน
  club  DF
club - club - club -
45 อภิสิทธิ์
ธ.น.หมาน
  club  MF
club - club - club -
46 ศักดิ์นรินทร์
แสนอินทร์อำนาจ
  club  MF
club - club - club -
47 ราชัน
เหมัง
  club  FW
club - club - club -
48 ศราวิน
ภักดีการ
  club  DF
club - club - club -
49 พงศ์เทพ
เจนสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
50 ภาคิน
พิทักษ์ผ่องพันธ์
  club  DF
club - club - club -
51 ธีระ
ทยานรัมย์
  club  DF
club - club - club -
52 นายติณณภพ
แสงรุ่ง
  club  DF
club - club - club -
53 พงศกร
สาลี
  club  DF
club - club - club -
55 นนทวัฒน์
ชาวไร่
  club  MF
club - club - club -
56 ปรัชญา
เกตุทิตย์
  club  MF
club - club - club -
57 เชาว์วาลา
ศรีอาวุธ
  club  MF
club - club - club -
58 ธนากร
สว่างภพ
  club  MF
club - club - club -
59 ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  MF
club - club - club -
78 วัชรพล
ชุ่มกิ่ง
  club  FW
club - club - club -
79 วรายุทธ์
พูนประสาร
  club  FW
club - club - club -
80 พลศาสตร์
เสารบุพผา
  club  FW
club - club - club -
81 อณิพงษ์
กิจคาม
  club  GK
club - club - club -
82 ชัชรินทร์
ภูต่างแดน
  club  GK
club - club - club -
83 เจษฎากร
อินทร์โกร์
  club  GK
club - club - club -
84 สรัญวุฐิ
วัชรพล
  club  FW
club - club - club -
85 สุริยะ
ใจสุข
  club  FW
club - club - club -
86 ศิริวัฒน์
ชุ่มเย็น
  club  DF
club - club - club -
97 เควิน
ดีรมรัมย์
  club  DF
club - club - club -
99 ชนายุทธ
เจจือ
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 วัชระ
บัวทอง
  club  GK
club - club - club -
17 รัตนัย
ส่องแสงจันทร์
  club  GK
club - club - club -
36 วรวุฒิ
ศรีสุภา
  club  GK
club - club - club -
81 อณิพงษ์
กิจคาม
  club  GK
club - club - club -
82 ชัชรินทร์
ภูต่างแดน
  club  GK
club - club - club -
83 เจษฎากร
อินทร์โกร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4 ยูเซฟ เอเลียส
ดอเลาะ
  club  DF
club - club - club -
6 ทศพล
ลาเทศ
  club  DF
club - club - club -
15 เจตน์จิณณ์
ศรีปราชญ์
  club  DF
club - club - club -
19 ปัณณ์พันธุ์พงษ์
ปิ่นกอง
  club  DF
club - club - club -
22 David
Rochela Calvo
  club  club DF
club - club - club -
24 วรวุฒิ
นามเวช
  club  DF
club - club - club -
43 นัทธพงศ์
มณีสว่าง
  club  DF
club - club - club -
44 อริยพล
จันทร์สอน
  club  DF
club - club - club -
48 ศราวิน
ภักดีการ
  club  DF
club - club - club -
49 พงศ์เทพ
เจนสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
50 ภาคิน
พิทักษ์ผ่องพันธ์
  club  DF
club - club - club -
51 ธีระ
ทยานรัมย์
  club  DF
club - club - club -
52 นายติณณภพ
แสงรุ่ง
  club  DF
club - club - club -
53 พงศกร
สาลี
  club  DF
club - club - club -
86 ศิริวัฒน์
ชุ่มเย็น
  club  DF
club - club - club -
97 เควิน
ดีรมรัมย์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 Sergio Gustavo
Suarez Arteaga
  club  club MF
club - club - club -
7 ปกรณ์
เปรมภักดิ์
  club  MF
club - club - club -
8 SUNGHWAN
KIM
  club  club MF
club - club - club -
9 ชาคริต
ระวันประโคน
  club  MF
club - club - club -
10 บดินทร์
ผาลา
  club  MF
club - club - club -
13 อดิศร
แดงเรือง
  club  MF
club - club - club -
14 สมประสงค์
พรมศร
  club  MF
club - club - club -
16 ศิวกร
จักขุประสาท
  club  MF
club - club - club -
20 อนนต์
สมากร
  club  MF
club - club - club -
28 TERENS OWANG
PRISKA PUHURI
  club  club MF
club - club - club -
31 นูรูล
ศรียานเก็ม
  club  MF
club - club - club -
34 นิติพงษ์
เสลานนท์
  club  MF
club - club - club -
41 ภุมเรศ
กลัดกลีบ
  club  MF
club - club - club -
42 ดนุเดช
ตรีมงคลโชค
  club  MF
club - club - club -
45 อภิสิทธิ์
ธ.น.หมาน
  club  MF
club - club - club -
46 ศักดิ์นรินทร์
แสนอินทร์อำนาจ
  club  MF
club - club - club -
55 นนทวัฒน์
ชาวไร่
  club  MF
club - club - club -
56 ปรัชญา
เกตุทิตย์
  club  MF
club - club - club -
57 เชาว์วาลา
ศรีอาวุธ
  club  MF
club - club - club -
58 ธนากร
สว่างภพ
  club  MF
club - club - club -
59 ชิษณุพงศ์
แพร่งพร้อม
  club  MF
club - club - club -
99 ชนายุทธ
เจจือ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

11 แซมมี่ คัทธจันทร์ ซล็อท
คริสเตนเซ่น
  club  FW
club - club - club -
23 Dragan
Boskovic
  club  club FW
club - club - club -
29 อาทิตย์
บุตรจินดา
  club  FW
club - club - club -
47 ราชัน
เหมัง
  club  FW
club - club - club -
78 วัชรพล
ชุ่มกิ่ง
  club  FW
club - club - club -
79 วรายุทธ์
พูนประสาร
  club  FW
club - club - club -
80 พลศาสตร์
เสารบุพผา
  club  FW
club - club - club -
84 สรัญวุฐิ
วัชรพล
  club  FW
club - club - club -
85 สุริยะ
ใจสุข
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor