club club club club

Club & Players

club
club สุโขทัย เอฟซี
Club Name [Thai] สุโขทัย เอฟซี
Club Name [Eng] Sukhothai FC
Short Name [Thai] สุโขทัย เอฟซี
Short Name [Eng] STFC
Alias [Eng] ค้างคาวไฟ
Stadium [Eng] ทะเลหลวง สเตเดี๊ยม
Capacity 8000
Website 8000
Email siraphop@therdthaigroup.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
7
สุโขทัย เอฟซี   0 1 0 1 1   0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 1   0 1
Last Six Results club
24-02-62 club SKTFC 1 - 1 BUFC club
D
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
อนิรุต
นัยนา
  club  club - club - club -
GK
3
club
ปรัชญ์
สมัคราษฎร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
บวร
ตาปลา
  club  club - club - club -
MF
5
club
ยุทธพงษ์
ศรีละคร
  club  club - club - club -
DF
7
club
RAKOTOHARIMALALA NJIVA
TSILAVINA MARTIN
  club  club club - club - club -
MF
8
club
สรรเสริญ
ลิ้มวัฒนะ
  club  club - club - club -
MF
9
club
NELSON WILFREDO
BONILLA SANCHEZ
  club  club club - club - club -
FW
10
club
John
Baggio
  club  club club - club - club -
MF
11
club
CURRAN LAWRANCE
SINGH FERNS
  club  club club - club - club -
MF
13
club
ปิยะราษฎร์
ลาจังหรีด
  club  club - club - club -
DF
15
club
กิตติคุณ
แจ่มสุวรรณ
  club  club - club - club -
GK
16
club
JUNG
MYOUNGOH
  club  club club - club - club -
MF
17
club
ก้องนธีชัย
บุญมา
  club  club - club - club -
MF
19
club
นวพล
ตันตระเสนีย์
  club  club - club - club -
DF
24
club
คัพฟ้า
บุญมาตุ่น
  club  club - club - club -
MF
25
club
ศักดรินทร์
มิ่งสมร
  club  club - club - club -
DF
26
club
ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  club - club - club -
MF
29
club
กิตติพงษ์
วงมา
  club  club - club - club -
FW
31
club
ชมพู
แสงโพธิ์
  club  club - club - club -
DF
34
club
เลอสันต์
เทียมราช
  club  club - club - club -
MF
35
club
ไพโรจน์
เอี่ยมมาก
  club  club - club - club -
GK
43
club
นรงฤทธิ์
บุญสุข
  club  club - club - club -
DF
44
club
เกียรติศักดิ์
ธูปขุนทด
  club  club - club - club -
DF
55
club
เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  club - club - club -
DF
61
club
สิรภพ
อินทร์ทัพ
  club  club - club - club -
GK
63
club
อนุชิต
ชูชี
  club  club - club - club -
DF
64
club
ชโนทัย
ทองสุทธิ
  club  club - club - club -
DF
65
club
ชญานนท์
บุญเทพ
  club  club - club - club -
DF
67
club
วชิราวุธ
สำราญดี
  club  club - club - club -
DF
68
club
ธีรวัฒน์
ดอยแก้วขาว
  club  club - club - club -
DF
73
club
ไกรวิชญ์
พูลประเสริฐ์
  club  club - club - club -
MF
74
club
อาชาวิน
สูงเนิน
  club  club - club - club -
MF
76
club
ธนวัฒน์
เหล็กทอง
  club  club - club - club -
MF
79
club
วัชรินทร์
ใหญ่เลิศ
  club  club - club - club -
MF
82
club
ฐิติกานต์
เขื่อนจันทึก
  club  club - club - club -
DF
1 อนิรุต
นัยนา
  club  GK
club - club - club -
3 ปรัชญ์
สมัคราษฎร์
  club  DF
club - club - club -
4 บวร
ตาปลา
  club  MF
club - club - club -
5 ยุทธพงษ์
ศรีละคร
  club  DF
club - club - club -
7 RAKOTOHARIMALALA NJIVA
TSILAVINA MARTIN
  club  club MF
club - club - club -
8 สรรเสริญ
ลิ้มวัฒนะ
  club  MF
club - club - club -
9 NELSON WILFREDO
BONILLA SANCHEZ
  club  club FW
club - club - club -
10 John
Baggio
  club  club MF
club - club - club -
11 CURRAN LAWRANCE
SINGH FERNS
  club  club MF
club - club - club -
13 ปิยะราษฎร์
ลาจังหรีด
  club  DF
club - club - club -
15 กิตติคุณ
แจ่มสุวรรณ
  club  GK
club - club - club -
16 JUNG
MYOUNGOH
  club  club MF
club - club - club -
17 ก้องนธีชัย
บุญมา
  club  MF
club - club - club -
19 นวพล
ตันตระเสนีย์
  club  DF
club - club - club -
24 คัพฟ้า
บุญมาตุ่น
  club  MF
club - club - club -
25 ศักดรินทร์
มิ่งสมร
  club  DF
club - club - club -
26 ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
29 กิตติพงษ์
วงมา
  club  FW
club - club - club -
31 ชมพู
แสงโพธิ์
  club  DF
club - club - club -
34 เลอสันต์
เทียมราช
  club  MF
club - club - club -
35 ไพโรจน์
เอี่ยมมาก
  club  GK
club - club - club -
43 นรงฤทธิ์
บุญสุข
  club  DF
club - club - club -
44 เกียรติศักดิ์
ธูปขุนทด
  club  DF
club - club - club -
55 เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  DF
club - club - club -
61 สิรภพ
อินทร์ทัพ
  club  GK
club - club - club -
63 อนุชิต
ชูชี
  club  DF
club - club - club -
64 ชโนทัย
ทองสุทธิ
  club  DF
club - club - club -
65 ชญานนท์
บุญเทพ
  club  DF
club - club - club -
67 วชิราวุธ
สำราญดี
  club  DF
club - club - club -
68 ธีรวัฒน์
ดอยแก้วขาว
  club  DF
club - club - club -
73 ไกรวิชญ์
พูลประเสริฐ์
  club  MF
club - club - club -
74 อาชาวิน
สูงเนิน
  club  MF
club - club - club -
76 ธนวัฒน์
เหล็กทอง
  club  MF
club - club - club -
79 วัชรินทร์
ใหญ่เลิศ
  club  MF
club - club - club -
82 ฐิติกานต์
เขื่อนจันทึก
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 อนิรุต
นัยนา
  club  GK
club - club - club -
15 กิตติคุณ
แจ่มสุวรรณ
  club  GK
club - club - club -
35 ไพโรจน์
เอี่ยมมาก
  club  GK
club - club - club -
61 สิรภพ
อินทร์ทัพ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 ปรัชญ์
สมัคราษฎร์
  club  DF
club - club - club -
5 ยุทธพงษ์
ศรีละคร
  club  DF
club - club - club -
13 ปิยะราษฎร์
ลาจังหรีด
  club  DF
club - club - club -
19 นวพล
ตันตระเสนีย์
  club  DF
club - club - club -
25 ศักดรินทร์
มิ่งสมร
  club  DF
club - club - club -
31 ชมพู
แสงโพธิ์
  club  DF
club - club - club -
43 นรงฤทธิ์
บุญสุข
  club  DF
club - club - club -
44 เกียรติศักดิ์
ธูปขุนทด
  club  DF
club - club - club -
55 เอกสิทธิ์
ฉาวบุตร
  club  DF
club - club - club -
63 อนุชิต
ชูชี
  club  DF
club - club - club -
64 ชโนทัย
ทองสุทธิ
  club  DF
club - club - club -
65 ชญานนท์
บุญเทพ
  club  DF
club - club - club -
67 วชิราวุธ
สำราญดี
  club  DF
club - club - club -
68 ธีรวัฒน์
ดอยแก้วขาว
  club  DF
club - club - club -
82 ฐิติกานต์
เขื่อนจันทึก
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 บวร
ตาปลา
  club  MF
club - club - club -
7 RAKOTOHARIMALALA NJIVA
TSILAVINA MARTIN
  club  club MF
club - club - club -
8 สรรเสริญ
ลิ้มวัฒนะ
  club  MF
club - club - club -
10 John
Baggio
  club  club MF
club - club - club -
11 CURRAN LAWRANCE
SINGH FERNS
  club  club MF
club - club - club -
16 JUNG
MYOUNGOH
  club  club MF
club - club - club -
17 ก้องนธีชัย
บุญมา
  club  MF
club - club - club -
24 คัพฟ้า
บุญมาตุ่น
  club  MF
club - club - club -
26 ภีมวิชช์
ทองนิธิโรจน์
  club  MF
club - club - club -
34 เลอสันต์
เทียมราช
  club  MF
club - club - club -
73 ไกรวิชญ์
พูลประเสริฐ์
  club  MF
club - club - club -
74 อาชาวิน
สูงเนิน
  club  MF
club - club - club -
76 ธนวัฒน์
เหล็กทอง
  club  MF
club - club - club -
79 วัชรินทร์
ใหญ่เลิศ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 NELSON WILFREDO
BONILLA SANCHEZ
  club  club FW
club - club - club -
29 กิตติพงษ์
วงมา
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor