club club club club

Club & Players

club
club บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Bankhai United
Short Name [Thai] บ้านค่าย ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Bankhai United
Alias [Eng]
Stadium [Eng] หวายกรอง สเตเดี่ยม
Capacity 1362
Website
Email ฺBankhai.bkutd@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
2
บ้านค่าย ยูไนเต็ด   2 0 1 3 1   1 2 0 3 1   6 3 2 1 6 2   4 11
Last Six Results club
17-03-61 club BKHAUTD 2 - 0 NAVY FC B club
W
10-03-61 club BKHAUTD 2 - 0 PDRYFC club
W
04-03-61 club BKHAUTD 0 - 1 EDAP club
L
28-02-61 club BKHAUTD 2 - 3 SRTFC club
L
24-02-61 club BKHAUTD 0 - 0 CTBFC club
D
18-02-61 club BKHAUTD 1 - 0 NKNFC club
W
All Results

Players

All Players

1
club
กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  club - club - club -
GK
3
club
พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  club 1 club - club -
DF
6
club
EDMUND BORKETEY
BORTEY
  club  club club - club - club -
MF
7
club
ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  club 1 club - club -
MF
8
club
วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  club - club - club 1
MF
10
club
ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  club 2 club - club -
FW
11
club
มงคล
ดำโดด
  club  club 3 club - club -
MF
12
club
Camara
Souleymane
  club  club club 2 club - club 2
FW
14
club
อานนท์
บุณบรรจง
  club  club - club - club -
MF
16
club
พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  club 1 club - club -
MF
17
club
ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  club - club - club -
MF
18
club
ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  club - club - club -
GK
21
club
ไตรรงค์
แก่นจันทร์
  club  club - club - club -
DF
22
club
TATEISHI
SOHSHI
  club  club club - club - club -
MF
23
club
วีระพันธ์
ทองนาค
  club  club - club - club -
MF
26
club
ยุทธพิชัย
สมณะช้างเผือก
  club  club - club - club -
MF
30
club
จิตเกษม
กำเนิดสุข
  club  club - club - club -
GK
31
club
ภาณุกรณ์
ประภา
  club  club 1 club - club -
MF
33
club
บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  club 2 club - club -
DF
35
club
ปิยะ
เครือวัลย์
  club  club - club - club 1
FW
38
club
กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  club - club - club -
DF
45
club
ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  club - club - club 2
FW
55
club
ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  club - club - club -
FW
99
club
ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  club - club - club -
DF
1 กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  GK
club - club - club -
3 พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  DF
club - club - club -
5 กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  DF
club 1 club - club -
6 EDMUND BORKETEY
BORTEY
  club  club MF
club - club - club -
7 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club 1 club - club -
8 วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  MF
club - club - club 1
10 ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  FW
club 2 club - club -
11 มงคล
ดำโดด
  club  MF
club 3 club - club -
12 Camara
Souleymane
  club  club FW
club 2 club - club 2
14 อานนท์
บุณบรรจง
  club  MF
club - club - club -
16 พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  MF
club 1 club - club -
17 ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  MF
club - club - club -
18 ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  GK
club - club - club -
21 ไตรรงค์
แก่นจันทร์
  club  DF
club - club - club -
22 TATEISHI
SOHSHI
  club  club MF
club - club - club -
23 วีระพันธ์
ทองนาค
  club  MF
club - club - club -
26 ยุทธพิชัย
สมณะช้างเผือก
  club  MF
club - club - club -
30 จิตเกษม
กำเนิดสุข
  club  GK
club - club - club -
31 ภาณุกรณ์
ประภา
  club  MF
club 1 club - club -
33 บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  DF
club 2 club - club -
35 ปิยะ
เครือวัลย์
  club  FW
club - club - club 1
38 กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  DF
club - club - club -
45 ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  FW
club - club - club 2
55 ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  FW
club - club - club -
99 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 กิตติศักดิ์
ฟูฟุ้ง
  club  GK
club - club - club -
18 ฐณะวัฒน์
พุทธาสมศรี
  club  GK
club - club - club -
30 จิตเกษม
กำเนิดสุข
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

3 พิพัฒน์
ณีวงศ์
  club  DF
club - club - club -
4 ชนะ
ปิตุเตชะ
  club  DF
club - club - club -
5 กิตติพงศ์
ช่วยนวน
  club  DF
club 1 club - club -
21 ไตรรงค์
แก่นจันทร์
  club  DF
club - club - club -
33 บุรินทร์
นิลเพ็ชร
  club  DF
club 2 club - club -
38 กษิดิ์เดช
พรหมดนตรี
  club  DF
club - club - club -
99 ณัฐวุฒิ
สาและ
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6 EDMUND BORKETEY
BORTEY
  club  club MF
club - club - club -
7 ปฤณ
ประทุมเมศร
  club  MF
club 1 club - club -
8 วัฏฏะ
เอี่ยมแสง
  club  MF
club - club - club 1
11 มงคล
ดำโดด
  club  MF
club 3 club - club -
14 อานนท์
บุณบรรจง
  club  MF
club - club - club -
16 พชรดนัย
ล่ำสัน
  club  MF
club 1 club - club -
17 ณัฐวุฒิ
ขาวโชติ
  club  MF
club - club - club -
22 TATEISHI
SOHSHI
  club  club MF
club - club - club -
23 วีระพันธ์
ทองนาค
  club  MF
club - club - club -
26 ยุทธพิชัย
สมณะช้างเผือก
  club  MF
club - club - club -
31 ภาณุกรณ์
ประภา
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

10 ฉลองชัย
โพธิ์ทอง
  club  FW
club 2 club - club -
12 Camara
Souleymane
  club  club FW
club 2 club - club 2
35 ปิยะ
เครือวัลย์
  club  FW
club - club - club 1
45 ธนกฤต
วงค์ลิขิต
  club  FW
club - club - club 2
55 ฤทธิกฤษณ์
นิลฉวี
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor