club club club club

Club & Players

club
club เลยซิตี้ อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี
Club Name [Thai] เลยซิตี้ อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี
Club Name [Eng] loeicity r airlines f.c.
Short Name [Thai] LCFC
Short Name [Eng] loeicity
Alias [Eng] ผีตาโขนออกศึก
Stadium [Eng] เลย ริเวอร์ไซด์ สเตเดี้ยม
Capacity 2500
Website New
Email loeicity-r-airlines@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
เลยซิตี้ อาร์แอร์ไลน์ เอฟซี   1 0 0 2 1   0 1 0 1 1   2 1 1 0 3 2   1 4
Last Six Results club
17-02-61 club LOEIFC 2 - 1 UBUMT B club
W
11-02-61 club LOEIFC 1 - 1 NPFCB club
D
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club LOEIFC VS MLUTD club
A
04-03-61 club LOEIFC VS SSKUTD club
H
11-03-61 club LOEIFC VS SRCITY club
A
17-03-61 club LOEIFC VS BRUTD B club
H
24-03-61 club LOEIFC VS KKUTD club
A
01-04-61 club LOEIFC VS SRCC club
H
All Fixtures

Players

All Players

3
club
มนตรี
พิมพ์พันธ์
  club  club 2 club - club -
DF
4
club
มานะศักดิ์
ใจทน
  club  club - club - club -
DF
6
club
สุทธิพงษ์
สุวรรณชัย
  club  club - club - club -
MF
8
club
ณัฐกร
ลามมา
  club  club 1 club - club -
MF
9
club
นคร
พรมนิล
  club  club - club - club -
FW
10
club
นิติรัฐ
เวียงดินดำ
  club  club - club - club 2
MF
12
club
XIANG
LI
  club  club club 1 club - club -
DF
13
club
ธีระพันธ์
ป้องคำลา
  club  club - club - club -
FW
15
club
จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  club 1 club - club -
MF
16
club
วัชระ
จันทะหาร
  club  club - club - club -
MF
18
club
อดิศักดิ์
แก้วเกิด
  club  club - club - club -
MF
19
club
ASOMANI
MARK
  club  club club - club - club -
FW
20
club
ภัคพงษ์
พันพินิจ
  club  club - club - club -
DF
21
club
กฤษดา
อร่ามคง
  club  club 2 club - club -
DF
22
club
ประกาศิต
หารคำแพง
  club  club - club - club -
MF
23
club
สันต์
ตันกูล
  club  club - club - club -
DF
25
club
นิราศ
อังคณา
  club  club - club - club -
GK
26
club
สกนธ์
แสงคำ
  club  club - club - club -
DF
27
club
นัฐพงษ์
ด่วนใหญ่
  club  club - club - club -
DF
28
club
อนุชา
ผลงาม
  club  club - club - club -
DF
29
club
SEIDU SHAIBU
ZIDA
  club  club club - club - club -
MF
31
club
อาคม
ยุพานิชย์
  club  club - club - club -
FW
33
club
ภาณุพงษ์
สุวะไชย
  club  club 1 club - club -
MF
36
club
ฐิติภูมิ
คำแหงพล
  club  club - club - club -
GK
37
club
IGASAKI
TAKASHI
  club  club club - club - club -
MF
38
club
จีรวัฒน์
สุธงษา
  club  club 1 club - club -
DF
42
club
ปิยะดล
สอนสุภาพ
  club  club - club - club -
MF
43
club
กฤษฎา
สิงห์กาล
  club  club - club - club -
MF
44
club
วัชระ
อธิสุมงคล
  club  club - club - club -
FW
55
club
ปฏิภาณ
ครอบบัวบาน
  club  club - club - club -
DF
79
club
นรเสฏฐ์
หลักทอง
  club  club - club - club 1
MF
88
club
วัชพล
จีนคำ
  club  club - club - club -
MF
3 มนตรี
พิมพ์พันธ์
  club  DF
club 2 club - club -
4 มานะศักดิ์
ใจทน
  club  DF
club - club - club -
6 สุทธิพงษ์
สุวรรณชัย
  club  MF
club - club - club -
8 ณัฐกร
ลามมา
  club  MF
club 1 club - club -
9 นคร
พรมนิล
  club  FW
club - club - club -
10 นิติรัฐ
เวียงดินดำ
  club  MF
club - club - club 2
12 XIANG
LI
  club  club DF
club 1 club - club -
13 ธีระพันธ์
ป้องคำลา
  club  FW
club - club - club -
15 จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  MF
club 1 club - club -
16 วัชระ
จันทะหาร
  club  MF
club - club - club -
18 อดิศักดิ์
แก้วเกิด
  club  MF
club - club - club -
19 ASOMANI
MARK
  club  club FW
club - club - club -
20 ภัคพงษ์
พันพินิจ
  club  DF
club - club - club -
21 กฤษดา
อร่ามคง
  club  DF
club 2 club - club -
22 ประกาศิต
หารคำแพง
  club  MF
club - club - club -
23 สันต์
ตันกูล
  club  DF
club - club - club -
25 นิราศ
อังคณา
  club  GK
club - club - club -
26 สกนธ์
แสงคำ
  club  DF
club - club - club -
27 นัฐพงษ์
ด่วนใหญ่
  club  DF
club - club - club -
28 อนุชา
ผลงาม
  club  DF
club - club - club -
29 SEIDU SHAIBU
ZIDA
  club  club MF
club - club - club -
31 อาคม
ยุพานิชย์
  club  FW
club - club - club -
33 ภาณุพงษ์
สุวะไชย
  club  MF
club 1 club - club -
36 ฐิติภูมิ
คำแหงพล
  club  GK
club - club - club -
37 IGASAKI
TAKASHI
  club  club MF
club - club - club -
38 จีรวัฒน์
สุธงษา
  club  DF
club 1 club - club -
42 ปิยะดล
สอนสุภาพ
  club  MF
club - club - club -
43 กฤษฎา
สิงห์กาล
  club  MF
club - club - club -
44 วัชระ
อธิสุมงคล
  club  FW
club - club - club -
55 ปฏิภาณ
ครอบบัวบาน
  club  DF
club - club - club -
79 นรเสฏฐ์
หลักทอง
  club  MF
club - club - club 1
88 วัชพล
จีนคำ
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

25 นิราศ
อังคณา
  club  GK
club - club - club -
36 ฐิติภูมิ
คำแหงพล
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 มนตรี
พิมพ์พันธ์
  club  DF
club 2 club - club -
4 มานะศักดิ์
ใจทน
  club  DF
club - club - club -
12 XIANG
LI
  club  club DF
club 1 club - club -
20 ภัคพงษ์
พันพินิจ
  club  DF
club - club - club -
21 กฤษดา
อร่ามคง
  club  DF
club 2 club - club -
23 สันต์
ตันกูล
  club  DF
club - club - club -
26 สกนธ์
แสงคำ
  club  DF
club - club - club -
27 นัฐพงษ์
ด่วนใหญ่
  club  DF
club - club - club -
28 อนุชา
ผลงาม
  club  DF
club - club - club -
38 จีรวัฒน์
สุธงษา
  club  DF
club 1 club - club -
55 ปฏิภาณ
ครอบบัวบาน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 สุทธิพงษ์
สุวรรณชัย
  club  MF
club - club - club -
8 ณัฐกร
ลามมา
  club  MF
club 1 club - club -
10 นิติรัฐ
เวียงดินดำ
  club  MF
club - club - club 2
15 จำนงค์
ปิดจะยัง
  club  MF
club 1 club - club -
16 วัชระ
จันทะหาร
  club  MF
club - club - club -
18 อดิศักดิ์
แก้วเกิด
  club  MF
club - club - club -
22 ประกาศิต
หารคำแพง
  club  MF
club - club - club -
29 SEIDU SHAIBU
ZIDA
  club  club MF
club - club - club -
33 ภาณุพงษ์
สุวะไชย
  club  MF
club 1 club - club -
37 IGASAKI
TAKASHI
  club  club MF
club - club - club -
42 ปิยะดล
สอนสุภาพ
  club  MF
club - club - club -
43 กฤษฎา
สิงห์กาล
  club  MF
club - club - club -
79 นรเสฏฐ์
หลักทอง
  club  MF
club - club - club 1
88 วัชพล
จีนคำ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 นคร
พรมนิล
  club  FW
club - club - club -
13 ธีระพันธ์
ป้องคำลา
  club  FW
club - club - club -
19 ASOMANI
MARK
  club  club FW
club - club - club -
31 อาคม
ยุพานิชย์
  club  FW
club - club - club -
44 วัชระ
อธิสุมงคล
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor