club club club club

Club & Players

club
club ชุมพร เอฟซี
Club Name [Thai] ชุมพร เอฟซี
Club Name [Eng] CHUMPHON F.C.
Short Name [Thai] ชุมพร เอฟซี ซ็อป
Short Name [Eng] CP FC
Alias [Eng] ลูกเสด็จเตี่ย
Stadium [Eng] สนามสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
Capacity 3000
Website https://www.facebook.com/ChumphonFC/
Email Chumphomfc2009@homail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
4
ชุมพร เอฟซี   1 0 0 2 0   0 0 1 0 1   2 1 0 1 2 1   1 3
Last Six Results club
17-02-61 club CHPFC 2 - 0 SURATCITY club
W
11-02-61 club CHPFC 0 - 1 KRBFCB club
L
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club CHPFC VS STUTD club
H
04-03-61 club CHPFC VS HYCITY club
A
17-03-61 club CHPFC VS HYFC club
A
24-03-61 club CHPFC VS PTNFC club
H
01-04-61 club CHPFC VS PTLFC club
H
21-04-61 club CHPFC VS KRBFCB club
H
All Fixtures

Players

All Players

2
club
กฤษฎา
ตู้หงษา
  club  club - club - club -
FW
3
club
ธนพนธ์
พวงผะกา
  club  club - club - club -
FW
4
club
จีรวัฒน์
เพชรคีรี
  club  club 2 club - club -
MF
5
club
ศักรินทร์
คชเวช
  club  club - club - club -
DF
6
club
วิทยา
ศรีสมสุข
  club  club - club - club -
DF
7
club
อธิวิทย์
มาโนชน์
  club  club - club - club -
MF
8
club
ชาญฤทธิ์
หนูทอง
  club  club - club - club -
FW
9
club
เชาวลิต
พัฒน์แก้ว
  club  club - club - club -
FW
10
club
ธนา
ทอดสนิท
  club  club - club - club -
MF
11
club
สุทธิพงษ์
ใยฝ้าย
  club  club - club - club 1
FW
14
club
นัฐกิจ
แก้วผุดผ่อง
  club  club - club - club -
FW
15
club
สุริภัทร์
กุลสำโรง
  club  club 1 club - club -
FW
16
club
เกริกก้องเกรียงไกร
เกี้ยวกลาง
  club  club - club - club -
MF
19
club
อภิวัฒน์
พรหมคช
  club  club 1 club - club -
MF
20
club
ศิริพงษ์
เทียนเกตุ
  club  club - club - club -
FW
21
club
ศักรินทร์
ปลื้มใจ
  club  club - club - club -
FW
22
club
อลงกรณ์
ประจันทร์
  club  club - club - club -
GK
23
club
นายณัฐพล
คีรีธาร
  club  club - club - club -
GK
26
club
จักรกฤษณ์
ตาลประสิทธิ์
  club  club - club - club -
DF
27
club
ภูบดี
กันหญีต
  club  club - club - club -
FW
29
club
กิตติพงษ์
บัวขาว
  club  club - club - club -
MF
31
club
สัจจพงษ์
แซมจะบก
  club  club - club - club 1
MF
32
club
วราวุฒิ
สมพร
  club  club - club - club -
FW
33
club
สิทธิโชติ
คุณนาแก
  club  club - club - club -
DF
36
club
สิทธิกานต์
เพชรเกตุ
  club  club - club - club -
MF
37
club
นายยุทธนา
สมพร
  club  club - club - club -
DF
38
club
ธวัชชัย
ปลูกไม้ดี
  club  club - club - club -
GK
39
club
จิรทีปต์
สาเกตุ
  club  club - club - club -
DF
40
club
ธนภัทร
สุวรรณนิตย์
  club  club - club - club -
MF
41
club
สุรพงษ์
แพทย์ราช
  club  club - club - club -
MF
47
club
ปรัชญา
อิมทสังข์
  club  club - club - club -
FW
2 กฤษฎา
ตู้หงษา
  club  FW
club - club - club -
3 ธนพนธ์
พวงผะกา
  club  FW
club - club - club -
4 จีรวัฒน์
เพชรคีรี
  club  MF
club 2 club - club -
5 ศักรินทร์
คชเวช
  club  DF
club - club - club -
6 วิทยา
ศรีสมสุข
  club  DF
club - club - club -
7 อธิวิทย์
มาโนชน์
  club  MF
club - club - club -
8 ชาญฤทธิ์
หนูทอง
  club  FW
club - club - club -
9 เชาวลิต
พัฒน์แก้ว
  club  FW
club - club - club -
10 ธนา
ทอดสนิท
  club  MF
club - club - club -
11 สุทธิพงษ์
ใยฝ้าย
  club  FW
club - club - club 1
14 นัฐกิจ
แก้วผุดผ่อง
  club  FW
club - club - club -
15 สุริภัทร์
กุลสำโรง
  club  FW
club 1 club - club -
16 เกริกก้องเกรียงไกร
เกี้ยวกลาง
  club  MF
club - club - club -
19 อภิวัฒน์
พรหมคช
  club  MF
club 1 club - club -
20 ศิริพงษ์
เทียนเกตุ
  club  FW
club - club - club -
21 ศักรินทร์
ปลื้มใจ
  club  FW
club - club - club -
22 อลงกรณ์
ประจันทร์
  club  GK
club - club - club -
23 นายณัฐพล
คีรีธาร
  club  GK
club - club - club -
26 จักรกฤษณ์
ตาลประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
27 ภูบดี
กันหญีต
  club  FW
club - club - club -
29 กิตติพงษ์
บัวขาว
  club  MF
club - club - club -
31 สัจจพงษ์
แซมจะบก
  club  MF
club - club - club 1
32 วราวุฒิ
สมพร
  club  FW
club - club - club -
33 สิทธิโชติ
คุณนาแก
  club  DF
club - club - club -
36 สิทธิกานต์
เพชรเกตุ
  club  MF
club - club - club -
37 นายยุทธนา
สมพร
  club  DF
club - club - club -
38 ธวัชชัย
ปลูกไม้ดี
  club  GK
club - club - club -
39 จิรทีปต์
สาเกตุ
  club  DF
club - club - club -
40 ธนภัทร
สุวรรณนิตย์
  club  MF
club - club - club -
41 สุรพงษ์
แพทย์ราช
  club  MF
club - club - club -
47 ปรัชญา
อิมทสังข์
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

22 อลงกรณ์
ประจันทร์
  club  GK
club - club - club -
23 นายณัฐพล
คีรีธาร
  club  GK
club - club - club -
38 ธวัชชัย
ปลูกไม้ดี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 ศักรินทร์
คชเวช
  club  DF
club - club - club -
6 วิทยา
ศรีสมสุข
  club  DF
club - club - club -
26 จักรกฤษณ์
ตาลประสิทธิ์
  club  DF
club - club - club -
33 สิทธิโชติ
คุณนาแก
  club  DF
club - club - club -
37 นายยุทธนา
สมพร
  club  DF
club - club - club -
39 จิรทีปต์
สาเกตุ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4 จีรวัฒน์
เพชรคีรี
  club  MF
club 2 club - club -
7 อธิวิทย์
มาโนชน์
  club  MF
club - club - club -
10 ธนา
ทอดสนิท
  club  MF
club - club - club -
16 เกริกก้องเกรียงไกร
เกี้ยวกลาง
  club  MF
club - club - club -
19 อภิวัฒน์
พรหมคช
  club  MF
club 1 club - club -
29 กิตติพงษ์
บัวขาว
  club  MF
club - club - club -
31 สัจจพงษ์
แซมจะบก
  club  MF
club - club - club 1
36 สิทธิกานต์
เพชรเกตุ
  club  MF
club - club - club -
40 ธนภัทร
สุวรรณนิตย์
  club  MF
club - club - club -
41 สุรพงษ์
แพทย์ราช
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

2 กฤษฎา
ตู้หงษา
  club  FW
club - club - club -
3 ธนพนธ์
พวงผะกา
  club  FW
club - club - club -
8 ชาญฤทธิ์
หนูทอง
  club  FW
club - club - club -
9 เชาวลิต
พัฒน์แก้ว
  club  FW
club - club - club -
11 สุทธิพงษ์
ใยฝ้าย
  club  FW
club - club - club 1
14 นัฐกิจ
แก้วผุดผ่อง
  club  FW
club - club - club -
15 สุริภัทร์
กุลสำโรง
  club  FW
club 1 club - club -
20 ศิริพงษ์
เทียนเกตุ
  club  FW
club - club - club -
21 ศักรินทร์
ปลื้มใจ
  club  FW
club - club - club -
27 ภูบดี
กันหญีต
  club  FW
club - club - club -
32 วราวุฒิ
สมพร
  club  FW
club - club - club -
47 ปรัชญา
อิมทสังข์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor