club club club club

Club & Players

club
club นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
Club Name [Thai] นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี
Club Name [Eng] Nakhonratchasima Mazda FC
Short Name [Thai] นครราชสีมา
Short Name [Eng] Nakhonratchasima
Alias [Eng] สวาทแคท
Stadium [Eng] เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
Capacity 0
Website https://www.facebook.com/KoratSwatCatFC/
Email kamron@swatcat.net

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี   0 0 0 0 0   1 0 0 1 0   1 1 0 0 1 0   1 3
Last Six Results club
23-02-62 club NRMFC 1 - 0 PTTRY club
W
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ชัยณรงค์
บุญเกิด
  club  club - club - club -
GK
2
club
นพพล
เกิดแก้ว
  club  club - club - club -
DF
3
club
วราดร
อุ่นอาจ
  club  club - club - club -
DF
4
club
เฉลิมพงษ์
เกิดแก้ว
  club  club - club - club -
DF
5
club
เอกณัฏฐ์
คงเกตุ
  club  club - club - club -
DF
7
club
Antonio Pereira
Pina Neto
  club  club club - club - club -
MF
8
club
เมธี
ทวีกุลกาญจน์
  club  club - club - club -
MF
10
club
NEBOJSA
MARINKOVIC
  club  club club - club - club -
MF
11
club
แซมมวล ป
คันนิงแฮม
  club  club - club - club -
GK
13
club
อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  club - club - club -
MF
15
club
LEE
WONJAE
  club  club club - club - club -
DF
16
club
นิพนธ์
คำทอง
  club  club - club - club -
MF
17
club
นฤพล
อารมณ์สวะ
  club  club - club - club -
FW
18
club
ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  club - club - club -
MF
19
club
มฆวัน
เกิดอนันต์
  club  club - club - club -
MF
20
club
เอกชัย
ฤทธิพันธ์ุ
  club  club - club - club -
FW
21
club
วิทยา
หมัดหลำ
  club  club - club - club -
DF
22
club
ชนัตพล
สิกขะมณฑล
  club  club - club - club -
MF
24
club
กิตติกร
ปังขุนทด
  club  club - club - club -
DF
25
club
เดชา
สร้างดี
  club  club - club - club -
DF
27
club
ย่าหยา
คูนาท
  club  club - club - club -
FW
28
club
ทศพร
ศรีเรือง
  club  club - club - club -
GK
29
club
วีระพงศ์
ครยก
  club  club - club - club -
FW
30
club
จักรกฤษ
นิยมสุข
  club  club - club - club -
FW
32
club
ประลอง
สาวันดี
  club  club - club - club -
DF
33
club
กฤษดา
เหมวิพัฒน์
  club  club - club - club -
MF
34
club
กันตภณ
สมพิทยานุรักษ์
  club  club - club - club -
DF
36
club
กิตติภัทร
วงศ์สมบัติ
  club  club - club - club -
MF
37
club
ณัฐพงษ์
สายริยา
  club  club - club - club -
DF
39
club
ธัชกร
เขียวสมบัติ
  club  club - club - club -
FW
77
club
LEANDRO
ASSUMPCAO
  club  club club - club - club -
FW
1 ชัยณรงค์
บุญเกิด
  club  GK
club - club - club -
2 นพพล
เกิดแก้ว
  club  DF
club - club - club -
3 วราดร
อุ่นอาจ
  club  DF
club - club - club -
4 เฉลิมพงษ์
เกิดแก้ว
  club  DF
club - club - club -
5 เอกณัฏฐ์
คงเกตุ
  club  DF
club - club - club -
7 Antonio Pereira
Pina Neto
  club  club MF
club - club - club -
8 เมธี
ทวีกุลกาญจน์
  club  MF
club - club - club -
10 NEBOJSA
MARINKOVIC
  club  club MF
club - club - club -
11 แซมมวล ป
คันนิงแฮม
  club  GK
club - club - club -
13 อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  MF
club - club - club -
15 LEE
WONJAE
  club  club DF
club - club - club -
16 นิพนธ์
คำทอง
  club  MF
club - club - club -
17 นฤพล
อารมณ์สวะ
  club  FW
club - club - club -
18 ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  MF
club - club - club -
19 มฆวัน
เกิดอนันต์
  club  MF
club - club - club -
20 เอกชัย
ฤทธิพันธ์ุ
  club  FW
club - club - club -
21 วิทยา
หมัดหลำ
  club  DF
club - club - club -
22 ชนัตพล
สิกขะมณฑล
  club  MF
club - club - club -
24 กิตติกร
ปังขุนทด
  club  DF
club - club - club -
25 เดชา
สร้างดี
  club  DF
club - club - club -
27 ย่าหยา
คูนาท
  club  FW
club - club - club -
28 ทศพร
ศรีเรือง
  club  GK
club - club - club -
29 วีระพงศ์
ครยก
  club  FW
club - club - club -
30 จักรกฤษ
นิยมสุข
  club  FW
club - club - club -
32 ประลอง
สาวันดี
  club  DF
club - club - club -
33 กฤษดา
เหมวิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
34 กันตภณ
สมพิทยานุรักษ์
  club  DF
club - club - club -
36 กิตติภัทร
วงศ์สมบัติ
  club  MF
club - club - club -
37 ณัฐพงษ์
สายริยา
  club  DF
club - club - club -
39 ธัชกร
เขียวสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
77 LEANDRO
ASSUMPCAO
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ชัยณรงค์
บุญเกิด
  club  GK
club - club - club -
11 แซมมวล ป
คันนิงแฮม
  club  GK
club - club - club -
28 ทศพร
ศรีเรือง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 นพพล
เกิดแก้ว
  club  DF
club - club - club -
3 วราดร
อุ่นอาจ
  club  DF
club - club - club -
4 เฉลิมพงษ์
เกิดแก้ว
  club  DF
club - club - club -
5 เอกณัฏฐ์
คงเกตุ
  club  DF
club - club - club -
15 LEE
WONJAE
  club  club DF
club - club - club -
21 วิทยา
หมัดหลำ
  club  DF
club - club - club -
24 กิตติกร
ปังขุนทด
  club  DF
club - club - club -
25 เดชา
สร้างดี
  club  DF
club - club - club -
32 ประลอง
สาวันดี
  club  DF
club - club - club -
34 กันตภณ
สมพิทยานุรักษ์
  club  DF
club - club - club -
37 ณัฐพงษ์
สายริยา
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 Antonio Pereira
Pina Neto
  club  club MF
club - club - club -
8 เมธี
ทวีกุลกาญจน์
  club  MF
club - club - club -
10 NEBOJSA
MARINKOVIC
  club  club MF
club - club - club -
13 อรรถพงศ์
หนูพรหม
  club  MF
club - club - club -
16 นิพนธ์
คำทอง
  club  MF
club - club - club -
18 ไพฑูรย์
นนทะดี
  club  MF
club - club - club -
19 มฆวัน
เกิดอนันต์
  club  MF
club - club - club -
22 ชนัตพล
สิกขะมณฑล
  club  MF
club - club - club -
33 กฤษดา
เหมวิพัฒน์
  club  MF
club - club - club -
36 กิตติภัทร
วงศ์สมบัติ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

17 นฤพล
อารมณ์สวะ
  club  FW
club - club - club -
20 เอกชัย
ฤทธิพันธ์ุ
  club  FW
club - club - club -
27 ย่าหยา
คูนาท
  club  FW
club - club - club -
29 วีระพงศ์
ครยก
  club  FW
club - club - club -
30 จักรกฤษ
นิยมสุข
  club  FW
club - club - club -
39 ธัชกร
เขียวสมบัติ
  club  FW
club - club - club -
77 LEANDRO
ASSUMPCAO
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor