club club club club

Club & Players

club
club มหาวิทยาลัยรังสิต
Club Name [Thai] มหาวิทยาลัยรังสิต
Club Name [Eng] Rangsit University Football Club
Short Name [Thai] ม.รังสิต
Short Name [Eng] RSU FC
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามมหาวิทยาลัยรังสิต
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
มหาวิทยาลัยรังสิต   1 0 0 2 1   0 0 1 1 2   2 1 0 1 3 3   0 3
Last Six Results club
18-02-61 club RSUFC 1 - 2 TPFCB club
L
11-02-61 club RSUFC 2 - 1 AFRFC club
W
All Results
Last Six Fixtures club
26-02-61 club RSUFC VS BGCFC club
H
03-03-61 club RSUFC VS PTUFC club
A
18-03-61 club RSUFC VS BUFC B club
H
24-03-61 club RSUFC VS KPWR club
A
31-03-61 club RSUFC VS TEROB club
H
23-04-61 club RSUFC VS DOMEFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ภาสันธิ์
ศาลิคุปต
  club  club - club - club -
GK
2
club
สุริยันต์
ไตรรัตน์
  club  club - club - club -
DF
3
club
ถิติกูล
อ่อนน้อม
  club  club - club - club -
DF
4
club
บรรจง
ผดุงพัฒโนดม
  club  club - club - club 2
FW
5
club
นายรัฐวุฒิ
นิวรณุสิต
  club  club - club - club 1
DF
6
club
สหรัฐ
กมลเดช
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
ณัฎฐ์
ช่วงโชติ
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
ประเสริฐ
หินอ่อน
  club  club - club - club -
MF
9
club
พีระพงศ์
กระจ่างโฉม
  club  club - club - club -
MF
10
club
เชษฐา
วารี
  club  club - club - club -
MF
11
club
สดายุ
บัวทอง
  club  club - club - club -
FW
12
club
สุทธิรักษ์
จันทรุพันธ์
  club  club 1 club - club -
DF
13
club
กันตวัฒน์
เพชรรัตน์
  club  club 1 club - club -
FW
14
club
ชินาธิป
ประชุมชน
  club  club - club - club -
FW
15
club
อรรถพล
ศรีจอมทอง
  club  club - club - club -
MF
16
club
ศุภกร
เตชะเกรียงไกร
  club  club - club - club -
MF
17
club
จิรโชติ
หาญพุฒ
  club  club - club - club -
DF
18
club
ปัณณวิชญ์
ผิวสว่าง
  club  club - club - club -
GK
19
club
สุเมธ
เหรียญรักวงศ์
  club  club - club - club -
FW
20
club
อัษฎาวุธ
ลาริมาตย์
  club  club - club - club -
MF
21
club
ชลวิทย์
สังข์ทอง
  club  club - club - club -
DF
23
club
ศรราม
สมอุ่มจารย์
  club  club - club - club -
MF
24
club
สิทธิเดช
สิทธิ์ทอง
  club  club - club - club -
FW
27
club
อาดือนัน
ดอเล๊าะ
  club  club - club - club -
FW
31
club
พงษ์ศธร
บุญซง
  club  club - club - club -
FW
32
club
นายกุศล
ชาญสุทธิกนก
  club  club - club - club -
DF
33
club
พศวัต
ธรรมหิรัญชัย
  club  club - club - club -
DF
38
club
ธีรวีร์
สัจจะโชคธรรม
  club  club - club - club -
GK
39
club
ธนภัทร
ครองยุทธ
  club  club - club - club -
DF
40
club
กิตติพันธ์
แสงอรุณ
  club  club - club - club -
DF
41
club
อายูริ
ดมลี
  club  club - club - club -
FW
44
club
นาย ศิริวัฒน์
ไชยศิริ
  club  club - club - club -
FW
45
club
ทัตพงศ์
อรัญภูวนารถ
  club  club - club - club -
FW
61
club
สาโรจน์
พูนเพ็ชรประดับ
  club  club - club - club -
DF
81
club
เอกณรงค์
หนูบรรจง
  club  club - club - club -
FW
1 ภาสันธิ์
ศาลิคุปต
  club  GK
club - club - club -
2 สุริยันต์
ไตรรัตน์
  club  DF
club - club - club -
3 ถิติกูล
อ่อนน้อม
  club  DF
club - club - club -
4 บรรจง
ผดุงพัฒโนดม
  club  FW
club - club - club 2
5 นายรัฐวุฒิ
นิวรณุสิต
  club  DF
club - club - club 1
6 สหรัฐ
กมลเดช
  club  DF
club 1 club - club -
7 ณัฎฐ์
ช่วงโชติ
  club  MF
club 1 club - club -
8 ประเสริฐ
หินอ่อน
  club  MF
club - club - club -
9 พีระพงศ์
กระจ่างโฉม
  club  MF
club - club - club -
10 เชษฐา
วารี
  club  MF
club - club - club -
11 สดายุ
บัวทอง
  club  FW
club - club - club -
12 สุทธิรักษ์
จันทรุพันธ์
  club  DF
club 1 club - club -
13 กันตวัฒน์
เพชรรัตน์
  club  FW
club 1 club - club -
14 ชินาธิป
ประชุมชน
  club  FW
club - club - club -
15 อรรถพล
ศรีจอมทอง
  club  MF
club - club - club -
16 ศุภกร
เตชะเกรียงไกร
  club  MF
club - club - club -
17 จิรโชติ
หาญพุฒ
  club  DF
club - club - club -
18 ปัณณวิชญ์
ผิวสว่าง
  club  GK
club - club - club -
19 สุเมธ
เหรียญรักวงศ์
  club  FW
club - club - club -
20 อัษฎาวุธ
ลาริมาตย์
  club  MF
club - club - club -
21 ชลวิทย์
สังข์ทอง
  club  DF
club - club - club -
23 ศรราม
สมอุ่มจารย์
  club  MF
club - club - club -
24 สิทธิเดช
สิทธิ์ทอง
  club  FW
club - club - club -
27 อาดือนัน
ดอเล๊าะ
  club  FW
club - club - club -
31 พงษ์ศธร
บุญซง
  club  FW
club - club - club -
32 นายกุศล
ชาญสุทธิกนก
  club  DF
club - club - club -
33 พศวัต
ธรรมหิรัญชัย
  club  DF
club - club - club -
38 ธีรวีร์
สัจจะโชคธรรม
  club  GK
club - club - club -
39 ธนภัทร
ครองยุทธ
  club  DF
club - club - club -
40 กิตติพันธ์
แสงอรุณ
  club  DF
club - club - club -
41 อายูริ
ดมลี
  club  FW
club - club - club -
44 นาย ศิริวัฒน์
ไชยศิริ
  club  FW
club - club - club -
45 ทัตพงศ์
อรัญภูวนารถ
  club  FW
club - club - club -
61 สาโรจน์
พูนเพ็ชรประดับ
  club  DF
club - club - club -
81 เอกณรงค์
หนูบรรจง
  club  FW
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ภาสันธิ์
ศาลิคุปต
  club  GK
club - club - club -
18 ปัณณวิชญ์
ผิวสว่าง
  club  GK
club - club - club -
38 ธีรวีร์
สัจจะโชคธรรม
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 สุริยันต์
ไตรรัตน์
  club  DF
club - club - club -
3 ถิติกูล
อ่อนน้อม
  club  DF
club - club - club -
5 นายรัฐวุฒิ
นิวรณุสิต
  club  DF
club - club - club 1
6 สหรัฐ
กมลเดช
  club  DF
club 1 club - club -
12 สุทธิรักษ์
จันทรุพันธ์
  club  DF
club 1 club - club -
17 จิรโชติ
หาญพุฒ
  club  DF
club - club - club -
21 ชลวิทย์
สังข์ทอง
  club  DF
club - club - club -
32 นายกุศล
ชาญสุทธิกนก
  club  DF
club - club - club -
33 พศวัต
ธรรมหิรัญชัย
  club  DF
club - club - club -
39 ธนภัทร
ครองยุทธ
  club  DF
club - club - club -
40 กิตติพันธ์
แสงอรุณ
  club  DF
club - club - club -
61 สาโรจน์
พูนเพ็ชรประดับ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 ณัฎฐ์
ช่วงโชติ
  club  MF
club 1 club - club -
8 ประเสริฐ
หินอ่อน
  club  MF
club - club - club -
9 พีระพงศ์
กระจ่างโฉม
  club  MF
club - club - club -
10 เชษฐา
วารี
  club  MF
club - club - club -
15 อรรถพล
ศรีจอมทอง
  club  MF
club - club - club -
16 ศุภกร
เตชะเกรียงไกร
  club  MF
club - club - club -
20 อัษฎาวุธ
ลาริมาตย์
  club  MF
club - club - club -
23 ศรราม
สมอุ่มจารย์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

4 บรรจง
ผดุงพัฒโนดม
  club  FW
club - club - club 2
11 สดายุ
บัวทอง
  club  FW
club - club - club -
13 กันตวัฒน์
เพชรรัตน์
  club  FW
club 1 club - club -
14 ชินาธิป
ประชุมชน
  club  FW
club - club - club -
19 สุเมธ
เหรียญรักวงศ์
  club  FW
club - club - club -
24 สิทธิเดช
สิทธิ์ทอง
  club  FW
club - club - club -
27 อาดือนัน
ดอเล๊าะ
  club  FW
club - club - club -
31 พงษ์ศธร
บุญซง
  club  FW
club - club - club -
41 อายูริ
ดมลี
  club  FW
club - club - club -
44 นาย ศิริวัฒน์
ไชยศิริ
  club  FW
club - club - club -
45 ทัตพงศ์
อรัญภูวนารถ
  club  FW
club - club - club -
81 เอกณรงค์
หนูบรรจง
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor