club club club club

Club & Players

club
club สมุทรสงคราม เอฟซี
Club Name [Thai] สมุทรสงคราม เอฟซี
Club Name [Eng] Samutsongkhram FC
Short Name [Thai] สมุทรสงคราม
Short Name [Eng] Samutsongkhram
Alias [Eng]
Stadium [Eng] องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
Capacity 3000
Website
Email fcsamutsongkhram@gmail.com, sanea1929@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
สมุทรสงคราม เอฟซี   4 3 2 7 9   4 2 3 14 14   18 8 5 5 21 23   -2 29
Last Six Results club
22-07-61 club SMSKFC 1 - 0 CNHB club
W
14-07-61 club SMSKFC 1 - 0 HHCITY club
W
30-06-61 club SMSKFC 1 - 1 CN.UTD club
D
27-06-61 club SMSKFC 0 - 5 ARMUTD club
L
23-06-61 club SMSKFC 0 - 3 NPTUTD club
L
17-06-61 club SMSKFC 1 - 1 NTBFC club
D
All Results
Next 6 Fixtures club
All Fixtures

Players

All Players

1
club
วีระพงษ์
ศรีหาบง
  club  club 0 club - club -
GK
5
club
MATSUO
KEISUKE
  club  club club 1 club - club 1
MF
6
club
วชิรวัฒน์
ชุมพล
  club  club 0 club - club -
FW
8
club
พิชาภพ
เจิมขุนทด
  club  club - club - club -
MF
9
club
พงศธร
ศรีจันทร์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ฐากร
วิกยพันธ์
  club  club 0 club - club 2
FW
11
club
ธีรนันท์
ศรีรัตน์
  club  club 0 club - club -
MF
14
club
พศวีร์
คำอาบ
  club  club - club - club -
DF
15
club
ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  club 0 club - club 3
DF
18
club
วงศ์ปกรณ์
เจริญทวีสุข
  club  club 0 club - club -
FW
19
club
รวี
อุดมศิลป์
  club  club 0 club - club -
FW
20
club
วัชรพล
ศรีนิล
  club  club 0 club - club -
DF
21
club
นครินทร์
โครตจันดา
  club  club 0 club - club -
DF
22
club
สาธิต
จันทร์แก้ว
  club  club 0 club - club -
MF
23
club
นภัสกร
จากกระโทก
  club  club - club - club -
DF
24
club
นาวิน
พงษ์ชุบ
  club  club - club - club -
GK
25
club
MIRZAJANI TAFRESHI NIMA
GHOLAMHOSSEIN
  club  club club 0 club - club 4
FW
26
club
สรรเพชร
พิชัยกาล
  club  club 0 club - club -
DF
28
club
ณัฐดนัย
ลิบลับ
  club  club - club - club -
MF
29
club
ศักดา
มูลธิจันทร์
  club  club 0 club - club 1
MF
30
club
ธนธรณ์
กุจนา
  club  club - club - club -
GK
33
club
สิรกร
พิมพ์เบ้าธรรม
  club  club - club - club -
MF
34
club
วรภพ
สมสุข
  club  club - club - club -
MF
35
club
ภัทรดนัย
พัฒทวี
  club  club - club - club -
DF
38
club
สิทธิชัย
แผนคู้
  club  club 0 club - club -
FW
41
club
วรวุฒิ
ศรีสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
42
club
ณรงค์ศักดิ์
แซ่เก้า
  club  club - club - club -
MF
44
club
สรชัช
ชูเมือง
  club  club 0 club - club -
DF
99
club
จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  club 0 club - club 1
MF
1 วีระพงษ์
ศรีหาบง
  club  GK
club - club - club -
5 MATSUO
KEISUKE
  club  club MF
club 1 club - club 1
6 วชิรวัฒน์
ชุมพล
  club  FW
club - club - club -
8 พิชาภพ
เจิมขุนทด
  club  MF
club - club - club -
9 พงศธร
ศรีจันทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ฐากร
วิกยพันธ์
  club  FW
club - club - club 2
11 ธีรนันท์
ศรีรัตน์
  club  MF
club - club - club -
14 พศวีร์
คำอาบ
  club  DF
club - club - club -
15 ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  DF
club - club - club 3
18 วงศ์ปกรณ์
เจริญทวีสุข
  club  FW
club - club - club -
19 รวี
อุดมศิลป์
  club  FW
club - club - club -
20 วัชรพล
ศรีนิล
  club  DF
club - club - club -
21 นครินทร์
โครตจันดา
  club  DF
club - club - club -
22 สาธิต
จันทร์แก้ว
  club  MF
club - club - club -
23 นภัสกร
จากกระโทก
  club  DF
club - club - club -
24 นาวิน
พงษ์ชุบ
  club  GK
club - club - club -
25 MIRZAJANI TAFRESHI NIMA
GHOLAMHOSSEIN
  club  club FW
club - club - club 4
26 สรรเพชร
พิชัยกาล
  club  DF
club - club - club -
28 ณัฐดนัย
ลิบลับ
  club  MF
club - club - club -
29 ศักดา
มูลธิจันทร์
  club  MF
club - club - club 1
30 ธนธรณ์
กุจนา
  club  GK
club - club - club -
33 สิรกร
พิมพ์เบ้าธรรม
  club  MF
club - club - club -
34 วรภพ
สมสุข
  club  MF
club - club - club -
35 ภัทรดนัย
พัฒทวี
  club  DF
club - club - club -
38 สิทธิชัย
แผนคู้
  club  FW
club - club - club -
41 วรวุฒิ
ศรีสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
42 ณรงค์ศักดิ์
แซ่เก้า
  club  MF
club - club - club -
44 สรชัช
ชูเมือง
  club  DF
club - club - club -
99 จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  MF
club - club - club 1

GoalKeeper Players

1 วีระพงษ์
ศรีหาบง
  club  GK
club - club - club -
24 นาวิน
พงษ์ชุบ
  club  GK
club - club - club -
30 ธนธรณ์
กุจนา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

14 พศวีร์
คำอาบ
  club  DF
club - club - club -
15 ภาวิช
ดวงแก้ว
  club  DF
club - club - club 3
20 วัชรพล
ศรีนิล
  club  DF
club - club - club -
21 นครินทร์
โครตจันดา
  club  DF
club - club - club -
23 นภัสกร
จากกระโทก
  club  DF
club - club - club -
26 สรรเพชร
พิชัยกาล
  club  DF
club - club - club -
35 ภัทรดนัย
พัฒทวี
  club  DF
club - club - club -
44 สรชัช
ชูเมือง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 MATSUO
KEISUKE
  club  club MF
club 1 club - club 1
8 พิชาภพ
เจิมขุนทด
  club  MF
club - club - club -
11 ธีรนันท์
ศรีรัตน์
  club  MF
club - club - club -
22 สาธิต
จันทร์แก้ว
  club  MF
club - club - club -
28 ณัฐดนัย
ลิบลับ
  club  MF
club - club - club -
29 ศักดา
มูลธิจันทร์
  club  MF
club - club - club 1
33 สิรกร
พิมพ์เบ้าธรรม
  club  MF
club - club - club -
34 วรภพ
สมสุข
  club  MF
club - club - club -
41 วรวุฒิ
ศรีสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
42 ณรงค์ศักดิ์
แซ่เก้า
  club  MF
club - club - club -
99 จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  MF
club - club - club 1

Forward Players

6 วชิรวัฒน์
ชุมพล
  club  FW
club - club - club -
9 พงศธร
ศรีจันทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ฐากร
วิกยพันธ์
  club  FW
club - club - club 2
18 วงศ์ปกรณ์
เจริญทวีสุข
  club  FW
club - club - club -
19 รวี
อุดมศิลป์
  club  FW
club - club - club -
25 MIRZAJANI TAFRESHI NIMA
GHOLAMHOSSEIN
  club  club FW
club - club - club 4
38 สิทธิชัย
แผนคู้
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Coke Sponsor Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor GSB True Sponsor Coke Sponsor