club club club club

Club & Players

club
club คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] CADENZA SATUN UNITED
Short Name [Thai] สตูลUTD
Short Name [Eng] STUTD
Alias [Eng] หมอผีสตูล
Stadium [Eng] สนาม อบจ.สตูล
Capacity 5000
Website facebook.com/satun united fc
Email satun_ut@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
1
คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด   2 0 0 8 1   0 0 0 0 0   2 2 0 0 8 1   7 6
Last Six Results club
18-02-61 club STUTD 4 - 1 PTLFC club
W
10-02-61 club STUTD 4 - 0 HYCITY club
W
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club STUTD VS CHPFC club
A
03-03-61 club STUTD VS SURATCITY club
A
18-03-61 club STUTD VS KRBFCB club
H
24-03-61 club STUTD VS HYFC club
H
31-03-61 club STUTD VS PTNFC club
A
21-04-61 club STUTD VS HYCITY club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พิทักพงศ์
จันทร์อ่วม
  club  club - club - club -
GK
3
club
อภิชัย
หมาดวัง
  club  club - club - club -
DF
5
club
YOO
CHANG SOO
  club  club club - club - club -
DF
6
club
จิตรเทพ
เหมสนิท
  club  club - club - club -
MF
7
club
ไชยา
นัครี
  club  club - club - club -
MF
8
club
ถิรวัฒน์
เลิศพิชชาพัชร์
  club  club - club - club -
MF
9
club
อัชร๊อบ
ยูฮันนั้น
  club  club - club - club -
FW
10
club
ฉ่ำสุดดีน
โส๊ะเต่ง
  club  club - club - club -
FW
11
club
มันโซ
อุสมัน
  club  club 1 club - club 1
FW
14
club
บุคอรี
ด่อล๊ะ
  club  club - club - club -
MF
16
club
อนันต์
ยาง๊ะ
  club  club - club - club -
DF
17
club
นราวุธ
แขน้ำแก้ว
  club  club - club - club -
DF
19
club
MARTINS CAIO
HENRIQUE
  club  club club - club - club -
FW
21
club
ศิริพงษ์
หวังกุหลำ
  club  club - club - club -
FW
23
club
ธนากร
สถานพงษ์
  club  club 1 club - club -
MF
25
club
พรชา
รอดนัคเรศน์
  club  club - club - club 1
FW
26
club
มาลีกรี
ดือราแม
  club  club - club - club -
DF
27
club
ซาฟารี
เจ๊ะเล็ม
  club  club - club - club -
DF
28
club
นัฐวุฒิ
มูลสุวรรณ
  club  club - club - club -
FW
29
club
YANNICK PATRICE
TOUGUESSONG
  club  club club - club - club 2
FW
30
club
ซาฟารีห์
หนันเส็น
  club  club - club - club -
GK
32
club
ตยาชิต
ปะลาวัน
  club  club - club - club -
DF
33
club
RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club club - club - club 4
FW
36
club
อับบัส
หยาหลี
  club  club - club - club -
MF
40
club
สุริยา
หมาดยานา
  club  club - club - club -
FW
41
club
ณัฐพล
มีแสง
  club  club - club - club -
GK
45
club
พันธนา
นองมณี
  club  club - club - club -
MF
47
club
อับดุลรอซี
ปูหัด
  club  club - club - club -
FW
77
club
พีรพล
ชูคง
  club  club - club - club -
MF
99
club
มันโซร
สาและ
  club  club 1 club - club -
MF
1 พิทักพงศ์
จันทร์อ่วม
  club  GK
club - club - club -
3 อภิชัย
หมาดวัง
  club  DF
club - club - club -
5 YOO
CHANG SOO
  club  club DF
club - club - club -
6 จิตรเทพ
เหมสนิท
  club  MF
club - club - club -
7 ไชยา
นัครี
  club  MF
club - club - club -
8 ถิรวัฒน์
เลิศพิชชาพัชร์
  club  MF
club - club - club -
9 อัชร๊อบ
ยูฮันนั้น
  club  FW
club - club - club -
10 ฉ่ำสุดดีน
โส๊ะเต่ง
  club  FW
club - club - club -
11 มันโซ
อุสมัน
  club  FW
club 1 club - club 1
14 บุคอรี
ด่อล๊ะ
  club  MF
club - club - club -
16 อนันต์
ยาง๊ะ
  club  DF
club - club - club -
17 นราวุธ
แขน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
19 MARTINS CAIO
HENRIQUE
  club  club FW
club - club - club -
21 ศิริพงษ์
หวังกุหลำ
  club  FW
club - club - club -
23 ธนากร
สถานพงษ์
  club  MF
club 1 club - club -
25 พรชา
รอดนัคเรศน์
  club  FW
club - club - club 1
26 มาลีกรี
ดือราแม
  club  DF
club - club - club -
27 ซาฟารี
เจ๊ะเล็ม
  club  DF
club - club - club -
28 นัฐวุฒิ
มูลสุวรรณ
  club  FW
club - club - club -
29 YANNICK PATRICE
TOUGUESSONG
  club  club FW
club - club - club 2
30 ซาฟารีห์
หนันเส็น
  club  GK
club - club - club -
32 ตยาชิต
ปะลาวัน
  club  DF
club - club - club -
33 RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club FW
club - club - club 4
36 อับบัส
หยาหลี
  club  MF
club - club - club -
40 สุริยา
หมาดยานา
  club  FW
club - club - club -
41 ณัฐพล
มีแสง
  club  GK
club - club - club -
45 พันธนา
นองมณี
  club  MF
club - club - club -
47 อับดุลรอซี
ปูหัด
  club  FW
club - club - club -
77 พีรพล
ชูคง
  club  MF
club - club - club -
99 มันโซร
สาและ
  club  MF
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1 พิทักพงศ์
จันทร์อ่วม
  club  GK
club - club - club -
30 ซาฟารีห์
หนันเส็น
  club  GK
club - club - club -
41 ณัฐพล
มีแสง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 อภิชัย
หมาดวัง
  club  DF
club - club - club -
5 YOO
CHANG SOO
  club  club DF
club - club - club -
16 อนันต์
ยาง๊ะ
  club  DF
club - club - club -
17 นราวุธ
แขน้ำแก้ว
  club  DF
club - club - club -
26 มาลีกรี
ดือราแม
  club  DF
club - club - club -
27 ซาฟารี
เจ๊ะเล็ม
  club  DF
club - club - club -
32 ตยาชิต
ปะลาวัน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 จิตรเทพ
เหมสนิท
  club  MF
club - club - club -
7 ไชยา
นัครี
  club  MF
club - club - club -
8 ถิรวัฒน์
เลิศพิชชาพัชร์
  club  MF
club - club - club -
14 บุคอรี
ด่อล๊ะ
  club  MF
club - club - club -
23 ธนากร
สถานพงษ์
  club  MF
club 1 club - club -
36 อับบัส
หยาหลี
  club  MF
club - club - club -
45 พันธนา
นองมณี
  club  MF
club - club - club -
77 พีรพล
ชูคง
  club  MF
club - club - club -
99 มันโซร
สาและ
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9 อัชร๊อบ
ยูฮันนั้น
  club  FW
club - club - club -
10 ฉ่ำสุดดีน
โส๊ะเต่ง
  club  FW
club - club - club -
11 มันโซ
อุสมัน
  club  FW
club 1 club - club 1
19 MARTINS CAIO
HENRIQUE
  club  club FW
club - club - club -
21 ศิริพงษ์
หวังกุหลำ
  club  FW
club - club - club -
25 พรชา
รอดนัคเรศน์
  club  FW
club - club - club 1
28 นัฐวุฒิ
มูลสุวรรณ
  club  FW
club - club - club -
29 YANNICK PATRICE
TOUGUESSONG
  club  club FW
club - club - club 2
33 RODRIGUES DA CRUZ
CAIO
  club  club FW
club - club - club 4
40 สุริยา
หมาดยานา
  club  FW
club - club - club -
47 อับดุลรอซี
ปูหัด
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor