club club club club

Club & Players

club
club สุรินทร์ ซิตี้
Club Name [Thai] สุรินทร์ ซิตี้
Club Name [Eng] SURIN CITY
Short Name [Thai] -
Short Name [Eng] -
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามศรีณรงค์ (สุรินทร์)
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
สุรินทร์ ซิตี้   1 3 0 9 3   1 1 0 2 1   6 2 4 0 11 4   7 10
Last Six Results club
17-03-61 club SRCITY 6 - 0 SKONFC club
W
11-03-61 club SRCITY 1 - 1 LOEIFC club
D
03-03-61 club SRCITY 1 - 1 KCMFC club
D
25-02-61 club SRCITY 1 - 0 MSKFC club
W
18-02-61 club SRCITY 1 - 1 KKUTD club
D
11-02-61 club SRCITY 1 - 1 MLUTD club
D
All Results
Last Six Fixtures club
24-03-61 club SRCITY VS MCYPFC club
H
31-03-61 club SRCITY VS HTUTD club
A
08-04-61 club SRCITY VS SSKUTD club
H
22-04-61 club SRCITY VS UBUMT B club
A
28-04-61 club SRCITY VS NPFCB club
H
05-05-61 club SRCITY VS YSTFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พงศ์พิทักษ์
พงษ์สะพัง
  club  club - club - club -
GK
2
club
สมพงษ์
นรินทร์รัมย์
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
เมธี
สอนจิตต์
  club  club - club - club -
DF
4
club
อนุรัตน์
นิ่มหัตถา
  club  club - club - club -
DF
5
club
พิชิตชัย
จิวขุนทด
  club  club - club - club -
DF
6
club
จักรภัทร
บุญทิพย์
  club  club - club - club -
MF
7
club
สาธร
จุนเสริม
  club  club 1 club - club 2
MF
8
club
ชยพล
อุดรพันธ์
  club  club - club - club 1
MF
9
club
วัฒนพล
ชิ้นทอง
  club  club - club - club 3
FW
10
club
ปิยะ
รอบคอบ
  club  club - club - club -
FW
11
club
วิโรจน์
ศิลาอ่อน
  club  club - club - club -
MF
13
club
โกเมน
สังสมานันท์
  club  club - club - club 1
MF
14
club
ภูสิทธิ
สุขร่วม
  club  club 1 club - club 2
FW
15
club
ณัฐวุฒิ
ปังอุทา
  club  club - club - club -
DF
16
club
บุญยฤิทธิ์
ทิศสุรีย์
  club  club - club - club -
DF
17
club
สุนัย
เพชรแก้ว
  club  club - club - club -
DF
18
club
ณัฐนันท์
วงค์ทอง
  club  club - club - club -
MF
19
club
สุริโย
ชาวนา
  club  club 2 club - club 1
DF
20
club
สุรศักดิ์
บุญจันทร์
  club  club 1 club - club -
DF
21
club
อนุสรณ์
แสงงาม
  club  club - club - club 1
MF
22
club
วีรพันธ์
นิราศภัย
  club  club - club - club -
DF
23
club
ธวัชชัย
ว่องไว
  club  club - club - club -
MF
27
club
ปัญญา
งามเลิศ
  club  club 1 club - club -
DF
28
club
ภาคิน
ศุภนาม
  club  club - club - club -
FW
29
club
สุขสันต์
ถือชัย
  club  club 2 club - club -
MF
30
club
อินทร์ทราวุธ
สุขศรี
  club  club 1 club - club -
DF
32
club
สุรพงษ์
สกุลชาติ
  club  club - club - club -
GK
33
club
ทักษิณ
บุญมูล
  club  club - club - club -
GK
35
club
สุมล
กล้าครบ
  club  club 1 club - club -
GK
1 พงศ์พิทักษ์
พงษ์สะพัง
  club  GK
club - club - club -
2 สมพงษ์
นรินทร์รัมย์
  club  DF
club 1 club - club -
3 เมธี
สอนจิตต์
  club  DF
club - club - club -
4 อนุรัตน์
นิ่มหัตถา
  club  DF
club - club - club -
5 พิชิตชัย
จิวขุนทด
  club  DF
club - club - club -
6 จักรภัทร
บุญทิพย์
  club  MF
club - club - club -
7 สาธร
จุนเสริม
  club  MF
club 1 club - club 2
8 ชยพล
อุดรพันธ์
  club  MF
club - club - club 1
9 วัฒนพล
ชิ้นทอง
  club  FW
club - club - club 3
10 ปิยะ
รอบคอบ
  club  FW
club - club - club -
11 วิโรจน์
ศิลาอ่อน
  club  MF
club - club - club -
13 โกเมน
สังสมานันท์
  club  MF
club - club - club 1
14 ภูสิทธิ
สุขร่วม
  club  FW
club 1 club - club 2
15 ณัฐวุฒิ
ปังอุทา
  club  DF
club - club - club -
16 บุญยฤิทธิ์
ทิศสุรีย์
  club  DF
club - club - club -
17 สุนัย
เพชรแก้ว
  club  DF
club - club - club -
18 ณัฐนันท์
วงค์ทอง
  club  MF
club - club - club -
19 สุริโย
ชาวนา
  club  DF
club 2 club - club 1
20 สุรศักดิ์
บุญจันทร์
  club  DF
club 1 club - club -
21 อนุสรณ์
แสงงาม
  club  MF
club - club - club 1
22 วีรพันธ์
นิราศภัย
  club  DF
club - club - club -
23 ธวัชชัย
ว่องไว
  club  MF
club - club - club -
27 ปัญญา
งามเลิศ
  club  DF
club 1 club - club -
28 ภาคิน
ศุภนาม
  club  FW
club - club - club -
29 สุขสันต์
ถือชัย
  club  MF
club 2 club - club -
30 อินทร์ทราวุธ
สุขศรี
  club  DF
club 1 club - club -
32 สุรพงษ์
สกุลชาติ
  club  GK
club - club - club -
33 ทักษิณ
บุญมูล
  club  GK
club - club - club -
35 สุมล
กล้าครบ
  club  GK
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1 พงศ์พิทักษ์
พงษ์สะพัง
  club  GK
club - club - club -
32 สุรพงษ์
สกุลชาติ
  club  GK
club - club - club -
33 ทักษิณ
บุญมูล
  club  GK
club - club - club -
35 สุมล
กล้าครบ
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

2 สมพงษ์
นรินทร์รัมย์
  club  DF
club 1 club - club -
3 เมธี
สอนจิตต์
  club  DF
club - club - club -
4 อนุรัตน์
นิ่มหัตถา
  club  DF
club - club - club -
5 พิชิตชัย
จิวขุนทด
  club  DF
club - club - club -
15 ณัฐวุฒิ
ปังอุทา
  club  DF
club - club - club -
16 บุญยฤิทธิ์
ทิศสุรีย์
  club  DF
club - club - club -
17 สุนัย
เพชรแก้ว
  club  DF
club - club - club -
19 สุริโย
ชาวนา
  club  DF
club 2 club - club 1
20 สุรศักดิ์
บุญจันทร์
  club  DF
club 1 club - club -
22 วีรพันธ์
นิราศภัย
  club  DF
club - club - club -
27 ปัญญา
งามเลิศ
  club  DF
club 1 club - club -
30 อินทร์ทราวุธ
สุขศรี
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

6 จักรภัทร
บุญทิพย์
  club  MF
club - club - club -
7 สาธร
จุนเสริม
  club  MF
club 1 club - club 2
8 ชยพล
อุดรพันธ์
  club  MF
club - club - club 1
11 วิโรจน์
ศิลาอ่อน
  club  MF
club - club - club -
13 โกเมน
สังสมานันท์
  club  MF
club - club - club 1
18 ณัฐนันท์
วงค์ทอง
  club  MF
club - club - club -
21 อนุสรณ์
แสงงาม
  club  MF
club - club - club 1
23 ธวัชชัย
ว่องไว
  club  MF
club - club - club -
29 สุขสันต์
ถือชัย
  club  MF
club 2 club - club -

Forward Players

9 วัฒนพล
ชิ้นทอง
  club  FW
club - club - club 3
10 ปิยะ
รอบคอบ
  club  FW
club - club - club -
14 ภูสิทธิ
สุขร่วม
  club  FW
club 1 club - club 2
28 ภาคิน
ศุภนาม
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor