club club club club

Club & Players

club
club เมืองเลย ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] เมืองเลย ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] Loei United
Short Name [Thai] เมืองเลย ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] Loei United
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
11
เมืองเลย ยูไนเต็ด   0 1 0 1 1   0 1 0 0 0   2 0 2 0 1 1   0 2
Last Six Results club
18-02-61 club MLUTD 0 - 0 YSTFC club
D
11-02-61 club MLUTD 1 - 1 SRCITY club
D
All Results
Last Six Fixtures club
25-02-61 club MLUTD VS LOEIFC club
H
03-03-61 club MLUTD VS BRUTD B club
A
10-03-61 club MLUTD VS MCYPFC club
H
18-03-61 club MLUTD VS NPFCB club
A
25-03-61 club MLUTD VS UBUMT B club
H
31-03-61 club MLUTD VS SSKUTD club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
ราชณศักดิ์
บัวระภา
  club  club - club - club -
GK
2
club
ยุทธนา
โสประดิษฐ์
  club  club - club - club -
DF
3
club
กฤษฎา
สวนจันทร์
  club  club - club - club -
DF
4
club
ธนากร
จันหลุย
  club  club - club - club -
DF
5
club
สุพัฒน์
ไกยสวน
  club  club - club - club -
DF
6
club
ขจรศักดิ์
ใอจ้อย
  club  club - club - club -
DF
7
club
เจริญศักดิ์
เพ็งวิชา
  club  club - club - club -
MF
8
club
พุฒิพงษ์
ธงดาไชย
  club  club - club - club -
DF
9
club
ABASS
OURO-NIMINI
  club  club club - club - club 1
FW
10
club
ชาวิน
ธีรวัจน์ศรี
  club  club - club - club -
FW
11
club
สุนทร
ปิดตังทะโย
  club  club - club - club -
MF
12
club
เจษฎากรณ์
วิเศษภักดี
  club  club - club - club -
MF
14
club
ชัชวาลย์
แน่นตีนผา
  club  club - club - club -
MF
15
club
ธีรพงษ์
ไชยา
  club  club - club - club -
MF
16
club
ตะวัน
สมบูรณ์
  club  club - club - club -
MF
17
club
เจษฎา
กันหา
  club  club - club - club -
MF
18
club
ALPHA
SAMA
  club  club club 1 club - club -
MF
23
club
สิทธิชัย
หอมภักดี
  club  club - club - club -
FW
24
club
ชยพล
ฉวีจันทร์
  club  club - club - club -
DF
33
club
วีระพงษ์
บุญกอง
  club  club - club - club -
GK
34
club
สุทัศน์
เหล็กเพชร
  club  club - club - club -
DF
35
club
เผ่าไท
คณานิตย์
  club  club - club - club -
GK
39
club
ณัฐวุฒิ
สมรอด
  club  club - club - club -
FW
40
club
ปรัชญา
สิทธิ
  club  club - club - club -
MF
70
club
อภิวัฒน์
หารใจ
  club  club 1 club - club -
MF
77
club
วินิทร
ดวงชัย
  club  club - club - club -
DF
1 ราชณศักดิ์
บัวระภา
  club  GK
club - club - club -
2 ยุทธนา
โสประดิษฐ์
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษฎา
สวนจันทร์
  club  DF
club - club - club -
4 ธนากร
จันหลุย
  club  DF
club - club - club -
5 สุพัฒน์
ไกยสวน
  club  DF
club - club - club -
6 ขจรศักดิ์
ใอจ้อย
  club  DF
club - club - club -
7 เจริญศักดิ์
เพ็งวิชา
  club  MF
club - club - club -
8 พุฒิพงษ์
ธงดาไชย
  club  DF
club - club - club -
9 ABASS
OURO-NIMINI
  club  club FW
club - club - club 1
10 ชาวิน
ธีรวัจน์ศรี
  club  FW
club - club - club -
11 สุนทร
ปิดตังทะโย
  club  MF
club - club - club -
12 เจษฎากรณ์
วิเศษภักดี
  club  MF
club - club - club -
14 ชัชวาลย์
แน่นตีนผา
  club  MF
club - club - club -
15 ธีรพงษ์
ไชยา
  club  MF
club - club - club -
16 ตะวัน
สมบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
17 เจษฎา
กันหา
  club  MF
club - club - club -
18 ALPHA
SAMA
  club  club MF
club 1 club - club -
23 สิทธิชัย
หอมภักดี
  club  FW
club - club - club -
24 ชยพล
ฉวีจันทร์
  club  DF
club - club - club -
33 วีระพงษ์
บุญกอง
  club  GK
club - club - club -
34 สุทัศน์
เหล็กเพชร
  club  DF
club - club - club -
35 เผ่าไท
คณานิตย์
  club  GK
club - club - club -
39 ณัฐวุฒิ
สมรอด
  club  FW
club - club - club -
40 ปรัชญา
สิทธิ
  club  MF
club - club - club -
70 อภิวัฒน์
หารใจ
  club  MF
club 1 club - club -
77 วินิทร
ดวงชัย
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 ราชณศักดิ์
บัวระภา
  club  GK
club - club - club -
33 วีระพงษ์
บุญกอง
  club  GK
club - club - club -
35 เผ่าไท
คณานิตย์
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 ยุทธนา
โสประดิษฐ์
  club  DF
club - club - club -
3 กฤษฎา
สวนจันทร์
  club  DF
club - club - club -
4 ธนากร
จันหลุย
  club  DF
club - club - club -
5 สุพัฒน์
ไกยสวน
  club  DF
club - club - club -
6 ขจรศักดิ์
ใอจ้อย
  club  DF
club - club - club -
8 พุฒิพงษ์
ธงดาไชย
  club  DF
club - club - club -
24 ชยพล
ฉวีจันทร์
  club  DF
club - club - club -
34 สุทัศน์
เหล็กเพชร
  club  DF
club - club - club -
77 วินิทร
ดวงชัย
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

7 เจริญศักดิ์
เพ็งวิชา
  club  MF
club - club - club -
11 สุนทร
ปิดตังทะโย
  club  MF
club - club - club -
12 เจษฎากรณ์
วิเศษภักดี
  club  MF
club - club - club -
14 ชัชวาลย์
แน่นตีนผา
  club  MF
club - club - club -
15 ธีรพงษ์
ไชยา
  club  MF
club - club - club -
16 ตะวัน
สมบูรณ์
  club  MF
club - club - club -
17 เจษฎา
กันหา
  club  MF
club - club - club -
18 ALPHA
SAMA
  club  club MF
club 1 club - club -
40 ปรัชญา
สิทธิ
  club  MF
club - club - club -
70 อภิวัฒน์
หารใจ
  club  MF
club 1 club - club -

Forward Players

9 ABASS
OURO-NIMINI
  club  club FW
club - club - club 1
10 ชาวิน
ธีรวัจน์ศรี
  club  FW
club - club - club -
23 สิทธิชัย
หอมภักดี
  club  FW
club - club - club -
39 ณัฐวุฒิ
สมรอด
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor