club club club club

Club & Players

club
club โปลิศ เทโร เอฟซี
Club Name [Thai] โปลิศ เทโร เอฟซี
Club Name [Eng] Police Tero FC
Short Name [Thai] โปลิศ เทโร
Short Name [Eng] Police Tero
Alias [Eng] มังกรโล่ห์เงิน
Stadium [Eng] สนามบุณยะจินดา
Capacity 5000
Website http://www.policetero.com/
Email Policetero_fc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
โปลิศ เทโร เอฟซี   1 0 0 2 1   1 1 0 7 1   3 2 1 0 9 2   7 7
Last Six Results club
23-02-62 club POLFC 6 - 0 AYUTD club
W
17-02-62 club POLFC 2 - 1 CTUTD club
W
09-02-62 club POLFC 1 - 1 RYFC club
D
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พงศ์ปณต
นาคนายม
  club  club - club - club -
GK
2
club
ราชัน
ประสิทธ์ทอง
  club  club - club - club -
DF
4
club
วิชาญ
นันทะศรี
  club  club - club - club -
MF
5
club
นิคม
สมหวัง
  club  club - club - club -
DF
7
club
นพพล
พลคำ
  club  club - club - club -
MF
8
club
นิรันดร์
มีมาก
  club  club - club - club -
DF
9
club
Michael Laurent
N'Dri
  club  club club - club - club -
FW
10
club
AUNG
THU
  club  club club - club - club -
FW
14
club
จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  club - club - club -
FW
15
club
อนุศักดิ์
ใจเพชร
  club  club - club - club -
DF
16
club
ปกเกล้า
มีสติ
  club  club - club - club -
MF
17
club
มงคล
ทศไกร
  club  club - club - club -
FW
18
club
ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  club - club - club -
MF
19
club
อนันต์
สุรัตนศิลป
  club  club - club - club -
MF
20
club
นนท์
ม่วงงาม
  club  club - club - club -
GK
21
club
ปฐมพล
เจริญรัตนาภิรมย์
  club  club - club - club -
MF
22
club
พัสกร
เชาวนะ
  club  club - club - club -
MF
23
club
สันติภาพ
จันทร์หง่อม
  club  club - club - club -
DF
24
club
สมปราชญ์
อินทพุทธ
  club  club - club - club -
FW
25
club
จักรกฤษณ์
วิเศษรัตน์
  club  club - club - club -
GK
26
club
สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  club - club - club -
MF
28
club
ศาศวัต
อินทร์จันทร์
  club  club - club - club -
GK
29
club
ภูวนาท
คำแก้ว
  club  club - club - club -
FW
30
club
กัณตพัชห์
มันปาติ
  club  club - club - club -
GK
32
club
ณรงค์
จันทร์เสวก
  club  club - club - club -
MF
33
club
อภิวิชญ์
ทราบรัมย์
  club  club - club - club -
MF
35
club
ชุมพล
บัวงาม
  club  club - club - club -
DF
36
club
วรวัฒน์
แสงชัย
  club  club - club - club -
DF
37
club
JEONGGEUN
LEE
  club  club club - club - club -
MF
38
club
วรวิทย์
ขำผา
  club  club - club - club -
MF
39
club
สัญชัย
นนทศิลา
  club  club - club - club -
DF
40
club
จักรวุฒิ
เมฆวัน
  club  club - club - club -
MF
42
club
อรัญ
ผิวขม
  club  club - club - club -
MF
44
club
นัฐกานต์
เขตรักษา
  club  club - club - club -
MF
45
club
อดิศักดิ์
ศรีกำปัง
  club  club - club - club -
FW
47
club
อนุสรณ์
ใจเพชร
  club  club - club - club -
DF
48
club
กนกพล
ปุษปาคม
  club  club - club - club -
MF
49
club
ธวัชชัย
วิเศษดี
  club  club - club - club -
FW
55
club
NIKOLA
PETKOVIC
  club  club club - club - club -
DF
63
club
ณัฐชนน
สร้อยจิตร
  club  club - club - club -
DF
66
club
วรภพ
ทวีสุข
  club  club - club - club -
DF
77
club
กฤษณ์พรหม
บุญสาร
  club  club - club - club -
DF
81
club
ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  club - club - club -
DF
88
club
ฐาป์นพัต
วงศ์เพ็ชรพูน
  club  club - club - club -
MF
89
club
เฉลิมเกียรติ
สมบัติปัน
  club  club - club - club -
GK
90
club
ทิตาธร
อักษรศรี
  club  club - club - club -
DF
91
club
MARCOS
VINICIUS
  club  club club - club - club -
FW
93
club
รณชัย
พงพุทธา
  club  club - club - club -
FW
98
club
ทิตาวีร์
อักษรศรี
  club  club - club - club -
DF
99
club
ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  club - club - club -
DF
1 พงศ์ปณต
นาคนายม
  club  GK
club - club - club -
2 ราชัน
ประสิทธ์ทอง
  club  DF
club - club - club -
4 วิชาญ
นันทะศรี
  club  MF
club - club - club -
5 นิคม
สมหวัง
  club  DF
club - club - club -
7 นพพล
พลคำ
  club  MF
club - club - club -
8 นิรันดร์
มีมาก
  club  DF
club - club - club -
9 Michael Laurent
N'Dri
  club  club FW
club - club - club -
10 AUNG
THU
  club  club FW
club - club - club -
14 จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  FW
club - club - club -
15 อนุศักดิ์
ใจเพชร
  club  DF
club - club - club -
16 ปกเกล้า
มีสติ
  club  MF
club - club - club -
17 มงคล
ทศไกร
  club  FW
club - club - club -
18 ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  MF
club - club - club -
19 อนันต์
สุรัตนศิลป
  club  MF
club - club - club -
20 นนท์
ม่วงงาม
  club  GK
club - club - club -
21 ปฐมพล
เจริญรัตนาภิรมย์
  club  MF
club - club - club -
22 พัสกร
เชาวนะ
  club  MF
club - club - club -
23 สันติภาพ
จันทร์หง่อม
  club  DF
club - club - club -
24 สมปราชญ์
อินทพุทธ
  club  FW
club - club - club -
25 จักรกฤษณ์
วิเศษรัตน์
  club  GK
club - club - club -
26 สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  MF
club - club - club -
28 ศาศวัต
อินทร์จันทร์
  club  GK
club - club - club -
29 ภูวนาท
คำแก้ว
  club  FW
club - club - club -
30 กัณตพัชห์
มันปาติ
  club  GK
club - club - club -
32 ณรงค์
จันทร์เสวก
  club  MF
club - club - club -
33 อภิวิชญ์
ทราบรัมย์
  club  MF
club - club - club -
35 ชุมพล
บัวงาม
  club  DF
club - club - club -
36 วรวัฒน์
แสงชัย
  club  DF
club - club - club -
37 JEONGGEUN
LEE
  club  club MF
club - club - club -
38 วรวิทย์
ขำผา
  club  MF
club - club - club -
39 สัญชัย
นนทศิลา
  club  DF
club - club - club -
40 จักรวุฒิ
เมฆวัน
  club  MF
club - club - club -
42 อรัญ
ผิวขม
  club  MF
club - club - club -
44 นัฐกานต์
เขตรักษา
  club  MF
club - club - club -
45 อดิศักดิ์
ศรีกำปัง
  club  FW
club - club - club -
47 อนุสรณ์
ใจเพชร
  club  DF
club - club - club -
48 กนกพล
ปุษปาคม
  club  MF
club - club - club -
49 ธวัชชัย
วิเศษดี
  club  FW
club - club - club -
55 NIKOLA
PETKOVIC
  club  club DF
club - club - club -
63 ณัฐชนน
สร้อยจิตร
  club  DF
club - club - club -
66 วรภพ
ทวีสุข
  club  DF
club - club - club -
77 กฤษณ์พรหม
บุญสาร
  club  DF
club - club - club -
81 ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  DF
club - club - club -
88 ฐาป์นพัต
วงศ์เพ็ชรพูน
  club  MF
club - club - club -
89 เฉลิมเกียรติ
สมบัติปัน
  club  GK
club - club - club -
90 ทิตาธร
อักษรศรี
  club  DF
club - club - club -
91 MARCOS
VINICIUS
  club  club FW
club - club - club -
93 รณชัย
พงพุทธา
  club  FW
club - club - club -
98 ทิตาวีร์
อักษรศรี
  club  DF
club - club - club -
99 ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 พงศ์ปณต
นาคนายม
  club  GK
club - club - club -
20 นนท์
ม่วงงาม
  club  GK
club - club - club -
25 จักรกฤษณ์
วิเศษรัตน์
  club  GK
club - club - club -
28 ศาศวัต
อินทร์จันทร์
  club  GK
club - club - club -
30 กัณตพัชห์
มันปาติ
  club  GK
club - club - club -
89 เฉลิมเกียรติ
สมบัติปัน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ราชัน
ประสิทธ์ทอง
  club  DF
club - club - club -
5 นิคม
สมหวัง
  club  DF
club - club - club -
8 นิรันดร์
มีมาก
  club  DF
club - club - club -
15 อนุศักดิ์
ใจเพชร
  club  DF
club - club - club -
23 สันติภาพ
จันทร์หง่อม
  club  DF
club - club - club -
35 ชุมพล
บัวงาม
  club  DF
club - club - club -
36 วรวัฒน์
แสงชัย
  club  DF
club - club - club -
39 สัญชัย
นนทศิลา
  club  DF
club - club - club -
47 อนุสรณ์
ใจเพชร
  club  DF
club - club - club -
55 NIKOLA
PETKOVIC
  club  club DF
club - club - club -
63 ณัฐชนน
สร้อยจิตร
  club  DF
club - club - club -
66 วรภพ
ทวีสุข
  club  DF
club - club - club -
77 กฤษณ์พรหม
บุญสาร
  club  DF
club - club - club -
81 ศรันยู
อินต๊ะราช
  club  DF
club - club - club -
90 ทิตาธร
อักษรศรี
  club  DF
club - club - club -
98 ทิตาวีร์
อักษรศรี
  club  DF
club - club - club -
99 ธรรมรัตน์
แว่นมณี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 วิชาญ
นันทะศรี
  club  MF
club - club - club -
7 นพพล
พลคำ
  club  MF
club - club - club -
16 ปกเกล้า
มีสติ
  club  MF
club - club - club -
18 ณัฐพล
เปี่ยมพลาย
  club  MF
club - club - club -
19 อนันต์
สุรัตนศิลป
  club  MF
club - club - club -
21 ปฐมพล
เจริญรัตนาภิรมย์
  club  MF
club - club - club -
22 พัสกร
เชาวนะ
  club  MF
club - club - club -
26 สิทธิโชค
ทัศนัย
  club  MF
club - club - club -
32 ณรงค์
จันทร์เสวก
  club  MF
club - club - club -
33 อภิวิชญ์
ทราบรัมย์
  club  MF
club - club - club -
37 JEONGGEUN
LEE
  club  club MF
club - club - club -
38 วรวิทย์
ขำผา
  club  MF
club - club - club -
40 จักรวุฒิ
เมฆวัน
  club  MF
club - club - club -
42 อรัญ
ผิวขม
  club  MF
club - club - club -
44 นัฐกานต์
เขตรักษา
  club  MF
club - club - club -
48 กนกพล
ปุษปาคม
  club  MF
club - club - club -
88 ฐาป์นพัต
วงศ์เพ็ชรพูน
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 Michael Laurent
N'Dri
  club  club FW
club - club - club -
10 AUNG
THU
  club  club FW
club - club - club -
14 จาตุรงณ์
พิมพ์คูณ
  club  FW
club - club - club -
17 มงคล
ทศไกร
  club  FW
club - club - club -
24 สมปราชญ์
อินทพุทธ
  club  FW
club - club - club -
29 ภูวนาท
คำแก้ว
  club  FW
club - club - club -
45 อดิศักดิ์
ศรีกำปัง
  club  FW
club - club - club -
49 ธวัชชัย
วิเศษดี
  club  FW
club - club - club -
91 MARCOS
VINICIUS
  club  club FW
club - club - club -
93 รณชัย
พงพุทธา
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor