club club club club

Club & Players

club
club อุตรดิตถ์ เอฟซี
Club Name [Thai] อุตรดิตถ์ เอฟซี
Club Name [Eng] UTTARADIT FOOTBALL CLUB
Short Name [Thai] อต.fc.
Short Name [Eng] utt.fc.
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
1
อุตรดิตถ์ เอฟซี   2 1 0 3 1   1 0 0 4 3   4 3 1 0 7 4   3 10
Last Six Results club
07-03-61 club UTDFC 5 - 6 CRCITY club
L
04-03-61 club UTDFC 1 - 0 SNGBFC club
W
28-02-61 club UTDFC 1 - 0 SPFC club
W
24-02-61 club UTDFC 4 - 3 PLFC club
W
18-02-61 club UTDFC 2 - 1 NKSWFC club
W
10-02-61 club UTDFC 0 - 0 NKMSUNT club
D
All Results
Last Six Fixtures club
25-03-61 club UTDFC VS NAN FC club
H
31-03-61 club UTDFC VS SKTFC B club
H
22-04-61 club UTDFC VS NKMSUNT club
A
29-04-61 club UTDFC VS NKSWFC club
A
05-05-61 club UTDFC VS PLFC club
H
13-05-61 club UTDFC VS SNGBFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

4
club
เชิดศักดิ์
จำปาขาว
  club  club 1 club - club -
MF
5
club
อุเทน
เล็กรัตน์
  club  club 2 club - club -
FW
6
club
เมธีวุฒิ
สีแล
  club  club - club - club -
DF
7
club
พลชัย
สร้อยศรีสุข
  club  club 1 club - club -
DF
8
club
ศราวุฒิ
จันทพันธ์
  club  club - club - club -
MF
9
club
จักรพันธ์
ศรีวิชัย
  club  club 1 club 1 club -
FW
10
club
ปฎิพัทธ์
คำสัตย์
  club  club - club - club -
FW
11
club
ชัยณรงค์
ฤทธิศักดิ์
  club  club - club - club -
MF
13
club
ธนชาติ
ชมชื่น
  club  club - club - club -
DF
14
club
ปิยะพงษ์
พฤษสุภี
  club  club - club - club -
DF
15
club
พิษณุ
งามสงวน
  club  club 1 club - club 2
FW
16
club
อานุภาพ
อ่องลออ
  club  club - club - club -
MF
17
club
ยศกร
วงศ์ใจคำ
  club  club - club - club -
MF
18
club
ธีรยุทธ
ทิพย์คำ
  club  club - club - club -
GK
19
club
สิทธิพงษ์
สอนจันทร์
  club  club - club - club -
MF
21
club
พีรพล
พริกบุญจันทร์
  club  club - club - club -
MF
23
club
กิติศักดิ์
วรรณทวี
  club  club - club - club -
DF
24
club
อภิชาติ
ภู่ประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
25
club
กฤต
ภวภูตานนท์
  club  club 1 club - club 1
MF
26
club
อัครพล
ไชยศิรินทร์
  club  club - club - club -
GK
27
club
ชินกฤต
โนนชัย
  club  club - club - club -
GK
29
club
กฤสรินทร์
ชิณะศรี
  club  club - club - club -
MF
30
club
Kobenan Leon
N GUATTA
  club  club club 1 club - club 1
DF
32
club
จิราวัฒน์
ชิงชัยภูมิ
  club  club - club - club 1
MF
33
club
ราเชน
กุลคง
  club  club - club - club -
MF
34
club
สุเมธี
สุกใส
  club  club 1 club - club -
MF
35
club
จักรินทร์
ทองพันชั่ง
  club  club 1 club - club -
DF
38
club
BEN IBRAHIM
OUAITTARA
  club  club club - club - club -
FW
39
club
ชัยรัตน์
กฤษณัมพก
  club  club - club - club -
DF
40
club
Sanogo
Arboubacar Junior
  club  club club - club 1 club 2
MF
4 เชิดศักดิ์
จำปาขาว
  club  MF
club 1 club - club -
5 อุเทน
เล็กรัตน์
  club  FW
club 2 club - club -
6 เมธีวุฒิ
สีแล
  club  DF
club - club - club -
7 พลชัย
สร้อยศรีสุข
  club  DF
club 1 club - club -
8 ศราวุฒิ
จันทพันธ์
  club  MF
club - club - club -
9 จักรพันธ์
ศรีวิชัย
  club  FW
club 1 club 1 club -
10 ปฎิพัทธ์
คำสัตย์
  club  FW
club - club - club -
11 ชัยณรงค์
ฤทธิศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
13 ธนชาติ
ชมชื่น
  club  DF
club - club - club -
14 ปิยะพงษ์
พฤษสุภี
  club  DF
club - club - club -
15 พิษณุ
งามสงวน
  club  FW
club 1 club - club 2
16 อานุภาพ
อ่องลออ
  club  MF
club - club - club -
17 ยศกร
วงศ์ใจคำ
  club  MF
club - club - club -
18 ธีรยุทธ
ทิพย์คำ
  club  GK
club - club - club -
19 สิทธิพงษ์
สอนจันทร์
  club  MF
club - club - club -
21 พีรพล
พริกบุญจันทร์
  club  MF
club - club - club -
23 กิติศักดิ์
วรรณทวี
  club  DF
club - club - club -
24 อภิชาติ
ภู่ประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
25 กฤต
ภวภูตานนท์
  club  MF
club 1 club - club 1
26 อัครพล
ไชยศิรินทร์
  club  GK
club - club - club -
27 ชินกฤต
โนนชัย
  club  GK
club - club - club -
29 กฤสรินทร์
ชิณะศรี
  club  MF
club - club - club -
30 Kobenan Leon
N GUATTA
  club  club DF
club 1 club - club 1
32 จิราวัฒน์
ชิงชัยภูมิ
  club  MF
club - club - club 1
33 ราเชน
กุลคง
  club  MF
club - club - club -
34 สุเมธี
สุกใส
  club  MF
club 1 club - club -
35 จักรินทร์
ทองพันชั่ง
  club  DF
club 1 club - club -
38 BEN IBRAHIM
OUAITTARA
  club  club FW
club - club - club -
39 ชัยรัตน์
กฤษณัมพก
  club  DF
club - club - club -
40 Sanogo
Arboubacar Junior
  club  club MF
club - club 1 club 2

GoalKeeper Players

18 ธีรยุทธ
ทิพย์คำ
  club  GK
club - club - club -
26 อัครพล
ไชยศิรินทร์
  club  GK
club - club - club -
27 ชินกฤต
โนนชัย
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

6 เมธีวุฒิ
สีแล
  club  DF
club - club - club -
7 พลชัย
สร้อยศรีสุข
  club  DF
club 1 club - club -
13 ธนชาติ
ชมชื่น
  club  DF
club - club - club -
14 ปิยะพงษ์
พฤษสุภี
  club  DF
club - club - club -
23 กิติศักดิ์
วรรณทวี
  club  DF
club - club - club -
24 อภิชาติ
ภู่ประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
30 Kobenan Leon
N GUATTA
  club  club DF
club 1 club - club 1
35 จักรินทร์
ทองพันชั่ง
  club  DF
club 1 club - club -
39 ชัยรัตน์
กฤษณัมพก
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 เชิดศักดิ์
จำปาขาว
  club  MF
club 1 club - club -
8 ศราวุฒิ
จันทพันธ์
  club  MF
club - club - club -
11 ชัยณรงค์
ฤทธิศักดิ์
  club  MF
club - club - club -
16 อานุภาพ
อ่องลออ
  club  MF
club - club - club -
17 ยศกร
วงศ์ใจคำ
  club  MF
club - club - club -
19 สิทธิพงษ์
สอนจันทร์
  club  MF
club - club - club -
21 พีรพล
พริกบุญจันทร์
  club  MF
club - club - club -
25 กฤต
ภวภูตานนท์
  club  MF
club 1 club - club 1
29 กฤสรินทร์
ชิณะศรี
  club  MF
club - club - club -
32 จิราวัฒน์
ชิงชัยภูมิ
  club  MF
club - club - club 1
33 ราเชน
กุลคง
  club  MF
club - club - club -
34 สุเมธี
สุกใส
  club  MF
club 1 club - club -
40 Sanogo
Arboubacar Junior
  club  club MF
club - club 1 club 2

Forward Players

5 อุเทน
เล็กรัตน์
  club  FW
club 2 club - club -
9 จักรพันธ์
ศรีวิชัย
  club  FW
club 1 club 1 club -
10 ปฎิพัทธ์
คำสัตย์
  club  FW
club - club - club -
15 พิษณุ
งามสงวน
  club  FW
club 1 club - club 2
38 BEN IBRAHIM
OUAITTARA
  club  club FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor