club club club club

Club & Players

club
club ชลบุรี เอฟซี
Club Name [Thai] ชลบุรี เอฟซี
Club Name [Eng] Chonburi FC
Short Name [Thai] ชลบุรี เอฟซี
Short Name [Eng] CHON
Alias [Eng] ฉลามชล
Stadium [Eng] ชลบุรี สเตเดี้ยม
Capacity 8600
Website www.chonburifootballclub.com
Email info@chonburifootballclub.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
ชลบุรี เอฟซี   0 0 0 0 0   0 1 0 2 2   1 0 1 0 2 2   0 1
Last Six Results club
23-02-62 club CHON 2 - 2 BRUTD club
D
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

2
club
นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  club - club - club -
DF
4
club
เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  club - club - club -
MF
5
club
สุทธินันท์
พุกหอม
  club  club - club - club -
DF
6
club
อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
CIRO
ALVES
  club  club club - club - club -
FW
8
club
วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  club - club - club -
MF
10
club
พิภพ
อ่อนโม้
  club  club - club - club -
FW
18
club
ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  club - club - club -
DF
19
club
สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
20
club
BAJRAM
NEBIJA
  club  club club - club - club -
FW
22
club
วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  club - club - club -
MF
23
club
ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club club - club - club -
MF
24
club
ภานุพงศ์
พลซา
  club  club - club - club -
MF
25
club
ชลทิตย์
จันทคาม
  club  club - club - club -
DF
27
club
นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  club - club - club -
DF
30
club
GYEONGMIN
KIM
  club  club club - club - club -
DF
34
club
ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  club - club - club -
MF
35
club
ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  club - club - club -
GK
36
club
ธณชัย
หนูราช
  club  club - club - club -
GK
38
club
ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  club - club - club -
MF
40
club
MATHEUS
ALVES
  club  club club - club - club -
FW
41
club
ชาคร
พิลาคลัง
  club  club - club - club -
GK
42
club
กฤษดา
กาแมน
  club  club - club - club -
DF
45
club
จักรพงษ์
แสนมะฮุง
  club  club - club - club -
DF
49
club
อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  club - club - club -
DF
57
club
นิติธร
ศรีประมาณ
  club  club - club - club -
MF
79
club
เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  club - club - club -
FW
88
club
ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  club - club - club -
FW
97
club
ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  club - club - club -
MF
2 นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  DF
club - club - club -
4 เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  MF
club - club - club -
5 สุทธินันท์
พุกหอม
  club  DF
club - club - club -
6 อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  DF
club - club - club -
7 CIRO
ALVES
  club  club FW
club - club - club -
8 วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  MF
club - club - club -
10 พิภพ
อ่อนโม้
  club  FW
club - club - club -
18 ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  DF
club - club - club -
19 สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
20 BAJRAM
NEBIJA
  club  club FW
club - club - club -
22 วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  MF
club - club - club -
23 ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club MF
club - club - club -
24 ภานุพงศ์
พลซา
  club  MF
club - club - club -
25 ชลทิตย์
จันทคาม
  club  DF
club - club - club -
27 นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  DF
club - club - club -
30 GYEONGMIN
KIM
  club  club DF
club - club - club -
34 ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  MF
club - club - club -
35 ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  GK
club - club - club -
36 ธณชัย
หนูราช
  club  GK
club - club - club -
38 ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  MF
club - club - club -
40 MATHEUS
ALVES
  club  club FW
club - club - club -
41 ชาคร
พิลาคลัง
  club  GK
club - club - club -
42 กฤษดา
กาแมน
  club  DF
club - club - club -
45 จักรพงษ์
แสนมะฮุง
  club  DF
club - club - club -
49 อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  DF
club - club - club -
57 นิติธร
ศรีประมาณ
  club  MF
club - club - club -
79 เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  FW
club - club - club -
88 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club - club - club -
97 ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

35 ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  GK
club - club - club -
36 ธณชัย
หนูราช
  club  GK
club - club - club -
41 ชาคร
พิลาคลัง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  DF
club - club - club -
5 สุทธินันท์
พุกหอม
  club  DF
club - club - club -
6 อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  DF
club - club - club -
18 ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  DF
club - club - club -
25 ชลทิตย์
จันทคาม
  club  DF
club - club - club -
27 นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  DF
club - club - club -
30 GYEONGMIN
KIM
  club  club DF
club - club - club -
42 กฤษดา
กาแมน
  club  DF
club - club - club -
45 จักรพงษ์
แสนมะฮุง
  club  DF
club - club - club -
49 อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  MF
club - club - club -
8 วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  MF
club - club - club -
19 สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
22 วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  MF
club - club - club -
23 ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club MF
club - club - club -
24 ภานุพงศ์
พลซา
  club  MF
club - club - club -
34 ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  MF
club - club - club -
38 ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  MF
club - club - club -
57 นิติธร
ศรีประมาณ
  club  MF
club - club - club -
97 ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 CIRO
ALVES
  club  club FW
club - club - club -
10 พิภพ
อ่อนโม้
  club  FW
club - club - club -
20 BAJRAM
NEBIJA
  club  club FW
club - club - club -
40 MATHEUS
ALVES
  club  club FW
club - club - club -
79 เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  FW
club - club - club -
88 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor