club club club club

Club & Players

club
club พัทยา ยูไนเต็ด บี
Club Name [Thai] พัทยา ยูไนเต็ด บี
Club Name [Eng] Pattaya United B
Short Name [Thai] พัทยา ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] PUTDB
Alias [Eng] โลมาน้ำเงิน
Stadium [Eng] เทศบาลเมืองหนองปรือ
Capacity 5500
Website www.pattayaunited.com
Email contact@pattayaunited.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
7
พัทยา ยูไนเต็ด บี   1 0 0 1 0   0 0 1 1 2   2 1 0 1 2 2   0 3
Last Six Results club
18-02-61 club PUTDB 1 - 2 SKBUTD club
L
10-02-61 club PUTDB 1 - 0 CTBFC club
W
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club PUTDB VS NAVY FC B club
H
05-03-61 club PUTDB VS CHONFC B club
A
11-03-61 club PUTDB VS NKNFC club
H
18-03-61 club PUTDB VS EDAP club
A
24-03-61 club PUTDB VS FLTFC club
H
01-04-61 club PUTDB VS ฺBKHAUTD club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ปฏิวัติ
คำไหม
  club  club - club - club -
GK
2
club
ทศพร
ชูชิน
  club  club - club - club -
DF
3
club
WONYOUNG
LEE
  club  club club - club - club -
DF
4
club
ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  club - club - club -
DF
5
club
สราวุธ
กัลยาณบัณฑิต
  club  club - club - club -
DF
6
club
พิทักษ์
ภาภิรมย์
  club  club - club - club -
FW
7
club
อิทธิพล
พูลทรัพย์
  club  club - club - club -
MF
8
club
พีรดนย์
ฉ่ำรัศมี
  club  club - club - club -
MF
9
club
LUKIAN
ARAUJO DE ALMEIDA
  club  club club - club - club -
FW
10
club
RAFAEL
DOS SANTOS DE OLIVEIRA
  club  club club - club - club -
FW
11
club
เจริญศักดิ์
วงษ์กรณ์
  club  club - club - club -
MF
12
club
ชาญยุทธ์
กุลลา
  club  club - club - club -
DF
13
club
ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  club - club - club -
FW
14
club
TAEYEON
KIM
  club  club club - club - club -
MF
15
club
นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  club - club - club -
DF
16
club
ธนัด
บัวลม
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  club - club - club -
DF
18
club
HIKARU
MINEGISHI
  club  club club - club - club -
MF
19
club
ภัทรวีร์
ชายสุทธิ์
  club  club - club - club 1
MF
20
club
อนุวัฒน์
อินยิน
  club  club - club - club -
MF
21
club
นวพล
ผูกบุญเชิด
  club  club - club - club -
MF
22
club
สิริมงคล
ตั้งเจริญนุรักษ์
  club  club - club - club -
FW
23
club
ศุภลักษณ์
คำเสียง
  club  club - club - club -
FW
24
club
ประสิทธิชัย
เพิ่ม
  club  club - club - club -
DF
25
club
ศุภวัฒน์
โยคะกุล
  club  club - club - club -
GK
26
club
ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  club - club - club -
GK
27
club
จักพัน
ไพรสุวรรณ
  club  club - club - club -
DF
28
club
ธิติ
ทุมพร
  club  club - club - club -
DF
29
club
จักรทิพย์
ไชยโกฏิ
  club  club - club - club -
GK
30
club
ทนงศักดิ์
พรมดาด
  club  club - club - club -
FW
31
club
พิพัฒนพงษ์
ศิระอำพร
  club  club - club - club -
FW
32
club
ชาญชัย
จุฬารี
  club  club 1 club - club -
DF
33
club
อัจฉริยะ
สุขขาวันดี
  club  club - club - club -
MF
34
club
ธราฎิล
มีกำไร
  club  club - club - club -
DF
35
club
อานนท์
นนทเกษ
  club  club - club - club -
MF
36
club
อิทธิพล
เหลืองทอง
  club  club - club - club -
FW
37
club
พิชา
อุทรา
  club  club - club - club -
MF
38
club
ภูมินทร์
มงคลมะไฟ
  club  club - club - club -
MF
39
club
พิทยา
นุชกระแสร์
  club  club - club - club -
DF
40
club
สุชาครีย์
เหมจันทึก
  club  club - club - club -
MF
45
club
ธวัชชัย
กระจ่างแจ้ง
  club  club - club - club -
GK
77
club
สุประวีณ์
มีประทัง
  club  club - club - club -
DF
79
club
จิตติ
คุ้มกุดขมิ้น
  club  club - club - club -
MF
80
club
ชินาธิป
เรืองไชย
  club  club - club - club 1
FW
81
club
วันชัย
สุวรรณอินทร์
  club  club - club - club -
GK
88
club
วรนาถ
ทองเครือ
  club  club - club - club -
MF
99
club
ภูมินทร์
แก้วตา
  club  club - club - club -
FW
1 ปฏิวัติ
คำไหม
  club  GK
club - club - club -
2 ทศพร
ชูชิน
  club  DF
club - club - club -
3 WONYOUNG
LEE
  club  club DF
club - club - club -
4 ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
5 สราวุธ
กัลยาณบัณฑิต
  club  DF
club - club - club -
6 พิทักษ์
ภาภิรมย์
  club  FW
club - club - club -
7 อิทธิพล
พูลทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
8 พีรดนย์
ฉ่ำรัศมี
  club  MF
club - club - club -
9 LUKIAN
ARAUJO DE ALMEIDA
  club  club FW
club - club - club -
10 RAFAEL
DOS SANTOS DE OLIVEIRA
  club  club FW
club - club - club -
11 เจริญศักดิ์
วงษ์กรณ์
  club  MF
club - club - club -
12 ชาญยุทธ์
กุลลา
  club  DF
club - club - club -
13 ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  FW
club - club - club -
14 TAEYEON
KIM
  club  club MF
club - club - club -
15 นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  DF
club - club - club -
16 ธนัด
บัวลม
  club  DF
club 1 club - club -
17 อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  DF
club - club - club -
18 HIKARU
MINEGISHI
  club  club MF
club - club - club -
19 ภัทรวีร์
ชายสุทธิ์
  club  MF
club - club - club 1
20 อนุวัฒน์
อินยิน
  club  MF
club - club - club -
21 นวพล
ผูกบุญเชิด
  club  MF
club - club - club -
22 สิริมงคล
ตั้งเจริญนุรักษ์
  club  FW
club - club - club -
23 ศุภลักษณ์
คำเสียง
  club  FW
club - club - club -
24 ประสิทธิชัย
เพิ่ม
  club  DF
club - club - club -
25 ศุภวัฒน์
โยคะกุล
  club  GK
club - club - club -
26 ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  GK
club - club - club -
27 จักพัน
ไพรสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
28 ธิติ
ทุมพร
  club  DF
club - club - club -
29 จักรทิพย์
ไชยโกฏิ
  club  GK
club - club - club -
30 ทนงศักดิ์
พรมดาด
  club  FW
club - club - club -
31 พิพัฒนพงษ์
ศิระอำพร
  club  FW
club - club - club -
32 ชาญชัย
จุฬารี
  club  DF
club 1 club - club -
33 อัจฉริยะ
สุขขาวันดี
  club  MF
club - club - club -
34 ธราฎิล
มีกำไร
  club  DF
club - club - club -
35 อานนท์
นนทเกษ
  club  MF
club - club - club -
36 อิทธิพล
เหลืองทอง
  club  FW
club - club - club -
37 พิชา
อุทรา
  club  MF
club - club - club -
38 ภูมินทร์
มงคลมะไฟ
  club  MF
club - club - club -
39 พิทยา
นุชกระแสร์
  club  DF
club - club - club -
40 สุชาครีย์
เหมจันทึก
  club  MF
club - club - club -
45 ธวัชชัย
กระจ่างแจ้ง
  club  GK
club - club - club -
77 สุประวีณ์
มีประทัง
  club  DF
club - club - club -
79 จิตติ
คุ้มกุดขมิ้น
  club  MF
club - club - club -
80 ชินาธิป
เรืองไชย
  club  FW
club - club - club 1
81 วันชัย
สุวรรณอินทร์
  club  GK
club - club - club -
88 วรนาถ
ทองเครือ
  club  MF
club - club - club -
99 ภูมินทร์
แก้วตา
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ปฏิวัติ
คำไหม
  club  GK
club - club - club -
25 ศุภวัฒน์
โยคะกุล
  club  GK
club - club - club -
26 ทนงศักดิ์
พันภิพัฒน์
  club  GK
club - club - club -
29 จักรทิพย์
ไชยโกฏิ
  club  GK
club - club - club -
45 ธวัชชัย
กระจ่างแจ้ง
  club  GK
club - club - club -
81 วันชัย
สุวรรณอินทร์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ทศพร
ชูชิน
  club  DF
club - club - club -
3 WONYOUNG
LEE
  club  club DF
club - club - club -
4 ศุภนันท์
บุรีรัตน์
  club  DF
club - club - club -
5 สราวุธ
กัลยาณบัณฑิต
  club  DF
club - club - club -
12 ชาญยุทธ์
กุลลา
  club  DF
club - club - club -
15 นพรัตน์
สกุลอ๊อด
  club  DF
club - club - club -
16 ธนัด
บัวลม
  club  DF
club 1 club - club -
17 อดิศักดิ์
แหวนหล่อ
  club  DF
club - club - club -
24 ประสิทธิชัย
เพิ่ม
  club  DF
club - club - club -
27 จักพัน
ไพรสุวรรณ
  club  DF
club - club - club -
28 ธิติ
ทุมพร
  club  DF
club - club - club -
32 ชาญชัย
จุฬารี
  club  DF
club 1 club - club -
34 ธราฎิล
มีกำไร
  club  DF
club - club - club -
39 พิทยา
นุชกระแสร์
  club  DF
club - club - club -
77 สุประวีณ์
มีประทัง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 อิทธิพล
พูลทรัพย์
  club  MF
club - club - club -
8 พีรดนย์
ฉ่ำรัศมี
  club  MF
club - club - club -
11 เจริญศักดิ์
วงษ์กรณ์
  club  MF
club - club - club -
14 TAEYEON
KIM
  club  club MF
club - club - club -
18 HIKARU
MINEGISHI
  club  club MF
club - club - club -
19 ภัทรวีร์
ชายสุทธิ์
  club  MF
club - club - club 1
20 อนุวัฒน์
อินยิน
  club  MF
club - club - club -
21 นวพล
ผูกบุญเชิด
  club  MF
club - club - club -
33 อัจฉริยะ
สุขขาวันดี
  club  MF
club - club - club -
35 อานนท์
นนทเกษ
  club  MF
club - club - club -
37 พิชา
อุทรา
  club  MF
club - club - club -
38 ภูมินทร์
มงคลมะไฟ
  club  MF
club - club - club -
40 สุชาครีย์
เหมจันทึก
  club  MF
club - club - club -
79 จิตติ
คุ้มกุดขมิ้น
  club  MF
club - club - club -
88 วรนาถ
ทองเครือ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

6 พิทักษ์
ภาภิรมย์
  club  FW
club - club - club -
9 LUKIAN
ARAUJO DE ALMEIDA
  club  club FW
club - club - club -
10 RAFAEL
DOS SANTOS DE OLIVEIRA
  club  club FW
club - club - club -
13 ชญาวัต
ศรีนาวงษ์
  club  FW
club - club - club -
22 สิริมงคล
ตั้งเจริญนุรักษ์
  club  FW
club - club - club -
23 ศุภลักษณ์
คำเสียง
  club  FW
club - club - club -
30 ทนงศักดิ์
พรมดาด
  club  FW
club - club - club -
31 พิพัฒนพงษ์
ศิระอำพร
  club  FW
club - club - club -
36 อิทธิพล
เหลืองทอง
  club  FW
club - club - club -
80 ชินาธิป
เรืองไชย
  club  FW
club - club - club 1
99 ภูมินทร์
แก้วตา
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor