club club club club

Club & Players

club
club มาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี
Club Name [Thai] มาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี
Club Name [Eng] MASHARE CHAIYAPHUM FC
Short Name [Thai]
Short Name [Eng]
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
1
มาแชร์ ชัยภูมิ เอฟซี   3 0 0 8 4   1 0 2 3 3   6 4 0 2 11 7   4 12
Last Six Results club
18-03-61 club MCYPFC 4 - 2 MSKFC club
W
10-03-61 club MCYPFC 0 - 1 MLUTD club
L
04-03-61 club MCYPFC 3 - 2 NPFCB club
W
24-02-61 club MCYPFC 2 - 0 SSKUTD club
W
18-02-61 club MCYPFC 1 - 2 SKONFC club
L
10-02-61 club MCYPFC 1 - 0 KCMFC club
W
All Results
Last Six Fixtures club
24-03-61 club MCYPFC VS SRCITY club
A
01-04-61 club MCYPFC VS BRUTD B club
H
08-04-61 club MCYPFC VS KKUTD club
A
22-04-61 club MCYPFC VS LOEIFC club
H
28-04-61 club MCYPFC VS HTUTD club
A
05-05-61 club MCYPFC VS UBUMT B club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
รัชพล
เทียมสอน
  club  club - club - club -
GK
2
club
หัสนัย
บุราณสุข
  club  club 2 club - club -
MF
3
club
ฤทธิเกียรติ
เนาวะเศษ
  club  club - club - club -
MF
4
club
เกียรติคุณ
แสงดาว
  club  club - club - club -
MF
5
club
สมพล
ประสพผล
  club  club - club - club -
DF
6
club
สุวิทย์
นาจำเริญ
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
Armah
Abraham ayaa
  club  club club 1 club - club -
DF
8
club
วรวุฒิ
เติมพันธ์
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
ภควัฒน์
วงษ์ศรีแก้ว
  club  club - club - club -
MF
10
club
KELVIN
AMDONSAH
  club  club club 1 club - club 2
MF
11
club
วัชระ
ฤทธิ์กำลัง
  club  club 1 club - club 2
DF
12
club
ศุภศักดิ์
ขวัญนิมิตร
  club  club - club - club -
FW
13
club
พิสิทธิ์
มาสี
  club  club - club - club -
MF
14
club
KIM
JUNHYEON
  club  club club 1 club - club -
FW
15
club
ธนวัฒน์
พิมพลีชัย
  club  club - club - club -
MF
16
club
พิสิทธิ์
เสโน
  club  club 2 club - club -
DF
17
club
ชาติเวท
สิงห์โต
  club  club 4 club - club -
DF
18
club
นเรศฤทธิ์
คำมีสว่าง
  club  club - club - club -
GK
19
club
อิทธิพล
พลอาจ
  club  club - club - club 3
FW
20
club
อาทิตย์
หงษ์ชุมแพ
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
มานะ
กุลหนองแดง
  club  club - club - club -
MF
22
club
ธีรวัฒน์
ซ้ายสุข
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
เมชิน
กลิ่นสีสุข
  club  club - club - club -
FW
24
club
ศุภศิษฐ์
ศุภเสถียร
  club  club - club - club -
FW
25
club
ชัชวาลย์
ไชยรัตน์
  club  club - club - club -
MF
26
club
วรพล
นิลศิลา
  club  club - club - club -
MF
27
club
ยุทธภูมิ
หนูสลุง
  club  club - club - club -
DF
28
club
ภูริวิชญ์
เบ้าลี
  club  club - club - club -
MF
33
club
AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club club 2 club - club 4
FW
1 รัชพล
เทียมสอน
  club  GK
club - club - club -
2 หัสนัย
บุราณสุข
  club  MF
club 2 club - club -
3 ฤทธิเกียรติ
เนาวะเศษ
  club  MF
club - club - club -
4 เกียรติคุณ
แสงดาว
  club  MF
club - club - club -
5 สมพล
ประสพผล
  club  DF
club - club - club -
6 สุวิทย์
นาจำเริญ
  club  MF
club 1 club - club -
7 Armah
Abraham ayaa
  club  club DF
club 1 club - club -
8 วรวุฒิ
เติมพันธ์
  club  MF
club 1 club - club -
9 ภควัฒน์
วงษ์ศรีแก้ว
  club  MF
club - club - club -
10 KELVIN
AMDONSAH
  club  club MF
club 1 club - club 2
11 วัชระ
ฤทธิ์กำลัง
  club  DF
club 1 club - club 2
12 ศุภศักดิ์
ขวัญนิมิตร
  club  FW
club - club - club -
13 พิสิทธิ์
มาสี
  club  MF
club - club - club -
14 KIM
JUNHYEON
  club  club FW
club 1 club - club -
15 ธนวัฒน์
พิมพลีชัย
  club  MF
club - club - club -
16 พิสิทธิ์
เสโน
  club  DF
club 2 club - club -
17 ชาติเวท
สิงห์โต
  club  DF
club 4 club - club -
18 นเรศฤทธิ์
คำมีสว่าง
  club  GK
club - club - club -
19 อิทธิพล
พลอาจ
  club  FW
club - club - club 3
20 อาทิตย์
หงษ์ชุมแพ
  club  DF
club 1 club - club -
21 มานะ
กุลหนองแดง
  club  MF
club - club - club -
22 ธีรวัฒน์
ซ้ายสุข
  club  DF
club 1 club - club -
23 เมชิน
กลิ่นสีสุข
  club  FW
club - club - club -
24 ศุภศิษฐ์
ศุภเสถียร
  club  FW
club - club - club -
25 ชัชวาลย์
ไชยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
26 วรพล
นิลศิลา
  club  MF
club - club - club -
27 ยุทธภูมิ
หนูสลุง
  club  DF
club - club - club -
28 ภูริวิชญ์
เบ้าลี
  club  MF
club - club - club -
33 AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club FW
club 2 club - club 4

GoalKeeper Players

1 รัชพล
เทียมสอน
  club  GK
club - club - club -
18 นเรศฤทธิ์
คำมีสว่าง
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 สมพล
ประสพผล
  club  DF
club - club - club -
7 Armah
Abraham ayaa
  club  club DF
club 1 club - club -
11 วัชระ
ฤทธิ์กำลัง
  club  DF
club 1 club - club 2
16 พิสิทธิ์
เสโน
  club  DF
club 2 club - club -
17 ชาติเวท
สิงห์โต
  club  DF
club 4 club - club -
20 อาทิตย์
หงษ์ชุมแพ
  club  DF
club 1 club - club -
22 ธีรวัฒน์
ซ้ายสุข
  club  DF
club 1 club - club -
27 ยุทธภูมิ
หนูสลุง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 หัสนัย
บุราณสุข
  club  MF
club 2 club - club -
3 ฤทธิเกียรติ
เนาวะเศษ
  club  MF
club - club - club -
4 เกียรติคุณ
แสงดาว
  club  MF
club - club - club -
6 สุวิทย์
นาจำเริญ
  club  MF
club 1 club - club -
8 วรวุฒิ
เติมพันธ์
  club  MF
club 1 club - club -
9 ภควัฒน์
วงษ์ศรีแก้ว
  club  MF
club - club - club -
10 KELVIN
AMDONSAH
  club  club MF
club 1 club - club 2
13 พิสิทธิ์
มาสี
  club  MF
club - club - club -
15 ธนวัฒน์
พิมพลีชัย
  club  MF
club - club - club -
21 มานะ
กุลหนองแดง
  club  MF
club - club - club -
25 ชัชวาลย์
ไชยรัตน์
  club  MF
club - club - club -
26 วรพล
นิลศิลา
  club  MF
club - club - club -
28 ภูริวิชญ์
เบ้าลี
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

12 ศุภศักดิ์
ขวัญนิมิตร
  club  FW
club - club - club -
14 KIM
JUNHYEON
  club  club FW
club 1 club - club -
19 อิทธิพล
พลอาจ
  club  FW
club - club - club 3
23 เมชิน
กลิ่นสีสุข
  club  FW
club - club - club -
24 ศุภศิษฐ์
ศุภเสถียร
  club  FW
club - club - club -
33 AMPONSAH
JOSEPH QUASI
  club  club FW
club 2 club - club 4

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor