club club club club

Club & Players

club
club อยุธยา เอฟซี
Club Name [Thai] อยุธยา เอฟซี
Club Name [Eng] Ayutthaya FC
Short Name [Thai] อยุธยา เอฟซี
Short Name [Eng] Ayutthaya
Alias [Eng]
Stadium [Eng] สนามกีฬาอำเภอบางปะอิน (โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน)
Capacity 2500
Website
Email ayutthayafc2016@gmail.com

League position

      HOME AWAY TOTAL    
Pos TEAM   W D L F A W D L F A P W D L F A GD Pts
อยุธยา เอฟซี   7 4 2 21 13   9 0 4 22 12   26 16 4 6 43 25   18 52
Last Six Results club
16-09-60 club AYTFC 2 - 0 SNGBFC club
W
09-09-60 club AYTFC 3 - 1 PHRUTD club
W
02-09-60 club AYTFC 2 - 2 ANUTD club
D
27-08-60 club AYTFC 2 - 1 AYTUTD club
W
19-08-60 club AYTFC 1 - 3 SAKFC club
L
12-08-60 club AYTFC 1 - 0 LPWR club
W
Last Six Fixtures club

Players

All Players

1
club
วิรัช
วังจันทร์
  club  club - club - club -
GK
2
club
ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  club - club - club -
DF
3
club
ปฏิภาณ
เพชรพูล
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายศุภกร
สีเทา
  club  club - club - club -
DF
6
club
นายเรืองชัย
ชูธงชัย
  club  club - club - club -
MF
7
club
ผดุงศักดิ์
กิตติวราพล
  club  club - club - club -
MF
9
club
KIM
JI HUN
  club  club club - club - club -
MF
10
club
JU
SUNG HWAN
  club  club club - club - club -
MF
11
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club - club - club -
FW
13
club
อนันตพงษ์
สุขสมกิจ
  club  club - club - club -
FW
14
club
พาณุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  club - club - club -
MF
15
club
สรชัย
คณะพล
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายไกรลาศ
ปัญญาโรจน์
  club  club - club - club -
DF
17
club
N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club club - club - club -
FW
19
club
วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  club - club - club -
FW
20
club
วรุตม์
วงศ์ดี
  club  club - club - club -
MF
21
club
รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
22
club
นายภานุวัฒน์
พรมเย็น
  club  club - club - club -
MF
24
club
กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  club - club - club -
MF
25
club
อนุวัตน์
พรมโยธา
  club  club - club - club -
DF
27
club
สุพรรณ
หาดคำ
  club  club - club - club -
DF
28
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
29
club
นาคิน
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
MF
30
club
KARAMOKO JUNIOR
BAMBA
  club  club club - club - club -
MF
33
club
MR.DIOMANDE
MOUTY
  club  club club - club - club -
MF
35
club
นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  club - club - club -
DF
36
club
จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  club - club - club -
GK
37
club
จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
38
club
ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักริทร์
บุญมี
  club  club - club - club -
GK
40
club
อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  club - club - club -
DF
1 วิรัช
วังจันทร์
  club  GK
club - club - club -
2 ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  DF
club - club - club -
3 ปฏิภาณ
เพชรพูล
  club  DF
club - club - club -
5 นายศุภกร
สีเทา
  club  DF
club - club - club -
6 นายเรืองชัย
ชูธงชัย
  club  MF
club - club - club -
7 ผดุงศักดิ์
กิตติวราพล
  club  MF
club - club - club -
9 KIM
JI HUN
  club  club MF
club - club - club -
10 JU
SUNG HWAN
  club  club MF
club - club - club -
11 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club - club - club -
13 อนันตพงษ์
สุขสมกิจ
  club  FW
club - club - club -
14 พาณุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  MF
club - club - club -
15 สรชัย
คณะพล
  club  DF
club - club - club -
16 นายไกรลาศ
ปัญญาโรจน์
  club  DF
club - club - club -
17 N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club FW
club - club - club -
19 วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  FW
club - club - club -
20 วรุตม์
วงศ์ดี
  club  MF
club - club - club -
21 รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
22 นายภานุวัฒน์
พรมเย็น
  club  MF
club - club - club -
24 กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  MF
club - club - club -
25 อนุวัตน์
พรมโยธา
  club  DF
club - club - club -
27 สุพรรณ
หาดคำ
  club  DF
club - club - club -
28 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
29 นาคิน
วิเศษชาติ
  club  MF
club - club - club -
30 KARAMOKO JUNIOR
BAMBA
  club  club MF
club - club - club -
33 MR.DIOMANDE
MOUTY
  club  club MF
club - club - club -
35 นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  DF
club - club - club -
36 จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  GK
club - club - club -
37 จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  GK
club - club - club -
39 จักริทร์
บุญมี
  club  GK
club - club - club -
40 อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  DF
club - club - club -

GoalKeeper Players

1
club
วิรัช
วังจันทร์
  club  club - club - club -
GK
36
club
จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  club - club - club -
GK
38
club
ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  club - club - club -
GK
39
club
จักริทร์
บุญมี
  club  club - club - club -
GK
1 วิรัช
วังจันทร์
  club  GK
club - club - club -
36 จักรพงศ์
เรณุมาศ
  club  GK
club - club - club -
38 ณัฐวุฒิ
แสงดารา
  club  GK
club - club - club -
39 จักริทร์
บุญมี
  club  GK
club - club - club -

Defender Players

2
club
ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  club - club - club -
DF
3
club
ปฏิภาณ
เพชรพูล
  club  club - club - club -
DF
5
club
นายศุภกร
สีเทา
  club  club - club - club -
DF
15
club
สรชัย
คณะพล
  club  club - club - club -
DF
16
club
นายไกรลาศ
ปัญญาโรจน์
  club  club - club - club -
DF
25
club
อนุวัตน์
พรมโยธา
  club  club - club - club -
DF
27
club
สุพรรณ
หาดคำ
  club  club - club - club -
DF
28
club
วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  club - club - club -
DF
35
club
นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  club - club - club -
DF
37
club
จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  club - club - club -
DF
40
club
อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  club - club - club -
DF
2 ณรงค์ศักดิ์
สดใส
  club  DF
club - club - club -
3 ปฏิภาณ
เพชรพูล
  club  DF
club - club - club -
5 นายศุภกร
สีเทา
  club  DF
club - club - club -
15 สรชัย
คณะพล
  club  DF
club - club - club -
16 นายไกรลาศ
ปัญญาโรจน์
  club  DF
club - club - club -
25 อนุวัตน์
พรมโยธา
  club  DF
club - club - club -
27 สุพรรณ
หาดคำ
  club  DF
club - club - club -
28 วีระชัย
ทะเกิงผล
  club  DF
club - club - club -
35 นันทวุฒิ
ฝั้นชัยวัง
  club  DF
club - club - club -
37 จตุพร
คล้ายเอี่ยม
  club  DF
club - club - club -
40 อรรถวิภัทธิ์
สินอำพล
  club  DF
club - club - club -

Midfielder Players

6
club
นายเรืองชัย
ชูธงชัย
  club  club - club - club -
MF
7
club
ผดุงศักดิ์
กิตติวราพล
  club  club - club - club -
MF
9
club
KIM
JI HUN
  club  club club - club - club -
MF
10
club
JU
SUNG HWAN
  club  club club - club - club -
MF
14
club
พาณุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  club - club - club -
MF
20
club
วรุตม์
วงศ์ดี
  club  club - club - club -
MF
21
club
รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  club - club - club -
MF
22
club
นายภานุวัฒน์
พรมเย็น
  club  club - club - club -
MF
24
club
กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  club - club - club -
MF
29
club
นาคิน
วิเศษชาติ
  club  club - club - club -
MF
30
club
KARAMOKO JUNIOR
BAMBA
  club  club club - club - club -
MF
33
club
MR.DIOMANDE
MOUTY
  club  club club - club - club -
MF
6 นายเรืองชัย
ชูธงชัย
  club  MF
club - club - club -
7 ผดุงศักดิ์
กิตติวราพล
  club  MF
club - club - club -
9 KIM
JI HUN
  club  club MF
club - club - club -
10 JU
SUNG HWAN
  club  club MF
club - club - club -
14 พาณุวัฒ
ยิ้มสง่า
  club  MF
club - club - club -
20 วรุตม์
วงศ์ดี
  club  MF
club - club - club -
21 รพีพัชร
นาคเพ็ชร
  club  MF
club - club - club -
22 นายภานุวัฒน์
พรมเย็น
  club  MF
club - club - club -
24 กานต์พิชชา
ชะนะการี
  club  MF
club - club - club -
29 นาคิน
วิเศษชาติ
  club  MF
club - club - club -
30 KARAMOKO JUNIOR
BAMBA
  club  club MF
club - club - club -
33 MR.DIOMANDE
MOUTY
  club  club MF
club - club - club -

Forward Players

11
club
เดวิด
สร้างนานอก
  club  club - club - club -  
FW
13
club
อนันตพงษ์
สุขสมกิจ
  club  club - club - club -  
FW
17
club
N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club club - club - club -  
FW
19
club
วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  club - club - club -  
FW
11 เดวิด
สร้างนานอก
  club  FW
club - club - club -
13 อนันตพงษ์
สุขสมกิจ
  club  FW
club - club - club -
17 N DJOMON
PRIVAT VALERY
  club  club FW
club - club - club -
19 วสวัตติ์
เกิดศรี
  club  FW
club - club - club -

Toyota Sponsor

Chang Sponsor True Sponsor True Sponsor Coke Sponsor