club club club club

Club & Players

club
club นนทบุรี เอฟซี
Club Name [Thai] นนทบุรี เอฟซี
Club Name [Eng] NONTHABURI F.C.
Short Name [Thai] EKA
Short Name [Eng]
Alias [Eng] อีกานนท์
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
Capacity 10000
Website http://www.nonthaburifc.com/
Email roungrat_k@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
นนทบุรี เอฟซี   0 1 0 1 1   1 0 1 1 2   3 1 1 1 2 3   -1 4
Last Six Results club
24-02-61 club NTBFC 1 - 0 ACUTD club
W
18-02-61 club NTBFC 1 - 1 IPESK club
D
10-02-61 club NTBFC 0 - 2 LESFC club
L
All Results
Last Six Fixtures club
10-03-61 club NTBFC VS NPTUTD club
H
18-03-61 club NTBFC VS CN.UTD club
A
25-03-61 club NTBFC VS SMSKFC club
H
01-04-61 club NTBFC VS HHCITY club
A
07-04-61 club NTBFC VS CNHB club
H
21-04-61 club NTBFC VS LESFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ณรงค์ศักดิ์
ศรีรุ่ง
  club  club - club - club -
GK
2
club
อนุสรณ์
เอี่ยมภาษี
  club  club - club - club -
DF
3
club
นพพร
พิชัยภูมิ
  club  club - club - club -
MF
4
club
ธนากร
ระงับใจ
  club  club - club - club -
DF
5
club
อนุชา
ทาคะพล
  club  club - club - club -
MF
6
club
YAPI ABINGUET
RAOUL HERBERT
  club  club club 2 club - club -
FW
7
club
พีรวัฒน์
มั่นสัมฤทธิ์
  club  club - club - club -
MF
8
club
เอกชัย
ต่อเนื่อง
  club  club - club - club -
FW
9
club
วิศรุต
สิงหเสนี
  club  club - club - club -
FW
10
club
นายพิรานันท์
เกิดศร
  club  club - club - club -
FW
11
club
วชิรวิทย์
ปุญยวีราวัฒน์
  club  club - club - club 1
FW
12
club
ณัฐพงษ์
บุญชม
  club  club - club - club -
FW
17
club
ภานุธัช
รุ่งแจ้ง
  club  club - club - club -
MF
18
club
ฐิติวัฒน์
มาสุข
  club  club - club - club -
GK
19
club
อริย์ธัช
ยอดไชยเกียรติ
  club  club - club - club -
MF
20
club
ไพศาล
แสงอรุณ
  club  club 1 club - club -
MF
21
club
จักรพงษ์
ผลมาตย์
  club  club - club - club -
MF
23
club
นายสามารถ
จันทร์กระจ่าง
  club  club - club - club -
MF
24
club
ฮอสเซียน
นีสซิม
  club  club - club - club -
MF
27
club
ชนะเกียรติ
นิ่มมา
  club  club - club - club -
GK
30
club
ธรรมนูญ
เลิศไธสง
  club  club - club - club -
GK
33
club
นายอรรถพล
บุญกัน
  club  club 1 club - club -
MF
38
club
ณัฐวุฒิ
พุทธบาล
  club  club 1 club - club -
DF
39
club
สาธิต
ศรีอุทัย
  club  club - club - club -
FW
42
club
ธนาวุฒื
กลิ่มสุคมธ์
  club  club - club - club -
MF
55
club
อภิวัฒน์
สารสาริน
  club  club - club - club -
DF
69
club
พัชรพล
พันธ์การ
  club  club 2 club - club -
MF
77
club
สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  club 2 club - club 1
FW
1 ณรงค์ศักดิ์
ศรีรุ่ง
  club  GK
club - club - club -
2 อนุสรณ์
เอี่ยมภาษี
  club  DF
club - club - club -
3 นพพร
พิชัยภูมิ
  club  MF
club - club - club -
4 ธนากร
ระงับใจ
  club  DF
club - club - club -
5 อนุชา
ทาคะพล
  club  MF
club - club - club -
6 YAPI ABINGUET
RAOUL HERBERT
  club  club FW
club 2 club - club -
7 พีรวัฒน์
มั่นสัมฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
8 เอกชัย
ต่อเนื่อง
  club  FW
club - club - club -
9 วิศรุต
สิงหเสนี
  club  FW
club - club - club -
10 นายพิรานันท์
เกิดศร
  club  FW
club - club - club -
11 วชิรวิทย์
ปุญยวีราวัฒน์
  club  FW
club - club - club 1
12 ณัฐพงษ์
บุญชม
  club  FW
club - club - club -
17 ภานุธัช
รุ่งแจ้ง
  club  MF
club - club - club -
18 ฐิติวัฒน์
มาสุข
  club  GK
club - club - club -
19 อริย์ธัช
ยอดไชยเกียรติ
  club  MF
club - club - club -
20 ไพศาล
แสงอรุณ
  club  MF
club 1 club - club -
21 จักรพงษ์
ผลมาตย์
  club  MF
club - club - club -
23 นายสามารถ
จันทร์กระจ่าง
  club  MF
club - club - club -
24 ฮอสเซียน
นีสซิม
  club  MF
club - club - club -
27 ชนะเกียรติ
นิ่มมา
  club  GK
club - club - club -
30 ธรรมนูญ
เลิศไธสง
  club  GK
club - club - club -
33 นายอรรถพล
บุญกัน
  club  MF
club 1 club - club -
38 ณัฐวุฒิ
พุทธบาล
  club  DF
club 1 club - club -
39 สาธิต
ศรีอุทัย
  club  FW
club - club - club -
42 ธนาวุฒื
กลิ่มสุคมธ์
  club  MF
club - club - club -
55 อภิวัฒน์
สารสาริน
  club  DF
club - club - club -
69 พัชรพล
พันธ์การ
  club  MF
club 2 club - club -
77 สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  FW
club 2 club - club 1

GoalKeeper Players

1 ณรงค์ศักดิ์
ศรีรุ่ง
  club  GK
club - club - club -
18 ฐิติวัฒน์
มาสุข
  club  GK
club - club - club -
27 ชนะเกียรติ
นิ่มมา
  club  GK
club - club - club -
30 ธรรมนูญ
เลิศไธสง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 อนุสรณ์
เอี่ยมภาษี
  club  DF
club - club - club -
4 ธนากร
ระงับใจ
  club  DF
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
พุทธบาล
  club  DF
club 1 club - club -
55 อภิวัฒน์
สารสาริน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

3 นพพร
พิชัยภูมิ
  club  MF
club - club - club -
5 อนุชา
ทาคะพล
  club  MF
club - club - club -
7 พีรวัฒน์
มั่นสัมฤทธิ์
  club  MF
club - club - club -
17 ภานุธัช
รุ่งแจ้ง
  club  MF
club - club - club -
19 อริย์ธัช
ยอดไชยเกียรติ
  club  MF
club - club - club -
20 ไพศาล
แสงอรุณ
  club  MF
club 1 club - club -
21 จักรพงษ์
ผลมาตย์
  club  MF
club - club - club -
23 นายสามารถ
จันทร์กระจ่าง
  club  MF
club - club - club -
24 ฮอสเซียน
นีสซิม
  club  MF
club - club - club -
33 นายอรรถพล
บุญกัน
  club  MF
club 1 club - club -
42 ธนาวุฒื
กลิ่มสุคมธ์
  club  MF
club - club - club -
69 พัชรพล
พันธ์การ
  club  MF
club 2 club - club -

Forward Players

6 YAPI ABINGUET
RAOUL HERBERT
  club  club FW
club 2 club - club -
8 เอกชัย
ต่อเนื่อง
  club  FW
club - club - club -
9 วิศรุต
สิงหเสนี
  club  FW
club - club - club -
10 นายพิรานันท์
เกิดศร
  club  FW
club - club - club -
11 วชิรวิทย์
ปุญยวีราวัฒน์
  club  FW
club - club - club 1
12 ณัฐพงษ์
บุญชม
  club  FW
club - club - club -
39 สาธิต
ศรีอุทัย
  club  FW
club - club - club -
77 สุขสยาม
ชาญมณีเวช
  club  FW
club 2 club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor