club club club club

Club & Players

club
club สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] SAIMIT KABIN UNITED
Short Name [Thai] SMKB U
Short Name [Eng] SAIMIT KABIN
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาน้อมเกล้ามหาราช
Capacity 0
Website https://www.facebook.com/saimitkabin/
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
9
สายมิตรกบินทร์ ยูไนเต็ด   1 1 1 2 2   0 1 2 2 5   6 1 2 3 4 7   -3 5
Last Six Results club
18-03-61 club SKBUTD 1 - 2 FLTFC club
L
11-03-61 club SKBUTD 0 - 0 NAVY FC B club
D
03-03-61 club SKBUTD 0 - 1 CTBFC club
L
28-02-61 club SKBUTD 1 - 2 NPTUTD club
L
24-02-61 club SKBUTD 1 - 3 PDRYFC club
L
18-02-61 club SKBUTD 2 - 1 PUTDB club
W
All Results
Last Six Fixtures club
25-03-61 club SKBUTD VS BKHAUTD club
H
01-04-61 club SKBUTD VS NKNFC club
A
07-04-61 club SKBUTD VS CHONFC B club
H
21-04-61 club SKBUTD VS EDAP club
H
28-04-61 club SKBUTD VS PUTDB club
A
05-05-61 club SKBUTD VS PDRYFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

3
club
มานพ
เซมรัมย์
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
MITANI
TSUBASA
  club  club club 1 club - club -
MF
5
club
อภิพันธ์
อุระ
  club  club - club - club 1
MF
7
club
ไชยวัฒน์
แทวกระโทก
  club  club - club - club -
FW
8
club
สุธายุทธ
อุระ
  club  club 2 club - club -
FW
9
club
จิรพงษ์
คงอิ่ม
  club  club - club - club -
DF
10
club
มนตรี
ฟ้าบัง
  club  club - club - club -
MF
11
club
ไพรัช
สุขแสวง
  club  club - club - club -
DF
13
club
อนุชัย
วรเลิศ
  club  club 3 club - club -
DF
14
club
พยุงศักดิ์
ทิมขลิบ
  club  club 1 club - club 2
MF
15
club
บรรยวัสถ์
ทองแก้ว
  club  club - club - club -
GK
16
club
ศิวดล
คงศิริ
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
โยธิน
แดงปุ่น
  club  club - club - club -
DF
18
club
วีระพล
สุขแสวง
  club  club - club - club -
GK
19
club
เขมรัฐ
มิ่งเมือง
  club  club - club - club -
MF
20
club
ธนวัฒน์
จันทร์หล่น
  club  club - club - club -
MF
21
club
ยศกร
หอยสังข์
  club  club - club - club -
MF
23
club
สุทธิศักดิ์
ชาคม
  club  club - club - club -
MF
29
club
AMIDU
JAMAL
  club  club club - club 1 club -
FW
30
club
ยศภัทร
คงสมนวน
  club  club - club - club -
DF
31
club
พงศ์ธร
ทรงพินิจ
  club  club 1 club - club -
DF
33
club
รชพล
ศิริจันทร์
  club  club - club - club -
DF
36
club
สงกรานต์
ไพกระโทก
  club  club - club - club -
MF
37
club
จตุรงค์
สิงจานุสงค์
  club  club - club - club -
GK
39
club
สุทธิรักษ์
จำเรือง
  club  club - club - club -
MF
44
club
ธนัตถ์
ทองอ้ม
  club  club - club - club -
MF
69
club
จิรศักดิ์
คุณพันธ์
  club  club - club - club -
GK
99
club
เมธี
ปุ้งโพ
  club  club 1 club - club -
FW
3 มานพ
เซมรัมย์
  club  DF
club 1 club - club -
4 MITANI
TSUBASA
  club  club MF
club 1 club - club -
5 อภิพันธ์
อุระ
  club  MF
club - club - club 1
7 ไชยวัฒน์
แทวกระโทก
  club  FW
club - club - club -
8 สุธายุทธ
อุระ
  club  FW
club 2 club - club -
9 จิรพงษ์
คงอิ่ม
  club  DF
club - club - club -
10 มนตรี
ฟ้าบัง
  club  MF
club - club - club -
11 ไพรัช
สุขแสวง
  club  DF
club - club - club -
13 อนุชัย
วรเลิศ
  club  DF
club 3 club - club -
14 พยุงศักดิ์
ทิมขลิบ
  club  MF
club 1 club - club 2
15 บรรยวัสถ์
ทองแก้ว
  club  GK
club - club - club -
16 ศิวดล
คงศิริ
  club  MF
club 1 club - club -
17 โยธิน
แดงปุ่น
  club  DF
club - club - club -
18 วีระพล
สุขแสวง
  club  GK
club - club - club -
19 เขมรัฐ
มิ่งเมือง
  club  MF
club - club - club -
20 ธนวัฒน์
จันทร์หล่น
  club  MF
club - club - club -
21 ยศกร
หอยสังข์
  club  MF
club - club - club -
23 สุทธิศักดิ์
ชาคม
  club  MF
club - club - club -
29 AMIDU
JAMAL
  club  club FW
club - club 1 club -
30 ยศภัทร
คงสมนวน
  club  DF
club - club - club -
31 พงศ์ธร
ทรงพินิจ
  club  DF
club 1 club - club -
33 รชพล
ศิริจันทร์
  club  DF
club - club - club -
36 สงกรานต์
ไพกระโทก
  club  MF
club - club - club -
37 จตุรงค์
สิงจานุสงค์
  club  GK
club - club - club -
39 สุทธิรักษ์
จำเรือง
  club  MF
club - club - club -
44 ธนัตถ์
ทองอ้ม
  club  MF
club - club - club -
69 จิรศักดิ์
คุณพันธ์
  club  GK
club - club - club -
99 เมธี
ปุ้งโพ
  club  FW
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

15 บรรยวัสถ์
ทองแก้ว
  club  GK
club - club - club -
18 วีระพล
สุขแสวง
  club  GK
club - club - club -
37 จตุรงค์
สิงจานุสงค์
  club  GK
club - club - club -
69 จิรศักดิ์
คุณพันธ์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 มานพ
เซมรัมย์
  club  DF
club 1 club - club -
9 จิรพงษ์
คงอิ่ม
  club  DF
club - club - club -
11 ไพรัช
สุขแสวง
  club  DF
club - club - club -
13 อนุชัย
วรเลิศ
  club  DF
club 3 club - club -
17 โยธิน
แดงปุ่น
  club  DF
club - club - club -
30 ยศภัทร
คงสมนวน
  club  DF
club - club - club -
31 พงศ์ธร
ทรงพินิจ
  club  DF
club 1 club - club -
33 รชพล
ศิริจันทร์
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 MITANI
TSUBASA
  club  club MF
club 1 club - club -
5 อภิพันธ์
อุระ
  club  MF
club - club - club 1
10 มนตรี
ฟ้าบัง
  club  MF
club - club - club -
14 พยุงศักดิ์
ทิมขลิบ
  club  MF
club 1 club - club 2
16 ศิวดล
คงศิริ
  club  MF
club 1 club - club -
19 เขมรัฐ
มิ่งเมือง
  club  MF
club - club - club -
20 ธนวัฒน์
จันทร์หล่น
  club  MF
club - club - club -
21 ยศกร
หอยสังข์
  club  MF
club - club - club -
23 สุทธิศักดิ์
ชาคม
  club  MF
club - club - club -
36 สงกรานต์
ไพกระโทก
  club  MF
club - club - club -
39 สุทธิรักษ์
จำเรือง
  club  MF
club - club - club -
44 ธนัตถ์
ทองอ้ม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 ไชยวัฒน์
แทวกระโทก
  club  FW
club - club - club -
8 สุธายุทธ
อุระ
  club  FW
club 2 club - club -
29 AMIDU
JAMAL
  club  club FW
club - club 1 club -
99 เมธี
ปุ้งโพ
  club  FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor