club club club club

Club & Players

club
club สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
Club Name [Thai] สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี
Club Name [Eng] SINGBURIBANGRAJUN FC
Short Name [Thai] SBR FC
Short Name [Eng] SBR FC
Alias [Eng] นักรบบางระจัน
Stadium [Eng] สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี
Capacity 4000
Website
Email singburibangrajunfootballclub@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
สิงห์บุรี บางระจัน เอฟซี   1 4 8 9 22   0 2 11 5 35   26 1 6 19 14 57   -43 9
Last Six Results club
Last Six Fixtures club

Players

All Players

2
club
ภูมิศักดิ์
เกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  club - club - club -
DF
5
club
นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  club - club - club -
MF
6
club
ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  club - club - club -
MF
8
club
พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  club - club - club -
MF
9
club
อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  club - club - club -
FW
10
club
ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  club - club - club -
DF
11
club
ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  club - club - club -
MF
12
club
ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  club - club - club -
DF
13
club
ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  club - club - club -
MF
14
club
ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  club - club - club -
FW
18
club
พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  club - club - club -
GK
19
club
อัสรี
แดงเส็น
  club  club - club - club -
FW
20
club
ดนุพล
คนฟูม
  club  club - club - club -
MF
22
club
ธนดล
ตะติยะ
  club  club - club - club -
FW
25
club
กฤษณพล
คนซื่อ
  club  club - club - club -
GK
26
club
มนุกิจ
กุฎีงาม
  club  club - club - club -
MF
27
club
ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  club - club - club -
DF
31
club
ธนภูมิ
ปานา
  club  club - club - club -
GK
2 ภูมิศักดิ์
เกษม
  club  DF
club - club - club -
3 เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  DF
club - club - club -
5 นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  MF
club - club - club -
6 ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  MF
club - club - club -
7 ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  MF
club - club - club -
8 พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  MF
club - club - club -
9 อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  FW
club - club - club -
10 ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  DF
club - club - club -
11 ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  MF
club - club - club -
12 ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  DF
club - club - club -
13 ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  MF
club - club - club -
14 ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
18 พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  GK
club - club - club -
19 อัสรี
แดงเส็น
  club  FW
club - club - club -
20 ดนุพล
คนฟูม
  club  MF
club - club - club -
22 ธนดล
ตะติยะ
  club  FW
club - club - club -
25 กฤษณพล
คนซื่อ
  club  GK
club - club - club -
26 มนุกิจ
กุฎีงาม
  club  MF
club - club - club -
27 ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  DF
club - club - club -
31 ธนภูมิ
ปานา
  club  GK
club - club - club -

GoalKeeper Players

18
club
พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  club - club - club -
GK
25
club
กฤษณพล
คนซื่อ
  club  club - club - club -
GK
31
club
ธนภูมิ
ปานา
  club  club - club - club -
GK
18 พฤกษ์
เพชรรักษ์
  club  GK
club - club - club -
25 กฤษณพล
คนซื่อ
  club  GK
club - club - club -
31 ธนภูมิ
ปานา
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ภูมิศักดิ์
เกษม
  club  club - club - club -
DF
3
club
เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  club - club - club -
DF
10
club
ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  club - club - club -
DF
12
club
ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  club - club - club -
DF
27
club
ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  club - club - club -
DF
2 ภูมิศักดิ์
เกษม
  club  DF
club - club - club -
3 เจริญพงษ์
เกษสุภะ
  club  DF
club - club - club -
10 ยุทธโยธิน
เครือวัลย์
  club  DF
club - club - club -
12 ณัฐวัฒน์
จูฑะพงษ์
  club  DF
club - club - club -
27 ปรัชญา
สมบูรณ์ดี
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

5
club
นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  club - club - club -
MF
6
club
ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  club - club - club -
MF
7
club
ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  club - club - club -
MF
8
club
พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  club - club - club -
MF
11
club
ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  club - club - club -
MF
13
club
ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  club - club - club -
MF
20
club
ดนุพล
คนฟูม
  club  club - club - club -
MF
26
club
มนุกิจ
กุฎีงาม
  club  club - club - club -
MF
5 นัฐพล
สิงห์ใหญ่
  club  MF
club - club - club -
6 ภาคภูมิ
ผ่อนเจริญ
  club  MF
club - club - club -
7 ธนวัฒน์
สะเล็ม
  club  MF
club - club - club -
8 พงศ์พลินชกร
พรมจันทึก
  club  MF
club - club - club -
11 ศิลปชัย
เกตุจันทร์
  club  MF
club - club - club -
13 ธนโชค
กันทะวงศ์
  club  MF
club - club - club -
20 ดนุพล
คนฟูม
  club  MF
club - club - club -
26 มนุกิจ
กุฎีงาม
  club  MF
club - club - club -

Forward Players

9
club
อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  club - club - club -  
FW
14
club
ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  club - club - club -  
FW
19
club
อัสรี
แดงเส็น
  club  club - club - club -  
FW
22
club
ธนดล
ตะติยะ
  club  club - club - club -  
FW
9 อภิสิทธิ์
คำกองแก้ว
  club  FW
club - club - club -
14 ก้องภพ
กรรมสิทธิ์
  club  FW
club - club - club -
19 อัสรี
แดงเส็น
  club  FW
club - club - club -
22 ธนดล
ตะติยะ
  club  FW
club - club - club -

Chang Sponsor Coke Sponsor True Sponsor Coke Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor