club club club club

Club & Players

club
club ยโสธร เอฟซี
Club Name [Thai] ยโสธร เอฟซี
Club Name [Eng] Yasothon FC
Short Name [Thai] ยส.
Short Name [Eng] YST FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางสวนพญาแถน
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
12
ยโสธร เอฟซี   0 1 0 0 0   0 1 1 2 3   3 0 2 1 2 3   -1 2
Last Six Results club
24-02-61 club YSTFC 2 - 2 KCMFC club
D
18-02-61 club YSTFC 0 - 0 MLUTD club
D
10-02-61 club YSTFC 0 - 1 MSKFC club
L
All Results
Last Six Fixtures club
04-03-61 club YSTFC VS UBUMT B club
H
10-03-61 club YSTFC VS NPFCB club
H
18-03-61 club YSTFC VS SSKUTD club
A
25-03-61 club YSTFC VS HTUTD club
H
31-03-61 club YSTFC VS SKONFC club
A
08-04-61 club YSTFC VS BRUTD B club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พิธพล
อภัยโคตร
  club  club - club - club -
GK
2
club
ประสงค์
โสมาบุตร
  club  club 1 club - club -
DF
3
club
อดิศักดิ์
ชอสูงเนิน
  club  club - club - club -
DF
4
club
จิราวัต
กุประเสริฐ
  club  club - club - club -
DF
5
club
นิวัติ
ศรีชมภู
  club  club - club - club -
DF
6
club
ธวัช
ประดิษฐ์ศิลป์
  club  club - club - club -
MF
7
club
พัฒนพงษ์
ชุมจันทร์
  club  club - club - club -
FW
9
club
จักพงษ์
ศรีสง่า
  club  club - club - club -
FW
10
club
ไพรัช
ขัติวงค์
  club  club - club - club -
MF
11
club
วงศ์อนันต์
เปรี่ยมนอง
  club  club - club - club -
FW
13
club
สุทธิพงค์
สราญรมย์
  club  club - club - club -
FW
14
club
วิชิต
สิงห์ลอยลม
  club  club 1 club - club 1
FW
16
club
ตุลเทพ
ชัยคำ
  club  club - club - club -
MF
17
club
วุฒิชัย
ทองทิพย์
  club  club - club - club -
MF
18
club
ครรณชิต
นาเวียง
  club  club - club - club -
GK
19
club
MR.BOUNDE
YVAN LOPEZ
  club  club club - club - club -
DF
22
club
สุริเยนทร์
ประสมทอง
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธนพงษ์
ชื่นตา
  club  club 1 club - club -
DF
24
club
นพคุณ
อรพร
  club  club - club - club -
MF
25
club
ปฏิภาณ
โพนทัน
  club  club - club - club -
GK
26
club
สันติ
บุญทศ
  club  club - club - club -
MF
27
club
จักรกฤษ
แก้วสนธิ์
  club  club - club - club -
MF
28
club
ดัสกร
ศรีแจ่ม
  club  club - club - club -
DF
29
club
นราชัย
ทองทับ
  club  club - club - club -
FW
32
club
ภานุ
สุนทรรักษ์
  club  club - club - club -
MF
34
club
ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  club - club - club -
DF
35
club
OTIS
SARFO ADJEI
  club  club club - club - club 1
FW
1 พิธพล
อภัยโคตร
  club  GK
club - club - club -
2 ประสงค์
โสมาบุตร
  club  DF
club 1 club - club -
3 อดิศักดิ์
ชอสูงเนิน
  club  DF
club - club - club -
4 จิราวัต
กุประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
5 นิวัติ
ศรีชมภู
  club  DF
club - club - club -
6 ธวัช
ประดิษฐ์ศิลป์
  club  MF
club - club - club -
7 พัฒนพงษ์
ชุมจันทร์
  club  FW
club - club - club -
9 จักพงษ์
ศรีสง่า
  club  FW
club - club - club -
10 ไพรัช
ขัติวงค์
  club  MF
club - club - club -
11 วงศ์อนันต์
เปรี่ยมนอง
  club  FW
club - club - club -
13 สุทธิพงค์
สราญรมย์
  club  FW
club - club - club -
14 วิชิต
สิงห์ลอยลม
  club  FW
club 1 club - club 1
16 ตุลเทพ
ชัยคำ
  club  MF
club - club - club -
17 วุฒิชัย
ทองทิพย์
  club  MF
club - club - club -
18 ครรณชิต
นาเวียง
  club  GK
club - club - club -
19 MR.BOUNDE
YVAN LOPEZ
  club  club DF
club - club - club -
22 สุริเยนทร์
ประสมทอง
  club  MF
club - club - club -
23 ธนพงษ์
ชื่นตา
  club  DF
club 1 club - club -
24 นพคุณ
อรพร
  club  MF
club - club - club -
25 ปฏิภาณ
โพนทัน
  club  GK
club - club - club -
26 สันติ
บุญทศ
  club  MF
club - club - club -
27 จักรกฤษ
แก้วสนธิ์
  club  MF
club - club - club -
28 ดัสกร
ศรีแจ่ม
  club  DF
club - club - club -
29 นราชัย
ทองทับ
  club  FW
club - club - club -
32 ภานุ
สุนทรรักษ์
  club  MF
club - club - club -
34 ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  DF
club - club - club -
35 OTIS
SARFO ADJEI
  club  club FW
club - club - club 1

GoalKeeper Players

1 พิธพล
อภัยโคตร
  club  GK
club - club - club -
18 ครรณชิต
นาเวียง
  club  GK
club - club - club -
25 ปฏิภาณ
โพนทัน
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ประสงค์
โสมาบุตร
  club  DF
club 1 club - club -
3 อดิศักดิ์
ชอสูงเนิน
  club  DF
club - club - club -
4 จิราวัต
กุประเสริฐ
  club  DF
club - club - club -
5 นิวัติ
ศรีชมภู
  club  DF
club - club - club -
19 MR.BOUNDE
YVAN LOPEZ
  club  club DF
club - club - club -
23 ธนพงษ์
ชื่นตา
  club  DF
club 1 club - club -
28 ดัสกร
ศรีแจ่ม
  club  DF
club - club - club -
34 ณรงค์ฤทธิ์
มุละสิวะ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 ธวัช
ประดิษฐ์ศิลป์
  club  MF
club - club - club -
10 ไพรัช
ขัติวงค์
  club  MF
club - club - club -
16 ตุลเทพ
ชัยคำ
  club  MF
club - club - club -
17 วุฒิชัย
ทองทิพย์
  club  MF
club - club - club -
22 สุริเยนทร์
ประสมทอง
  club  MF
club - club - club -
24 นพคุณ
อรพร
  club  MF
club - club - club -
26 สันติ
บุญทศ
  club  MF
club - club - club -
27 จักรกฤษ
แก้วสนธิ์
  club  MF
club - club - club -
32 ภานุ
สุนทรรักษ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 พัฒนพงษ์
ชุมจันทร์
  club  FW
club - club - club -
9 จักพงษ์
ศรีสง่า
  club  FW
club - club - club -
11 วงศ์อนันต์
เปรี่ยมนอง
  club  FW
club - club - club -
13 สุทธิพงค์
สราญรมย์
  club  FW
club - club - club -
14 วิชิต
สิงห์ลอยลม
  club  FW
club 1 club - club 1
29 นราชัย
ทองทับ
  club  FW
club - club - club -
35 OTIS
SARFO ADJEI
  club  club FW
club - club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor