club club club club

Club & Players

club
club อยุธยา ยูไนเต็ด
Club Name [Thai] อยุธยา ยูไนเต็ด
Club Name [Eng] AYUTTAYA UNITED
Short Name [Thai] อยุธยา ยูไนเต็ด
Short Name [Eng] AYUTD
Alias [Eng] นักรบอโยธยา
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Capacity 6800
Website https://www.facebook.com/AYUTDOFFICIAL/
Email ayutthaya.warrior@hotmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อยุธยา ยูไนเต็ด   9 1 3 16 7   5 4 4 24 19   26 14 5 7 40 26   14 47
Last Six Results club
16-09-60 club AYTUTD 2 - 2 PHYFC club
D
10-09-60 club AYTUTD 3 - 3 ANUTD club
D
02-09-60 club AYTUTD 1 - 0 KSFC club
W
27-08-60 club AYTUTD 1 - 2 AYTFC club
L
19-08-60 club AYTUTD 1 - 0 UBONFC club
W
13-08-60 club AYTUTD 3 - 2 SAKFC club
W
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  club - club - club -
GK
4
club
นายรัฐพล
กุลบุญ
  club  club - club - club -
MF
5
club
สามารถ
โพธิ์มี
  club  club - club - club -
MF
6
club
KENTARO
TAKAMATSU
  club  club club - club - club -
MF
7
club
FABRICIO
PERIS CARNEIRO
  club  club club - club - club -
MF
9
club
Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club club - club - club -
FW
10
club
นายเมธี
บุ้งไพ
  club  club - club - club -
FW
11
club
นายไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  club - club - club -
MF
13
club
สุกรี
อีแต
  club  club - club - club -
FW
14
club
นายจิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายสมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  club - club - club -
DF
17
club
อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  club - club - club -
MF
18
club
นายภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  club - club - club -
DF
19
club
นวพล
ทองอินทร์
  club  club - club - club -
GK
21
club
NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club club - club - club -
MF
22
club
MR. ALIOU
SECK
  club  club club - club - club -
FW
24
club
สิงขร
มังคุด
  club  club - club - club -
MF
25
club
พิษณุ
งามสงวน
  club  club - club - club -
MF
27
club
นายสมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  club - club - club -
DF
28
club
สุมล
กล้าครบ
  club  club - club - club -
GK
29
club
เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  club - club - club -
DF
30
club
นายสิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  club - club - club -
DF
31
club
นายกึกก้อง
พงษ์สถิตย์
  club  club - club - club -
DF
32
club
ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club -
DF
36
club
นายธนภัทร์
พงษ์สถิตย์
  club  club - club - club -
MF
38
club
ถิรวัสส์
ถนอมแนว
  club  club - club - club -
DF
39
club
บุญเสริม
ภู่รันต์
  club  club - club - club -
MF
55
club
อุทัย
ผิวเงิน
  club  club - club - club -
DF
1 ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  GK
club - club - club -
4 นายรัฐพล
กุลบุญ
  club  MF
club - club - club -
5 สามารถ
โพธิ์มี
  club  MF
club - club - club -
6 KENTARO
TAKAMATSU
  club  club MF
club - club - club -
7 FABRICIO
PERIS CARNEIRO
  club  club MF
club - club - club -
9 Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club FW
club - club - club -
10 นายเมธี
บุ้งไพ
  club  FW
club - club - club -
11 นายไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  MF
club - club - club -
13 สุกรี
อีแต
  club  FW
club - club - club -
14 นายจิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  DF
club - club - club -
16 นายสมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  DF
club - club - club -
17 อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  MF
club - club - club -
18 นายภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  DF
club - club - club -
19 นวพล
ทองอินทร์
  club  GK
club - club - club -
21 NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club MF
club - club - club -
22 MR. ALIOU
SECK
  club  club FW
club - club - club -
24 สิงขร
มังคุด
  club  MF
club - club - club -
25 พิษณุ
งามสงวน
  club  MF
club - club - club -
27 นายสมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  DF
club - club - club -
28 สุมล
กล้าครบ
  club  GK
club - club - club -
29 เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  DF
club - club - club -
30 นายสิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  DF
club - club - club -
31 นายกึกก้อง
พงษ์สถิตย์
  club  DF
club - club - club -
32 ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club -
36 นายธนภัทร์
พงษ์สถิตย์
  club  MF
club - club - club -
38 ถิรวัสส์
ถนอมแนว
  club  DF
club - club - club -
39 บุญเสริม
ภู่รันต์
  club  MF
club - club - club -
55 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  club - club - club -
GK
19
club
นวพล
ทองอินทร์
  club  club - club - club -
GK
28
club
สุมล
กล้าครบ
  club  club - club - club -
GK
1 ชัยชาญ
เกิดคลัง
  club  GK
club - club - club -
19 นวพล
ทองอินทร์
  club  GK
club - club - club -
28 สุมล
กล้าครบ
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

14
club
นายจิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายสมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  club - club - club -
DF
18
club
นายภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  club - club - club -
DF
27
club
นายสมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  club - club - club -
DF
29
club
เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  club - club - club -
DF
30
club
นายสิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  club - club - club -
DF
31
club
นายกึกก้อง
พงษ์สถิตย์
  club  club - club - club -
DF
32
club
ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  club - club - club -
DF
38
club
ถิรวัสส์
ถนอมแนว
  club  club - club - club -
DF
55
club
อุทัย
ผิวเงิน
  club  club - club - club -
DF
14 นายจิรวัฒน
ทองแสงพราว
  club  DF
club - club - club -
16 นายสมบูรณ์
ทรัพย์พานิช
  club  DF
club - club - club -
18 นายภัทรพงศ์
ไวยเดช
  club  DF
club - club - club -
27 นายสมประสงค์
ชื่นจันทร์
  club  DF
club - club - club -
29 เอกศักดิ์
บัวเบา
  club  DF
club - club - club -
30 นายสิทธิชัย
ไตรศิลป์
  club  DF
club - club - club -
31 นายกึกก้อง
พงษ์สถิตย์
  club  DF
club - club - club -
32 ปิยะณัฐ
ชาญรัมย์
  club  DF
club - club - club -
38 ถิรวัสส์
ถนอมแนว
  club  DF
club - club - club -
55 อุทัย
ผิวเงิน
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

4
club
นายรัฐพล
กุลบุญ
  club  club - club - club -
MF
5
club
สามารถ
โพธิ์มี
  club  club - club - club -
MF
6
club
KENTARO
TAKAMATSU
  club  club club - club - club -
MF
7
club
FABRICIO
PERIS CARNEIRO
  club  club club - club - club -
MF
11
club
นายไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  club - club - club -
MF
17
club
อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  club - club - club -
MF
21
club
NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club club - club - club -
MF
24
club
สิงขร
มังคุด
  club  club - club - club -
MF
25
club
พิษณุ
งามสงวน
  club  club - club - club -
MF
36
club
นายธนภัทร์
พงษ์สถิตย์
  club  club - club - club -
MF
39
club
บุญเสริม
ภู่รันต์
  club  club - club - club -
MF
4 นายรัฐพล
กุลบุญ
  club  MF
club - club - club -
5 สามารถ
โพธิ์มี
  club  MF
club - club - club -
6 KENTARO
TAKAMATSU
  club  club MF
club - club - club -
7 FABRICIO
PERIS CARNEIRO
  club  club MF
club - club - club -
11 นายไพรัช
ลิ้มเกียรติสถาพร
  club  MF
club - club - club -
17 อมรเดช
กิตติพรประชา
  club  MF
club - club - club -
21 NOAH SIKOMBE
CHIVUTA
  club  club MF
club - club - club -
24 สิงขร
มังคุด
  club  MF
club - club - club -
25 พิษณุ
งามสงวน
  club  MF
club - club - club -
36 นายธนภัทร์
พงษ์สถิตย์
  club  MF
club - club - club -
39 บุญเสริม
ภู่รันต์
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club club - club - club -  
FW
10
club
นายเมธี
บุ้งไพ
  club  club - club - club -  
FW
13
club
สุกรี
อีแต
  club  club - club - club -  
FW
22
club
MR. ALIOU
SECK
  club  club club - club - club -  
FW
9 Mr.kendall maurice
jagdeosingh
  club  club FW
club - club - club -
10 นายเมธี
บุ้งไพ
  club  FW
club - club - club -
13 สุกรี
อีแต
  club  FW
club - club - club -
22 MR. ALIOU
SECK
  club  club FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor