club club club club

Club & Players

club
club ชัยนาท ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] ชัยนาท ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Chainat United Football Club
Short Name [Thai] CN.UTD
Short Name [Eng] CN.UTD
Alias [Eng] CN.UTD
Stadium [Eng] United Stadium
Capacity 800
Website
Email shop_chainatfc@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
7
ชัยนาท ยูไนเต็ด   0 0 0 0 0   0 1 1 0 1   2 0 1 1 0 1   -1 1
Last Six Results club
18-02-61 club CN.UTD 0 - 1 CNHB club
L
10-02-61 club CN.UTD 0 - 0 HHCITY club
D
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club CN.UTD VS LESFC club
A
03-03-61 club CN.UTD VS IPESK club
H
11-03-61 club CN.UTD VS ACUTD club
A
18-03-61 club CN.UTD VS NTBFC club
H
24-03-61 club CN.UTD VS NPTUTD club
A
08-04-61 club CN.UTD VS SMSKFC club
H
All Fixtures

Players

All Players

1
club
รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ทัศนัย
เสือสกุล
  club  club - club - club -
MF
3
club
ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  club - club - club -
GK
4
club
ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  club - club - club -
MF
5
club
นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
พงศธร
เกตแค
  club  club - club - club -
DF
7
club
พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  club - club - club -
MF
8
club
เฉลิมเกียรติ
เพราะดี
  club  club - club - club -
MF
9
club
สุเมธี
ศรีสุข
  club  club - club - club -
MF
10
club
ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  club - club - club -
MF
11
club
สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  club - club - club -
MF
12
club
รณรงค์
รักซ้อน
  club  club 1 club - club -
DF
13
club
ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  club - club - club -
DF
14
club
รชตะ
บุญปริก
  club  club - club - club -
FW
15
club
วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  club - club - club -
FW
16
club
เพทาย
นุวัต
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
เอกชัย
ดีรักษา
  club  club - club - club -
FW
18
club
นเรศ
สังข์นาค
  club  club - club - club -
GK
19
club
ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  club - club - club -
DF
20
club
กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  club - club - club -
MF
21
club
ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  club - club - club -
DF
22
club
จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  club 1 club - club -
DF
23
club
ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  club - club - club -
FW
24
club
ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  club - club - club -
FW
25
club
ไตรภพ
สมหวัง
  club  club - club - club -
DF
26
club
ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  club - club - club -
GK
27
club
ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  club - club - club -
MF
29
club
ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  club - club - club -
DF
30
club
นายนราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  club - club - club -
FW
31
club
เกริกพล
คำขวาง
  club  club - club - club -
MF
35
club
วรัญญู
ห่วงญาติ
  club  club 1 club - club -
FW
1 รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  GK
club - club - club -
2 ทัศนัย
เสือสกุล
  club  MF
club - club - club -
3 ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  GK
club - club - club -
4 ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  MF
club - club - club -
5 นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  DF
club 1 club - club -
6 พงศธร
เกตแค
  club  DF
club - club - club -
7 พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  MF
club - club - club -
8 เฉลิมเกียรติ
เพราะดี
  club  MF
club - club - club -
9 สุเมธี
ศรีสุข
  club  MF
club - club - club -
10 ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  MF
club - club - club -
11 สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  MF
club - club - club -
12 รณรงค์
รักซ้อน
  club  DF
club 1 club - club -
13 ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  DF
club - club - club -
14 รชตะ
บุญปริก
  club  FW
club - club - club -
15 วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  FW
club - club - club -
16 เพทาย
นุวัต
  club  MF
club 1 club - club -
17 เอกชัย
ดีรักษา
  club  FW
club - club - club -
18 นเรศ
สังข์นาค
  club  GK
club - club - club -
19 ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  DF
club - club - club -
20 กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  MF
club - club - club -
21 ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  DF
club - club - club -
22 จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  DF
club 1 club - club -
23 ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  FW
club - club - club -
24 ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  FW
club - club - club -
25 ไตรภพ
สมหวัง
  club  DF
club - club - club -
26 ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  GK
club - club - club -
27 ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  MF
club - club - club -
29 ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  DF
club - club - club -
30 นายนราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  FW
club - club - club -
31 เกริกพล
คำขวาง
  club  MF
club - club - club -
35 วรัญญู
ห่วงญาติ
  club  FW
club 1 club - club -

GoalKeeper Players

1 รัฐศาสตร์
พลายสังข์
  club  GK
club - club - club -
3 ชาญณรงค์
เจียกใจ
  club  GK
club - club - club -
18 นเรศ
สังข์นาค
  club  GK
club - club - club -
26 ณัฐภัทร
ศรีเตชะ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

5 นันทวัฒน์
สังแก้ว
  club  DF
club 1 club - club -
6 พงศธร
เกตแค
  club  DF
club - club - club -
12 รณรงค์
รักซ้อน
  club  DF
club 1 club - club -
13 ณัฐกิตต์
เรืองทับ
  club  DF
club - club - club -
19 ณัฐภัทร
รักอยู่
  club  DF
club - club - club -
21 ชัยวิวัฒน์
โตเรือง
  club  DF
club - club - club -
22 จิรภัทร
เพ็งขจร
  club  DF
club 1 club - club -
25 ไตรภพ
สมหวัง
  club  DF
club - club - club -
29 ธรรมชาติ
วรรณทรัพย์ศิริ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

2 ทัศนัย
เสือสกุล
  club  MF
club - club - club -
4 ธนวัฒน์
สุขจันทร์
  club  MF
club - club - club -
7 พงษ์พิพัฒน์
พิมพ์ชายน้อย
  club  MF
club - club - club -
8 เฉลิมเกียรติ
เพราะดี
  club  MF
club - club - club -
9 สุเมธี
ศรีสุข
  club  MF
club - club - club -
10 ธรรมรัตน์
จาดสิงห์
  club  MF
club - club - club -
11 สถิตย์
ศรีโสภาคีรี
  club  MF
club - club - club -
16 เพทาย
นุวัต
  club  MF
club 1 club - club -
20 กู้เกียรติ์
วงศ์กวน
  club  MF
club - club - club -
27 ธรรมนิตย์
ศิริเทพทรงกรด
  club  MF
club - club - club -
31 เกริกพล
คำขวาง
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

14 รชตะ
บุญปริก
  club  FW
club - club - club -
15 วชิรวิชย์
สายเเก้ว
  club  FW
club - club - club -
17 เอกชัย
ดีรักษา
  club  FW
club - club - club -
23 ณัฐวรรธน์
สนอ่วม
  club  FW
club - club - club -
24 ณัฐพล
คงสนุ่น
  club  FW
club - club - club -
30 นายนราศักดิ์
โพธิ์พึ่ง
  club  FW
club - club - club -
35 วรัญญู
ห่วงญาติ
  club  FW
club 1 club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor