club club club club

Club & Players

club
club บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] BTU S.BOONMEERIT UNITED
Short Name [Thai] บีทียู ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] BTU UNITED
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Capacity 2800
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
บีทียู ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด   1 0 0 3 0   1 0 0 2 1   2 2 0 0 5 1   4 6
Last Six Results club
17-02-61 club BTUUTD 2 - 1 ARMY FC club
W
10-02-61 club BTUUTD 3 - 0 DEFFO FC club
W
Last Six Fixtures club
25-02-61 club BTUUTD VS CCRUTD club
H
04-03-61 club BTUUTD VS SMFC club
A
10-03-61 club BTUUTD VS KBUFC club
H
18-03-61 club BTUUTD VS WUNKS UTD club
A
25-03-61 club BTUUTD VS CTUTD club
H
31-03-61 club BTUUTD VS TRNGFC club
A

Players

All Players

1
club
KOUASSI
BERNARD
  club  club club - club - club -
GK
2
club
ณรงค์ฤทธิ์
ค้าขาย
  club  club - club - club -
DF
3
club
ศิวดล
พุทธลา
  club  club - club - club -
DF
4
club
ศราวุฒิ
นะตะสัตย์
  club  club - club - club -
DF
5
club
นิอิฟฟาน
ภัทราธิกุล
  club  club - club - club -
DF
6
club
ศักรินทร์
แสงทอง
  club  club - club - club -
DF
7
club
LEE
HEON JU
  club  club club - club - club -
MF
8
club
ธีรภัทร์
ลักษมีอรุโณทัย
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
ธนายุต
บุญมีฤทธิ์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ณัฐวุฒิ
นามทิพย์
  club  club - club - club -
FW
11
club
ธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  club - club - club -
FW
13
club
ปฐม
นาคศรี
  club  club - club - club -
GK
14
club
ณัฐวัฒน์
วงษ์ศรี
  club  club - club - club -
MF
15
club
RATSIMBAZAFY
HERITIANA THIERRY
  club  club club - club - club -
MF
19
club
รัตน์ธพล
บุญยม
  club  club - club - club -
FW
20
club
ยิ่งยง
บุตรงาม
  club  club - club - club -
DF
22
club
เดชอนันต์
แดงมณี
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธนากร
นาคจำศิล
  club  club - club - club -
DF
24
club
วชรภูมิ
บุญแหยม
  club  club - club - club -
MF
25
club
กันตพัฒน์
เลียบสวัสดิ์
  club  club - club - club -
DF
26
club
ภูวาสิต
ขำเขียน
  club  club - club - club -
MF
28
club
สิทธินนท์
เกษแก้ว
  club  club - club - club -
MF
29
club
ฤทธิรงค์
เผื่อนปฐม
  club  club - club - club -
FW
30
club
ณัฐพล
ศรีเสงี่ยม
  club  club - club - club -
MF
31
club
อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  club - club - club -
DF
33
club
ปัฐวีกานต์
สงเคราะห์ธรรม
  club  club - club - club -
GK
37
club
ขวัญทนง
พันธ์ยก
  club  club - club - club -
MF
52
club
รามเขต
พูลเขต
  club  club - club - club -
DF
62
club
ธนากร
นามเสนาะ
  club  club - club - club -
DF
69
club
มนตรี
ตรีสังข์
  club  club - club - club -
GK
77
club
นัฐวุฒิ
สุขอร่าม
  club  club - club - club -
MF
91
club
เดชาวัต
สินปรุ
  club  club - club - club -
DF
99
club
FELIPE
SILVA ABREU
  club  club club - club - club -
FW
1 KOUASSI
BERNARD
  club  club GK
club - club - club -
2 ณรงค์ฤทธิ์
ค้าขาย
  club  DF
club - club - club -
3 ศิวดล
พุทธลา
  club  DF
club - club - club -
4 ศราวุฒิ
นะตะสัตย์
  club  DF
club - club - club -
5 นิอิฟฟาน
ภัทราธิกุล
  club  DF
club - club - club -
6 ศักรินทร์
แสงทอง
  club  DF
club - club - club -
7 LEE
HEON JU
  club  club MF
club - club - club -
8 ธีรภัทร์
ลักษมีอรุโณทัย
  club  MF
club 1 club - club -
9 ธนายุต
บุญมีฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐวุฒิ
นามทิพย์
  club  FW
club - club - club -
11 ธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  FW
club - club - club -
13 ปฐม
นาคศรี
  club  GK
club - club - club -
14 ณัฐวัฒน์
วงษ์ศรี
  club  MF
club - club - club -
15 RATSIMBAZAFY
HERITIANA THIERRY
  club  club MF
club - club - club -
19 รัตน์ธพล
บุญยม
  club  FW
club - club - club -
20 ยิ่งยง
บุตรงาม
  club  DF
club - club - club -
22 เดชอนันต์
แดงมณี
  club  MF
club - club - club -
23 ธนากร
นาคจำศิล
  club  DF
club - club - club -
24 วชรภูมิ
บุญแหยม
  club  MF
club - club - club -
25 กันตพัฒน์
เลียบสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
26 ภูวาสิต
ขำเขียน
  club  MF
club - club - club -
28 สิทธินนท์
เกษแก้ว
  club  MF
club - club - club -
29 ฤทธิรงค์
เผื่อนปฐม
  club  FW
club - club - club -
30 ณัฐพล
ศรีเสงี่ยม
  club  MF
club - club - club -
31 อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  DF
club - club - club -
33 ปัฐวีกานต์
สงเคราะห์ธรรม
  club  GK
club - club - club -
37 ขวัญทนง
พันธ์ยก
  club  MF
club - club - club -
52 รามเขต
พูลเขต
  club  DF
club - club - club -
62 ธนากร
นามเสนาะ
  club  DF
club - club - club -
69 มนตรี
ตรีสังข์
  club  GK
club - club - club -
77 นัฐวุฒิ
สุขอร่าม
  club  MF
club - club - club -
91 เดชาวัต
สินปรุ
  club  DF
club - club - club -
99 FELIPE
SILVA ABREU
  club  club FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 KOUASSI
BERNARD
  club  club GK
club - club - club -
13 ปฐม
นาคศรี
  club  GK
club - club - club -
33 ปัฐวีกานต์
สงเคราะห์ธรรม
  club  GK
club - club - club -
69 มนตรี
ตรีสังข์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ณรงค์ฤทธิ์
ค้าขาย
  club  DF
club - club - club -
3 ศิวดล
พุทธลา
  club  DF
club - club - club -
4 ศราวุฒิ
นะตะสัตย์
  club  DF
club - club - club -
5 นิอิฟฟาน
ภัทราธิกุล
  club  DF
club - club - club -
6 ศักรินทร์
แสงทอง
  club  DF
club - club - club -
20 ยิ่งยง
บุตรงาม
  club  DF
club - club - club -
23 ธนากร
นาคจำศิล
  club  DF
club - club - club -
25 กันตพัฒน์
เลียบสวัสดิ์
  club  DF
club - club - club -
31 อดิศักดิ์
หร่ำแค
  club  DF
club - club - club -
52 รามเขต
พูลเขต
  club  DF
club - club - club -
62 ธนากร
นามเสนาะ
  club  DF
club - club - club -
91 เดชาวัต
สินปรุ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 LEE
HEON JU
  club  club MF
club - club - club -
8 ธีรภัทร์
ลักษมีอรุโณทัย
  club  MF
club 1 club - club -
14 ณัฐวัฒน์
วงษ์ศรี
  club  MF
club - club - club -
15 RATSIMBAZAFY
HERITIANA THIERRY
  club  club MF
club - club - club -
22 เดชอนันต์
แดงมณี
  club  MF
club - club - club -
24 วชรภูมิ
บุญแหยม
  club  MF
club - club - club -
26 ภูวาสิต
ขำเขียน
  club  MF
club - club - club -
28 สิทธินนท์
เกษแก้ว
  club  MF
club - club - club -
30 ณัฐพล
ศรีเสงี่ยม
  club  MF
club - club - club -
37 ขวัญทนง
พันธ์ยก
  club  MF
club - club - club -
77 นัฐวุฒิ
สุขอร่าม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 ธนายุต
บุญมีฤทธิ์
  club  FW
club - club - club -
10 ณัฐวุฒิ
นามทิพย์
  club  FW
club - club - club -
11 ธีรยุทธ
สือเจริญ
  club  FW
club - club - club -
19 รัตน์ธพล
บุญยม
  club  FW
club - club - club -
29 ฤทธิรงค์
เผื่อนปฐม
  club  FW
club - club - club -
99 FELIPE
SILVA ABREU
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor