club club club club

Club & Players

club
club อีสานดีบีชออร่า พัทยา
Club Name [Thai] อีสานดีบีชออร่า พัทยา
Club Name [Eng] ESAND-BEACHAURA PATTAYA
Short Name [Thai] EDAP
Short Name [Eng] EDAP
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
5
อีสานดีบีชออร่า พัทยา   1 2 0 2 1   1 1 1 1 2   6 2 3 1 3 3   0 9
Last Six Results club
18-03-61 club EDAP 1 - 1 PUTDB club
D
12-03-61 club EDAP 0 - 0 FLTFC club
D
04-03-61 club EDAP 1 - 0 BKHAUTD club
W
24-02-61 club EDAP 1 - 0 NKNFC club
W
18-02-61 club EDAP 0 - 2 PDRYFC club
L
12-02-61 club EDAP 0 - 0 SKBUTD club
D
All Results
Last Six Fixtures club
24-03-61 club EDAP VS CHONFC B club
A
02-04-61 club EDAP VS CTBFC club
H
07-04-61 club EDAP VS NAVY FC B club
A
21-04-61 club EDAP VS SKBUTD club
A
29-04-61 club EDAP VS PDRYFC club
H
05-05-61 club EDAP VS NKNFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
พนมกร
สมเสนาะ
  club  club - club - club -
GK
3
club
มนูญ
สิทธิเลาะ
  club  club 1 club - club -
DF
4
club
ปรีชาพล
เหล็กดี
  club  club 2 club - club -
MF
5
club
วีรภัทร
เกียรติเดชานุภาพ
  club  club - club - club -
DF
6
club
ภุชงค์
นาโควงค์
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธีรพงษ์
สดรัมย์
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
ธวัชชัย
ยกยศ
  club  club - club - club -
MF
9
club
สุรเดช
จันทะมา
  club  club - club - club -
FW
10
club
กฤษฎา
แสนสุด
  club  club - club - club 1
FW
11
club
จักรพันธ์
ประจิมนอก
  club  club - club - club -
MF
13
club
จักรพงษ์
ชัยภูมิ
  club  club - club - club -
FW
14
club
ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  club 1 club - club -
FW
15
club
ธีรวัฒน์
บุญคงทน
  club  club 2 club - club -
DF
16
club
ประจักร
ชาธรรมมา
  club  club - club - club -
DF
17
club
กิตติชัย
อินทร์ทอง
  club  club 1 club - club 1
MF
19
club
จักรพงษ์
จุลคำภา
  club  club - club - club -
DF
20
club
JUNHYEOK
BAE
  club  club club - club - club -
FW
21
club
นิพนธ์
ทองอันชา
  club  club - club 1 club -
FW
22
club
อดิเรก
ชำนาญจันทร์
  club  club - club - club -
DF
23
club
อาศิรวิษ
ศิลาเงิน
  club  club - club - club -
DF
24
club
วงค์สถิต
นาทองบ่อ
  club  club - club - club -
FW
25
club
ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  club - club - club -
DF
26
club
พงศธร
บุญไทย
  club  club - club - club -
MF
27
club
ไกรวิทย์
หิรัญเอื้อวรากุล
  club  club - club - club -
GK
28
club
วุฒิชัย
เข็มเลา
  club  club - club - club -
MF
29
club
หฤษฎ์
อิ่มสิน
  club  club - club - club -
DF
30
club
มงคล
คำหอมหวาน
  club  club - club - club -
MF
31
club
อุดมทรัพย์
สูงปานเขา
  club  club - club - club -
MF
32
club
เจษฎา
ปั้นน้อย
  club  club 2 club - club 1
DF
35
club
มงคล
จิตไทย
  club  club - club - club -
GK
39
club
ประสิทธิ์
โคตรมหา
  club  club 1 club - club -
GK
44
club
ฤทธิชัย
ทบพวก
  club  club - club - club -
DF
77
club
ณัฐวุฒิ
พรมอุดม
  club  club 1 club - club -
DF
80
club
มณฑล
ดีท้วม
  club  club - club - club -
MF
99
club
รังสฤทดิ์
สุทธิสา
  club  club - club - club -
MF
1 พนมกร
สมเสนาะ
  club  GK
club - club - club -
3 มนูญ
สิทธิเลาะ
  club  DF
club 1 club - club -
4 ปรีชาพล
เหล็กดี
  club  MF
club 2 club - club -
5 วีรภัทร
เกียรติเดชานุภาพ
  club  DF
club - club - club -
6 ภุชงค์
นาโควงค์
  club  MF
club - club - club -
7 ธีรพงษ์
สดรัมย์
  club  MF
club 1 club - club -
8 ธวัชชัย
ยกยศ
  club  MF
club - club - club -
9 สุรเดช
จันทะมา
  club  FW
club - club - club -
10 กฤษฎา
แสนสุด
  club  FW
club - club - club 1
11 จักรพันธ์
ประจิมนอก
  club  MF
club - club - club -
13 จักรพงษ์
ชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
14 ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  FW
club 1 club - club -
15 ธีรวัฒน์
บุญคงทน
  club  DF
club 2 club - club -
16 ประจักร
ชาธรรมมา
  club  DF
club - club - club -
17 กิตติชัย
อินทร์ทอง
  club  MF
club 1 club - club 1
19 จักรพงษ์
จุลคำภา
  club  DF
club - club - club -
20 JUNHYEOK
BAE
  club  club FW
club - club - club -
21 นิพนธ์
ทองอันชา
  club  FW
club - club 1 club -
22 อดิเรก
ชำนาญจันทร์
  club  DF
club - club - club -
23 อาศิรวิษ
ศิลาเงิน
  club  DF
club - club - club -
24 วงค์สถิต
นาทองบ่อ
  club  FW
club - club - club -
25 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
26 พงศธร
บุญไทย
  club  MF
club - club - club -
27 ไกรวิทย์
หิรัญเอื้อวรากุล
  club  GK
club - club - club -
28 วุฒิชัย
เข็มเลา
  club  MF
club - club - club -
29 หฤษฎ์
อิ่มสิน
  club  DF
club - club - club -
30 มงคล
คำหอมหวาน
  club  MF
club - club - club -
31 อุดมทรัพย์
สูงปานเขา
  club  MF
club - club - club -
32 เจษฎา
ปั้นน้อย
  club  DF
club 2 club - club 1
35 มงคล
จิตไทย
  club  GK
club - club - club -
39 ประสิทธิ์
โคตรมหา
  club  GK
club 1 club - club -
44 ฤทธิชัย
ทบพวก
  club  DF
club - club - club -
77 ณัฐวุฒิ
พรมอุดม
  club  DF
club 1 club - club -
80 มณฑล
ดีท้วม
  club  MF
club - club - club -
99 รังสฤทดิ์
สุทธิสา
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 พนมกร
สมเสนาะ
  club  GK
club - club - club -
27 ไกรวิทย์
หิรัญเอื้อวรากุล
  club  GK
club - club - club -
35 มงคล
จิตไทย
  club  GK
club - club - club -
39 ประสิทธิ์
โคตรมหา
  club  GK
club 1 club - club -

Defender Players

3 มนูญ
สิทธิเลาะ
  club  DF
club 1 club - club -
5 วีรภัทร
เกียรติเดชานุภาพ
  club  DF
club - club - club -
15 ธีรวัฒน์
บุญคงทน
  club  DF
club 2 club - club -
16 ประจักร
ชาธรรมมา
  club  DF
club - club - club -
19 จักรพงษ์
จุลคำภา
  club  DF
club - club - club -
22 อดิเรก
ชำนาญจันทร์
  club  DF
club - club - club -
23 อาศิรวิษ
ศิลาเงิน
  club  DF
club - club - club -
25 ประชาราษฎร์
ช่วยคูณ
  club  DF
club - club - club -
29 หฤษฎ์
อิ่มสิน
  club  DF
club - club - club -
32 เจษฎา
ปั้นน้อย
  club  DF
club 2 club - club 1
44 ฤทธิชัย
ทบพวก
  club  DF
club - club - club -
77 ณัฐวุฒิ
พรมอุดม
  club  DF
club 1 club - club -

Midfielder Players

4 ปรีชาพล
เหล็กดี
  club  MF
club 2 club - club -
6 ภุชงค์
นาโควงค์
  club  MF
club - club - club -
7 ธีรพงษ์
สดรัมย์
  club  MF
club 1 club - club -
8 ธวัชชัย
ยกยศ
  club  MF
club - club - club -
11 จักรพันธ์
ประจิมนอก
  club  MF
club - club - club -
17 กิตติชัย
อินทร์ทอง
  club  MF
club 1 club - club 1
26 พงศธร
บุญไทย
  club  MF
club - club - club -
28 วุฒิชัย
เข็มเลา
  club  MF
club - club - club -
30 มงคล
คำหอมหวาน
  club  MF
club - club - club -
31 อุดมทรัพย์
สูงปานเขา
  club  MF
club - club - club -
80 มณฑล
ดีท้วม
  club  MF
club - club - club -
99 รังสฤทดิ์
สุทธิสา
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9 สุรเดช
จันทะมา
  club  FW
club - club - club -
10 กฤษฎา
แสนสุด
  club  FW
club - club - club 1
13 จักรพงษ์
ชัยภูมิ
  club  FW
club - club - club -
14 ศิริพงษ์
มิศิริ
  club  FW
club 1 club - club -
20 JUNHYEOK
BAE
  club  club FW
club - club - club -
21 นิพนธ์
ทองอันชา
  club  FW
club - club 1 club -
24 วงค์สถิต
นาทองบ่อ
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor