club club club club

Club & Players

club
club หาดใหญ่ ซิตี้
Club Name [Thai] หาดใหญ่ ซิตี้
Club Name [Eng] Hatyai City
Short Name [Thai] หาดใหญ่ ซิตี้
Short Name [Eng] Hatyai City
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)
Capacity 0
Website
Email pairot.r@airportthai.co.th

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
6
หาดใหญ่ ซิตี้   0 0 0 0 0   0 1 1 1 5   2 0 1 1 1 5   -4 1
Last Six Results club
18-02-61 club HYCITY 1 - 1 HYFC club
D
10-02-61 club HYCITY 0 - 4 STUTD club
L
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club HYCITY VS PTNFC club
H
04-03-61 club HYCITY VS CHPFC club
H
17-03-61 club HYCITY VS SURATCITY club
A
25-03-61 club HYCITY VS PTLFC club
A
01-04-61 club HYCITY VS KRBFCB club
H
21-04-61 club HYCITY VS STUTD club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
สุรฉัตร
สุวรรณตานนท์
  club  club - club - club -
GK
3
club
วิทิตพงศ์
พรหมเจริญ
  club  club - club - club -
DF
6
club
เกียรติศักดิิ์
ส่องสว่าง
  club  club 1 club - club -
DF
7
club
ไชยรัตน์
หมัดศิริ
  club  club - club - club -
MF
8
club
ศราวุฒิ
อักษรทอง
  club  club - club - club -
DF
9
club
พิเชษฐ์
วารินทร์
  club  club - club - club -
FW
10
club
ธีรวัฒน์
ดุนี
  club  club - club - club -
FW
11
club
พรเทพ
หีมหล๊ะ
  club  club - club - club -
MF
14
club
ฮากีม
ล่ะอาหลี
  club  club - club - club -
MF
15
club
ดำรงรักษ์
เรืองดำ
  club  club - club - club -
MF
16
club
กฤษดา
กาซา
  club  club 1 club - club -
DF
17
club
อับดุสสาลาม
สาม่าน
  club  club - club - club -
FW
18
club
ยศวิน
สายสว่าง
  club  club - club - club -
GK
19
club
ซุลกิบลี
จิสวัสดิ์
  club  club - club - club -
MF
20
club
นิพนธ์
นิลจันทร์
  club  club - club - club -
GK
21
club
มานพ
สอนแก้ว
  club  club - club - club -
MF
23
club
มูฮัมมัด
ล่ะอาหลี
  club  club - club - club -
DF
24
club
อับดุลเลาะห์
กูโน
  club  club - club - club 1
FW
25
club
ดนเล๊าะ
หมะอิ
  club  club - club - club -
GK
32
club
ปารุส
ทุมมากรณ์
  club  club - club - club -
MF
33
club
มูหำหมัด
ปาแนแจกะ
  club  club - club - club -
GK
38
club
ฑิฆัมพร
เรืองกูล
  club  club - club - club -
DF
44
club
นายอารัญ
บุตรรักษ์
  club  club - club - club -
DF
46
club
นายกิตติศักดิ์
สาดีน
  club  club - club - club -
DF
69
club
ณัทธร
เพ็ชรมณี
  club  club - club - club -
DF
72
club
กิบหลี
ล่ะอาหลี
  club  club 1 club - club -
MF
77
club
อรรถพล
คงมัยลิก
  club  club - club - club -
MF
80
club
ศิลปิน
คงฉิม
  club  club - club - club -
MF
99
club
ฟาริส
ไทยยะ
  club  club - club - club -
MF
1 สุรฉัตร
สุวรรณตานนท์
  club  GK
club - club - club -
3 วิทิตพงศ์
พรหมเจริญ
  club  DF
club - club - club -
6 เกียรติศักดิิ์
ส่องสว่าง
  club  DF
club 1 club - club -
7 ไชยรัตน์
หมัดศิริ
  club  MF
club - club - club -
8 ศราวุฒิ
อักษรทอง
  club  DF
club - club - club -
9 พิเชษฐ์
วารินทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ธีรวัฒน์
ดุนี
  club  FW
club - club - club -
11 พรเทพ
หีมหล๊ะ
  club  MF
club - club - club -
14 ฮากีม
ล่ะอาหลี
  club  MF
club - club - club -
15 ดำรงรักษ์
เรืองดำ
  club  MF
club - club - club -
16 กฤษดา
กาซา
  club  DF
club 1 club - club -
17 อับดุสสาลาม
สาม่าน
  club  FW
club - club - club -
18 ยศวิน
สายสว่าง
  club  GK
club - club - club -
19 ซุลกิบลี
จิสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
20 นิพนธ์
นิลจันทร์
  club  GK
club - club - club -
21 มานพ
สอนแก้ว
  club  MF
club - club - club -
23 มูฮัมมัด
ล่ะอาหลี
  club  DF
club - club - club -
24 อับดุลเลาะห์
กูโน
  club  FW
club - club - club 1
25 ดนเล๊าะ
หมะอิ
  club  GK
club - club - club -
32 ปารุส
ทุมมากรณ์
  club  MF
club - club - club -
33 มูหำหมัด
ปาแนแจกะ
  club  GK
club - club - club -
38 ฑิฆัมพร
เรืองกูล
  club  DF
club - club - club -
44 นายอารัญ
บุตรรักษ์
  club  DF
club - club - club -
46 นายกิตติศักดิ์
สาดีน
  club  DF
club - club - club -
69 ณัทธร
เพ็ชรมณี
  club  DF
club - club - club -
72 กิบหลี
ล่ะอาหลี
  club  MF
club 1 club - club -
77 อรรถพล
คงมัยลิก
  club  MF
club - club - club -
80 ศิลปิน
คงฉิม
  club  MF
club - club - club -
99 ฟาริส
ไทยยะ
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 สุรฉัตร
สุวรรณตานนท์
  club  GK
club - club - club -
18 ยศวิน
สายสว่าง
  club  GK
club - club - club -
20 นิพนธ์
นิลจันทร์
  club  GK
club - club - club -
25 ดนเล๊าะ
หมะอิ
  club  GK
club - club - club -
33 มูหำหมัด
ปาแนแจกะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 วิทิตพงศ์
พรหมเจริญ
  club  DF
club - club - club -
6 เกียรติศักดิิ์
ส่องสว่าง
  club  DF
club 1 club - club -
8 ศราวุฒิ
อักษรทอง
  club  DF
club - club - club -
16 กฤษดา
กาซา
  club  DF
club 1 club - club -
23 มูฮัมมัด
ล่ะอาหลี
  club  DF
club - club - club -
38 ฑิฆัมพร
เรืองกูล
  club  DF
club - club - club -
44 นายอารัญ
บุตรรักษ์
  club  DF
club - club - club -
46 นายกิตติศักดิ์
สาดีน
  club  DF
club - club - club -
69 ณัทธร
เพ็ชรมณี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 ไชยรัตน์
หมัดศิริ
  club  MF
club - club - club -
11 พรเทพ
หีมหล๊ะ
  club  MF
club - club - club -
14 ฮากีม
ล่ะอาหลี
  club  MF
club - club - club -
15 ดำรงรักษ์
เรืองดำ
  club  MF
club - club - club -
19 ซุลกิบลี
จิสวัสดิ์
  club  MF
club - club - club -
21 มานพ
สอนแก้ว
  club  MF
club - club - club -
32 ปารุส
ทุมมากรณ์
  club  MF
club - club - club -
72 กิบหลี
ล่ะอาหลี
  club  MF
club 1 club - club -
77 อรรถพล
คงมัยลิก
  club  MF
club - club - club -
80 ศิลปิน
คงฉิม
  club  MF
club - club - club -
99 ฟาริส
ไทยยะ
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 พิเชษฐ์
วารินทร์
  club  FW
club - club - club -
10 ธีรวัฒน์
ดุนี
  club  FW
club - club - club -
17 อับดุสสาลาม
สาม่าน
  club  FW
club - club - club -
24 อับดุลเลาะห์
กูโน
  club  FW
club - club - club 1

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor