club club club club

Club & Players

club
club แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี
Club Name [Thai] แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี
Club Name [Eng] Air Force Robinson FC
Short Name [Thai] AFR
Short Name [Eng] AFRFC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] XX
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
11
แอร์ฟอร์ซ โรบินสัน เอฟซี   0 1 0 2 2   0 0 4 2 8   5 0 1 4 4 10   -6 1
Last Six Results club
17-03-61 club AFRFC 0 - 1 DOMEFC club
L
04-03-61 club AFRFC 1 - 2 NBUFC club
L
28-02-61 club AFRFC 0 - 3 SKONFC club
L
24-02-61 club AFRFC 0 - 3 GSMUNT club
L
17-02-61 club AFRFC 2 - 2 KPWR club
D
11-02-61 club AFRFC 1 - 2 RSUFC club
L
All Results
Last Six Fixtures club
25-03-61 club AFRFC VS TPFCB club
H
01-04-61 club AFRFC VS BGCFC club
A
22-04-61 club AFRFC VS BUFC B club
H
29-04-61 club AFRFC VS SPFC club
A
06-05-61 club AFRFC VS PTUFC club
H
13-05-61 club AFRFC VS TEROB club
H
All Fixtures

Players

All Players

50
club
ธีรพัฒน์
โม้หมุน
  club  club - club - club -
MF
53
club
สรชัช
พบประเสริฐ
  club  club - club - club -
MF
55
club
ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  club 1 club - club -
GK
57
club
พิริยะ
ศิริอักษรสาสน์
  club  club - club - club -
GK
59
club
กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  club - club - club -
DF
61
club
สรวิชญ์
ด้วงหมุน
  club  club - club - club -
DF
62
club
วทัญญู
พรมโสภา
  club  club - club - club -
FW
63
club
อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  club - club - club -
DF
64
club
คชพล
คานทอง
  club  club - club - club -
MF
65
club
อัษฎายุธ
พลบัว
  club  club - club - club 1
MF
66
club
นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  club - club - club -
DF
67
club
เจตพล
สุระเสน
  club  club - club - club -
MF
68
club
อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  club - club - club 1
MF
69
club
เมคินทร์
ศักดิ์ดี
  club  club - club - club -
DF
70
club
รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  club 1 club - club -
DF
71
club
ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  club - club - club -
DF
72
club
ชนทัต
วรพาณิชการ
  club  club - club - club -
DF
73
club
นรานุกูล
ดุกทอง
  club  club - club - club -
DF
76
club
นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  club - club - club -
MF
77
club
สมปราชญ์
อินทพุทธ
  club  club - club - club -
MF
79
club
ณัฐพล
ยังเจริญ
  club  club - club - club -
FW
81
club
อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  club - club - club -
FW
85
club
สรชัช
ชูเมือง
  club  club 2 club - club 1
MF
87
club
ธงไท
สมณา
  club  club 1 club - club -
FW
88
club
ธนพนธ์
ใจดี
  club  club 1 club - club -
DF
89
club
ฐาปนพงค์
สังข์แก้ว
  club  club - club - club -
DF
90
club
พัชรพล
อุสมาลี
  club  club - club - club -
MF
92
club
อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  club - club - club -
FW
93
club
เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  club 1 club - club -
MF
94
club
ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  club - club - club -
GK
95
club
อนัส
ดุลยเสรี
  club  club 1 club - club -
DF
96
club
ณัฐดนัย
มัคราช
  club  club - club - club -
FW
97
club
ชนะชัย
รังษีบุตร
  club  club - club - club -
MF
98
club
วุฒิชัย
แก้วจันทร์
  club  club - club - club -
FW
99
club
นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  club - club - club 1
MF
50 ธีรพัฒน์
โม้หมุน
  club  MF
club - club - club -
53 สรชัช
พบประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
55 ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  GK
club 1 club - club -
57 พิริยะ
ศิริอักษรสาสน์
  club  GK
club - club - club -
59 กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  DF
club - club - club -
61 สรวิชญ์
ด้วงหมุน
  club  DF
club - club - club -
62 วทัญญู
พรมโสภา
  club  FW
club - club - club -
63 อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  DF
club - club - club -
64 คชพล
คานทอง
  club  MF
club - club - club -
65 อัษฎายุธ
พลบัว
  club  MF
club - club - club 1
66 นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  DF
club - club - club -
67 เจตพล
สุระเสน
  club  MF
club - club - club -
68 อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  MF
club - club - club 1
69 เมคินทร์
ศักดิ์ดี
  club  DF
club - club - club -
70 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club 1 club - club -
71 ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  DF
club - club - club -
72 ชนทัต
วรพาณิชการ
  club  DF
club - club - club -
73 นรานุกูล
ดุกทอง
  club  DF
club - club - club -
76 นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  MF
club - club - club -
77 สมปราชญ์
อินทพุทธ
  club  MF
club - club - club -
79 ณัฐพล
ยังเจริญ
  club  FW
club - club - club -
81 อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  FW
club - club - club -
85 สรชัช
ชูเมือง
  club  MF
club 2 club - club 1
87 ธงไท
สมณา
  club  FW
club 1 club - club -
88 ธนพนธ์
ใจดี
  club  DF
club 1 club - club -
89 ฐาปนพงค์
สังข์แก้ว
  club  DF
club - club - club -
90 พัชรพล
อุสมาลี
  club  MF
club - club - club -
92 อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  FW
club - club - club -
93 เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  MF
club 1 club - club -
94 ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  GK
club - club - club -
95 อนัส
ดุลยเสรี
  club  DF
club 1 club - club -
96 ณัฐดนัย
มัคราช
  club  FW
club - club - club -
97 ชนะชัย
รังษีบุตร
  club  MF
club - club - club -
98 วุฒิชัย
แก้วจันทร์
  club  FW
club - club - club -
99 นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  MF
club - club - club 1

GoalKeeper Players

55 ภูมินทร์
ทุมรักษา
  club  GK
club 1 club - club -
57 พิริยะ
ศิริอักษรสาสน์
  club  GK
club - club - club -
94 ชุติเดช
เหมือนใจงาม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

59 กันตพงศ์
ภู่พันธ์ศรี
  club  DF
club - club - club -
61 สรวิชญ์
ด้วงหมุน
  club  DF
club - club - club -
63 อนิวรรต
เรือนแก้ว
  club  DF
club - club - club -
66 นพนนท์
ปานต๊ะระษี
  club  DF
club - club - club -
69 เมคินทร์
ศักดิ์ดี
  club  DF
club - club - club -
70 รัชชานนท์
โพธิสนธิ์
  club  DF
club 1 club - club -
71 ภาคภูมิ
ทำแท้
  club  DF
club - club - club -
72 ชนทัต
วรพาณิชการ
  club  DF
club - club - club -
73 นรานุกูล
ดุกทอง
  club  DF
club - club - club -
88 ธนพนธ์
ใจดี
  club  DF
club 1 club - club -
89 ฐาปนพงค์
สังข์แก้ว
  club  DF
club - club - club -
95 อนัส
ดุลยเสรี
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

50 ธีรพัฒน์
โม้หมุน
  club  MF
club - club - club -
53 สรชัช
พบประเสริฐ
  club  MF
club - club - club -
64 คชพล
คานทอง
  club  MF
club - club - club -
65 อัษฎายุธ
พลบัว
  club  MF
club - club - club 1
67 เจตพล
สุระเสน
  club  MF
club - club - club -
68 อับดุลฮักกีม
ดาโอ๊ะ
  club  MF
club - club - club 1
76 นันทวัฒน์
กกฝ้าย
  club  MF
club - club - club -
77 สมปราชญ์
อินทพุทธ
  club  MF
club - club - club -
85 สรชัช
ชูเมือง
  club  MF
club 2 club - club 1
90 พัชรพล
อุสมาลี
  club  MF
club - club - club -
93 เมธพนธ์
ม่อนใหญ่
  club  MF
club 1 club - club -
97 ชนะชัย
รังษีบุตร
  club  MF
club - club - club -
99 นิติพัฒน์
นุ่นปุย
  club  MF
club - club - club 1

Forward Players

62 วทัญญู
พรมโสภา
  club  FW
club - club - club -
79 ณัฐพล
ยังเจริญ
  club  FW
club - club - club -
81 อัฐพงค์
เรือนฟู
  club  FW
club - club - club -
87 ธงไท
สมณา
  club  FW
club 1 club - club -
92 อภิสิทธิ์
นนกระโทก
  club  FW
club - club - club -
96 ณัฐดนัย
มัคราช
  club  FW
club - club - club -
98 วุฒิชัย
แก้วจันทร์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor