club club club club

Club & Players

club
club อุบล ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อุบล ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Ubon United
Short Name [Thai] อุบล ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] UBU
Alias [Eng] เทพอินทรี
Stadium [Eng] สนามอุบล ยูเอ็มที
Capacity 6000
Website www.ubonumtunited.com
Email Ubonumt2016@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
16
อุบล ยูไนเต็ด   0 0 1 0 3   0 0 1 1 2   2 0 0 2 1 5   -4 0
Last Six Results club
22-02-62 club UBUTD 1 - 2 UDFC club
L
09-02-62 club UBUTD 0 - 3 KSS FC club
L
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วัฒนพงษ์
ตาบุดดา
  club  club - club - club -
GK
6
club
BRINNER HENRIQUE
SANTOS SOUZA
  club  club club - club - club -
DF
8
club
SEIYA
KOJIMA
  club  club club - club - club -
MF
10
club
อภิวัฒน์
เพ็งประโคน
  club  club - club - club -
FW
11
club
อภิโชติ
เวกอรุณ
  club  club - club - club -
FW
14
club
Kenta
Yamazaki
  club  club club - club - club -
MF
15
club
จตุรพัช
สัทธรรม
  club  club - club - club -
DF
16
club
อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  club - club - club -
MF
17
club
สมศักดิ์
มุสิกะพันธ์
  club  club - club - club -
MF
19
club
อนุรักษ์
ชมภูพฤกษ์
  club  club - club - club -
GK
20
club
DIMITROV
SRDAN
  club  club club - club - club -
FW
22
club
ณัฐวุธ
เจริญบุตร
  club  club - club - club -
MF
23
club
เจษฎากร
ขาวงาม
  club  club - club - club -
MF
26
club
กัณฑ์สิทธิ์
เปรมธนากุล
  club  club - club - club -
FW
28
club
ทวีคูณ
ทองอ่อน
  club  club - club - club -
MF
29
club
เจษฎากร
เหมแดง
  club  club - club - club -
DF
31
club
กิตติภูมิ
บุญสูง
  club  club - club - club -
DF
33
club
ฐากูร
อนันต์
  club  club - club - club -
DF
34
club
ณัฐพล
พวงบุปผา
  club  club - club - club -
MF
35
club
ต่อโชค
สมาน
  club  club - club - club -
FW
36
club
ติณณภพ
ศุภโกศล
  club  club - club - club -
FW
37
club
พงษ์สิทธิ์
ประพันธ์
  club  club - club - club -
MF
39
club
ปวีร์
ตัณฑะเตมีย์
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธัญพิสิษฐ์
คุขะละโม
  club  club - club - club -
MF
41
club
รัฐกร
ทองแกะ
  club  club - club - club -
FW
42
club
สหรัฐ
เขียวสะอาด
  club  club - club - club -
MF
43
club
สหัสชัย
ทีอุทิศ
  club  club - club - club -
DF
44
club
สิทธิภูมิ
รูปสวย
  club  club - club - club -
GK
45
club
พรรษธรรม
ละอองนวล
  club  club - club - club -
MF
46
club
นายอภิชัย
ดอกป่าน
  club  club - club - club -
DF
47
club
ธีระพงษ์
กันเทพา
  club  club - club - club -
DF
48
club
ชัยวัฒน์
โคตรปัญญา
  club  club - club - club -
DF
49
club
สุริยันต์
โอทาตะวงศ์
  club  club - club - club -
DF
50
club
พีระพงษ์
เรือนนินทร์
  club  club - club - club -
GK
51
club
พีระวัฒน์
นามทอง
  club  club - club - club -
FW
55
club
นิรันดร์ฤทธิ์
เจริญศุข
  club  club - club - club -
DF
70
club
กิตติไกร
จันทะรักษา
  club  club - club - club -
MF
71
club
อธัชชา
ระหงษ์ทอง
  club  club - club - club -
DF
72
club
เจนภพ
โพธิ์ขี
  club  club - club - club -
DF
88
club
รักษ์พงศ์
ชูเมือง
  club  club - club - club -
MF
98
club
กรวิชญ์
ทะสา
  club  club - club - club -
FW
1 วัฒนพงษ์
ตาบุดดา
  club  GK
club - club - club -
6 BRINNER HENRIQUE
SANTOS SOUZA
  club  club DF
club - club - club -
8 SEIYA
KOJIMA
  club  club MF
club - club - club -
10 อภิวัฒน์
เพ็งประโคน
  club  FW
club - club - club -
11 อภิโชติ
เวกอรุณ
  club  FW
club - club - club -
14 Kenta
Yamazaki
  club  club MF
club - club - club -
15 จตุรพัช
สัทธรรม
  club  DF
club - club - club -
16 อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  MF
club - club - club -
17 สมศักดิ์
มุสิกะพันธ์
  club  MF
club - club - club -
19 อนุรักษ์
ชมภูพฤกษ์
  club  GK
club - club - club -
20 DIMITROV
SRDAN
  club  club FW
club - club - club -
22 ณัฐวุธ
เจริญบุตร
  club  MF
club - club - club -
23 เจษฎากร
ขาวงาม
  club  MF
club - club - club -
26 กัณฑ์สิทธิ์
เปรมธนากุล
  club  FW
club - club - club -
28 ทวีคูณ
ทองอ่อน
  club  MF
club - club - club -
29 เจษฎากร
เหมแดง
  club  DF
club - club - club -
31 กิตติภูมิ
บุญสูง
  club  DF
club - club - club -
33 ฐากูร
อนันต์
  club  DF
club - club - club -
34 ณัฐพล
พวงบุปผา
  club  MF
club - club - club -
35 ต่อโชค
สมาน
  club  FW
club - club - club -
36 ติณณภพ
ศุภโกศล
  club  FW
club - club - club -
37 พงษ์สิทธิ์
ประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
39 ปวีร์
ตัณฑะเตมีย์
  club  DF
club - club - club -
40 ธัญพิสิษฐ์
คุขะละโม
  club  MF
club - club - club -
41 รัฐกร
ทองแกะ
  club  FW
club - club - club -
42 สหรัฐ
เขียวสะอาด
  club  MF
club - club - club -
43 สหัสชัย
ทีอุทิศ
  club  DF
club - club - club -
44 สิทธิภูมิ
รูปสวย
  club  GK
club - club - club -
45 พรรษธรรม
ละอองนวล
  club  MF
club - club - club -
46 นายอภิชัย
ดอกป่าน
  club  DF
club - club - club -
47 ธีระพงษ์
กันเทพา
  club  DF
club - club - club -
48 ชัยวัฒน์
โคตรปัญญา
  club  DF
club - club - club -
49 สุริยันต์
โอทาตะวงศ์
  club  DF
club - club - club -
50 พีระพงษ์
เรือนนินทร์
  club  GK
club - club - club -
51 พีระวัฒน์
นามทอง
  club  FW
club - club - club -
55 นิรันดร์ฤทธิ์
เจริญศุข
  club  DF
club - club - club -
70 กิตติไกร
จันทะรักษา
  club  MF
club - club - club -
71 อธัชชา
ระหงษ์ทอง
  club  DF
club - club - club -
72 เจนภพ
โพธิ์ขี
  club  DF
club - club - club -
88 รักษ์พงศ์
ชูเมือง
  club  MF
club - club - club -
98 กรวิชญ์
ทะสา
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 วัฒนพงษ์
ตาบุดดา
  club  GK
club - club - club -
19 อนุรักษ์
ชมภูพฤกษ์
  club  GK
club - club - club -
44 สิทธิภูมิ
รูปสวย
  club  GK
club - club - club -
50 พีระพงษ์
เรือนนินทร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

6 BRINNER HENRIQUE
SANTOS SOUZA
  club  club DF
club - club - club -
15 จตุรพัช
สัทธรรม
  club  DF
club - club - club -
29 เจษฎากร
เหมแดง
  club  DF
club - club - club -
31 กิตติภูมิ
บุญสูง
  club  DF
club - club - club -
33 ฐากูร
อนันต์
  club  DF
club - club - club -
39 ปวีร์
ตัณฑะเตมีย์
  club  DF
club - club - club -
43 สหัสชัย
ทีอุทิศ
  club  DF
club - club - club -
46 นายอภิชัย
ดอกป่าน
  club  DF
club - club - club -
47 ธีระพงษ์
กันเทพา
  club  DF
club - club - club -
48 ชัยวัฒน์
โคตรปัญญา
  club  DF
club - club - club -
49 สุริยันต์
โอทาตะวงศ์
  club  DF
club - club - club -
55 นิรันดร์ฤทธิ์
เจริญศุข
  club  DF
club - club - club -
71 อธัชชา
ระหงษ์ทอง
  club  DF
club - club - club -
72 เจนภพ
โพธิ์ขี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

8 SEIYA
KOJIMA
  club  club MF
club - club - club -
14 Kenta
Yamazaki
  club  club MF
club - club - club -
16 อันตอนิโอ
แวร์ซูรา
  club  MF
club - club - club -
17 สมศักดิ์
มุสิกะพันธ์
  club  MF
club - club - club -
22 ณัฐวุธ
เจริญบุตร
  club  MF
club - club - club -
23 เจษฎากร
ขาวงาม
  club  MF
club - club - club -
28 ทวีคูณ
ทองอ่อน
  club  MF
club - club - club -
34 ณัฐพล
พวงบุปผา
  club  MF
club - club - club -
37 พงษ์สิทธิ์
ประพันธ์
  club  MF
club - club - club -
40 ธัญพิสิษฐ์
คุขะละโม
  club  MF
club - club - club -
42 สหรัฐ
เขียวสะอาด
  club  MF
club - club - club -
45 พรรษธรรม
ละอองนวล
  club  MF
club - club - club -
70 กิตติไกร
จันทะรักษา
  club  MF
club - club - club -
88 รักษ์พงศ์
ชูเมือง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

10 อภิวัฒน์
เพ็งประโคน
  club  FW
club - club - club -
11 อภิโชติ
เวกอรุณ
  club  FW
club - club - club -
20 DIMITROV
SRDAN
  club  club FW
club - club - club -
26 กัณฑ์สิทธิ์
เปรมธนากุล
  club  FW
club - club - club -
35 ต่อโชค
สมาน
  club  FW
club - club - club -
36 ติณณภพ
ศุภโกศล
  club  FW
club - club - club -
41 รัฐกร
ทองแกะ
  club  FW
club - club - club -
51 พีระวัฒน์
นามทอง
  club  FW
club - club - club -
98 กรวิชญ์
ทะสา
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor Grab Sponsor