globe

EN

arrow-down

ไทยลีก แจ้งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพใหม่ ฤดูกาล 2020

บริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-4 ใหม่ หลังจากเลื่อนการแข่งขัน

บริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งกำหนดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-4 ใหม่ หลังจากที่ประกาศเลื่อนไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) เพื่อสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล

หลังจากที่รัฐบาล ได้ออกมาตรการระยะเร่งด่วน โดยให้ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬา, คอนเสิร์ต หรือการจัดมหรสพ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

ทางบริษัท ไทยลีก จำกัด จึงได้ทำการเลื่อนการแข่งขันออกไป จนถึงวันที่ 17 เมษายน และจะเริ่มจัดการแข่งขันใหม่ในวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยกำหนดการแข่งขันในวันที่ 18-19 เมษายน มีดังต่อไปนี้

โตโยต้า ไทยลีก http://bit.ly/tl1-update

M-150 แชมเปี้ยนชิพ http://bit.ly/tl2-update

ออมสิน ลีก โปร ตอนบน http://bit.ly/tl3-north-update

ออมสิน ลีก โปร ตอนล่าง http://bit.ly/tl3-south-update

ออมสิน ลีก โซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล http://bit.ly/tl4-bkk-update

ออมสิน ลีก โซนตะวันออก http://bit.ly/tl4-east-update

ออมสิน ลีก โซนตะวันตก http://bit.ly/tl4-west-update

ออมสิน ลีก โซนตะวันออกเฉียงเหนือ http://bit.ly/tl4-northeast-update

ออมสิน ลีก โซนเหนือ http://bit.ly/tl4-north-update

ออมสิน ลีก โซนใต้ http://bit.ly/tl4-south-update

Latest

23 Oct 2020

ไทยลีกชี้แจงเงื่อนไขการถ่ายทอดสด M-150 แชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล 2563 หลังวันที่ 25 ต.ค.

thai league

บริษัท ไทยลีก จำกัด ชี้แจงเงื่อนไขการถ่ายทอดสด M-150 แชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล 2563 หลังวันที่ 25 ต.ค.
Read morearrow-right

17 Oct 2020

ประกาศรายชื่อสโมสรไทยลีกที่ผ่านการรับรองคลับไลเซนซิ่งระดับเอเอฟซี

thai league

First Instance Body ประกาศรายชื่อสโมสรไทยลีกที่ผ่านการรับรองคลับไลเซนซิ่งระดับเอเอฟซี
Read morearrow-right

16 Oct 2020

ไทยลีก แจ้งเปลี่ยนเวลาแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3

thai league

ไทยลีก ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาการแข่งขันไทยลีก 3
Read morearrow-right