club club club club

Club & Players

club
club สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ
Club Name [Thai] สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ
Club Name [Eng] ROYAL THAI FLEET FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] สฟบ.กร.
Short Name [Eng] RTF FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาราชนาวี กม.5
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ   0 1 0 0 0   1 0 0 2 0   2 1 1 0 2 0   2 4
Last Six Results club
17-02-61 club FLTFC 2 - 0 CTBFC club
W
12-02-61 club FLTFC 0 - 0 PDRYFC club
D
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club FLTFC VS CHONFC B club
H
03-03-61 club FLTFC VS NKNFC club
A
12-03-61 club FLTFC VS EDAP club
H
18-03-61 club FLTFC VS SKBUTD club
H
24-03-61 club FLTFC VS PUTDB club
A
31-03-61 club FLTFC VS NAVY FC B club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ชินกร
ดีสาย
  club  club - club - club -
GK
2
club
อรรถพล
พันธุ์ศิลา
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
วัฒนา
น้อยเจริญ
  club  club - club - club -
DF
4
club
กิตติศักดิ์
แท่นทอง
  club  club - club - club -
DF
6
club
สหชาติ
วงษ์ประชุม
  club  club - club - club -
MF
7
club
นพดล
เทศอ้น
  club  club - club - club -
FW
8
club
เจษฎา
ทรงพล
  club  club - club - club -
MF
9
club
สถาพร
ปั้นมีสี
  club  club - club - club -
FW
10
club
ลิขิต
สระแก้ว
  club  club 1 club - club -
FW
11
club
กิตติศักดิ์
พยัคฆฑา
  club  club - club - club -
FW
13
club
อนุวัฒน์
หงษา
  club  club - club - club -
DF
14
club
วรการ
กาวิละ
  club  club - club - club -
MF
15
club
วนัสนันท์
ถานะ
  club  club 2 club - club 1
MF
16
club
ศตวรรษ
ทิพยปัญญานุกูล
  club  club - club - club -
MF
17
club
นพดล
ลองศิริคง
  club  club - club - club -
MF
18
club
พีรเดช
ประทุมทิพย์
  club  club - club - club -
GK
19
club
ภัทรพล
ดวงกำชนะชัย
  club  club - club - club -
MF
20
club
พลวัต
ไชยโสดา
  club  club - club - club -
DF
21
club
จรยุทธ
ไกรยบุตร
  club  club - club - club -
GK
22
club
วุฒิไกร
อุ่มประโคน
  club  club - club - club -
FW
24
club
พงษ์พีระ
ประจงไสย
  club  club - club - club -
MF
26
club
ทรงศักดิ์
มันทวิล
  club  club - club - club -
DF
33
club
ปิยศักดิ์
พาระเวก
  club  club - club - club -
FW
40
club
อัษฎาวุธ
นอกุล
  club  club - club - club -
MF
44
club
มิตรภาพ
บริสาร
  club  club - club - club -
DF
57
club
วุฒิชัย
อะสุชีวะ
  club  club - club - club 1
FW
66
club
วรเมธ
ไชยศิลป์
  club  club - club - club -
DF
69
club
ธามธนวัฒน์
ดีด้วยชาติ
  club  club - club - club -
MF
77
club
ธนวัฒน์
วิสุทธิรัตน์
  club  club - club - club -
DF
88
club
นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  club - club - club -
DF
1 ชินกร
ดีสาย
  club  GK
club - club - club -
2 อรรถพล
พันธุ์ศิลา
  club  DF
club 1 club - club -
3 วัฒนา
น้อยเจริญ
  club  DF
club - club - club -
4 กิตติศักดิ์
แท่นทอง
  club  DF
club - club - club -
6 สหชาติ
วงษ์ประชุม
  club  MF
club - club - club -
7 นพดล
เทศอ้น
  club  FW
club - club - club -
8 เจษฎา
ทรงพล
  club  MF
club - club - club -
9 สถาพร
ปั้นมีสี
  club  FW
club - club - club -
10 ลิขิต
สระแก้ว
  club  FW
club 1 club - club -
11 กิตติศักดิ์
พยัคฆฑา
  club  FW
club - club - club -
13 อนุวัฒน์
หงษา
  club  DF
club - club - club -
14 วรการ
กาวิละ
  club  MF
club - club - club -
15 วนัสนันท์
ถานะ
  club  MF
club 2 club - club 1
16 ศตวรรษ
ทิพยปัญญานุกูล
  club  MF
club - club - club -
17 นพดล
ลองศิริคง
  club  MF
club - club - club -
18 พีรเดช
ประทุมทิพย์
  club  GK
club - club - club -
19 ภัทรพล
ดวงกำชนะชัย
  club  MF
club - club - club -
20 พลวัต
ไชยโสดา
  club  DF
club - club - club -
21 จรยุทธ
ไกรยบุตร
  club  GK
club - club - club -
22 วุฒิไกร
อุ่มประโคน
  club  FW
club - club - club -
24 พงษ์พีระ
ประจงไสย
  club  MF
club - club - club -
26 ทรงศักดิ์
มันทวิล
  club  DF
club - club - club -
33 ปิยศักดิ์
พาระเวก
  club  FW
club - club - club -
40 อัษฎาวุธ
นอกุล
  club  MF
club - club - club -
44 มิตรภาพ
บริสาร
  club  DF
club - club - club -
57 วุฒิชัย
อะสุชีวะ
  club  FW
club - club - club 1
66 วรเมธ
ไชยศิลป์
  club  DF
club - club - club -
69 ธามธนวัฒน์
ดีด้วยชาติ
  club  MF
club - club - club -
77 ธนวัฒน์
วิสุทธิรัตน์
  club  DF
club - club - club -
88 นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ชินกร
ดีสาย
  club  GK
club - club - club -
18 พีรเดช
ประทุมทิพย์
  club  GK
club - club - club -
21 จรยุทธ
ไกรยบุตร
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อรรถพล
พันธุ์ศิลา
  club  DF
club 1 club - club -
3 วัฒนา
น้อยเจริญ
  club  DF
club - club - club -
4 กิตติศักดิ์
แท่นทอง
  club  DF
club - club - club -
13 อนุวัฒน์
หงษา
  club  DF
club - club - club -
20 พลวัต
ไชยโสดา
  club  DF
club - club - club -
26 ทรงศักดิ์
มันทวิล
  club  DF
club - club - club -
44 มิตรภาพ
บริสาร
  club  DF
club - club - club -
66 วรเมธ
ไชยศิลป์
  club  DF
club - club - club -
77 ธนวัฒน์
วิสุทธิรัตน์
  club  DF
club - club - club -
88 นายวิศรุต
ฉวนพิมาย
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 สหชาติ
วงษ์ประชุม
  club  MF
club - club - club -
8 เจษฎา
ทรงพล
  club  MF
club - club - club -
14 วรการ
กาวิละ
  club  MF
club - club - club -
15 วนัสนันท์
ถานะ
  club  MF
club 2 club - club 1
16 ศตวรรษ
ทิพยปัญญานุกูล
  club  MF
club - club - club -
17 นพดล
ลองศิริคง
  club  MF
club - club - club -
19 ภัทรพล
ดวงกำชนะชัย
  club  MF
club - club - club -
24 พงษ์พีระ
ประจงไสย
  club  MF
club - club - club -
40 อัษฎาวุธ
นอกุล
  club  MF
club - club - club -
69 ธามธนวัฒน์
ดีด้วยชาติ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 นพดล
เทศอ้น
  club  FW
club - club - club -
9 สถาพร
ปั้นมีสี
  club  FW
club - club - club -
10 ลิขิต
สระแก้ว
  club  FW
club 1 club - club -
11 กิตติศักดิ์
พยัคฆฑา
  club  FW
club - club - club -
22 วุฒิไกร
อุ่มประโคน
  club  FW
club - club - club -
33 ปิยศักดิ์
พาระเวก
  club  FW
club - club - club -
57 วุฒิชัย
อะสุชีวะ
  club  FW
club - club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor