club club club club

Club & Players

club
club ขอนแก่น เอฟซี
Club Name [Thai] ขอนแก่น เอฟซี
Club Name [Eng] KhonKaen FC
Short Name [Thai] ขอนแก่น
Short Name [Eng] Khonkaen
Alias [Eng] เดอะ ทีเร็กซ์
Stadium [Eng] สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
Capacity 0
Website
Email thiphawan@cas.ac.th ,samai@cas.ac.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
18
ขอนแก่น เอฟซี   0 0 1 0 2   0 0 2 0 7   3 0 0 3 0 9   -9 0
Last Six Results club
24-02-62 club KKFC 0 - 1 BGFC club
L
16-02-62 club KKFC 0 - 6 JLCMUTD club
L
09-02-62 club KKFC 0 - 2 LPFC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ณัฐพล
ครบอยู่
  club  club - club - club -
GK
3
club
ทศพล
ยอดจันทร์
  club  club - club - club -
FW
4
club
สหรัฐ
โพธิ์ศรี
  club  club - club - club -
MF
5
club
ธนากร
สายปัญญา
  club  club - club - club -
DF
6
club
ศราวิน
แสงรา
  club  club - club - club -
MF
7
club
ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  club - club - club -
DF
8
club
ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  club - club - club -
MF
11
club
Babo
Marc Landry
  club  club club - club - club -
FW
13
club
ไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  club - club - club -
FW
14
club
RENAN
MARQUES
  club  club club - club - club -
FW
15
club
ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  club - club - club -
FW
18
club
กฤษณะ
กลั่นกลิ่น
  club  club - club - club -
GK
19
club
ปิยะวัฒน์
อินทรพิมพ์
  club  club - club - club -
GK
20
club
KIM
SEONGHYEON
  club  club club - club - club -
DF
21
club
อนุพันธุ์
เกิดสมพงษ์
  club  club - club - club -
MF
22
club
Darko
Tasevski
  club  club club - club - club -
MF
23
club
ธนพัฒน์
พูฒนอก
  club  club - club - club -
FW
24
club
ศราวุฒิ
เกิดศรี
  club  club - club - club -
DF
25
club
ธรรมยุทธ
ต้นคำ
  club  club - club - club -
MF
26
club
นวมินทร์
ชัยประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
28
club
สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  club - club - club -
FW
29
club
ธนพล
ศรีทอง
  club  club - club - club -
FW
30
club
ปรัชญา
อ่อนสีทา
  club  club - club - club -
FW
31
club
พีรวิส
ฤทธิ์ศรีบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
32
club
Rudolof Yanto
Basna
  club  club club - club - club -
DF
35
club
ธนาธิป
แพงวงศ์
  club  club - club - club -
DF
39
club
ถิรายุ
บรรหาร
  club  club - club - club -
MF
88
club
วิษณุศักดิ์
อุ่นน้อย
  club  club - club - club -
MF
1 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
3 ทศพล
ยอดจันทร์
  club  FW
club - club - club -
4 สหรัฐ
โพธิ์ศรี
  club  MF
club - club - club -
5 ธนากร
สายปัญญา
  club  DF
club - club - club -
6 ศราวิน
แสงรา
  club  MF
club - club - club -
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club - club - club -
8 ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
11 Babo
Marc Landry
  club  club FW
club - club - club -
13 ไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  FW
club - club - club -
14 RENAN
MARQUES
  club  club FW
club - club - club -
15 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
18 กฤษณะ
กลั่นกลิ่น
  club  GK
club - club - club -
19 ปิยะวัฒน์
อินทรพิมพ์
  club  GK
club - club - club -
20 KIM
SEONGHYEON
  club  club DF
club - club - club -
21 อนุพันธุ์
เกิดสมพงษ์
  club  MF
club - club - club -
22 Darko
Tasevski
  club  club MF
club - club - club -
23 ธนพัฒน์
พูฒนอก
  club  FW
club - club - club -
24 ศราวุฒิ
เกิดศรี
  club  DF
club - club - club -
25 ธรรมยุทธ
ต้นคำ
  club  MF
club - club - club -
26 นวมินทร์
ชัยประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
28 สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  FW
club - club - club -
29 ธนพล
ศรีทอง
  club  FW
club - club - club -
30 ปรัชญา
อ่อนสีทา
  club  FW
club - club - club -
31 พีรวิส
ฤทธิ์ศรีบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
32 Rudolof Yanto
Basna
  club  club DF
club - club - club -
35 ธนาธิป
แพงวงศ์
  club  DF
club - club - club -
39 ถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club - club - club -
88 วิษณุศักดิ์
อุ่นน้อย
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ณัฐพล
ครบอยู่
  club  GK
club - club - club -
18 กฤษณะ
กลั่นกลิ่น
  club  GK
club - club - club -
19 ปิยะวัฒน์
อินทรพิมพ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 ธนากร
สายปัญญา
  club  DF
club - club - club -
7 ฉัตรชัย
เจียกกลาง
  club  DF
club - club - club -
20 KIM
SEONGHYEON
  club  club DF
club - club - club -
24 ศราวุฒิ
เกิดศรี
  club  DF
club - club - club -
26 นวมินทร์
ชัยประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
32 Rudolof Yanto
Basna
  club  club DF
club - club - club -
35 ธนาธิป
แพงวงศ์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 สหรัฐ
โพธิ์ศรี
  club  MF
club - club - club -
6 ศราวิน
แสงรา
  club  MF
club - club - club -
8 ศิวะพงษ์
เจริญศิลป์
  club  MF
club - club - club -
21 อนุพันธุ์
เกิดสมพงษ์
  club  MF
club - club - club -
22 Darko
Tasevski
  club  club MF
club - club - club -
25 ธรรมยุทธ
ต้นคำ
  club  MF
club - club - club -
31 พีรวิส
ฤทธิ์ศรีบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
39 ถิรายุ
บรรหาร
  club  MF
club - club - club -
88 วิษณุศักดิ์
อุ่นน้อย
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

3 ทศพล
ยอดจันทร์
  club  FW
club - club - club -
11 Babo
Marc Landry
  club  club FW
club - club - club -
13 ไพรัตน์
ฤทธิศักดิ์
  club  FW
club - club - club -
14 RENAN
MARQUES
  club  club FW
club - club - club -
15 ยุทธนา
เรืองสุขสุด
  club  FW
club - club - club -
23 ธนพัฒน์
พูฒนอก
  club  FW
club - club - club -
28 สันติราษฎร์
เวียงอินทร์
  club  FW
club - club - club -
29 ธนพล
ศรีทอง
  club  FW
club - club - club -
30 ปรัชญา
อ่อนสีทา
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor