club club club club

Club & Players

club
club ชัยนาท ฮอร์นบิล
Club Name [Thai] ชัยนาท ฮอร์นบิล
Club Name [Eng] Chainat Hornbill
Short Name [Thai] ชัยนาท เอฟซี
Short Name [Eng] Chainat Hornbill
Alias [Eng] นกใหญ่พิฆาต ชัยนาทฮอร์นบิล
Stadium [Eng] เขาพลอง สเตเดี้ยม
Capacity 12000
Website
Email Chainatfc@yahoo.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
11
ชัยนาท ฮอร์นบิล   4 1 3 11 11   2 2 4 13 18   16 6 3 7 24 29   -5 21
Last Six Results club
20-05-61 club CNHB 3 - 1 PT PRCHFC club
W
13-05-61 club CNHB 0 - 2 MTUTD club
L
06-05-61 club CNHB 2 - 1 RBMFC club
W
28-04-61 club CNHB 5 - 2 BGFC club
W
25-04-61 club CNHB 2 - 1 TPFC club
W
21-04-61 club CNHB 1 - 1 UBUMT club
D
All Results
Next 6 Fixtures club
26-05-61 club CNHB VS BUFC club
A
10-06-61 club CNHB VS PUTD club
H
16-06-61 club CNHB VS BRUTD club
A
23-06-61 club CNHB VS SKTFC club
H
01-07-61 club CNHB VS POLFC club
A
08-07-61 club CNHB VS AFCFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
กฤษชนะ
ยอดอาจ
  club  club - club - club -
GK
2
club
โชตินันท์
วีรภัทรพงศ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
Park
Jong Oh
  club  club club 5 club - club -
DF
4
club
สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  club - club - club -
MF
5
club
พรเทพ
จันทร์ไข่
  club  club 1 club - club 1
DF
6
club
ชัชชน
ใจรังสี
  club  club 2 club - club -
DF
10
club
Florent Stephane
Sinama-Pongolle
  club  club club 1 club - club 4
FW
11
club
BERNARD HENRI CEDRIC
DOUMBIA
  club  club club - club - club 7
FW
13
club
ธานัท
จันทะยา
  club  club - club - club -
MF
14
club
ลักษณะ
คำรื่น
  club  club 2 club - club -
MF
15
club
ฉัตรชัย
คุ้มพญา
  club  club 2 club - club -
MF
16
club
ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  club 2 club - club 1
DF
17
club
บารมี
ลิ้มวัฒนะ
  club  club - club - club -
MF
18
club
อนุศิษฏ์
เติมมี
  club  club - club - club -
GK
19
club
จีระ
เจริญสุข
  club  club - club - club -
DF
20
club
Diouf
Bireme
  club  club club 2 club - club 9
FW
22
club
ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  club 2 club - club -
FW
23
club
มาร์โค
บัลลินี
  club  club - club - club -
DF
26
club
กฤษน์วัต
คงคต
  club  club - club - club -
GK
27
club
ธีรัตม์
นาคชำนาญ
  club  club 1 club - club -
GK
28
club
ปริญญา
อู่ตะเภา
  club  club 1 club - club -
MF
29
club
เกียรติศักดิ์
เจียมอุดม
  club  club 2 club - club -
MF
30
club
รัชนาท
อรัญไพโรจน์
  club  club 3 club - club -
MF
31
club
อนุวัติ
น้อยชื่นพันธ์
  club  club 4 club - club 2
MF
33
club
นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  club 3 club - club -
MF
39
club
อนันต์
บัวแสง
  club  club 1 club - club -
FW
40
club
นิติพนธ์
สายเพ็ชร์
  club  club - club - club -
DF
41
club
อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  club 1 club - club -
DF
42
club
จตุรพัช
สัทธรรม
  club  club 1 club - club -
DF
43
club
พาณุวัฒ
สมใจ
  club  club - club - club -
FW
44
club
วีรพัฒน์
แก้ววงษา
  club  club - club - club -
MF
45
club
ธรศร
จันทรโคตร
  club  club - club - club -
FW
47
club
ศิริชัย
สังข์ทอง
  club  club - club - club -
DF
52
club
นราธร
ศรีบุญเรือง
  club  club - club - club -
MF
55
club
อรรถพล
พันนาเคน
  club  club - club - club -
MF
64
club
ธีรพงษ์
ยังดี
  club  club - club - club -
MF
66
club
สมโภชน์
สิทธิสาร
  club  club - club - club -
MF
75
club
เดลฟิน
ปินไฮโล เฟรเดอรโิก
  club  club - club - club -
MF
77
club
สุเมธ
อยู่โต
  club  club - club - club -
FW
78
club
ณัฐพล
นาคดิลก
  club  club - club - club -
DF
88
club
นรินทร์
ชาญณรงค์
  club  club - club - club -
FW
99
club
ภูวนาถ
เรืองศรี
  club  club - club - club -
FW
1 กฤษชนะ
ยอดอาจ
  club  GK
club - club - club -
2 โชตินันท์
วีรภัทรพงศ์
  club  DF
club - club - club -
3 Park
Jong Oh
  club  club DF
club 5 club - club -
4 สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  MF
club - club - club -
5 พรเทพ
จันทร์ไข่
  club  DF
club 1 club - club 1
6 ชัชชน
ใจรังสี
  club  DF
club 2 club - club -
10 Florent Stephane
Sinama-Pongolle
  club  club FW
club 1 club - club 4
11 BERNARD HENRI CEDRIC
DOUMBIA
  club  club FW
club - club - club 7
13 ธานัท
จันทะยา
  club  MF
club - club - club -
14 ลักษณะ
คำรื่น
  club  MF
club 2 club - club -
15 ฉัตรชัย
คุ้มพญา
  club  MF
club 2 club - club -
16 ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  DF
club 2 club - club 1
17 บารมี
ลิ้มวัฒนะ
  club  MF
club - club - club -
18 อนุศิษฏ์
เติมมี
  club  GK
club - club - club -
19 จีระ
เจริญสุข
  club  DF
club - club - club -
20 Diouf
Bireme
  club  club FW
club 2 club - club 9
22 ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  FW
club 2 club - club -
23 มาร์โค
บัลลินี
  club  DF
club - club - club -
26 กฤษน์วัต
คงคต
  club  GK
club - club - club -
27 ธีรัตม์
นาคชำนาญ
  club  GK
club 1 club - club -
28 ปริญญา
อู่ตะเภา
  club  MF
club 1 club - club -
29 เกียรติศักดิ์
เจียมอุดม
  club  MF
club 2 club - club -
30 รัชนาท
อรัญไพโรจน์
  club  MF
club 3 club - club -
31 อนุวัติ
น้อยชื่นพันธ์
  club  MF
club 4 club - club 2
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club 3 club - club -
39 อนันต์
บัวแสง
  club  FW
club 1 club - club -
40 นิติพนธ์
สายเพ็ชร์
  club  DF
club - club - club -
41 อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  DF
club 1 club - club -
42 จตุรพัช
สัทธรรม
  club  DF
club 1 club - club -
43 พาณุวัฒ
สมใจ
  club  FW
club - club - club -
44 วีรพัฒน์
แก้ววงษา
  club  MF
club - club - club -
45 ธรศร
จันทรโคตร
  club  FW
club - club - club -
47 ศิริชัย
สังข์ทอง
  club  DF
club - club - club -
52 นราธร
ศรีบุญเรือง
  club  MF
club - club - club -
55 อรรถพล
พันนาเคน
  club  MF
club - club - club -
64 ธีรพงษ์
ยังดี
  club  MF
club - club - club -
66 สมโภชน์
สิทธิสาร
  club  MF
club - club - club -
75 เดลฟิน
ปินไฮโล เฟรเดอรโิก
  club  MF
club - club - club -
77 สุเมธ
อยู่โต
  club  FW
club - club - club -
78 ณัฐพล
นาคดิลก
  club  DF
club - club - club -
88 นรินทร์
ชาญณรงค์
  club  FW
club - club - club -
99 ภูวนาถ
เรืองศรี
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 กฤษชนะ
ยอดอาจ
  club  GK
club - club - club -
18 อนุศิษฏ์
เติมมี
  club  GK
club - club - club -
26 กฤษน์วัต
คงคต
  club  GK
club - club - club -
27 ธีรัตม์
นาคชำนาญ
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

2 โชตินันท์
วีรภัทรพงศ์
  club  DF
club - club - club -
3 Park
Jong Oh
  club  club DF
club 5 club - club -
5 พรเทพ
จันทร์ไข่
  club  DF
club 1 club - club 1
6 ชัชชน
ใจรังสี
  club  DF
club 2 club - club -
16 ณัฐพล
เทพอุทัย
  club  DF
club 2 club - club 1
19 จีระ
เจริญสุข
  club  DF
club - club - club -
23 มาร์โค
บัลลินี
  club  DF
club - club - club -
40 นิติพนธ์
สายเพ็ชร์
  club  DF
club - club - club -
41 อนุชา
แก่นทองจันทร์
  club  DF
club 1 club - club -
42 จตุรพัช
สัทธรรม
  club  DF
club 1 club - club -
47 ศิริชัย
สังข์ทอง
  club  DF
club - club - club -
78 ณัฐพล
นาคดิลก
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 สุรบดี
ราษฎร์เจริญ
  club  MF
club - club - club -
13 ธานัท
จันทะยา
  club  MF
club - club - club -
14 ลักษณะ
คำรื่น
  club  MF
club 2 club - club -
15 ฉัตรชัย
คุ้มพญา
  club  MF
club 2 club - club -
17 บารมี
ลิ้มวัฒนะ
  club  MF
club - club - club -
28 ปริญญา
อู่ตะเภา
  club  MF
club 1 club - club -
29 เกียรติศักดิ์
เจียมอุดม
  club  MF
club 2 club - club -
30 รัชนาท
อรัญไพโรจน์
  club  MF
club 3 club - club -
31 อนุวัติ
น้อยชื่นพันธ์
  club  MF
club 4 club - club 2
33 นาย สันติภาพ
ราษฏร์นิยม
  club  MF
club 3 club - club -
44 วีรพัฒน์
แก้ววงษา
  club  MF
club - club - club -
52 นราธร
ศรีบุญเรือง
  club  MF
club - club - club -
55 อรรถพล
พันนาเคน
  club  MF
club - club - club -
64 ธีรพงษ์
ยังดี
  club  MF
club - club - club -
66 สมโภชน์
สิทธิสาร
  club  MF
club - club - club -
75 เดลฟิน
ปินไฮโล เฟรเดอรโิก
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10 Florent Stephane
Sinama-Pongolle
  club  club FW
club 1 club - club 4
11 BERNARD HENRI CEDRIC
DOUMBIA
  club  club FW
club - club - club 7
20 Diouf
Bireme
  club  club FW
club 2 club - club 9
22 ภูฟ้า
ชื่นกรมรักษ์
  club  FW
club 2 club - club -
39 อนันต์
บัวแสง
  club  FW
club 1 club - club -
43 พาณุวัฒ
สมใจ
  club  FW
club - club - club -
45 ธรศร
จันทรโคตร
  club  FW
club - club - club -
77 สุเมธ
อยู่โต
  club  FW
club - club - club -
88 นรินทร์
ชาญณรงค์
  club  FW
club - club - club -
99 ภูวนาถ
เรืองศรี
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB Coke Sponsor Chang Sponsor