club club club club

Club & Players

club
club นครราชสีมา ห้วยแถลง ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] นครราชสีมา ห้วยแถลง ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] NakornRatchasrima huaitalang United
Short Name [Thai] ห้วยแถลง ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] huaitalang United
Alias [Eng]
Stadium [Eng]
Capacity 0
Website
Email

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
3
นครราชสีมา ห้วยแถลง ยูไนเต็ด   0 0 1 1 2   1 1 0 5 2   3 1 1 1 6 4   2 4
Last Six Results club
24-02-61 club HTUTD 4 - 1 UBUMT B club
W
17-02-61 club HTUTD 1 - 2 NPFCB club
L
11-02-61 club HTUTD 1 - 1 SSKUTD club
D
All Results
Last Six Fixtures club
04-03-61 club HTUTD VS KKUTD club
H
11-03-61 club HTUTD VS MSKFC club
A
17-03-61 club HTUTD VS SRCC club
H
25-03-61 club HTUTD VS YSTFC club
A
31-03-61 club HTUTD VS SRCITY club
H
07-04-61 club HTUTD VS LOEIFC club
A
All Fixtures

Players

All Players

1
club
นันทพงศ์
นันทวงศ์
  club  club - club - club -
GK
2
club
VAHID
PASHAELQOURMAHMOUDABAD
  club  club club - club - club -
DF
3
club
เกียรติภูมิ
บุญเบ้า
  club  club - club - club -
DF
5
club
วรชิต
ป่วงกลาง
  club  club - club - club -
FW
6
club
อรรถพล
อุทการ
  club  club 2 club - club -
DF
7
club
ศิริศักดิ์
กายแก้ว
  club  club - club - club -
FW
8
club
อภิเดช
เอติญัติ
  club  club - club - club -
MF
9
club
นฤเบศร
รอดม่วง
  club  club - club - club -
MF
10
club
ณัฐวุฒิ
กิ่งพิลา
  club  club - club - club -
MF
11
club
ปิยวัฒน์
หัดทะมา
  club  club - club - club -
MF
13
club
จิรานุวัฒน์
มีเค้า
  club  club - club - club -
DF
14
club
ฐิติพงษ์
ทองคำ
  club  club - club - club -
DF
15
club
ชัยณรงค์
ค่าเอ่น
  club  club - club - club -
MF
17
club
ทักษิณ
โพธิ์สิงห์
  club  club - club - club -
FW
18
club
ศิริภพ
จงอ่อนกลาง
  club  club - club - club -
GK
19
club
ณัฐวุฒิ
เพ็ชรหิน
  club  club - club - club -
DF
20
club
ภาสกร
ศรีผ่อง
  club  club - club - club -
MF
22
club
กิตติศักดิ์
เตชะโคบุตร
  club  club - club - club -
MF
23
club
ธนพล
พรมโพธิ์
  club  club - club - club -
MF
27
club
COULIBALY
BANGALY
  club  club club - club - club 5
FW
28
club
พัฒนชัย
แนวทอง
  club  club - club - club -
MF
29
club
จตุรงค์
แพะขุนทด
  club  club - club - club -
GK
30
club
อดุลย์ลิขิต
แสงแดง
  club  club - club - club -
DF
32
club
ศุภเทพ
สุรเกษ
  club  club 2 club - club -
DF
33
club
IVAN
BOSKOVIC
  club  club club 1 club - club 1
FW
34
club
ภคิน
อินทรธรรม
  club  club - club - club -
MF
35
club
สุรศักดิ์
ทองแกะ
  club  club - club - club -
FW
39
club
สราวุฒิ
นาคิลชาติ
  club  club - club - club -
FW
40
club
วัชรพงษ์
ทุมโพธิ์กลาง
  club  club - club - club -
FW
50
club
อานันท์
เจือจันทร์
  club  club - club - club -
FW
79
club
ธีระเดช
สิตวงษ์
  club  club - club - club -
MF
1 นันทพงศ์
นันทวงศ์
  club  GK
club - club - club -
2 VAHID
PASHAELQOURMAHMOUDABAD
  club  club DF
club - club - club -
3 เกียรติภูมิ
บุญเบ้า
  club  DF
club - club - club -
5 วรชิต
ป่วงกลาง
  club  FW
club - club - club -
6 อรรถพล
อุทการ
  club  DF
club 2 club - club -
7 ศิริศักดิ์
กายแก้ว
  club  FW
club - club - club -
8 อภิเดช
เอติญัติ
  club  MF
club - club - club -
9 นฤเบศร
รอดม่วง
  club  MF
club - club - club -
10 ณัฐวุฒิ
กิ่งพิลา
  club  MF
club - club - club -
11 ปิยวัฒน์
หัดทะมา
  club  MF
club - club - club -
13 จิรานุวัฒน์
มีเค้า
  club  DF
club - club - club -
14 ฐิติพงษ์
ทองคำ
  club  DF
club - club - club -
15 ชัยณรงค์
ค่าเอ่น
  club  MF
club - club - club -
17 ทักษิณ
โพธิ์สิงห์
  club  FW
club - club - club -
18 ศิริภพ
จงอ่อนกลาง
  club  GK
club - club - club -
19 ณัฐวุฒิ
เพ็ชรหิน
  club  DF
club - club - club -
20 ภาสกร
ศรีผ่อง
  club  MF
club - club - club -
22 กิตติศักดิ์
เตชะโคบุตร
  club  MF
club - club - club -
23 ธนพล
พรมโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
27 COULIBALY
BANGALY
  club  club FW
club - club - club 5
28 พัฒนชัย
แนวทอง
  club  MF
club - club - club -
29 จตุรงค์
แพะขุนทด
  club  GK
club - club - club -
30 อดุลย์ลิขิต
แสงแดง
  club  DF
club - club - club -
32 ศุภเทพ
สุรเกษ
  club  DF
club 2 club - club -
33 IVAN
BOSKOVIC
  club  club FW
club 1 club - club 1
34 ภคิน
อินทรธรรม
  club  MF
club - club - club -
35 สุรศักดิ์
ทองแกะ
  club  FW
club - club - club -
39 สราวุฒิ
นาคิลชาติ
  club  FW
club - club - club -
40 วัชรพงษ์
ทุมโพธิ์กลาง
  club  FW
club - club - club -
50 อานันท์
เจือจันทร์
  club  FW
club - club - club -
79 ธีระเดช
สิตวงษ์
  club  MF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1 นันทพงศ์
นันทวงศ์
  club  GK
club - club - club -
18 ศิริภพ
จงอ่อนกลาง
  club  GK
club - club - club -
29 จตุรงค์
แพะขุนทด
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2 VAHID
PASHAELQOURMAHMOUDABAD
  club  club DF
club - club - club -
3 เกียรติภูมิ
บุญเบ้า
  club  DF
club - club - club -
6 อรรถพล
อุทการ
  club  DF
club 2 club - club -
13 จิรานุวัฒน์
มีเค้า
  club  DF
club - club - club -
14 ฐิติพงษ์
ทองคำ
  club  DF
club - club - club -
19 ณัฐวุฒิ
เพ็ชรหิน
  club  DF
club - club - club -
30 อดุลย์ลิขิต
แสงแดง
  club  DF
club - club - club -
32 ศุภเทพ
สุรเกษ
  club  DF
club 2 club - club -

Midfielder Players

8 อภิเดช
เอติญัติ
  club  MF
club - club - club -
9 นฤเบศร
รอดม่วง
  club  MF
club - club - club -
10 ณัฐวุฒิ
กิ่งพิลา
  club  MF
club - club - club -
11 ปิยวัฒน์
หัดทะมา
  club  MF
club - club - club -
15 ชัยณรงค์
ค่าเอ่น
  club  MF
club - club - club -
20 ภาสกร
ศรีผ่อง
  club  MF
club - club - club -
22 กิตติศักดิ์
เตชะโคบุตร
  club  MF
club - club - club -
23 ธนพล
พรมโพธิ์
  club  MF
club - club - club -
28 พัฒนชัย
แนวทอง
  club  MF
club - club - club -
34 ภคิน
อินทรธรรม
  club  MF
club - club - club -
79 ธีระเดช
สิตวงษ์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

5 วรชิต
ป่วงกลาง
  club  FW
club - club - club -
7 ศิริศักดิ์
กายแก้ว
  club  FW
club - club - club -
17 ทักษิณ
โพธิ์สิงห์
  club  FW
club - club - club -
27 COULIBALY
BANGALY
  club  club FW
club - club - club 5
33 IVAN
BOSKOVIC
  club  club FW
club 1 club - club 1
35 สุรศักดิ์
ทองแกะ
  club  FW
club - club - club -
39 สราวุฒิ
นาคิลชาติ
  club  FW
club - club - club -
40 วัชรพงษ์
ทุมโพธิ์กลาง
  club  FW
club - club - club -
50 อานันท์
เจือจันทร์
  club  FW
club - club - club -

GSB

Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor Chang Sponsor