club club club club

Club & Players

club
club ม.นอร์ทกรุงเทพ
Club Name [Thai] ม.นอร์ทกรุงเทพ
Club Name [Eng] NORTH BANGKOK UNIVERSITY
Short Name [Thai] NBU
Short Name [Eng] NBU
Alias [Eng] อาชาผยอง
Stadium [Eng] สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
Capacity 1550
Website http://www.northbangkokfc.com
Email nbufc@northbkk.ac.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
2
ม.นอร์ทกรุงเทพ   1 0 0 2 0   1 0 0 3 1   2 2 0 0 5 1   4 6
Last Six Results club
17-02-61 club NBUFC 3 - 1 SPFC club
W
10-02-61 club NBUFC 2 - 0 PTUFC club
W
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club NBUFC VS KPWR club
A
04-03-61 club NBUFC VS AFRFC club
A
17-03-61 club NBUFC VS TEROB club
H
24-03-61 club NBUFC VS DOMEFC club
A
31-03-61 club NBUFC VS TPFCB club
A
21-04-61 club NBUFC VS GSMUNT club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
เอกบดินทร์
นบนอบ
  club  club - club - club -
GK
2
club
ธนัตถ์
หวังมี
  club  club - club - club -
DF
4
club
อาเหม็ด อีสราม ลอฟฟี่
แอลซาร์ป
  club  club club 1 club - club -
DF
5
club
วีรยุทธ
จิตรขุนทด
  club  club 1 club - club -
MF
6
club
ทวีทรัพย์
สีนวนน้อย
  club  club 1 club - club -
MF
7
club
จำรัส
ปุมชัยสงค์
  club  club - club - club -
FW
8
club
เอกกมล
แก้วสุริยอร่าม
  club  club - club - club -
MF
9
club
โจนด์
ฟรานซิสโก้
  club  club club 1 club - club 4
FW
10
club
ชานุกุล
ก๋ารินทร์
  club  club - club - club -
MF
11
club
วีรยุทธ
พึ่งน้อย
  club  club - club - club -
FW
13
club
คิม
เซฮุน
  club  club club - club - club -
MF
14
club
ณัฐชนน
สองด้วง
  club  club - club - club -
DF
15
club
โจเชฟ
โอเวน
  club  club club - club - club -
DF
16
club
ณัฐวุฒิ
ดีสา
  club  club - club - club -
MF
18
club
วัชรพล
จูฑะพุทธิ
  club  club - club - club -
GK
19
club
กานตนิติ
การเสนารักษ์
  club  club - club - club -
MF
20
club
อนุกูล
ฟอมไธสง
  club  club - club - club -
DF
21
club
ภูมิพัฒน์
กันทะเนตร
  club  club - club - club 1
FW
22
club
ภูวงศ์
แสงชัง
  club  club - club - club -
FW
24
club
ปัญญา
โรงนวน
  club  club - club - club -
DF
26
club
ศรัญยู
มังสา
  club  club - club - club -
DF
29
club
วรุต
วาจาสัตย์
  club  club - club - club -
FW
31
club
เอกลักษณ์
สุวรรณเรือง
  club  club - club - club -
FW
32
club
จักรพรรณ์
พิมพ์โคกสูง
  club  club - club - club -
MF
33
club
นายพงษ์ชกร
นนทะนำ
  club  club - club - club -
MF
34
club
อนุชา
เคนม่วง
  club  club - club - club -
DF
35
club
สถาพร
โยธี
  club  club - club - club -
GK
1 เอกบดินทร์
นบนอบ
  club  GK
club - club - club -
2 ธนัตถ์
หวังมี
  club  DF
club - club - club -
4 อาเหม็ด อีสราม ลอฟฟี่
แอลซาร์ป
  club  club DF
club 1 club - club -
5 วีรยุทธ
จิตรขุนทด
  club  MF
club 1 club - club -
6 ทวีทรัพย์
สีนวนน้อย
  club  MF
club 1 club - club -
7 จำรัส
ปุมชัยสงค์
  club  FW
club - club - club -
8 เอกกมล
แก้วสุริยอร่าม
  club  MF
club - club - club -
9 โจนด์
ฟรานซิสโก้
  club  club FW
club 1 club - club 4
10 ชานุกุล
ก๋ารินทร์
  club  MF
club - club - club -
11 วีรยุทธ
พึ่งน้อย
  club  FW
club - club - club -
13 คิม
เซฮุน
  club  club MF
club - club - club -
14 ณัฐชนน
สองด้วง
  club  DF
club - club - club -
15 โจเชฟ
โอเวน
  club  club DF
club - club - club -
16 ณัฐวุฒิ
ดีสา
  club  MF
club - club - club -
18 วัชรพล
จูฑะพุทธิ
  club  GK
club - club - club -
19 กานตนิติ
การเสนารักษ์
  club  MF
club - club - club -
20 อนุกูล
ฟอมไธสง
  club  DF
club - club - club -
21 ภูมิพัฒน์
กันทะเนตร
  club  FW
club - club - club 1
22 ภูวงศ์
แสงชัง
  club  FW
club - club - club -
24 ปัญญา
โรงนวน
  club  DF
club - club - club -
26 ศรัญยู
มังสา
  club  DF
club - club - club -
29 วรุต
วาจาสัตย์
  club  FW
club - club - club -
31 เอกลักษณ์
สุวรรณเรือง
  club  FW
club - club - club -
32 จักรพรรณ์
พิมพ์โคกสูง
  club  MF
club - club - club -
33 นายพงษ์ชกร
นนทะนำ
  club  MF
club - club - club -
34 อนุชา
เคนม่วง
  club  DF
club - club - club -
35 สถาพร
โยธี
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 เอกบดินทร์
นบนอบ
  club  GK
club - club - club -
18 วัชรพล
จูฑะพุทธิ
  club  GK
club - club - club -
35 สถาพร
โยธี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ธนัตถ์
หวังมี
  club  DF
club - club - club -
4 อาเหม็ด อีสราม ลอฟฟี่
แอลซาร์ป
  club  club DF
club 1 club - club -
14 ณัฐชนน
สองด้วง
  club  DF
club - club - club -
15 โจเชฟ
โอเวน
  club  club DF
club - club - club -
20 อนุกูล
ฟอมไธสง
  club  DF
club - club - club -
24 ปัญญา
โรงนวน
  club  DF
club - club - club -
26 ศรัญยู
มังสา
  club  DF
club - club - club -
34 อนุชา
เคนม่วง
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5 วีรยุทธ
จิตรขุนทด
  club  MF
club 1 club - club -
6 ทวีทรัพย์
สีนวนน้อย
  club  MF
club 1 club - club -
8 เอกกมล
แก้วสุริยอร่าม
  club  MF
club - club - club -
10 ชานุกุล
ก๋ารินทร์
  club  MF
club - club - club -
13 คิม
เซฮุน
  club  club MF
club - club - club -
16 ณัฐวุฒิ
ดีสา
  club  MF
club - club - club -
19 กานตนิติ
การเสนารักษ์
  club  MF
club - club - club -
32 จักรพรรณ์
พิมพ์โคกสูง
  club  MF
club - club - club -
33 นายพงษ์ชกร
นนทะนำ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

7 จำรัส
ปุมชัยสงค์
  club  FW
club - club - club -
9 โจนด์
ฟรานซิสโก้
  club  club FW
club 1 club - club 4
11 วีรยุทธ
พึ่งน้อย
  club  FW
club - club - club -
21 ภูมิพัฒน์
กันทะเนตร
  club  FW
club - club - club 1
22 ภูวงศ์
แสงชัง
  club  FW
club - club - club -
29 วรุต
วาจาสัตย์
  club  FW
club - club - club -
31 เอกลักษณ์
สุวรรณเรือง
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor