club club club club

Club & Players

club
club ชลบุรี เอฟซี บี
Club Name [Thai] ชลบุรี เอฟซี บี
Club Name [Eng] Chonburi FC B
Short Name [Thai] ฉลามชล
Short Name [Eng] CHON B
Alias [Eng] ฉลามชล
Stadium [Eng] ชลบุรี สเตเดี้ยม
Capacity 8600
Website www.chonburifootballclub.com
Email info@chonburifootballclub.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
1
ชลบุรี เอฟซี บี   0 2 0 1 1   3 0 1 10 3   6 3 2 1 11 4   7 11
Last Six Results club
17-03-61 club CHONFC B 3 - 0 NKNFC club
W
11-03-61 club CHONFC B 0 - 2 CTBFC club
L
05-03-61 club CHONFC B 0 - 0 PUTDB club
D
25-02-61 club CHONFC B 4 - 0 FLTFC club
W
17-02-61 club CHONFC B 3 - 1 NAVY FC B club
W
11-02-61 club CHONFC B 1 - 1 BKHAUTD club
D
All Results

Players

All Players

2
club
นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  club - club - club -
DF
4
club
เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  club - club - club -
MF
5
club
สุทธินันท์
พุกหอม
  club  club - club - club -
DF
6
club
อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  club - club - club -
DF
7
club
CIRO
ALVES
  club  club club - club - club -
FW
8
club
วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  club - club - club -
MF
9
club
MARCLEI
SANTOS
  club  club club - club - club 1
FW
10
club
พิภพ
อ่อนโม้
  club  club - club - club -
FW
11
club
สิทธิโชค
ภาโส
  club  club - club - club -
FW
18
club
ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  club 1 club - club 1
DF
19
club
สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  club 1 club - club -
MF
22
club
วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  club 2 club - club -
MF
23
club
ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club club - club - club -
MF
24
club
ภานุพงศ์
พลซา
  club  club - club - club -
MF
25
club
ชลทิตย์
จันทคาม
  club  club - club - club -
DF
27
club
นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  club - club - club -
DF
29
club
PRINCE
AMPONSAH
  club  club club - club - club -
FW
30
club
GYEONGMIN
KIM
  club  club club - club - club -
DF
31
club
จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  club - club - club -
GK
32
club
ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
โนโต้
บุญตาวัน
  club  club - club - club -
MF
34
club
ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  club - club - club -
MF
35
club
ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  club - club - club -
GK
36
club
ธณชัย
หนูราช
  club  club - club - club -
GK
38
club
ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  club - club - club -
MF
39
club
ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  club - club - club -
MF
41
club
ชาคร
พิลาคลัง
  club  club - club - club -
GK
42
club
กฤษดา
กาแมน
  club  club - club - club -
DF
43
club
รชต
หมอรักษา
  club  club - club - club -
MF
44
club
นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  club - club - club -
MF
46
club
อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  club - club - club -
DF
47
club
กานต์
จรเทศ
  club  club - club - club -
MF
48
club
ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  club - club - club 1
MF
49
club
อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  club - club - club 1
DF
54
club
อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  club - club - club 3
MF
63
club
ธนาเสฎฐ์
สุจริต
  club  club - club - club 2
DF
69
club
คมกริช
คำโสกเชือก
  club  club - club - club -
DF
77
club
ธนะสิทธิ์
วิรุฬห์ชุติภรณ์
  club  club - club - club -
MF
79
club
เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  club 1 club - club -
FW
88
club
ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  club - club - club 1
FW
89
club
เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  club - club - club -
DF
91
club
ฤทธิเดช
เพ็ญสวัสดิ์
  club  club - club - club -
FW
92
club
อภิชัย
หมั่นอุตส่าห์
  club  club - club - club 1
FW
96
club
ทนงศักดิ์
สนธิสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
97
club
ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  club - club - club -
MF
99
club
อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  club - club - club -
DF
2 นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  DF
club - club - club -
4 เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  MF
club - club - club -
5 สุทธินันท์
พุกหอม
  club  DF
club - club - club -
6 อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  DF
club - club - club -
7 CIRO
ALVES
  club  club FW
club - club - club -
8 วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  MF
club - club - club -
9 MARCLEI
SANTOS
  club  club FW
club - club - club 1
10 พิภพ
อ่อนโม้
  club  FW
club - club - club -
11 สิทธิโชค
ภาโส
  club  FW
club - club - club -
18 ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  DF
club 1 club - club 1
19 สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  MF
club 1 club - club -
22 วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  MF
club 2 club - club -
23 ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club MF
club - club - club -
24 ภานุพงศ์
พลซา
  club  MF
club - club - club -
25 ชลทิตย์
จันทคาม
  club  DF
club - club - club -
27 นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  DF
club - club - club -
29 PRINCE
AMPONSAH
  club  club FW
club - club - club -
30 GYEONGMIN
KIM
  club  club DF
club - club - club -
31 จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  GK
club - club - club -
32 ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  MF
club 1 club - club -
33 โนโต้
บุญตาวัน
  club  MF
club - club - club -
34 ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  MF
club - club - club -
35 ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  GK
club - club - club -
36 ธณชัย
หนูราช
  club  GK
club - club - club -
38 ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  MF
club - club - club -
39 ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  MF
club - club - club -
41 ชาคร
พิลาคลัง
  club  GK
club - club - club -
42 กฤษดา
กาแมน
  club  DF
club - club - club -
43 รชต
หมอรักษา
  club  MF
club - club - club -
44 นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  MF
club - club - club -
46 อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  DF
club - club - club -
47 กานต์
จรเทศ
  club  MF
club - club - club -
48 ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  MF
club - club - club 1
49 อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  DF
club - club - club 1
54 อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club 3
63 ธนาเสฎฐ์
สุจริต
  club  DF
club - club - club 2
69 คมกริช
คำโสกเชือก
  club  DF
club - club - club -
77 ธนะสิทธิ์
วิรุฬห์ชุติภรณ์
  club  MF
club - club - club -
79 เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  FW
club 1 club - club -
88 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club - club - club 1
89 เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  DF
club - club - club -
91 ฤทธิเดช
เพ็ญสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
92 อภิชัย
หมั่นอุตส่าห์
  club  FW
club - club - club 1
96 ทนงศักดิ์
สนธิสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
97 ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  MF
club - club - club -
99 อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

31 จิรัญญ์พงษ์
ธรรมสีหา
  club  GK
club - club - club -
35 ชนินทร์
แซ่เอียะ
  club  GK
club - club - club -
36 ธณชัย
หนูราช
  club  GK
club - club - club -
41 ชาคร
พิลาคลัง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 นพนนท์
คชพลายุกต์
  club  DF
club - club - club -
5 สุทธินันท์
พุกหอม
  club  DF
club - club - club -
6 อลงกรณ์
ประทุมวงศ์
  club  DF
club - club - club -
18 ณัฐพงศ์
เปพาทย์
  club  DF
club 1 club - club 1
25 ชลทิตย์
จันทคาม
  club  DF
club - club - club -
27 นัสตพล
มาลาพันธ์
  club  DF
club - club - club -
30 GYEONGMIN
KIM
  club  club DF
club - club - club -
42 กฤษดา
กาแมน
  club  DF
club - club - club -
46 อาทิตย์
การสังเวชน์
  club  DF
club - club - club -
49 อรรถโกวิท
จันทร์ทศ
  club  DF
club - club - club 1
63 ธนาเสฎฐ์
สุจริต
  club  DF
club - club - club 2
69 คมกริช
คำโสกเชือก
  club  DF
club - club - club -
89 เจษฎา
หงษาวงษ์
  club  DF
club - club - club -
96 ทนงศักดิ์
สนธิสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
99 อดิศักดิ์
นารัตน์โท
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 เกริกฤทธิ์
ทวีกาญจน์
  club  MF
club - club - club -
8 วรชิต
กนิตศรีบำเพ็ญ
  club  MF
club - club - club -
19 สหรัฐ
สนธิสวัสดิ์
  club  MF
club 1 club - club -
22 วัฒนศัพท์
เจริญศรี
  club  MF
club 2 club - club -
23 ZULFAHMI
ARIFIN
  club  club MF
club - club - club -
24 ภานุพงศ์
พลซา
  club  MF
club - club - club -
32 ปฏิภาณ
ปิ่นเสริมสูตรศรี
  club  MF
club 1 club - club -
33 โนโต้
บุญตาวัน
  club  MF
club - club - club -
34 ธีระพงศ์
ดีหามแห
  club  MF
club - club - club -
38 ภาณุเดช
ใหม่วงค์
  club  MF
club - club - club -
39 ธัชนนท์
นคราวงศ์
  club  MF
club - club - club -
43 รชต
หมอรักษา
  club  MF
club - club - club -
44 นัฐวุธฒ์
แสงศรี
  club  MF
club - club - club -
47 กานต์
จรเทศ
  club  MF
club - club - club -
48 ณัฏฐยศ
พลเยี่ยม
  club  MF
club - club - club 1
54 อธิวัฒน์
พูลสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club 3
77 ธนะสิทธิ์
วิรุฬห์ชุติภรณ์
  club  MF
club - club - club -
97 ณัฐวุฒิ
ชูติวัตร
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 CIRO
ALVES
  club  club FW
club - club - club -
9 MARCLEI
SANTOS
  club  club FW
club - club - club 1
10 พิภพ
อ่อนโม้
  club  FW
club - club - club -
11 สิทธิโชค
ภาโส
  club  FW
club - club - club -
29 PRINCE
AMPONSAH
  club  club FW
club - club - club -
79 เสฏฐวุฒิ
วงค์สาย
  club  FW
club 1 club - club -
88 ณภัทร
ธำรงศุภกร
  club  FW
club - club - club 1
91 ฤทธิเดช
เพ็ญสวัสดิ์
  club  FW
club - club - club -
92 อภิชัย
หมั่นอุตส่าห์
  club  FW
club - club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor