club club club club

Club & Players

club
club สโมสรฟุตบอลราชนาวี
Club Name [Thai] สโมสรฟุตบอลราชนาวี
Club Name [Eng] Navy Football Club
Short Name [Thai] สโมสรฟุตบอลราชนาวี
Short Name [Eng] Navy FC
Alias [Eng] ตะหานน้ำ
Stadium [Eng] สนามกีฬาราชนาวี ก.ม.5
Capacity 5163
Website https://www.facebook.com/navyfootballclub
Email navyfc2499@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
16
สโมสรฟุตบอลราชนาวี   4 3 2 16 14   1 1 9 8 36   20 5 4 11 24 50   -26 19
Last Six Results club
24-06-61 club NAVY FC 4 - 1 PUTD club
W
17-06-61 club NAVY FC 1 - 0 BGFC club
W
13-06-61 club NAVY FC 0 - 1 NPTUTD club
L
10-06-61 club NAVY FC 3 - 1 CHON club
W
26-05-61 club NAVY FC 3 - 6 POLFC club
L
20-05-61 club NAVY FC 1 - 7 TPFC club
L
All Results

Players

All Players

1
club
พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  club - club - club -
GK
2
club
กิตติพล
เล็งไธสง
  club  club - club - club -
MF
3
club
ภัทรพล
ลาภมาก
  club  club 1 club - club -
MF
4
club
นพคุณ
อู่เจริญ
  club  club 4 club - club -
DF
5
club
ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  club 3 club - club -
DF
6
club
ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  club 2 club - club -
DF
7
club
สุรศักดิ์
คุ้มกัน
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
ประภาส
รัตนดี
  club  club 2 club - club -
DF
9
club
พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  club - club - club -
FW
10
club
VITOR
SILVA ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
  club  club club 4 club - club 2
FW
11
club
ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  club 5 club - club 5
FW
13
club
สนธยา
สวัสดีแจ้ง
  club  club - club - club -
GK
14
club
ศิริชัย
ภูมิพัฒน์
  club  club 2 club - club -
FW
15
club
ปิยชาติ
พลังฤทธิ์
  club  club 3 club - club -
MF
16
club
มงคล
นามนวด
  club  club 3 club - club -
DF
17
club
ศิวะ
พรมมาศ
  club  club 1 club - club -
DF
18
club
ปัญญากร
แสนศิลป์
  club  club - club - club -
GK
19
club
อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  club - club - club -
GK
20
club
HYUNG-IL
KIM
  club  club club - club - club -
DF
21
club
ปุณณภพ
นามอนุ
  club  club 2 club - club -
FW
22
club
JUN YI
QUAK
  club  club club 1 club - club 3
MF
23
club
รังสรรค์
วิรุฬห์ศรี
  club  club 1 club - club -
MF
24
club
วรเชษฐ์
บำเพ็ญเกียรติกุล
  club  club 1 club - club -
MF
27
club
ซากีรีน
ตีกาสม
  club  club - club - club -
DF
28
club
สหรัฐ
รัตนวิจิตร
  club  club 1 club - club -
DF
29
club
เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  club 6 club - club -
MF
30
club
คณิน
เกตุแก้ว
  club  club 4 club - club -
MF
31
club
ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  club - club - club -
DF
32
club
สิรวิช
ภูถาวร
  club  club 1 club - club -
MF
34
club
วัชรินทร์
มีชัยธร
  club  club - club - club -
FW
35
club
ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  club 4 club - club 1
DF
36
club
ภาณุวัฒน์
กองจันทร์
  club  club 1 club - club -
MF
37
club
ฉัตรณรงค์
ศรีสุข
  club  club 1 club - club -
MF
39
club
วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  club - club - club -
GK
40
club
ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  club 4 club - club -
DF
41
club
ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  club 1 club - club -
DF
44
club
พิทยา
ฤทธิรณ
  club  club 3 club - club -
DF
45
club
นรากร
คณา
  club  club - club - club -
MF
46
club
รัฐวัตร
เจริญมี
  club  club - club - club -
MF
47
club
ธวัชชัย
เฉลียวฉลาด
  club  club - club - club -
DF
48
club
วรวุฒิ
โคตรชาดา
  club  club - club - club -
FW
49
club
พิทักษ์
พิมแป้
  club  club - club - club -
FW
55
club
อาดาม
อาษายุทธ
  club  club - club - club -
MF
63
club
อธิบดี
เอติรัตน์
  club  club 3 club - club -
MF
70
club
HERLISON CAION
DE SOUZA FERREIRA
  club  club club 1 club - club 1
FW
80
club
สุที
น้อยพุก
  club  club - club - club -
FW
81
club
AMADOU
OUATTARA
  club  club club - club - club 7
MF
88
club
อภิวัฒน์
แสงสงวน
  club  club - club - club 1
FW
89
club
ณัฐพงษ์
ยิ้มประดิษฐ์
  club  club 1 club - club -
FW
90
club
นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  club 2 club - club -
FW
99
club
กิตติวินท์
พิมพ์ภักดี
  club  club - club - club -
MF
1 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club - club - club -
2 กิตติพล
เล็งไธสง
  club  MF
club - club - club -
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club 1 club - club -
4 นพคุณ
อู่เจริญ
  club  DF
club 4 club - club -
5 ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  DF
club 3 club - club -
6 ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  DF
club 2 club - club -
7 สุรศักดิ์
คุ้มกัน
  club  MF
club 1 club - club -
8 ประภาส
รัตนดี
  club  DF
club 2 club - club -
9 พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  FW
club - club - club -
10 VITOR
SILVA ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
  club  club FW
club 4 club - club 2
11 ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  FW
club 5 club - club 5
13 สนธยา
สวัสดีแจ้ง
  club  GK
club - club - club -
14 ศิริชัย
ภูมิพัฒน์
  club  FW
club 2 club - club -
15 ปิยชาติ
พลังฤทธิ์
  club  MF
club 3 club - club -
16 มงคล
นามนวด
  club  DF
club 3 club - club -
17 ศิวะ
พรมมาศ
  club  DF
club 1 club - club -
18 ปัญญากร
แสนศิลป์
  club  GK
club - club - club -
19 อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  GK
club - club - club -
20 HYUNG-IL
KIM
  club  club DF
club - club - club -
21 ปุณณภพ
นามอนุ
  club  FW
club 2 club - club -
22 JUN YI
QUAK
  club  club MF
club 1 club - club 3
23 รังสรรค์
วิรุฬห์ศรี
  club  MF
club 1 club - club -
24 วรเชษฐ์
บำเพ็ญเกียรติกุล
  club  MF
club 1 club - club -
27 ซากีรีน
ตีกาสม
  club  DF
club - club - club -
28 สหรัฐ
รัตนวิจิตร
  club  DF
club 1 club - club -
29 เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  MF
club 6 club - club -
30 คณิน
เกตุแก้ว
  club  MF
club 4 club - club -
31 ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  DF
club - club - club -
32 สิรวิช
ภูถาวร
  club  MF
club 1 club - club -
34 วัชรินทร์
มีชัยธร
  club  FW
club - club - club -
35 ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  DF
club 4 club - club 1
36 ภาณุวัฒน์
กองจันทร์
  club  MF
club 1 club - club -
37 ฉัตรณรงค์
ศรีสุข
  club  MF
club 1 club - club -
39 วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  GK
club - club - club -
40 ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  DF
club 4 club - club -
41 ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  DF
club 1 club - club -
44 พิทยา
ฤทธิรณ
  club  DF
club 3 club - club -
45 นรากร
คณา
  club  MF
club - club - club -
46 รัฐวัตร
เจริญมี
  club  MF
club - club - club -
47 ธวัชชัย
เฉลียวฉลาด
  club  DF
club - club - club -
48 วรวุฒิ
โคตรชาดา
  club  FW
club - club - club -
49 พิทักษ์
พิมแป้
  club  FW
club - club - club -
55 อาดาม
อาษายุทธ
  club  MF
club - club - club -
63 อธิบดี
เอติรัตน์
  club  MF
club 3 club - club -
70 HERLISON CAION
DE SOUZA FERREIRA
  club  club FW
club 1 club - club 1
80 สุที
น้อยพุก
  club  FW
club - club - club -
81 AMADOU
OUATTARA
  club  club MF
club - club - club 7
88 อภิวัฒน์
แสงสงวน
  club  FW
club - club - club 1
89 ณัฐพงษ์
ยิ้มประดิษฐ์
  club  FW
club 1 club - club -
90 นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  FW
club 2 club - club -
99 กิตติวินท์
พิมพ์ภักดี
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 พงศกร
สมรรถนเรศวร์
  club  GK
club - club - club -
13 สนธยา
สวัสดีแจ้ง
  club  GK
club - club - club -
18 ปัญญากร
แสนศิลป์
  club  GK
club - club - club -
19 อินทรัตน์
อภิญญากุล
  club  GK
club - club - club -
39 วิศณุศักดิ์
แก้วเรือง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

4 นพคุณ
อู่เจริญ
  club  DF
club 4 club - club -
5 ภานุวัฒน์
ไฟไหล
  club  DF
club 3 club - club -
6 ณัฐพร
พันธุ์ฤทธิ์
  club  DF
club 2 club - club -
8 ประภาส
รัตนดี
  club  DF
club 2 club - club -
16 มงคล
นามนวด
  club  DF
club 3 club - club -
17 ศิวะ
พรมมาศ
  club  DF
club 1 club - club -
20 HYUNG-IL
KIM
  club  club DF
club - club - club -
27 ซากีรีน
ตีกาสม
  club  DF
club - club - club -
28 สหรัฐ
รัตนวิจิตร
  club  DF
club 1 club - club -
31 ชณธวัฒน์
ศรีสุข
  club  DF
club - club - club -
35 ชลิตพงศ์
จันทกล
  club  DF
club 4 club - club 1
40 ณัฐวัฒน์
รัตนวิจิตร
  club  DF
club 4 club - club -
41 ศักดิ์สุริยา
กุลโพนเมือง
  club  DF
club 1 club - club -
44 พิทยา
ฤทธิรณ
  club  DF
club 3 club - club -
47 ธวัชชัย
เฉลียวฉลาด
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 กิตติพล
เล็งไธสง
  club  MF
club - club - club -
3 ภัทรพล
ลาภมาก
  club  MF
club 1 club - club -
7 สุรศักดิ์
คุ้มกัน
  club  MF
club 1 club - club -
15 ปิยชาติ
พลังฤทธิ์
  club  MF
club 3 club - club -
22 JUN YI
QUAK
  club  club MF
club 1 club - club 3
23 รังสรรค์
วิรุฬห์ศรี
  club  MF
club 1 club - club -
24 วรเชษฐ์
บำเพ็ญเกียรติกุล
  club  MF
club 1 club - club -
29 เกรียงไกร
พิมพ์รัตน์
  club  MF
club 6 club - club -
30 คณิน
เกตุแก้ว
  club  MF
club 4 club - club -
32 สิรวิช
ภูถาวร
  club  MF
club 1 club - club -
36 ภาณุวัฒน์
กองจันทร์
  club  MF
club 1 club - club -
37 ฉัตรณรงค์
ศรีสุข
  club  MF
club 1 club - club -
45 นรากร
คณา
  club  MF
club - club - club -
46 รัฐวัตร
เจริญมี
  club  MF
club - club - club -
55 อาดาม
อาษายุทธ
  club  MF
club - club - club -
63 อธิบดี
เอติรัตน์
  club  MF
club 3 club - club -
81 AMADOU
OUATTARA
  club  club MF
club - club - club 7
99 กิตติวินท์
พิมพ์ภักดี
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 พิศาลสิน
ซ่าอินทร์
  club  FW
club - club - club -
10 VITOR
SILVA ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
  club  club FW
club 4 club - club 2
11 ชุษณะ
นัมคณิสร
  club  FW
club 5 club - club 5
14 ศิริชัย
ภูมิพัฒน์
  club  FW
club 2 club - club -
21 ปุณณภพ
นามอนุ
  club  FW
club 2 club - club -
34 วัชรินทร์
มีชัยธร
  club  FW
club - club - club -
48 วรวุฒิ
โคตรชาดา
  club  FW
club - club - club -
49 พิทักษ์
พิมแป้
  club  FW
club - club - club -
70 HERLISON CAION
DE SOUZA FERREIRA
  club  club FW
club 1 club - club 1
80 สุที
น้อยพุก
  club  FW
club - club - club -
88 อภิวัฒน์
แสงสงวน
  club  FW
club - club - club 1
89 ณัฐพงษ์
ยิ้มประดิษฐ์
  club  FW
club 1 club - club -
90 นรภัทร
ไก่แก้ว
  club  FW
club 2 club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor